جستجو در سایت

اصول طراحی در معماری

1273 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : تحقیق و مقاله- سایر مقالات معماری Word فرمت فایل : Word
اصول طراحی در معماری

50 صفحه فایل Word

مقدمه
    " پیت هین " شاعر و دانشمند معروف دانمارکی ، قضیه را به این صورت بیان     می کند : " هنر یعنی حل مسائلی که خود قبل از حل شدن نمی توانند تدوین شوند . شکل گیری و طرح سوال خود بخشی از جواب است . " طراحان ، به طور اجتناب ناپذیر ، راه حل های مسائلی را که با آن مواجه هستند از پیش مجسم می کنند . عمق و دامنه ی دانش طراحی آنان هم بر درک آنان از مسئله  و هم بر شکل راه حل ارائه شده تأثیر خواهد گذاشت . 
****************
عناصر اصلی
١-  خط  : از امتداد نقطه خط حاصل می شود و دارای خواص زیر است :
● طول ●    جهت ●  مکان
٢- سطح : از امتداد خط سطح حاصل می شود و دارای خواص زیر است :
● طول و عرض         ● شکل        ● وجه          ● جهت          ● مکان
٣- حجم : از امتداد سطح حجم حاصل می شود  و دارای خواص زیر است :
● طول ، عرض ، و عمق      ● فرم / فضا      ● وجه     ● جهت    ●  مکان  
نقطه 
با اینکه نقطه از نظر فلسفی فاقد شکل یا فرم می باشد ، هنگامی که در یک محدوده بصری قرار می گیرد تأثیر حضورش محسوس است . نقطه در مرکز محیط خود ، دارای تعادل و سکون است ، عناصر اطراف حول خود سازماندهی می کند و محیط را تحت تسلط خود قرار می دهد . 
وقتی نقطه از مرکز دور می شود از سلطه نقطه در محیط ، به هر حال ، کاسته شده نقطه و محیط برای بدست آوردن تفوق بصری به رقابت می پردازند . یک کشش بصری بین نقطه ومحیطش به وجود می آید . 
دو نقطه 
همچنین دو نقطه از لحاظ بصری می توانند مبین محور عمود بر خط تعریف شده باشند ، محوری که این دو نقطه نسبت به آن قرینه هستند . چون ، این محور ممکن است از نظر طول نامحدود باشد ، در برخی موارد می تواند تأکید بیشتری از خط تعریف شده داشته باشد . 
به هر حال ، در هر دو مورد ، خط تعریف شده و محور عمود بر آن از نظر بصری بر تعداد نامحدود خطوطی که ممکن است از هر یک از نقاط بگذرد تفوق بیشتری دارد . 
خط
خط عنصر مهمی در شکل گیری هر ترکیب بصری می باشد . و می تواند به اشکال زیر به کار رود :
اتصال دهنده ، رابط ، نگهدارنده ، محیط کننده یا قطع کننده سایر عناصر بصری 
تعریف کننده لبه ها ، و شکل دهنده ی  سطوح 
تجزیه کننده ی وجوه سطوح 
جهت یا سمت یک خط بر نقشی که خط در یک ترکیب بصری دارد می تواند . در حالی  که خط عمودی می تواند مبین توازن با نیروی جاذبه باشد ، یا وضعیت انسان را مطرح نماید و یا مکانی را در فضا نشان دهد ، خط افقی میتواند معرف تعادل ، سطح زمین ، افق ، یا بدن انسان در حالت استراحت باشد.
عناصر نقطه ای در معماری
عناصر خطی عمودی ، از قبیل ستون ها ، تک ستون های هرمی ، و برج ها ، در طول تاریخ برای گرامی داشت وقایع مهم و ایجاد نقاط مخصوص در فضا به کار رفته اند .
عناصر خطی عمودی همچنین می توانند برای معرفی احجام شفاف فضا بکار روند . در مثال سمت چپ ، چهار مناره ، یک محدوده ی فضائی را تعریف می کنند که در آن گنبدا یا سوفبه به طرز باشکوهی قد برافراشته است .
عناصر خطی 
در معماری ، خط بیشتر می تواند عنصری فرضی باشد تا عینی . یک نمونه آن خط محور است که خطی می باشد نظام دهنده که به وسیله ی دو نقطه در فضا بوجود می آید و حول آن عناصر می توانند به طور متقارن آرایش یابند .
از خط به سطح                                                                                        دو خط موازی از نظر بصری می توانند معرف یک سطح باشند . تکرار یک لایه
فضای خالی بین آن ها می تواند معرف ارتباط بصری آن ها باشد . هر چه این خطوط به یکدیگر نزدیکتر باشند ، احساس سطح قوی تر می شود . 
" ستون قسمت معین و تقویت شده از یک دیوار است که بصورت عمودی از پی تا به بالا ادامه دارد .... در واقع یک ردیف ستون ، چیزی جز دیواری باز و منفصل در چند محل نمی باشد "                                                                           آلبرتی
سطح
شکل ، از صفات مشخصه ی اصلی سطح است . و توسط خط دوره ای که لبه های سطح را تشکیل می دهد معین می شود . از آن جا که برداشت ما از شکل سطح در پرسپکتیو به خطا می رود ، تنها شکل واقعی یک سطح وقتی معلوم می گردد که از جلو به آن نگاه شود .
خصوصیات هر سطح ( اندازه ، شکل ، رنگ و بافت ) همراه با روابط فضایی آنان با یکدیگر در نهایت تعیین کننده مشخصات بصری فرم تعریف شده و کیفیات فضای محصور شده می باشند . 

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 40.4 کیلو بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

اصول طراحی در معماری

مطالب مشابه