جستجو در سایت

آیتم های این بخش

28 عنوان
- گالوانومتر : 49 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- لامپ التهابی : 51 صفحه فایل Word - قیمت : 2000 تومان
- کارآموزی برق ترانسفورماتورهای توزیع - بررسی انواع ترانسهای توزیع وساختمان آن ها : 62 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- کاراموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی : 36 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- کاراموزی برق در اداره برق : 44 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- کاراموزی برق در اداره برق تهران : 68 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- کاراموزی برق در اداره توزیع برق بخش بادرود : 54 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- کاراموزی برق در شرکت ایران تکنیک : 39 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- کاراموزی برق در شرکت ساتراپ صنعت : 36 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- کاراموزی برق در شرکت ساتراپ صنعت بهار : 54 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- کاراموزی برق در مجتمع گل گهر : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 2500 تومان
- کاراموزی برق در کارخانه شیر اصفهان : 24 صفحه فایل Word - قیمت : 2500 تومان
- کاراموزی برق شرکت مهرورز نیرو اصفهان : 64 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- کاراموزی برق قدرت پست 63 کیلو ولت : 56 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- کاراموزی برق قدرت در شرکت الکتروتکنیک رازی : 52 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- کاراموزی پستهای خطوط انتقال برق : 44 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- کاراموزی در اداره برق شهرستان دهاقان : 44 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- کاراموزی در اداره برق شهرستان شهرکرد : 64 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- کاراموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب : 84 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- کاراموزی در صنایع برق داد خواه : 45 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- کاراموزی در نیروگاه شهید سلیمی نکا : 57 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- کاراموزی در نیروگاه گازی شهرستان دورود : 40 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- کاراموزی در کارگاه سیم پیچی : 54 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- کاراموزی در کارگاه سیم پیچی برق : 49 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- کاراموزی شرکت توزیع برق استان اصفهان : 53 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- کاراموزی شرکت نیرو ترانس سپاهان : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- کاراموزی نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال نیرو در شرکت مهروز صنعت اصفهان : 65 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- کاراموزی کارگاه برق : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
1