جستجو در سایت

آیتم های این بخش

415 عنوان
- La Giodeمجموعه فرهنگی : 18 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- آب انبار 03 : 17 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- آب بندان ها : 26 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- آپادانای شوش : 13 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- آتشکده بنای ساسانی آتشکده اصفهان : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- آثار باستانی اردکان : 26 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- آثار باستانی شیروان چرداول : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- آثار باستانی همدان : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- آثار تاریخی زندیه شیراز : 35 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- آثار تاریخی قزوین 01 : 73 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- آثار تاریخی قزوین 02 : 103 صفحه فایل Word - قیمت : 12000 تومان
- آثار تویو ایتو : 22 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- آثار دانیل لیبسکیند : 38 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- آثار معمار ژاپنی کنزو : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- آثار معماری در ادوار مختلف تاریخ : 41 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- آثار معماری شیوه آذری : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- آرامگاه : 49 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- آرامگاه حافظ به همراه شکل : 24 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- آشنایی با موزه ملی ایران باستان : 12 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- آمفی تئاتر کلوسوم : 15 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- آنالیز یک مجتمع مسکونی : 15 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- آکادمی علوم کالیفرنیا – رنزو پیانو : 58 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- ابنیه سنتی : 36 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- ابنیه و آثار تاریخی ایران بعد از اسلام : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- ابیانه کاشان 01 : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- ابیانه کاشان 02 : 156 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- اثار تاریخی هفت تپه : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- ارگ بم : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- ارگ تبریز : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- استادیوم آشیانه پرنده : 27 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- استخر شنای المپیک 2008 چین : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- استودیو آنتونیو رولی : 22 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- امامزاده ابوالحسن روستای مسکین آباد : 30 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- امامزاده رسول : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- امامزاده نور گرگان : 21 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- انواع ساختمان : 88 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- اهرام ثلاثه مصر : 35 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- اهرام ثلاثه مصر و اعتقاد مصریان قدیم : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- اهرام ثلاثه مصرو دیوار چین : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 6500 تومان
- بازار اراک 01 : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- بازار اراک 02 : 22 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- بازار اصفهان : 46 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بازار تهران : 170 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8500 تومان
- بازار جهان در تمدنهای مختلف : 28 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بازار قیصریه عالی قاپو کاخ هشت بهشت : 15 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- بازار هنگ کنگ : 47 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بازارچه قدیمی آمل : 38 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بازارها : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- باغ ارم : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- باغ اصفهان : 44 صفحه فایل Word - قیمت : 7500 تومان
- باغ دولت آباد : 6 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- باغ سعدآباد : 7 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- باغ عباس اباد بهشهر : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- باغ فین کاشان : 45 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- باغ فین کاشان 01 : 29 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- باغ فین کاشان 02 : 77 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- باغ گلها در اصفهان : 7 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- باغ موزه آب : 26 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- باغ نگارستان : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- باغ های معلق بابل : 11 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- باغهای تاریخی اصفهان : 26 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- باهاوس : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- باهاوس مدرسه ای که یک سبک معماری شد : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بتن عبوردهنده نور 04 : 35 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- برج استوانه ای شکل نمک ابرود : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- برج العرب : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- برج ایفل 01 : 23 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- برج ایفل 02 : 65 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- برج تهران : 24 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- برج تهران 02 : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- برج رادکان کردکوی : 44 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- برج عربی : 45 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- برج قابوس : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- برج مجموعه سلیمانیه کرج : 74 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- برج مولمین سنگاپور : 12 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- برج میلاد : 34 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- برج میلاد 02 : 58 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- برج های چرخان : 17 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- برج های چند منظوره جهان : 81 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- برج های دوقلو پتروناس 02 : 73 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- برج‌های خرقان : 16 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- برج‌های دوقلوی پتروناس : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- برداشت از بناهای تاریخی خانه حکیم باشی در کاشان : 57 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- برداشت از بناهای تاریخی خانه کلبادی : 81 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- بررسی آثار مایار : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- بررسی برج مسکونی بهارستان : 81 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- بررسی یک بنای خشتی : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- بقعه دانیال نبی شوش : 11 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- بنا ها و یادمانهای تاریخی : 36 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- بنا های اولیه مسجد جامع کبیر یزد : 75 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- بناها و یادمان های تاریخی کاخ ها و عمارات : 40 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- بناهاى حکومتى : 79 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- بناهای آبی : 38 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- بناهای اسلامی اصفهان 01 : 35 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بناهای اسلامی اصفهان 02 : 45 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- بناهای تاریخی : 67 صفحه فایل Word - قیمت : 6500 تومان
- بناهای تاریخی اصفهان : 39 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- بناهای تاریخی ایتالیا : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- بناهای خاکی معاصر : 102 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- بناهای مذهبی : 100 صفحه فایل Word - قیمت : 12000 تومان
- بناهای مذهبی 02 : 59 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- بناهای وابسته به بازار : 51 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بنای آتومیوم : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- بنای نظامیه شهربانی : 65 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- بهارستان : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- بیشاپور : 66 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- بیمارستان : 35 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- پارک ها : 53 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- پاسارگاد : 21 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- پت سنتر Patcenter : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- پروژه مسجد جامع قزوین 02 : 185 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- پروژه مسکونی هولین هوف : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- پروژه معماری معاصر خانه آبشار فرانک لوید رایت : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- پروژه میدان گنجعلی خان : 14 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- پروژه نقد بنای فرهنگی کتاب خانه کن خینستار : 56 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- پل استراند : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- پل خواجو : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- پل دزفول : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- پل شیشه ای : 6 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- پل شیشه ای گراند کانیون : 6 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- پل معلق آمل : 33 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تئاتر شهر : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تئاترها : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- تاج محل : 9 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- تاج محل 02 : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تاج محل 03 : 15 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- تاریخچه مسجد جمعه اصفهان : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- تاریخچه مهمانسرای عباسی : 23 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تخت جمشید 01 : 58 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- تخت جمشید 02 : 22 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- تخت سلیمان : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تخت سلیمان 02 : 53 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- تشریح دخالت های مرمتی در عمارت چهل ستون قزوین : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تطبیق مساجد جامع یزد و اصفهان : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- چند اثر از آثار معماری معاصر جهان : 57 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- چهل ستون : 27 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- حسینیه بیگلربیگی : 80 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- حسینیه جاجرمی بجنورد : 11 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- حمام : 92 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- حمام خان : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- حمام مصباح : 42 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- حمام ها : 78 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- حمام های سنتی اسلام : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- حمام های سنتی ایران : 108 صفحه فایل Word - قیمت : 9500 تومان
- حمام های سنتی ایران 02 : 11 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- خانه آبشار : 22 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- خانه امیرلطیفی : 9 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- خانه ای برای دو دوست : 51 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- خانه بروجردی ها : 26 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- خانه بروجردی ها 02 : 33 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- خانه داوودی مشهد + معماری : 23 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- خانه رقصان : 57 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- خانه رمدانی : 22 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- خانه روتو : 12 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- خانه سبزواریها مشهد : 63 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- خانه سلطانی : 28 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- خانه طباطبائی : 25 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- خانه لاریها : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- خانه مشا : 73 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- خانه ملک زاده : 65 صفحه فایل Word - قیمت : 7500 تومان
- خانه های پیش ساخته : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- خانه های پیش ساخته بتنی سبک : 23 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- خانه های تاریخی تبریز : 84 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- خانه های فردای اسکاتلند : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- خانه های قدیمی ایرانی : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- خانه کلبادی ها واقع در ساری : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- خوابگاه دانشجویی : 135 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- دانشگاه تهران : 107 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7500 تومان
- دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی : 27 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- دانشکده هامبورگ آلمان : 16 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- دانگشاه معماری ایپسویچ : 9 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام : 26 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- دیوار چین : 49 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- رباطها و بررسی نمونه های آن : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- روند شکل‌گیری مجموعه بناهای مذهبی و غیرمذهبی : 18 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- زیارتگاهی به قدمت 12 قرن : 41 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- زیگورات اور : 14 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- زیگورات چغازنبیل 01 : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- زیگورات چغازنبیل 02 : 25 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- زیگورات چیست : 64 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- ساختمان ابراهیم خان : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- ساختمان اپرای سیدنی : 35 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- ساختمان اورژانس : 50 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- ساختمان برای قرن بیست و یکم : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- ساختمان پروما مشهد : 22 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- ساختمان مرکزی سازمان میراث فرهنگی : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- ساختمان موزه حیات و محیط زیست کارولینای جنوبی : 33 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- ساختمان های استیل فریم : 112 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9500 تومان
- ساختمان های پیش ساخته : 54 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- ساختمان های پیش ساخته 02 : 28 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- ساختمان های پیش ساخته بتنی : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- ساختمانهای بتونی : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- ساختمانهای بلند : 36 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- ساختمانهای بلند یا آسمان خراش ها : 41 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- ساختمانهای پیش ساخته : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- ساختمانهای چوبی : 72 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- ساختمانهای عمومی : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- ساختمانهای عمومی 02 : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- ساختمانهای قرن بیست و یکم : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- ساختمانهای هوشمند : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- سازه : 64 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- سازه دریایی : 36 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- سازه گنبدی : 60 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- سازه های آبی شوشتر : 86 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- سازه های بادی : 61 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- سازه های بتن مسلح : 75 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- سازه های بلند : 9 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3500 تومان
- سازه های پنوماتیک : 9 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- سازه های پیچ و مهره ای 02 : 35 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- سازه های پیچ ومهره ای : 51 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- سازه های پیش ساخته : 56 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- سازه های پیش ساخته 02 : 74 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- سازه های چادری 01 : 60 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- سازه های چادری 02 : 98 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- سازه های طبیعی و هندسه فراکتال : 96 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- سازه های غشایی : 36 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- سازه های فضا کار : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- سازه های فضاکار 02 : 47 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- سازه های فضایی : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- سازه های فضایی 02 : 47 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- سازه های فولادی سبک : 80 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- سازه های معماری ایران باستان تا قاجاریه : 34 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- سازه های کابلی : 50 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- سی وسه پل : 32 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- شانزه لیزه : 12 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- شاه ابدالعظیم شهر ری : 40 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- شش بنای مهم بین النهرین : 44 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- شش مورد از بنا های معروف یونان : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- شمس العماره : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- شناسایی ارگ شیخ بهایی و مقایسه با برج صفا و جوزدان : 70 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- شهر باستانی گور و فیروزآباد کنونی : 42 صفحه فایل Word - قیمت : 6500 تومان
- شهر پترا در اردن : 24 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- شهر سوخته : 13 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- شهر سوخته 02 : 93 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- عجایب هفت‌گانه : 44 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- عمارت مسعودیه : 35 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- عمارت مشیرالدوله پیرنیا : 63 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- عمارت هشت بهشت : 46 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- فرهنگ سرای تربت جام : 47 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- فرهنگ سرای مه ولات : 56 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- فرهنگ سرای هنرارسباران : 17 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- قبه الصخره : 29 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- قره کلسیا : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- قصر بلورین : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- قصر بلورین 02 : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- قطب منار مسجد قوت الاسلام : 24 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- قلعه ایرج : 57 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- قلعه دختر : 13 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- قلعه فلک الافلاک : 7 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- قلعه فلک الافلاک 01 : 67 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- قلعه والی ایلام : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- قوام الدوله : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- گالری معماران اسپــیس اینترنشنال : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- گرمابه : 35 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- گنبد ژئودزیک : 45 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- گنبد سلطانیه : 130 صفحه فایل Word - قیمت : 9500 تومان
- گنبد سلطانیه 02 : 40 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- گنبد سلطانیه 03 : 54 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- گنجعلی خان کرمان : 80 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- مجتمع پردیس : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مجتمع تجاری تفریحی ستاره فارس : 13 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مجتمع تجاری دهخدا : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مجتمع فرهنگی هنری مشهد : 47 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مجتمع مسکونی آلاله دهکده ساحلی انزلی : 30 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- مجتمع مسکونی برزیک روسیه : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مجتمع مسکونی روکو : 33 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مجتمع مسکونی غدیر : 16 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مجموعه بناهای باغ گنبد سبز : 30 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مجموعه سنت گیلس : 45 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- مجموعه شهر پکن : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- مجموعه شیخ صفی : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4500 تومان
- مدارس دوره صفویه : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- مدرسه 02 : 72 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- مدرسه ایران زمین : 27 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- مدرسه باهاوس : 88 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- مدرسه چهار باغ اصفهان : 129 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- مدرسه چهارباغ : 7 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- مدرسه خصوصی : 9 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- مدرسه علیا : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مدرسه مدیریت ودرهد : 53 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- مدرسه معماری هامونیک فرانسه : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مدرسه هنر سنگاپور : 30 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مدرسه هنر و تاریخ هنر در آمریکا : 18 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مدرسه و مسجد آقا بزرگ : 29 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مدرسه و مسجد کریم ایشان : 58 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- مدرسه ی معماری بوزآر در فرانسه : 11 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- مرکز تجاری اطلس : 24 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- مرکز خرید : 48 صفحه فایل Word - قیمت : 6500 تومان
- مرکز فرهنگی جیبائو : 29 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مرکز ملی فرهنگی و هنری ژرژ پمپیدو : 13 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- مساجد ایران : 28 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- مساجد کرمان : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- مسجد امام اصفهان : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- مسجد امام اصفهان 02 : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مسجد امام تهران : 49 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مسجد امیر چخماق یزد : 11 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مسجد جامع اصفهان : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- مسجد جامع اصفهان 02 : 32 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- مسجد جامع اصفهان 03 : 33 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مسجد جامع الازهر : 29 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مسجد جامع بجنورد : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- مسجد جامع تبریز : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- مسجد جامع ساوه : 32 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- مسجد جامع قزوین 01 : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- مسجد جامع گرگان : 47 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- مسجد جامع نظنز و مقبره شیخ عدالصمد : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- مسجد جـامع ورامین : 44 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- مسجد جامع ورامین 01 : 44 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مسجد جامع ورامین 02 : 47 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- مسجد جامع کبیر قزوین : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- مسجد جامع کبیر یزد 02 : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- مسجد جامع کرمان : 7 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- مسجد جمعه اصفهان : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- مسجد جمعه و آرامگاه شیخ عبدالصمد : 200 صفحه فایل Word - قیمت : 12000 تومان
- مسجد حکیم اصفهان : 59 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- مسجد حکیم اصفهان 02 : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- مسجد داراب : 26 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- مسجد شهزاده : 39 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مسجد شیخ‏ لطف اله 02 : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- مسجد شیخ لطف اله 01 : 40 صفحه فایل Word - قیمت : 6500 تومان
- مسجد شیخ لطف اله 03 : 85 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- مسجد ظوار : 4 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- مسجد فرح آباد ساری : 63 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- مسجد قیروان : 24 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مسجد مدرسه سپهسالار 01 : 27 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مسجد مدرسه سپهسالار 02 : 29 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- مسجد و مدرسه آقابزرگ : 22 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مسجد و مدرسه امام کاشان سلطانیه : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مسجد و مدرسه شهید مطهری سپهسالار : 109 صفحه فایل Word - قیمت : 9500 تومان
- مسجد و مدرسه و دبیرستان خان مروی : 161 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9500 تومان
- مسجد وکیل : 43 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- مسجد کبود تبریز : 37 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- مسجد کبود تبریز 02 : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مصلای پردیس کرج : 65 صفحه فایل Word - قیمت : 7500 تومان
- مصلی های چند شهر : 32 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- معبد آناهیتا : 72 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- معبد آینه ادیان : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- معبد بوروبودور : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- معبد پارتنون : 33 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- معبد چغازنبیل : 95 صفحه فایل Word - قیمت : 10000 تومان
- معبد لوتوس : 27 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- معماری اتشکدها : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- معماری استادیوم های فوتبال : 50 صفحه فایل Word - قیمت : 7500 تومان
- معماری اسلامی مسجد جامع الکبیر صنعا یمن : 50 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- معماری بناهای شهر قزوین در دوران صفوی : 27 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- معماری پانتئون : 8 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- معماری پلها : 36 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- معماری پلها در شهرهای مختلف : 131 صفحه فایل Word - قیمت : 9500 تومان
- معماری تماشاخانه و شیوه اجرا در تئاتر یونان باستان : 13 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- معماری زیگورات : 9 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- معماری ساختمان اپرای سیدنی : 35 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- معماری عمارت تاریخی قوام الدوله : 11 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- معماری فرهنگسرای نیاوران : 8 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- معماری مزار تاج محل : 90 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- معماری مساجد پس از اسلام : 21 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- معماری مسجد جامع اصفهان : 43 صفحه فایل Word - قیمت : 7500 تومان
- معماری مسجد جامع کبود تبریز : 26 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- معماری مسجد گوهرشاد از ابتدا تا کنون : 134 صفحه فایل Word - قیمت : 10000 تومان
- معماری کاروانسرا : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- مقبره‌های استان مازندران : 32 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- منار جنبان : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- مناره شمس تبریزی خوی : 10 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- موج شکن : 59 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- موج شکن‌های انزلی : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- موزائیک : 27 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- موزه : 68 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- موزه آب : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- موزه اتومبیل تری جی تی تی آی : 21 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- موزه‏ اشملین : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- موزه لوور : 23 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- موزه میمسیس : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- موزه های ترکیه : 23 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- موزه هنر مدرن سانفرانسیسکو : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- موزه هنر میلواکی : 15 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- موزه هنر کیمبل : 48 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- موزه هنرهای ملی : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- موزه ویکتوریا آلبرت : 14 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- موزه ‏ی اشملین : 21 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- میدان 02 : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- میدان آزادی : 74 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- میدان آزادی 01 : 48 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- میدان آزادی 02 : 45 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- میدان آزادی 04 : 16 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- میدان بهارستان : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- میدان توپخانه : 67 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- میدان حسن آباد : 44 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- میدان نقش جهان : 12 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- میدان های ایتالیا : 14 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- نگرشی به برج پیزا : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- نمونه هایی از فرهنگسرا های داخلی و خارجی : 45 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- هتل آروسا : 79 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- هتل باغ پردیس کرمانشاه : 110 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- هتل سونگ جیانگ چین : 12 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- هتل عباسی اصفهان : 33 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- هتل ها : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- ویلا فاور ژاکو : 13 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- ویلای ساوی اثر لوکوربوزیه : 64 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- کاخ آپادانا شوش : 34 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- کاخ آپادانا شوش به همراه اطلاعاتی در خصوص قلعه باستان شناسی : 70 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- کاخ آشور اشکانیان : 70 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- کاخ اردشیر فیروزآباد : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- کاخ الحمرا : 28 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- کاخ عالی قاپو و چهل ستون : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- کاخ قصرالحمر : 58 صفحه فایل Word - قیمت : 7500 تومان
- کاخ هلن – Curating برج : 7 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- کاروانسرا 02 : 42 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- کاروانسرا سنگی زنجان : 70 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8500 تومان
- کاروانسرای رباط شرف : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- کاروانسرای شاه عباسی : 36 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- کتابخانه در برزیل : 9 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- کتابخانه ملی : 53 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- کتابخانه های معروف : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- کلیسای انجیلی مشهد : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- کلیسای جامع کریستال در کالیفرنیا : 49 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- کلیسای وانگ : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
1