جستجو در سایت

آیتم های این بخش

140 عنوان
- ابگرمکن خورشیدی : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- اثرات اقلیم در زندگی مردم یزد : 7 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- استفاده از باد : 24 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- اصول اجرایی و عملی هماهنگی معماری با اقلیم : 105 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 10000 تومان
- اقلیم : 9 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- اقلیم بجنورد : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- اقلیم تهران : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- اقلیم تهران سرد : 53 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- اقلیم خانه های شیراز : 39 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- اقلیم در ساختمان : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- اقلیم در معماری : 26 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- اقلیم در معماری 2 : 27 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- اقلیم سبزوار 1 : 13 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- اقلیم سبزواز 2 : 13 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- اقلیم شناسی ماسوله : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- اقلیم شناسی یزد : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- اقلیم شهرستان نور : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- اقلیم شوشتر : 69 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 11000 تومان
- اقلیم گرم و خشک : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- اقلیم گرم و خشک 02 : 59 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- اقلیم گرم و مرطوب : 27 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- اقلیم محمود آباد : 39 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- اقلیم مرطوب : 35 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- اقلیم مشهد : 40 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- اقلیم معتدل و مرطوب : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- اقلیم معتدل و مرطوب کرانه جنوبی دریای خزر : 67 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- اقلیم معماری : 45 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- اقلیم معماری 02 : 90 صفحه فایل Word - قیمت : 12000 تومان
- اقلیم و آب و هوای رودبار : 15 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- اقلیم و آب و هوای زنجان : 29 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- اقلیم و آب و هوای قزوین : 23 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- اقلیم و ابنیه بجنورد : 75 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- اقلیم و ابنیه شهر قم : 138 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- اقلیم و تاثیر آن بر معماری اصفهان : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- اقلیم و شاخص های معماری بومی : 34 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- اقلیم و معتدل و مرطوب 2 : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- اقلیم و معماری : 36 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- اقلیم و معماری 02 : 70 صفحه فایل Word - قیمت : 9500 تومان
- اقلیم و معماری شهرستان خلخال : 51 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- اقلیم و معماری ماسوله : 23 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- اقلیم و معماری کاشان : 37 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- اقلیم و معماری کردستان : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- انرژی خورشید : 88 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- انرژی نو در طبیعت : 22 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- انرژی های پاک : 97 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- باد در معماری پایدار : 34 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بتن عبور دهنده نور : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بررسی اقلیم نیمه خشک سرد : 14 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3500 تومان
- بررسی اقلیم و آب و هوای رشت : 50 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- بررسی اقلیم و معماری ایران : 77 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- بررسی اقلیمی شهر همدان : 122 صفحه فایل Word - قیمت : 11000 تومان
- بررسی بندر چابهار از دیدگاه اقلیم شناسی و معماری : 30 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- بررسی نقش و تاثیر اقلیم سرد در ساختمان : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- بررسی کلیماتیکی منطقه بابلسر و طراحی هتل 4 ستاره در این منطقه : 77 صفحه فایل Word - قیمت : 9500 تومان
- بهینه سازی مصرف انرژی : 98 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدها : 160 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- تأثیر اقلیم بر گردشگری و صنایع دستی : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تاثیر اقلیم در معماری : 39 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- تاثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمان : 82 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- تنظیم شرایط محیطی 01 : 28 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- تنظیم شرایط محیطی 02 : 24 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- تنظیم شرایط محیطی 03 : 28 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- تنظیم شرایط محیطی 04 : 36 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- تنظیم شرایط محیطی 05 : 45 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- تنظیم شرایط محیطی ارگ بم : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- تنظیم شرایط محیطی بررسی عوامل اقلیمی در استان همدان : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- تنظیم شرایط محیطی خورشید : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- تنظیم شرایط محیطی دما و رطوبت : 35 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- تنظیم شرایط محیطی و اقلیم : 27 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- تنوع اقلیمی ایران : 49 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- جغرافیاى طبیعى و اقلیم استان بوشهر : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- جنبه اقلیم شناسی در استان یزد : 11 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- حرارت و برودت : 87 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- حوزه اقلیمی سرد : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- خانه در اقلیم گرم و خشک : 27 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- در و پنجره یو پی وی سی : 23 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- ذخیره سازی انرژی در معماری سنتی : 35 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- راه کارهای طراحی مسکن همساز با اقلیم در همدان : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- راهکار‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در تاسیسات : 78 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- راهکارهای طراحی اقلیمی : 95 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- روش های پیشنهادی برای بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان : 26 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- سرمایش تبخیری در ساختمان : 60 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 10000 تومان
- سلولهای خورشیدی : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- سه گونه خانه پایدار خورشیدی در تهران : 10 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- سیستم های ساختمانی آینده : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- صرفه جوی در مصرف انرژی : 33 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان : 32 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- طراحی اقلیمی اصول نظری وکاربردی انرژی درساختمان : 12 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3500 تومان
- طراحی اقلیمی گرم و مرطوب : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- طراحی اقلیمی و اقلیم شناسی : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- طراحی خانه در اقلیم سرد و کوهستانی : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- طراحی در و پنجره برای کاهش اتلاف انرژی : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- طراحی ساختمان نمونه اقلیمی در زنجان و سمنان : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- طراحی ساختمان نمونه اقلیمی در زنجان،مشهد و سمنان : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- عایقکاری : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- عناصر اقلیمی بوشهر : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- فرم پلان در چهار اقلیم : 65 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- قلمرو بیابانهای استان یزد از جنبه اقلیم شناسی : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- گرمایش از کف : 70 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- گرمایش کفی : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- گنبد اصلاحی : 145 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 12000 تومان
- مازندران ، اقلیم و آب و هوا و پوشش گیاهی : 23 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- مدیریت نور : 34 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مطالعات اقلیمی شهر کاشان : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- معرفی اقلیم معتدل ومرطوب : 11 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3500 تومان
- معماری اسلامی و اقلیم گرم و خشک : 26 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- معماری اقلیمی : 173 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 12000 تومان
- معماری اقلیمی اصفهان ، اقلیم و آب و هوا : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- معماری پایدار 01 : 116 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- معماری پایدار 02 : 47 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- معماری پایدار 03 : 28 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- معماری پایدار 04 : 58 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- معماری پایدار 05 : 33 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- معماری پایدار 06 : 135 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- معماری پایدار 07 : 63 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- معماری هماهنگ با اقلیم : 48 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- معماری همساز با اقلیم-24ص : 24 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- معماری و اقلیم : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- معماری و انرژی خورشید : 116 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- نحوه انجام ممیزی انرژی در ساختمان : 76 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 10000 تومان
- نقد معماری خانه بروجردیها اقلیم کاشان : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- نقش اقلیم در معماری : 34 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- نقش انرژی خورشیدی در معماری امروز : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- نور : 39 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- نور 02 : 34 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- نور 03 : 28 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- نور در ساختمان : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- نور در معماری 01 : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- نور در معماری 02 : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- نور در معماری 03 : 35 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- نور در معماری 04 : 30 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- نــور در معماری 05 : 104 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8500 تومان
- نور در معماری 06 : 50 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- نور در معماری 07 : 54 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- نور طبیعی در معماری و معماری داخلی : 29 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- نور و آکوستیک : 59 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 10000 تومان
- نور ونورپردازی درساختمان : 220 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 12000 تومان
- کنترل آلودگی صوتی : 17 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- کنترل خورشید : 18 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- کویر : 43 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
1