جستجو در سایت

آیتم های این بخش

657 عنوان
- مطالعات درس طراحی معماری : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- آب انبار 01 : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- آب انبار 02 : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- آب بند ها : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- آب بند و انواع آن : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- آب در معماری 02 : 45 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- آب درمعماری ایران : 13 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- آب و معماری : 62 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- آبشارهای خانگی : 11 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- آجر کاری : 28 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- آرامش وصف ناپذیر معماری اسلامی در ارمنستان : 13 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- آشپزخانه : 43 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- آشنایی با مبان برنامه ریزی معماری و شهرسازی : 66 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- آشنایی با معماری معاصر رم کولهاس : 40 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- آلبوم تمرین معاری 2 نمونه مدرسه : 12 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- آندره گدار و معماری ایران از زاویه باستان شناسی : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- آکوستیک : 70 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- آکوستیک در معماری : 54 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- ابعاد و استانداردهای مدارس راهنمایی : 28 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- اتو واگنر و مکتب معماری وین : 16 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- اثر اقلیم بر روستای میمند : 36 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- اثرات زلزله بر ساختمان : 28 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری : 61 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- ارمغانهای ایران به جهان معماری : 83 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- از چادر عشایر تا سازه های چادری : 70 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- از شار تا شهر : 24 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- استفاده از رنگهای متنوع در پیش سازی ساختمان : 55 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- استفاده بهینه از فضا طراحی فضای خواب بالای آشپزخانه : 43 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- اشکالات مسکن های مدرن : 28 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- اصول بنیادی طراحی باغ : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- اصول ساختمان : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- اصول طراحی پنجره و نورگیر : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- اصول طراحی در معماری : 50 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- اصول معماری : 38 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- اصول معماری ایرانی : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- اصول معماری سبز : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- اصول مقاوم سازی ساختمانها : 41 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- اصول و روشهای طرح و آنالیز ساختمانها : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- اصول کلی چیدن وسایل در خانه های امروزی : 34 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- اطلاعات فنی در مورد شومینه به همراه شکل : 71 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- اعضا گرایی و خرد گرایی در طراحی داخلی : 76 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- الگوی سکونت : 60 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- الگوی مسجدها : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- انتخاب رنگ در دکوراسیون داخلی : 55 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- انتزاع یا تجرید (آبستره) : 79 صفحه فایل Word - قیمت : 10000 تومان
- اندازه گیری محل و تهیه نقشه پایه : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- اندیشه هایدگر در باب معماری : 8 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- انسان و فضای معماری : 34 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- انقلاب صنعتی و اولین ساختمان های مدرن : 41 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- انواع پرسپکتیو : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- انواع پرسپکتیو های هندسی : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- انواع ستونها : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- انواع سقف ها : 37 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- انواع سقف های ساختمان : 54 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- انواع و طبقه بندی هتل از نظر عملکردو معرفی فضا : 54 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- اهداف علم ارگونومی : 28 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- اهمیت ونقش پارک ها در زندگی شهروندان : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- ایداه و کانسپت : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- ایده : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- ایده در معماری : 143 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- ایده معماری : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- ایمن سازی ساختمان : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- بادگیر : 13 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- بادگیر 02 : 42 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- بادگیر استان یزد : 35 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- بارگذاری برف : 58 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- بازآرایی میدان های شهری : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- بازار ایرانی : 85 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- بازار سنتی ایران در سه دوره : 49 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- بازارشناسی کشورهای اسلامی : 45 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- بازدید علمی ساختمان خدمات شهرداری منطقه 12 مشهد : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- بازسازی : 53 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- باغ ایرانی : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- باغ ایرانی 02 : 34 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- باغ ایرانی 03 : 42 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- باغ ژاپنی : 49 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- باغ شازده ماهان کرمان : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- باغ صخره ای و فضای سبز : 53 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- باغ های ایرانی 02 : 34 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- باغ های ایرانی 03 : 38 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- باغهای ژاپنی : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- باغهای شیراز : 27 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- بافت قدیم بوشهر : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- بتن ریزی : 81 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- بتن های پیش تنیده : 24 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بخش های گوناگون مساجد : 26 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- برداشت از خانه های روستایی : 163 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- بررسی اصول و مبانی معماری پایه و مطالعات موردی در کارهای ریچارد راجرز و نورمن فاستر : 62 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- بررسی اقلیمی ابنیه : 71 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- بررسی تاثیر معماری بر سینمای اکسپرسیونیست : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- بررسی سیستم حمل و نقل کشور فرانسه : 71 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- بررسی سیستم حمل و نقل کشور مصر : 52 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- بررسی سیستم های حمل و نقل ژاپن : 39 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- بررسی سیستم های حمل و نقل مالزی : 70 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- بررسی سیستمهای حمل و نقل کشور آرژانتین : 73 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- بررسی ضوابط معابر پیاده برای معلولین : 57 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- بررسی عایقهای صوتی در ساختمان : 27 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- بررسی عملکرد کامپوزیت FRP در تقویت دیوارهای برشی : 11 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- بررسی عوامل مشترک معماری و موسیقی و پیوستگی های آن : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- بررسی مسکن در دوره های مختلف : 57 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- بررسی معماری تاریخی یزد : 37 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- بررسی نشیمن ، غذاخوری و پذیرایی در معماری داخلی : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بررسی نمونه های مرکز تجاری : 100 صفحه فایل Word - قیمت : 10000 تومان
- بررسی نمونه های موردی برای کیفیتهای موثر فضای شهری : 46 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بررسی وضعیت حمل و نقل کشور آلمان : 43 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- برنامه ریزی شهری : 140 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- برنامه ریزی شهری 02 : 92 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- بندر امام خمینی : 85 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- بهترین دیوار : 11 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- بهسازی سکونتگاه های روستایی : 190 صفحه فایل Word - قیمت : 14000 تومان
- بهسازی و بتون : 41 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- بیان معماری یک : 21 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- بین النهرین : 23 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- بینش نمادین در معماری اسلامی : 60 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- پانل ساندویچی : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- پروژه اجرای ساختمانهای فلزی و بتنی : 150 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8500 تومان
- پروژه پایانی پارک تفریحی در شیراز : 178 صفحه فایل Word - قیمت : 11000 تومان
- پروژه پایانی مساجد در ایران : 200 صفحه فایل Word - قیمت : 12000 تومان
- پروژه پایانی مسکن و معماری : 61 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- پروژه پایانی معماری مساجد : 107 صفحه فایل Word - قیمت : 8500 تومان
- پروژه درس مصالح ساختمانی : 40 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- پروژه مسکن و معماری : 40 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- پروژه معماری مساجد : 107 صفحه فایل Word - قیمت : 15000 تومان
- پروژه معماری معاصر بررسی آثار کامران دیبا : 32 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- پروژه نقد بنا : 24 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- پروژه نقشه برداری : 40 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- پروژه نقشه برداری 02 : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی : 55 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- پل معماری : 74 صفحه فایل Word - قیمت : 11000 تومان
- پلان آشپزخانه با جزئیات : 8 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3500 تومان
- پلان ها و پرستکیوهای مختلف : 27 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- پلی گون زمین فوتبال : 23 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- پلی کربنات : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- پی سازی ساختمان : 24 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- پی منفرد : 27 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- پی های گسترده : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- پیدایش آسمانخراش : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- پیدایش فرم در معماری : 63 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تاثیر رنگ در آشپزخانه : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- تاثیر مذاهب بر معماری : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- تاثیر مسکن بر شکل محله : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تاثیر یک مساله فلسفی بر معماری : 13 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تاریخ معماری : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- تاریخ معماری 02 : 58 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- تاریخچه آجر 01 : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- تاریخچه آجر 02 : 41 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- تاریخچه پل و پل سازی : 27 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- تاریخچه شیشه : 52 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- تاریخچه عدد رشته معماری : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تاریخچه گچ : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تاریخچه معماری 01 : 35 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- تاریخچه معماری 02 : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- تاریخچه معماری ایران : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- تاریخچه معماری در ایران : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- تاریخچه منبت : 85 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- تاریخچه مینیاتور : 13 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- تاریخچه هنر معرق روی چوب : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- تاریخچه کاشی : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- تالاب بین المللی آلاگل : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تایپولوژی مسکن : 117 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- تجزیه ایران در رویارویی با بافتهای با ارزش تاریخی اما فرسوده : 77 صفحه فایل Word - قیمت : 10000 تومان
- تجزیه و تحلیل های استحکامی بروی سد خاکی بر اساس تحلیل های نا پایداری روزنه ها و رسوخ ها : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تحقیق راهسازی پل گلدن گیت دروازه طلایی سانفرانسیسکو : 40 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- تحقیق و بینش عناصر معماری : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تحقیق و بینش عناصر معماری : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- تحلیل انسان از لانه سازی : 23 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- تحلیل سازه ساخته شده با سوپر پانل : 94 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- تحلیل سازه کامپوزیت : 55 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- تحلیل شبکه های آب رسانی : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- تحلیل فضای شهری 04 : 16 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- تحلیل نوع معماری فضاهای نیایشی : 39 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- تحلیل و بررسی شهرسازی در ایران : 77 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تحلیل یک دال تعمیر شده تخت مبتنی به روش اجزا محدود : 11 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تخریب گرایی وندالیسم : 40 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- ترافیک و حمل و نقل : 24 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- ترفندهای محوطه سازی در طراحی فضای سبز : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- ترکیب در معماری : 11 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- تزئینات آجری در دوره های مختلف معماری اسلامی : 43 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تزئینات در معماری -کاشی : 134 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- تزینات سنگی : 187 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- تزیینات آجری : 28 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- تزیینات معماری اسلامی : 44 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- تزییناتی گنبد : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تشریح کارایی عایقهای مدرن در بهینه سازی مصرف انرژی : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- تشریح کامل مراحل پی سازی : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تعامل محیط طبیعی با انسان : 26 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تعریف و تحلیل رابطه انسان و محیط : 40 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تعریفی مکانهای اقتصادی در شهر : 35 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تفاوت معماری یونان و روم : 51 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- تقارن و تعادل از اصول و مفاهیم بنیادی معماری : 11 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- تقاضا در حمل ونقل : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تقدس و تناسخ در معماری مذهبی : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- تمدن های باستانی : 23 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- تمرینات معماری 2 : 75 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- تمیز کردن نما : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- تهویه مطبوع : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تهویه هوا کشی : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- توانایی ترسیم سه نمای اجسام از روی مدل یا نقشه پرسپکتیو : 138 صفحه فایل Word - قیمت : 11000 تومان
- توسعه شهرها : 47 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- توسعه ها : 24 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- تکنولوژی بتن : 50 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- تکنولوژی جدید در عایقکاری رطوبتی ساختمان : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تکنولوژی معماری گیلان : 28 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تکنولوژی و مصالح جدید در معماری : 27 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تکنولوژیهای جدید در حمل و نقل : 59 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تیپولوژی مسکن 01 : 69 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- تیپولوژی مسکن 02 : 119 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- تیر بتنی : 18 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- تیرهای فلزی : 16 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4500 تومان
- جامعه ی آرمانی و رهیافتهایی به شهر صنعتی : 27 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- جایگاه آب در معماری اسلامی : 56 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- جایگاه ممتاز معماری اسلامی در هنر جهان : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- جستاری در کتیبه های فارسی : 111 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- جهت یابی درفضا : 13 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی : 51 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- چگونگی برنامه ریزی برای فضاهای آزاد درون شهری : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- چگونگی مفهوم معماری : 35 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم : 23 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- چه الگو بر داری های از معماری سنتی در معماری مدرن شده است : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- چهار یادداشت درباره معماری اخیر پیتر آیزنمن : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- حرارت مرکزی با آبگرم : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- حریم : 48 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- حفاظت در برابر حریق دربها وشیشه ها : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- حمام در معماری اسلامی : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- حمام و سرویس بهداشتی : 44 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- حمل و نقل اضطراری : 52 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- حمل و نقل انگلستان : 80 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- حمل و نقل چین : 64 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- حمل ونقل ومحیط زیست : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- حمل ونقل کاربری : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- حیاط در معماری ایرانی : 118 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- خانه : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- خانه بهزادیان-50ص : 50 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8500 تومان
- خصوصیات فضاهای مسکونی : 174 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- خلاصه ای از تاریخ باغ سازی : 26 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- خلاقیت در زیبا سازی شهری : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- خلاقیت در معماری : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- خلاقیت در معماری 02 : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- داربست : 23 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- دانه های سازنده ی فضای شهری : 113 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- داوینچی : 14 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- در جستجوی معماری بومی : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- درب و ورودی : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- درباره معماری : 107 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- درز انبساط : 29 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- درمورد ساختمان برای قرن بیست و یکم : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- درک رفتار سازه ها : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- درک وبیان هنرمعماری : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات عایق بندی ساختمان : 8 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- دوره گوتیک معماری و فضای عمومی : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- دوره های اسلامی در ایران : 7 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3500 تومان
- دکوراسیون داخلی : 13 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- دکوراسیون داخلی 02 : 11 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- دکوراسیون داخلی اتاق خواب : 87 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- دکوراسیون داخلی ساختمان : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- دکوراسیون داخلی ساختمان 02 : 44 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- دکوراسیون منزل : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- دکوراسیون و معماری به همراه شکل : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- دیوار چینی : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- رابطه بین معماری و مجسمه سازی : 15 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- رابطه معماری با موسیقی : 111 صفحه فایل Word - قیمت : 7500 تومان
- راه : 45 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- راهبردهای طراحی : 35 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- رنگ در معماری 03 : 27 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- رنگ 02 : 49 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماری : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- رنگ و معماری : 62 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- روش تحقیق در معماری و طراحی : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- روش های طراحی و تولید صنعتی : 84 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- روش های مرمت و نگهداری راههای آسفالت شده ، پل ها و وسایل کنترل ترافیک : 71 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- روشهای ماکت سازی : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- روشهای مهار قوس و گنبد در بناهای سنتی : 63 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- روند آموزش اسکیس کروکی و راندوی معماری : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- روند طراحی : 37 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- رویکرد شکلی به معماری هادی میرمیران و بهرام شیردل : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- ریتم در معماری : 8 صفحه فایل Word - قیمت : 2500 تومان
- زبان فضا در معماری مسجد گوهرشاد و تزئینات آن : 55 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- زمان و مسیر : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- زیبا شناسی مدرن : 26 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- زیباشناسی در معماری : 114 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- زیباشناسی فرم : 30 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- زیبایی شناسی در معماری : 96 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- ساخت های ثابت و واحدهای آزاد : 123 صفحه فایل Word - قیمت : 10000 تومان
- ساختار هنرمندانه گیتی و رابطه آن با هنر معماری : 63 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- ساختار کالبدی ساختمان های بلندمسکونی : 22 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- ساختمان سازی : 44 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- ساختمان فلزی : 28 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- ساختمان های اسکلت فلزی : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- سازه ساختمانی : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- سازه های بتنی : 11 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- سازه های نوین در معماری : 36 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- سازه و انواع آن : 29 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- ساماندهی خیابان مهدیه : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- سامانه های بنیادی در معماری : 64 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- سایت انالیز : 60 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- سبک سازی 01 : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- سبک سازی 02 : 104 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7500 تومان
- سبک سازی با پانل های پوما : 43 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- سبک سازی ساختمان ها : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- سبک سازی سازه : 50 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- ستون فلزی : 47 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- سد دوستی : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- سطوح و بافت : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- سقف پوش پیش ساخته گچی صداگیر : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- سقف تیرچه بلوک : 42 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- سقف طاق ضربی : 9 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3500 تومان
- سقف های کرمیت : 28 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- سقف های کرمیت کامپوزیت : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- سقف و انواع آن : 57 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- سقف کاذب : 40 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- سقف کرمیت : 13 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- سقفها : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- سلسله مراتب در معماری اسلامی : 25 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- سلسله مراتب دسترسی و دسته بندی معابر بر اساس نقش و نحوه عملکرد : 80 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- سمینار طراحی معماری ضوابظ و استانداردهای مسکونی : 28 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- سیاست‌های مسکن در اروپا : 11 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- سیاه چادر : 114 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- سیر تحول پلان معماری و تزئینات در بناهای اسلامی : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- سیر تحول معماری مسکن تهران در دوران پهلوی : 89 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- سیر تحول و نظریات منظر شهری : 30 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- سیر تحول کاربرد بتن در معماری : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- سیرکولاسیون در بازارهای سنتی : 51 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- سیستم ساختمانی سیسمو : 22 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- سیستم های هوشمند : 45 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- سینما و معماری : 43 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- شناخت فضاهای شهری در ایران : 52 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- شناخت فضای شهری : 23 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- شناخت مشکل میز و صندلی غذا خوری : 49 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- شناخت و تحلیل اجزای ساختمان : 25 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- شهر سازی جدید واصول آن : 29 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- شهر و شهرنشینی در ایران : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- شهرسازی : 66 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- شهرسازی نوین : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- شهرسازی و عناصر شهری در معماری ایرانی : 90 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- شهرسازی02 : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- شهرک غرب : 14 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- شهریار : 12 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- شومینه 01 : 17 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- شومینه 02 : 87 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- شیشه : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- شیشه دوجداره : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- شیوه های بنیادی در معماری اسلامی : 28 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- صداگیر : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- صفحه زیر ستون : 15 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- صنعت ساختمان و ساختمان سازی : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- ضرائب ایمنی در پایداری شیروانی‌ها : 29 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- ضوابط قطعات با سقف‌های شیبدار : 40 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- ضوابط و معیار های طراحی فرهنگسرا : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- ضوابط ومقررات شهرسازی مشهد : 38 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- طبقه بندی و محدودیت سیستم های ساختمان های بلند : 11 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- طراحی برای فضاهای پرت کنجها : 45 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- طراحی بنا : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- طراحی بیمارستان : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- طراحی پارک پیاده روی بابلسر : 33 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- طراحی پارکینگ : 109 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- طراحی تالار اطاق های عمل بیمارستان : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- طراحی ترمینال : 26 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- طراحی خانه در دنیای امروزی : 82 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- طراحی خانه های مسکونی : 27 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- طراحی خانه های مسکونی 02 : 28 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- طراحی داخلی : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- طراحی داخلی 02 : 77 صفحه فایل Word - قیمت : 6500 تومان
- طراحی داخلی فروشگاه : 176 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- طراحی دانشگاه تانگمن : 66 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- طراحی دانشگاه در انگلستان : 129 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- طراحی دانشگاه معماری : 142 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 10000 تومان
- طراحی دانشکده معماری : 35 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- طراحی رنگ نمایی خانه های عمومی : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- طراحی رنگ نماییی خانه های عمومی : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- طراحی ساختمان : 60 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت : 100 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- طراحی سردر دانشگاه : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- طراحی سرویس بهداشتی : 28 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- طراحی شهری احمد آباد : 173 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- طراحی صندلی تحریر : 89 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- طراحی فروشگاه ماوی مبلمان : 29 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- طراحی فضای شهری : 92 صفحه فایل Word - قیمت : 7500 تومان
- طراحی فضای شهری و مطالعه موردی در مشهد : 96 صفحه فایل Word - قیمت : 10000 تومان
- طراحی گرافیک : 26 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- طراحی مبلمان اداری : 50 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- طراحی مراکز خرید : 89 صفحه فایل Word - قیمت : 8500 تومان
- طراحی معماری 4 کلینیک فضاهای جانبی : 50 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- طراحی معماری مجتمع توریستی اقامتی اصفهان : 34 صفحه فایل Word - قیمت : 7500 تومان
- طراحی معماری مجتمع فرهنگی : 119 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- طراحی معماری مجتمع مسکونی : 51 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- طراحی معماری یک : 45 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- طراحی موج شکن های سکویی شکل پذیر : 44 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- طراحی میز کامپیوتر : 100 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- طراحی نیمکت : 67 صفحه فایل Word - قیمت : 7500 تومان
- طراحی و ارگونومی هتل : 29 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- طراحی و تولید صنعتی : 11 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3500 تومان
- طراحی و چیدمان اتاق کودک : 43 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- طراحی واحد همسایگی : 53 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- طراحی کتابخانه : 47 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- طراحی کل مجموعه شهر : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- طراحی کلینیک دندانپزشکی : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- طراحی کیوسک نان رضوی پروژه طراحی صنعتی : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- طرح 5 طراحی صنعتی - محیط زیست : 36 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- طرح 5-بررسی عوامل محیطی ، ویژگیهای اقلیمی و آب و هوایی : 38 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- طرح اجرائی در معماری داخلی : 45 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی تفریحی : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- طرح تفصیلی یزد : 44 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- طرح ریزی معماری : 13 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- طرح ساماندهی بخشی از میدان تجریش : 12 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- طرح5-الگوی سکونت : 116 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- طرح5-تیپولوژی مسکن 01 : 68 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- طرح5-تیپولوژی مسکن 02 : 117 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8500 تومان
- طرح5-رفتار و فعالیت : 105 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- طرح5-سازه سرمایش و گرمایش در مجتمع های مسکونی : 113 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- طرح5-مجتمع مسکونی طاش : 172 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- طرح5-مطالعات تطبیقی : 82 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- طرح5-مطالعات تطبیقی و ضوابط ساخت در منطقه قاسم آباد : 47 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- عایق بندی صوتی : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- عایق بندی صوتی02 : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- عملیات خاک : 21 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- عناصر تزئینی : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- عوامل محیطی موثر بر ساختمان : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- فتوولتاییک : 107 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- فرم در معماری : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- فرم در معماری 02 : 27 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- فرم ها ونقش های نمادین درمساجد ایران : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- فضا در معماری 01 : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- فضا در معماری02 : 29 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- فضا در معماری03 : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- فضاهای شهری : 40 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- فضاهای شهری 02 : 77 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- فضاهای شهری در طول زمان : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- فضاهای نمایشگاهی : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- فضاهای ورودی بناهای سنتی : 29 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- فضای سبز : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- فضای سبز 02 : 187 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- فضای مطالعه : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- فندانسیون : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- فنگ شویی 02 : 175 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- گچبری : 74 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- گذری بر معماری برج آزادی با تکیه بر عناصر سنتی به کار رفته در آن : 38 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- گره چینی و ارسی سازی : 51 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- گزارش کار اسکلت بتنی معماری : 104 صفحه فایل Word - قیمت : 10000 تومان
- گلدان خیابانی : 58 صفحه فایل Word - قیمت : 6500 تومان
- گنبد : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- گنبد 02 : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- گنبد در معماری ایران : 59 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- گنبد در معماری ایران 02 : 26 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- گنبد و مناره : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره صفویه : 43 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- گونه شناسی گروه های مسکن : 71 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- گونه شناسی معماری مسکن در مشهد : 22 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- لوئیجی کلانی : 13 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- مایاها : 38 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری : 114 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- مبانی جهت یابی و نقشه خوانی : 36 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- مبانی طراحی 2 : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- مبانی طراحی صنعتی : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- مبلمان : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- مبلمان شهری : 47 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- مبلمان شهری 02 : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- مترو : 91 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- محصولات معماری و ماهیت طراحی شهری : 44 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- محوطه سازی : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- محوطه سازی 02 : 38 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- محیط مسکونی : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- مدارس اسلامی : 104 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- مدرسه 01 : 25 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مدیریت پارکینگ : 72 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مدیریت و تشکیلات کارگاهی : 49 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- مراحل اجرای برج ایفل : 34 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- مراحل ساختمان سازی : 72 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مزایای سقف تیرچه بلوک : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- مساله هویت بومى : 43 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مستند سازی منزل امیری از آغاز تا امروز : 145 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8500 تومان
- مسجد سمبل هنر اسلامی : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- مصالح جدید، اندیشه های نو : 39 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- مصالح نرم، سازه های سخت : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- مصلی : 32 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- مطالعات اقامتی هتل : 67 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- مطالعات اولیه سردر دانشگاه هنر و معماری : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- مطالعات بخش آزمایشگاه یک کلینیک : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- مطالعات بخش تشخیصی بیمارستان : 26 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- مطالعات تطبیقی : 82 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- مطالعات تطبیقی مجتمع مسکونی زیتون : 84 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- مطالعات تطبیقی مجتمع مسکونی وکیل آباید : 86 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- مطالعات زمینه سایت آزاد شهر : 21 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مطالعات طراحی پارک علمی، تحقیقاتی ساختمان(روش تحقیق) : 60 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- مطالعات طرح معماری 5 مجموعه مسکونی : 36 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- مطالعات معماری زیست شناسی ساختمان : 73 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- مطالعه و شناخت بافتهای تاریخی ایران : 134 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- مطلعات طراحی کتابخانه : 24 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مطلعات فضاهای جانبی بیمارستان : 59 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- معرفی بتن های جدید : 32 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- معرفی سیستم های گرمایشی و سرمایشی : 18 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی : 42 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- معرفی و تحلیل انواع سازمان های فضایی در مجموعه های معماری : 72 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- معرفی و طراحی خانه روستایی : 67 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- معماری : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- معماری بدون معمار : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- معماری بومی : 130 صفحه فایل Word - قیمت : 8500 تومان
- معماری بیمارستان : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- معماری پارکینگ 01 : 27 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
1 2