جستجو در سایت

انتزاع یا تجرید (آبستره)

1289 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : تحقیق و مقاله- سایر مقالات معماری Word فرمت فایل : Word
انتزاع یا تجرید (آبستره)

79 صفحه فایل Word

انتزاع یا تجرید (آبستره)
هنر همواره بین تجرید تا واقعیت در نوسان است. در واقع برای هر دو حد مطلقی وجود ندارد. هیچ هنرمندی نمیتواند به صورت صد در صد مدعی تجریدگرا یا صد در صد واقعگرا باشد. در نتیجه هر هنرمندی با توجه به بینش خود بیشتر واقعگرا یا تجریدگرا است.
هنر تجرید در میان نمایش هنرهای دیداری در طول تاریخ شایعترین و پرتداومترین هنرها بوده است  و در تمام ادوار تاریخ حضوری فعال داشته است. تجرید هم در نزد جوامع ابتدایی و هم در نزد جوامع متمدن شهری دیده میشود.
امروزه آنرا شیوهای هنری که در آن جوهر و عصاره موضوع به صورتی خلاصه و ساده شده ارایه میشود و بنیان آن به ترکیب بندی (کمپوزیسیون) استوار است، مینامیم.
انتزاع یا تجرید جدا کردن صفت یا خاصیتی مکنون و مشترک در پدیدهها و موضوعات گوناگون و ضبط مفهوم کلی یا صورت انتزاعی آن در ذهن.
(فرهنگ فارسی عمید)
آبستره:
وجهی یا جلوهای از یک چیز که به تنهایی مورد توجه قرار گیرد. 
انتزاعی، مجرد، صفت آنچه از واقعیت انتزاع شده، حسی یا غیر عملی. 
« هربرت رید» در تعریف آبستره مینویسد: 
منظور از انتزاع آن چیزی است که از طبیعت مشتق یا جدا شود:
این که چنین شکلهایی به عنوان نشانهها یا نمادهای عینی (کمپوزیسیونهای گوناگون خط، حجم، رنگ و غیره) نماینده میشود، استفاده از واژه انتزاعی را بی اثر نمیسازد.
«داندیس» میگوید:
هنر انتزاعی یعنی تبدیل کیفیت جنبشی رویداد بصری به مولفههای بصری اصلی و بنیادی خود تأکید بر روی وسایل پیام رسانی هر چه مستقیمتر و مهیجتر و حتی بدوی.
در واقع پیدایش هنر آبستره نمودار جنبشی اساسی از یک تمدن حسی بسوی یک تمدن ذهنی است.
شیوه انتزاعی یا آبستره
اگر آنچه را که میبینیم آن قدر ساده کنیم تا فقط عناصر اولیه آن باقی بماند و در واقع این همان عمل انتزاعی کردن تصویر است و اهمیت آن برای فهم وساختن پیامهای بصری بارها بیشتر است.
عمل انتزاعی کردن یک تصویر در واقع استرلیزه کردن یا پالودن آن است. به این معنی که عوامل بصری متعدد تصویر حذف میشوند و مهمترین و بارزترین جنبههای آن باقی میماند. مثلاً اگر منظورمان نشان دادن حرکت پرنده باشد، از جزئیات ثابت آن چشم پوشی میشود، و جزئیات تا حدی وجود دارد که بیننده بتواند شکل پرنده را تشخیص دهد ومثلاٌ حالت و پرواز آن را دریابد. خلاف جزئیات از اینجا به بعد دو راه مختلف میپیماید. نخست انتزاع کردن برای رسیدن به شکل سمبل یا رمز که به آن معنای خاصی داده میشود، دوم انتزاعی کردن برای رسیدن به عناصر اولیه ساختمانی خود ساده میشود و دیگر چیزی در تصویر باقی نمیماند که شباهتی به واقعیت خارجی داشته باشد. این نوع انتزاعی را که هیچگونه رابطهای با پدیدههای آشنای موجود در محیط نداشته باشد، انتزاعی خالص مینامند.
تاکنون مکرراً هنر آبستره افراد زیادی را از تشخیص خود بازداشته است و این عمدتاً بخاطر این است که آبستره نامربوط با دنیای ظاهر بنظر میرسد. مانند انواع دیگر هنرهای مدرن، آبستره دارای مشکلاتی از قبیل عدم فهم و قضاوت است غیر از نقاشیهای چهره و دورنما که نمایانگر دنیا واقعی است، نقاشی آبستره ظاهراً تنها مربوط به حالت نامرئی و حالتهای باطنی است.
در حقیقت هنر آبستره د ر درجات و شکلهای مختلف وجود دارد. بعضی از هنرهای آبستره از طبیعت گرفته شدهاند و نقطه شروع آن طبیعت حقیقتی است. یک هنرمند یکی از اشکال طبیعت را انتخاب و سپس آنرا تا حدی که شیرازه اصلی آن از بین نرود ساده میکند و یا آنرا تا ماورای تشخیص عوض میکند. این تمایل در هنر آبستره، در بسیاری از فرهنگها، در طول تاریخ آشکار بوده است. 
تا اولین سالهای ابتدایی قرن بیستم خبری از آبستره نبود که بالاخره یک هنر آبستره با هیچ ارتباط ملموسی با محیط خارج شروع به ظهور کرد. این هنر جدید یک رقابت تمام و کمال را با سنت که در زمان رنسانس حاکم بوده است آغاز کرد و طی قرن بیستم به شکلهای گوناگون توسعه پیدا کرده است.
تکامل تدریجی این نوع از هنر خیالی در انزوا رخ نداد بلکه منظری بود از اجتماع، هوش و رشد تکنولوژیکی که هنگام تحویل قرن جایگزین شد. 
انتزاع در سبکهای هنری سده بیستم
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 71.0 کیلو بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

انتزاع يا تجريد (آبستره)

مطالب مشابه