جستجو در سایت

انواع پوششهای نما

1460 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : تحقیق و مقاله- عناصر و جزئیات Word فرمت فایل : Word
انواع پوششهای نما

24 صفحه فایل Word

انواع پوششهای نما
انواع پوششهای نما 
نماسازی با سنگ
نماسازی با سنگ شامل نماسازی با سنگهای غیرمنظم مانند لاشه، لاشه موزائیکی، لاشه موزائیکی درز شده و نماسازی با سنگهایی منظم مانند بادبر، بادبر سرتراش، بادکوبه‌ای، تیشه‌ای، صیقلی و نماسازی با سنگهای پلاک از لوحه سنگ می‌باشند. 
نماسازی با سنگهای غیرمنظم
در این نوع نماسازی استحکام ملات، باید در حد استحکام سنگ باشد تا پیوستگی و یکپارچگی اجزای متشکله تأمین گردد، بدین منظور می‌توان از ملاتهای ماسه سیمان و باتارد و ماسه آهک استفاده نمود. حداقل ضخامت دیوار هنگامی که نماسازی با سنگهای غیرمنظم صورت می‌پذیرد، 60 سانتیمتر خواهد بود. در اجرای نماسازی با سنگهای غیرمنظم، باید از ایجاد درزهای ممتد خودداری شود. درزهای قائم در رجهای متوالی نباید در امتداد هم قرار گیرند، حداقل فاصله درزهای قائم از یکدیگر 10 سانتیمتر است. در دیوارهای نیمه‌سنگی متشکل از سنگ و آجر، چنانچه بیش از   ضخامت دیوار یا آجر احداث شود، باید از تقلیل سریع حجم آجرکاری جلوگیری به عمل آید. بدین منظور لازمست از ملات با استحکام زیاد مانند ملات ماسه سیمان استفاده شود و با اجرای تدریجی امکان خشک شدن ردیف زیرین فراهم آید، تکیه تیرهای سقف باید روی قسمت آجری باشد.
ایجاد پیوستگی بین بخشهای آجری و سنگی، باید با بهره‌گیری از مهارهای فلزی صورت پذیرد. نماسازی با سنگهای غیرمنظم شامل نماسازی با سنگ لاشه، لاشه موزائیکی، لاشه موزائیکی درز شده می‌باشد.
در مورد لاشه‌چینی باید حداقل طول ریشه، برای سنگهای کله 40 سانتیمتر، سنگهای راسته به اندازه ارتفاع سنگ و سنگهای یکسره یا سرتاسری که معادل عرض دیوار هستند، به اندازه 50 سانتیمتر باشد.
حداقل ارتفاع سنگ در نما 20 سانتیمتر است.
ابعاد سنگهای لاشه موزائیکی مانند سنگهای لاشه می‌باشند، با این تفاوت که باید درز بین سنگها اندازه معینی داشته باشند.
در خصوص سنگهای موزائیکی درز شده علاوه بر آنکه درز بین سنگها باید دارای اندازه معینی باشد، کناره‌های سنگها باید چکش‌کاری شوند.
نماسازی با سنگهای منظم
این نوع سنگها که به صورت طبیعی از معدن، حمل و با پتک به صورت مکعبی درمی‌آیند، باید دارای سطوح مستطیل در نما باشند. سطوح تحتانی و فوقانی سنگها، باید صاف باشند تا انتقال نیرو موضعی نبوده و ناهمواریها موجب خرد شدن سنگها نشوند و لب‌پریدگی در نمای سنگها ظاهر نگردد. در نماسازی با سنگهای منظم از انواع سنگهای زیر استفاده می‌شود:
الف:  سنگ بادبر
در مورد سنگهای بادبر حداقل طول ریشه برای سنگهای کله 40 سانتیمتر، سنگهای راسته 20 سانتیمتر و سنگهای سرتاسری 50 سانتیمتر است. حداقل عرض سنگها 20 سانتیمتر، حداقل ارتفاع آنها 15 سانتیمتر و حداکثر بار سنگ در نما 4 سانتیمتر خواهد بود. درز بین سنگها اعم از افقی و قائم، باید از 2 سانتیمتر کمتر باشد. سنگهای بادبر می‌توانند با ارتفاع مساوی در یک ردیف اجرا شوند. تساوی ارتفاع در رجهای متوالی الزامی نیست، لیکن حداقل ارتفاع 15 سانتیمتر برای هر رج باید رعایت شود.
ب:   سنگ بادبر سرتراش
ابعاد این سنگها مانند سنگهای بادبر هستند، با این تفاوت که حداکثر بار سنگ 5/1 سانتیمتر و حداقل ارتفاع 18 سانتیمتر است. سطوح فوقانی و تحتانی باید حداقل 12 سانتیمتر و سطوح جانبی آنها حداقل 8 سانتیمتر با قلم صاف و بدون بار شوند.
پ:   سنگ بادکوبه‌ای
ابعاد این سنگها مانند سنگهای بادبر می‌باشند با این تفاوت که حاشیه سنگها در نما با قلم تراش داده می‌شوند.
ت:   سنگ تیشه‌ای
ابعاد این سنگها مانند سنگهای بادبر می‌باشند با این تفاوت که سطوح سنگها باید به وسیله قلم تراشیده، صاف و بدون بار شوند. سطح نمای این سنگها باید تیشه‌داری گردد.
ث:   سنگهای صیقلی
ابعاد این نوع سنگها مانند سنگهای تیشه‌ای هستند. نمای این سنگها در کارگاه به وسیله گرد سرب و سمباده و یا در کارخانه با ماشین صیقل داده می‌شود.
نماسازی با سنگ پلاک (لوحه سنگ)
سنگ پلاک باید در مقابل یخبندان، حرارت و رطوبت مقاوم بوده و در مقابل نور (پدیده رنگ به رنگ شدن) از پایداری و ثبات برخوردار باشد. میزان جذب آب سنگها و خاصیت صیقل‌پذیریشان، باید مطابق مشخصات باشد. ضخامت سنگهای پلاک به مقاومت سنگ بستگی دارد. حداقل این ضخامت، 2 سانتیمتر است.

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 121 کیلو بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

انواع پوششهای نما

مطالب مشابه