جستجو در سایت

انسان طبیعت معماری 01

1460 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : تحقیق و مقاله- انسان طبیعت معماری Word فرمت فایل : Word
انسان طبیعت معماری 01

59 صفحه فایل Word به همراه شکل

بخشی از متن :
مقدمه
هدف از مطرح نمودن این بحث، حساس شدن نسبت به محیط و یافتن نگاه معنی یاب به پدیده هاست. یعنی به طبیعت  محیط اطراف میان با دقت 
بنگریم و روی آن ها دقیق شویم و کسب اطلاعات کنیم و سپس از آن ها الهام و ایده گرفته و به ذهن بسپاریم به معنی دقیقتر، بینش بدست آوریم.
سپس با دانش، آن ها را قابل ارائه و ملموس کرده و تکمیل نماییم و با مهارت و تکنیک ، آن را به مرحله اجرا برسانیم.
برای رسیدن به این هدف، ما باید با مبانی پیدایش صور موجود در طبیعت آنها شویم و سر تاریخی صور طبیعی و ساخته دست انسان را بدانیم و 
در طول این دوران، نظم موجود در هر مرتبه را بررسی کنیم تا بینش صحیح برای پا گذاردن به حوزه دانشی و بعد توانشی پیدا کنیم، یعنی مقدمه 
برای وراد شدن به این عرصه.
نیل به این اهدف، از راه دقت و تفحص در معماری پدیده های طبیعی در مقیاس ذره و لان اعم از جمادات ، گیاهان ، جانواران و در افقی وسیع تر 
، ابعاد وجود انسان ، صورت می گرید.
موضوعی را که همگی می دانیم و در طول تاریخ نیز بارها به صورت های گوناگون به ان برخورد کرده ایم این است که ؛ طبیعت و جهان هستی 
یک مجموعه کلان است، شامل زیر مجموعه های بی شکار که به صورت چرخه عمل می کند.
فصل اول
کشف نظم طبیعت:
پی از ورود به این موضع باید از خود پرسید که مراد ما از نظم چیست؟
«واژه نامه » آکسفورد « OXFORD» نظم را ترکیب صوری یا هر آرایش قاده مند ، روش مند یا هماهنگ در نوغ قرار گرفتن موجودات واقع در 
یک مکان یا فضا، یا در نوع قرار گرفتن موجودات تشکیل دهنده یک گروه یا مجموعه و همچنین  شرایطی که در آن هر چیزی در جای شایسته خود 
قرار گرفته وظیفه شایسته خود را انجام می دهد.
به علاوه نظم حاکی است از گروه طبقه ، گونه یا قسم از اشخاص ، موجودا یا اشای که بر مبنای معیار وجود ، کمال یا اهمیت د رمتبه شایسته 
خویش قرار گرفته یا بر حسب طبیعت یا سرشت خویش از سایرین متمایز شده است.

فصل دوم
اجزا و عناصر طبیعت
1- کوه: کوه ها هم از نظر شکل و از نظر کارکرد یخ وار هستند
2- اقیانوس ها و دریاها 
3- کویر: در مقوله  شناخت کویر به عنوان یکی از عناصر و اجزای طبیعیت ، بحث انتظام در ابعاد مختلف طبیعت و تأثیر هر کدام از اجزای طبیعت بر چرخه طبیعت و دیگر اجزا کاملاً مشهود است...

فصل چهارم 
نظام جهان جانوران:
جانورن برخلاف گیاهان دارای احساس و شعورند و در مقابل حرکتهای داخلی یا خارجی پاسخ سریع حرکتی از خودشان می دهند.
هندسه 
هر یک از این خانه ها عبارت از شش ضلعی است که شش زاویه دارد. این شش ضلعی روی یک هرم قرار گرفته است
وضع ساختمان این خانه ها از لحاظ هندسی طوری است که وقتی عسل در آن پر شد هرگز نمی ریزد مگر این که ناگهان یکی از ردیف ها که هر یک دارای خانه های مختلف است، خراب شود.

فصل ششم 
انسان ↔ طبیعت
ما با قوانین طبیعت هم سو و هم صدا هستیم و این قوانین بر ما حاکیمت دارند و همه اعمال ما بر اساس آن هاست.
طبیعت آشکارا قصد دارد به انسان نظم ، وضوح و اطاعت از قوانین افرینش و تکامل را بیاموزد. بر این اساس اصولی که بر مبنای آن ها روابط انسان با محیط شکل می گیرد و در افرینندگی ان نقش دارد عبارتند از :
1- بهره برداری از طبیعت : یعنی انسان از عوامل و ناصر موجود در طبیعت استفاده می کند. 
2- بهره گیری از طبیعت: که در این راستا بشر در عوامل و عناصر طبیعت داخل و تصرف و گاه دگرگونی هایی انجام می دهد تا آن را به صورت و شکل مورد نظر خود در آورد.

فصل هشت
معماری ↔ طبیعت
معماری را باید از قلمرو و معماری و از ب بسم الله شروع کرد و این قلمرو و بستر چیزی نیست به جز طبیعت . گفته می شود.برای ان ها که رویاهایشان برخاسته از طبیعت است حتی کوچک ترین تپه منعبی از الهام است" ستایش کوه ها به عنوان نقاط عطف جهان ، الهام بخش تمایل سرکوب ناپذیر انسان برای ساخت کوه های نمادین ، همانند زیگورات ها، هرم ها ، معابد و به همان شیوه در عصر امروز آسمان خراش ها و سازه ساختمان ها مسکونی که از منظر اطراف خود تبعیت می کنند شمرده می شود. 

فصل نهم
انسان ↔ معماری 
در ابتدا بهتر است ساختمان را به نقل قولی از لوکوربوزیه مزین کنیم:
معماری چیزی هنری است، پدیده ای از احساسات و انگیزه هاست که در فراسوی چون و چراهای ساختمان سازی جریان دارد. مقصود از ساختمان سازی آن است که چیزی هایی مانند سقف و دیوار و غیره را در کنار هم قرار دهند و مقصود از معماری چیزی است که ما را به جنبش در آورد. احساس و انگیزش معماری آنگاه وجود دارد که چیزها بر همان مدار بچرخند که جهان بر آن مدارات می چرخد و از همان قوانین اطلاعات کنند که مورد اطلاعات و احترام ماست. هر گاه هارمونی و هماهنگی خاصی وجود داشته باشد کار ما را شیفته خود می کند.

 نیتجه گیر ی
در نهایت ما با بررسی عوامل ، انرژی ها و نیروهای طبیعت و نظم حاکم بر انها و ارتباط زنجیره ای ان ها با یکدیگر ثابت کردیم :که ان ها در عین عملکرد های جداگانه به عنوان زیر مجموعه ای از یک مجموعه عظیم تر به هم متصل و پیوسته اند و یک هدف را دنبال می کنند. در بحث گیاهان و جانوران نیز به همین منوال چرخه ادامه دارد تا انسان ، همه و همه در ارتباطی دو جابنه با طبیعت و محیط اطراف قرار دارند. پیرو این پروسه ، معمای که دست ساخته بشر است و زیر مجموعه ای از انسان محسوب می شود نیز ناگزیر عضوی از مجموعه عظیم طبیعت می شود که می توان در چرخه طبیعت جایگاهی برای آن قایل شد و نتیجه می گیریم که معماری هم باید رابطه دو طرفه و رفت و برگشتی با انسان و طبیعت برقرار کند تا بقا و پایداری بیاید.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 7.79 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

انسان طبیعت معماری 01

مطالب مشابه