جستجو در سایت

مطالعات ارشد خانه مردم و معمار

1629 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات ارشد خانه مردم و معمار

268 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب
عنوان       
فهرست شکل ها
فهرست جدول ها
فهرست پلان ها
چکیده
مقدمه
درآمدی بر پژوهش
1.م – ماهیت و مقیاس موضوع
2.م – سوابق انجام موضوع در قالب زمان و مکان
3.م – ضرورت انجام موضوع
4.م – اهداف پژوهش

فصل اول
 ریشه های معماری ایران
1.1  -   تعریف و خاستگاه هنر و معماری
1.2  -  تعریف فرهنگ
1.3  -   شناخت فرهنگ
1.3.1 - هویت فرهنگی
 1.3.2  -  اهداف و سیاستهای توسعه فرهنگی
1.4  -  توسعه و تکامل فرهنگ  
 1.4.1 - بالا بردن رفاه عمومی
 1.4.2 - اوقات فراغت
 1.4.3 - اهداف گذراندن اوقات فراغت
  1.5   -  هنر معماری سرچشمه فرهنگ
  1.6  -  رابطه فرهنگ و معماری
  1.6.1 - تأثیر فرهنگ در شکل گیری فضای معماری  
1.6.2 - معماری به عنوان بستر فرهنگ
 1.7 -  فرهنگ و معماری ایران
 1.8 - فرهنگ و هویت
 1.9 – فرم
1.10 - انسان و اثر هنری
1.11 - ایران و جایگاه هنر و معماری
 1.11.1 – هنر و معماری در ایران قبل از اسلام
 1.11.2 – هنر و معماری در ایران پس از اسلام
1.12 معماری دموکراتیک
1.13 معماری بدون مردم
1.13.1 نیات خوب و پیامدهای عوام فریبانه « معماری برای مردم »
1.14 مفهوم شهروندی و تعامل اجتماعی
1.15 ساختمان های چهارسونگر
    نتیجه
    فصل دوم
  بررسی نمونه های داخلی و خارجی
2.1 - نمونه داخلی
 2.1.1- خانه هنرمندان ایران
 2.2- نمونه خارجی
 2.2.1- مرکز هنری و خانه هنر از معماران جهان
  رنزو پیانو
  تادئو آندو
  ریچارد میر
  زاحا حدید
  فصل سوم
تدوین برنامه فیزیکی
3.1-  برنامه ریزی فیزیکی (مطالعات فیزیکی طرح)
3.1.1-  لیست فضاهای پیش بینی شده در طبقات
3.1.2 - لیست ریز فضاها و سرانه ها با مساحت های لازم
   فصل چهارم
مکان یابی و تحلیل سایت
 موقعیت قرارگیری طرح (مطالعات پایه،مطالعات جغرافیایی،اراضی مورد نظر)
4.1- بررسی کالبدی کلان شهری تهران
 4.1.1 - روند توسعه شهر تهران
 4.2 - ویژگی طبیعی و جغرافیایی تهران
 4.2.1 -  تقسیمات اقلیم
 4.2.2 – اقلیم
 4.2.3 - راه کارهای طراحی اقلیمی در تهران
     جمع بندی راه کارهای طراحی اقلیمی
 4.3 نقد و بررسی آلترناتیوهای سایت 
 4.4- نقد و یررسی محیطی و مکان یابی سایت
 4.4.1 - تاریخچه سایت
 4.4.1.1  -  طرح جامع سابق تهران
 4.4.1.2-  حمل و نقل و شبکه راههای سایت مورد نظر(اراضی عباس آباد)
 4.4.1.3 -  برنامه ریزی کاربری زمین در عباس آباد
 4.4.1.3.1- شبکه معابر ارتباط شهری در عباس آباد
 4.4.1.3.2 - امکانات و تأسیسات زیربنایی پیش بینی شده
   الف - تأمین برق مصرفی
    ب -  شبکه تلفن
    ج -  شبکه آبهای سطحی
    د -  شبکه فاضلاب
     ه -  زمین ساخت و خطر زلزله
     نتیجه
فصل پنجم
معیارها و استانداردهای طراحی
   پیش درآمد برنامه ریزی کالبدی(مطالعات طرح و تجزیه وتحلیل یافته ها)
 5.1- استانداردهای فضاهای معماری
 5.1.1 - نمایشگاه (گالری ،نگارخانه ، ...)
  5.1.1.1 -  خصوصیات سالن نمایشگاه 
  5.1.1.2 - روشهای مختلف بازدید هدایت شده
  5.1.1.3- مسیرهای حرکت
  5.1.1.4 - تابلوهای ثابت
  5.1.1.5 - نور نمایشگاه
  5.1.1.6 - کفپوش ها 
  5.1.1.7 - تجهیزات جنبی نمایشگاه
  5.1.2 -  طراحی سالن از دیدگاه آکوستیک
  5.1.2.1- قرارگیری در ساختمان
  5.1.2.2 – فرم
  5.1.2.3- شیب کف  سالن
  5.1.2.4 - صندلی ها
  5.1.2.5 – صحنه
  5.1.2.6 – مصالح
 5.1.2.7 - خروج از سالن
  5.1.2.8 - احکام مربوط به سطوح داخلی
  5.1.2.9 - سیستم تقویت صوتی
  5.1.2.10 - فضای انتظار تماشاچیان
   5.1.3- سالن کنفرانس
 5.1.4 - سالن چند منظوره (اجتماعات)
  5.1.5- بخش کامپیوتر و انفورماتیک
  5.1.6 - کافه تریا و رستوران
  5.1.7- بخش اداری
  5.1.7.1 - فضای کار مدیران و سرپرستان
  5.1.8 - بخش آموزشی
  5.1.8.1 - آموزش نظری
  5.1.8.1.1- کلاس درس
  5.1.8.1.2 - اتاق سمینار
  5.1.8.2- آموزش عملی
  آتلیه طراحی و نقاشی
  آتلیه عکاسی
  آتلیه موسیقی
  کارگاه ساخت و نگهداری 
  آتلیه معماری و ترسیم
 آزمایشگاه تجربه های معماری
 کارگاه ماکت سازی
 کارگاه مجسمه سازی
 کارگاه سفال
 کارگاه چوب
 کارگاه نجاری
 5.3.1- ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی جهت افراد معلول جسمی – حرکتی
  نتیجه
  فصل ششم
بررسی سازه و تاسیسات
6.2 - بررسی سازه پروژه
 6.3 -  تأسیسات
 6.3.1 - تأسیسات مکانیکی
 6.3.1.1 - سیستم چیلر و هواساز
 6.3.1.2- سیستم ایرواشر
 6.3.1.3 - سیستم کولر آبی
 6.3.1.4 - سیستم های هواساز گرم
 6.3.1.3 - سیستم تأمین آب گرم
 6.3.1.6- عایق بندی تأسیسات
 6.3.1.7 - کانالهای انتقال دهنده هوا
 6.3.1.8- آتش نشانی
 6.3.1.8.1 - طبقه بندی نوع آتش سوزی
 6.3.1.8.2 -  مواد خاموش کننده
 6.3.1.8.3 -  کاربرد خاموش کننده ها
 6.3.1.8.4 - انتخاب سیستم های خاموش کننده
 6.3.2  - تأسیسات الکتریکی
 6.3.2.1 - شدت روشنایی
 6.3.2.2 - انواع چراغ ها
 6.3.2.2.1 - لامپ های رشته ای
 6.3.2.2.2- لامپ های تخلیه گازی
 6.3.2.3  - برق اضطراری
 6.3.2.4 - سیستم برق گیر
6.3.2.5- سیستم اعلام حریق
 6.3.2.6 - سیستم شبکه کامپیوتری
  نتیجه
فصل هفتم
  پیشگفتار
  نوشتاری بر مبانی نظری طرح
 7.1 - مبانی نظری طرح
7.1.1 - اصول معماری سنتی ایران
7.1.1.1 - درون گرایی
7.1.1.2 – مرکزیت
7.1.1.3 - پیوند معماری با طبیعت
7.1.1.4 – هندسه
7.1.1.5– تقارن 
7.1.1.6 – شفافیت وتداوم
7.1.1.7 - راز وابهام
7.1.1.8 - اصل سلسله مراتب
7.1.1.9 – انعکاس
7.1.1.10 - اصل تضاد
7.1.2 - خصوصیات باغ ایرانی
7.1.3- فضاهای اقلیمی معماری ایران
7.1.3.1- گودال باغچه
7.1.3.2– بام
  نتیجه
فصل هشتم
8.1 تحلیل سایت وضع موجود
8.1.1 جهت گیری با توجه به اقلیم
8.1.2 شیب و توپوگرافی
8.1.3 ابعاد و اندازه و فرم زمین
8.1.4 دسترسی
8.1.5 کاربری های اطراف
8.1.6 چشم اندازهای سایت
8.2 روند شکل گیری ایده

هنر ، معماری و فرهنگ
 شناخت موضوع طراحی
1 . 1- تعریف و خاستگاه هنر  و معماری
 هنر چیست؟ آیا افیون روح بشر است؟ یا تجمل زندگی است؟ آیا بازیچه‌ای است که طفلان خدا را به خود مشغول می‌دارد و به سان لباس عید. هر نوبهاری دگرگون می‌شود و روح این کودکان خداوند را از مدتی عمیق می‌آکند که دام نامرئی زندگی است که بر گردن بشر افتاده است و زندگی این دام را تعبیه کرده است تا بشر را به خود بخواند و همواره او را وابسته و دلبسته خود نگاه دارد؟ آیا یک نوع بیماری روحی است که تغییر شکل یافته و یا انعکاس زندگی است؟ برای گشودن گره از مشکل تعریف هنر و معماری و چیستی آن به چند تعریف ارائه شده اشاره می‌کنیم: - هنر و معماری کوششی است برای آفرینش صور لذت بخش و یا خلق زیبایی – هنر و معماری عبارت است از انعکاس تجارب هر نسل، طبق قواعد و شرایط زمان و مکان و یا به عبارت دیگر، هنر ترجمان زندگی، یا بیان زندگی از نقطه نظری خاص است – هنر و معماری تقلید انعکاس حرف جهان است از ضبط یا بیان زیبایی‌هایی که ضمیر هنرمند از جهان دریافته و از آن لذت برده است و ... مرحله خلق یا ایجاد یا ابداع مهمترین مراحل هنر و معماری است، دنیا و اشیاء جهان در برابر حواس هنرمند قرار گرفته است. از هر نغمه‌ای، از نظراندازی، از هر رنگ و شکلی، از هر حرکت و تأثیری فریاد تمنا بلند است که «ما را جاودان سازد» حالتی خاص در برابر جهان و اشیاء جهان به هنرمند دست می‌دهد. پس هنر و معماری...

2 . 1- تعریف فرهنگ
در معنی کلمه، فرهنگ مرکب از (فر) و (هنگ) از ریشه ننگ اوستایی به معنای کشدین و فرهیختن و فرهنگ هر دو مطابق است با ریشه ادوکنا و ادور در لاتین به معنی کشیدن و نیز به معنی تعلیم و تربیت است و نیز به معنی فرهنگی است که علم و دانش و ادب باشد.
از مهمترین ویژگی‌های فرهنگ ایران زمین،‌وحدت، تداوم، مقاومت، خلاقیت، پویایی، استقلال در عین ما به گرفتن از فرهنگ دیگران، انعطاف در عین استحکام و بیش از همه انسان گرایی که در تار و پود فرهنگ‌های ما وجود دارد.
فرهنگ کلمه‌ای است محسوس و عینی، هرگز ارثی نبوده بلکه جنبه ایستگاهی دارد و هر نسل با استفاده از تجربیات گذشتگان خویش به محتوای آن تکامل می‌بخشد.
در فرانسه فرهنگ را به معنای پرورش جسم و روح می‌دانند و در آلمان یافتن مسیر ترقی و پیشفت بشر را فرهنگ تعبیر می‌کنند. در انگلستان، مرز میان انسان و حیوان و میزان چیرگی او بر طبیعت را فرنگ به حساب می‌آورند...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 10.2 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات ارشد خانه مردم و معمار,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه