جستجو در سایت

آیتم های این بخش

176 عنوان
- آبنما در طراحی پارک و باغهای ایرانی : 9 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- آجر 01 : 23 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- آجر 03 : 28 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- آجر و آجرکاری : 54 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- آجر و دیوارهای آجری : 67 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- آجر02 : 43 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- آجرسبک : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- آجرها و بلوک ها : 36 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- آجرهای شاموتی : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- آرماتور 01 : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- آرماتور در معماری : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- آسانسور پله پله برقی رمپ : 199 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- آشپزخـانه مدرن : 79 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- آشنایی با معماری اسلامی درو پنجره : 13 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- آشنایی با مواد کامپوزیت : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- آهک سیمان ملات بتن قیر : 103 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- اجزا ساختمان : 23 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- اجزا و عناصر : 55 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- ام دی اف : 17 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- انواع بتن : 56 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- انواع پله های ساختمانی : 36 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- انواع پنجره : 13 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- انواع پوششهای نما : 24 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- انواع در از نظر جنس و کاربرد : 55 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- انواع سقف ها 02 : 37 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- انواع سقف کرمیت : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- انواع مواد و مصالح ساختمانی : 41 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- انواع نماسازی و نحوه ی اجرای آن : 91 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- انواع کف پوش ها : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- انواع کفپوش : 52 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- ایزوگام : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- بادبند و بررسی عملکرد انواع آن : 34 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بتن : 71 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- بتن 02 : 27 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- بتن 03 : 33 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- بتن 04 : 37 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- بتن 05 : 50 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- بتن آسفالتی گرم : 32 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- بتن اسفنجی : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- بتن الیافی : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- بتن بازیافتی : 60 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- بتن پلیمری : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- بتن پیش تنیده و پیش ساخته : 43 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بتن خود تراکم : 50 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- بتن خود تراکم 01 : 8 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- بتن خودتراکم 02 : 7 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- بتن سبک 01 : 9 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- بتن سبک 02 : 64 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- بتن سبک 03 : 33 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بتن سبک 04 : 36 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- بتن سبک هبلکس : 36 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- بتن سبک کفی : 29 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- بتن عبور دهنده نور 02 : 16 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- بتن عبوردهنده نور 03 : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- بتن های بازیافتی : 46 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- بتن های سبک : 57 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- بتن کفی : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- بررسی جزئیات دیوار : 124 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- بررسی سازه ها : 83 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- بستر سقف پیش تنیده : 54 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- پارکت : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- پانل های استرامیت : 18 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- پانل های سقفی و دیواری : 23 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- پانلهای پیش ساخته : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- پانلهای سه بعدی : 41 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- پرلیت منبسط پرلیت : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- پشم سنگ چیست : 36 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- پله 01 : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- پله 02 : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- پله 03 : 78 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- پله 04 : 25 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- پله 05 : 80 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- پله برقی 01 : 26 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- پله برقی 02 : 162 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8500 تومان
- پله برقی و آسانسور : 173 صفحه فایل Word - قیمت : 9500 تومان
- پله و انواع آن و آسانسور : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- پنجره : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- پنجره 02 : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- پنجره U.PVC : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- پنجره نافس صندوقه ای : 4 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3000 تومان
- پنجره ها : 23 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- پنجره های جدید نافس : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- پنجره های دوجداره : 17 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- پنل های 3دی 01 : 35 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- پنل های 3دی 02 : 15 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4500 تومان
- پنل های 3دی 03 : 28 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- پنل های 3دی 04 : 52 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- پنل های جدا کننده : 81 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- پوشش دیوارهای داخلی : 46 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- پوشش دیواری سلولزی : 21 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- پوشش سقف : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- تکنولوژی نانو در صنعت ساختمان : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تیرچه بلوک : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- جزئیات اجرائی پی زیر پانلهای دیواری : 15 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- جزییات شیشه ها و نماهای اسپایدری : 65 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- جوش های ساختمانی : 127 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- چفت ها و طاقها : 76 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- چوب 01 : 28 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- چوب 02 : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- چوب 03 : 54 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- چوب در ساختمان : 177 صفحه فایل Word - قیمت : 10000 تومان
- حفاظ های ایمنی : 29 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- در و پنجره : 64 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- در و پنجره ساختمان : 20 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- در و پنجره سنتی : 19 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان : 70 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- در و پنجره یو پی وی سی 02 : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- درب های ساختمانی : 114 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- درب وپنجره های سنتی : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- دربهای پیش ساخته : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- دیوار : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- دیوار آکوستیک : 18 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- دیوار پیش ساخته : 27 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- دیوار متحرک تک فضا : 24 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- دیوارها : 28 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- دیوارهای بلوکی : 9 صفحه فایل Word - قیمت : 2500 تومان
- دیوارهای سه بعدی و پیش ساخته : 76 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- رابیتس و سقف کاذب : 85 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- رنگ در اتاق خواب : 49 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- رنگ در دکوراسیون منزل : 32 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- رنگ در معماری : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- رنگ در معماری 02 : 23 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- رنگ و پوشش های دیوار : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- رومالین پوششی جدید جایگزین رنگ و گچ : 33 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- ساندویچ پانل : 39 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- سایه بان : 30 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- سرامیک : 55 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- سفال و کاشی : 34 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- سقف تیرچه بلوک (فیبر- سفال) : 42 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- سقف دال : 21 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- سقف شیبدار : 17 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- سقف کرومیت : 25 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- سقف کرومیت تیرچه بلوک : 57 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- سنگهای تزئینی در ساختمانی : 11 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- سنگهای ساختمانی : 65 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- سنگهای ساختمانی 02 : 104 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- سوپر پنل : 75 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- سیپورکس : 16 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- سیستم قاب سبک فولادی : 30 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- سیمان چیست : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- شومینه 03 : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- طاق و قوس : 76 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- عایق کاری در ساختمان : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- عناصر شکل دهنده فضاهای شهری و انواع آن : 57 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- عناصر مختلف در معماری : 40 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- عناصر و جزئیات 01 : 13 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- عناصر و جزئیات ساختمانی 01 : 47 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- عناصر و جزئیات ساختمانی 02 : 90 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- عناصر و جزییات 02 : 39 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- فرکتال : 29 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- قاب فولادی سبک نورد سرد LSF : 105 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9500 تومان
- قاب های فولادی سبک نورد 02 : 32 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- لیکا : 22 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- محصولات کناف : 68 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- مصالح : 77 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- مصالح بوم آورد : 39 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مصالح سنتی : 54 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- مصالح فلزی ساختمان : 48 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- مصالح نرم : 9 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- مواد و مصالح ساختمانی جدید : 47 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- نماهای آلومینیومی و سرامیک : 161 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- نماهای سرامیکی : 23 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- نمای کامپوزیت : 60 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- ورق کامپوزیت آلومینیوم : 30 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- کاشی 02 : 60 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- کاشی 03 : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- کامپوزیت 01 : 52 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- کامپوزیت 02 : 25 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- کامپوزیت 03 : 68 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- کامپوزیت آلومینیوم در نمای ساختمان‌ها : 7 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- کامپوزیت ها و کاربرد آنها : 24 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- کامپوزیتها : 31 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- کف کاذب : 21 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- کفپوش : 55 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- کفپوش 02 : 209 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- کفسازی 02 : 102 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
1