جستجو در سایت

مطالعات ارشد سرای دوستی(مرکز نگهداری کودکان)

1842 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات ارشد سرای دوستی(مرکز نگهداری کودکان)

180 صفحه فایل Word

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : 
مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه:
1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:
1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران 
2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران
2-1- موقعیت جغرافیائی
3-1- موقعیت طبیعی
4-1- پهنه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران
5-1- ویژگیهای اقلیمی:
1-5-1- دما
2-5-1- میزان بارش
3-5-1- رطوبت نسبی
4-5-1- روزهای یخبندان
5-5-1- روزهای بارانی
6-5-1- باد
7-5-1- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان
8-5-1- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان
9-5-1- ارتفاع بناها
10-6-1- بررسی و نتیجه‌گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه
7-1- احکام و ضوابط طراحی معماری
منابع و ماخذ فصل اول
فصل دوم: 
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع:
1-2- تعریف و تبیین موضوع
2-2- تعریف کودک
1-2-2- تعریف کودکان خیابانی
3-2- تاریخچه کودکان خیابانی
4-2- وضعیت کودکان خیابانی در جهان
1-4-2- وضعیت کودکان خیابانی در ایران
5-2- «کودک در خیابان» و «کودک خیابان»
6-2- عوامل موثر بر خیابانی شدن کودکان
7-2- بزهکاری و بزهدیدگی کودکان خیابانی
8-2- وضعیت بهداشتی کودکان خیابانی
9-2- وضعیت روانی- اجتماعی کودکان خیابانی
1-9-2- مدرسه (اجتماع)
2-9-2- وضعیت روانی
3-9-2- مشکلات رفتاری
10-2- اقدامات ملی انجام شده در مورد این کودکان
1-10-2- سازمان بهزیستی
2-10-2- شهرداری
3-10-2- سازمان بین‌المللی
11-2- آمار کودکان خیابانی
12-2- نتایج بدست آمده از تحقیق دکتر رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی کودکان خیابانی ایران
13-2- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان کودکان خیابانی
14-2- نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع فوق
15-2- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان کودکان خیابانی
منابع و ماخذ فصل دوم
فصل سوم: 
مباحث عمومی مرتبط با پروژه:
1-3- مصاحبه با آقای دکتر اقلیما (عضو هیئت علمی دانشکده بهزیستی و توانبخشی کشور)
2-3- مصاحبه با خانم کاووسی (کارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)
3-3- مصاحبه با خانم قلی‌زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با کمک به این کودکان
4-3- مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک
5-3- راهکارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش کودکان 
خیابانی
6-3- روانشناسی دوران نوجوانی
1-6-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان
2-6-3- شناخت خصوصیات فیزیکی کودکان و نوجوانان
7-3- کودک، معماری و فضا
1-7-3- دریافت حسی و هوشی فضای معماری
8-3- معماری برای کودکان
9-3- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی کودکان و 
نوجوانان
منابع و ماخذ فصل سوم
فصل چهارم:
بررسی مراکز کودکان خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراکز داخلی:
1-4- مراکز خارجی:
1-1-4- مراکز کودکان خیابانی ترکیه
2-1-4- مراکز کودکان خیابانی کنیا
3-1-4- مراکز کودکان خیابانی برزیل (شهر مارینگا)
4-1-4- پروژه ملی کودکان خیابانی فیلیپین (از سال 1986 تا کنون)
5-1-4- مراکز کودکان خیابانی هندوستان
6-1-4- مراکز کودکان خیابانی آفریقای جنوبی
7-1-4- مراکز کودکان خیابانی کانادا
2-4- مراکز داخلی:
1-2-4- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار
1-1-2-4- موقعیت
2-1-2-4- اجزاء طرح
3-1-2-4- معرفی کم و کیف معماری طرح
2-2-4- بازدید و تحلیل مرکز کودکان خیابانی قرنطینه یاسر
3-2-4- بازدید از مراکز بعثت و شبانه‌روزی عاصف
4-2-4- بازدید از مراکز کودکان خیابانی اسماعیل محمدی
منابع و ماخذ فصل چهارم
فصل پنجم:
معرفی سایت پروژه:
1-5- موقعیت شهری منطقه 15 تهران
1-1-5- تراکم جمعیت و کمبود امکانات رفاهی
2-1-5- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های ساکن منطقه 15 تهران
2-5- کاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی
3-5- زمین پروژه و قابلیتهای آن
1-3-5- جنسیت خاک سایت
2-3-5- آب در منطقه طرح
3-3-5- کوههای متصرف در منطقه طرح
4-3-5- موقعیت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح
5-3-5- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا
6-3-5- دسترسیهای سایت
10-5- چکیده
منابع و ماخذ فصل پنجم
فصل ششم: 
بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه‌ریزی فیزیکی:
1-6- تعیین برنامه‌ریزی کالبدی سایت
1-1-6- ساختمان اداری
2-1-6- ساختمان خوابگاه
1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها
2-2-1-6- آشپزخانه
3-2-1-6- محل ذخیره مواد و سردخانه
4-2-1-6- محل تهیه غذا
5-2-1-6- محل طبخ
6-2-1-6- محل غذاخوری
1-6-2-1-6- سرو غذا
2-6-2-1-6- سرویسها
7-2-1-6- رختکن و سرویسها
8-2-1-6- محل پارک ماشین و بار انداز
9-2-1-6- رختشویخانه
1-9-2-1-6- منطقه یا آماده‌سازی
2-9-2-1-6- قسمت شستشو
3-9-2-1-6- قسمت خشک کن
4-9-2-1-6- محل اتوکشی
3-1-6- ساختمان اجتماعات
1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده)
2-3-1-6- نمازخانه
3-3-1-6- کتابخانه
1-3-3-1-6- جا برای گذاشتن وسائل
2-3-3-1-6- مخزن کتاب
3-3-3-1-6- سالن مطالعه
4-1-6- ساختمان آموزشی
1-4-1-6- گالری
2-4-1-6- کلاسهای آموزشی
3-4-1-6- آتلیه‌ها (کلاسهای هنری)
4-4-1-6- سمعی و بصری
5-1-6- کارگاههای تخصصی
1-5-1-6- نکاتی در زمینه طراحی و برنامه‌ریزی کارگاهها
1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداری
2-1-5-1-6- محوطه تدریس
3-1-5-1-6- ماشین‌آلات
6-1-6- غرفه‌های فروش و تریا
7-1-6- فضاهای سبز و ورزشی
8-1-6- نگهبانی
2-6- سازه
3-6- تاسیسات
1-3-6- گرمایش
2-3-6- حرارت مرکزی
3-3-6- تهویه  
4-3-6- خنک‌سازی مکانیکی
5-3-6- تهویه مطبوع
4-6- نتیجه‌گیری جهت ریختن برنامه فیزیکی طرح
منابع و ماخذ فصل ششم
فصل هفتم: 
توضیح روند طراحی و شکل‌گیری احجام در سایت
فصل هشتم:
نقشه‌های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی کشور برای استفاده کودکان خیابانی (برای دوستی)

فصل 1
ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه
محل مورد نظر برای طراحی، در منطقه 15، شهرداری تهران واقع می‌باشد. مطالعه ویژگیهای اقلیمی پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ایستگاه کلیماتیک مستقر در نمایشگاه بین‌المللی تهران انجام می‌یابد. ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی در ارتفاع 1541 متری با عرض جغرافیایی 57  35 شمالی و طول جغرافیایی 25   51 قرار گرفته است.
در ابتدا توضیحاتی کلی در مورد موقعیت جغرافیایی شهر تهران آورده شده و سپس به تفصیل ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد نظر بررسی شده است.
هدف از این مطالعات دستیابی به اطلاعاتی است که از طریق آن، می‌توان معماری بناهای مورد نظر را تا حد امکان با شرایط و مقتضیات اقلیمی انطباق داد و شرایط زندگی و یا بهره‌گیری از فضاهای مجموعه را با وضعیت آب و هوایی محیط تنظیم نمود.
1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران 
شهر تهران از حدود دویست سال پیش که پایتخت اعلام شد تا به امروز تحولات بسیاری را از سر گذرانیده است و طی ادوار مختلف توسعه، به کلان شهر کنونی تبدیل شده است. شهر تهران عمدتاً در سه مقطع گسترش یافته است؛ اول در زمان صفویه و قاجاریه، دوم در زمان پهلوی اول و سوم در زمان پهلوی دوم. حرکت طبیعی گسترش شهر تهران طی دوران صفویه و قاجاریه و به حکومت رسیدن رضاشاه، دچار تحولات جدیدی شد. وسعت شهر تهران طی دوران کوتاه حکومت وی به سرعت افزایش یافت و از حدود 24 کیلومتر مربع در سال 1301 هـ . ش به حدود 45 کیلومتر مربع در سال 1320 هـ .ش رسید. یعنی مساحت شهر در ظرف کمتر از 20 سال، تقریباً دو برابر شد. هسته مرکزی شهر نیز با توجه به جاذبه شمال شهر و شمیرانات به طرف آن کشیده می‌شود، به طوریکه امروزه مرکز تهران از بازار به خیابان انقلاب تغییر مکان داده است، یعنی 4 کیلومتر حرکت کرده است. در نقشه‌های گسترش شهر تهران در دوره‌های مختلف، این تغییرات به وضوح دیده می‌شود. جمعیت شهر تهران در طی سالهای 1166 هـ . ش تا 1365 هـ . ش از بیست هزار نفر به 6 میلیون نفر رسید. یعنی 300 برابر و وسعت شهر از 2/7 کیلومتر مربع به 620 کیلومتر مربع رسید یعنی وسعت شهر 76 برابر شد. (1)
1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران
نام تهران برای نخستین بار در یکی از نوشته‌های تئودوسیوس یونانی در حدود اواخر سده پیش از میلاد به عنوان یکی از اراضی ذکر گردیده و قدیمی‌ترین سند فارسی رد مورد تهران حاکی از آن است که روستای تهران قبل از سده سوم هجری قمری وجود داشته است پس از حمله مغول و جنگهای داخل شهر ری رو به ویرانی گذاشت (599 هجری قمری) و تهران رو به گسترش نهاد و سیمای شهر را به خود گرفت. ترقی و رشد شهر نشینی در تهران از دوره صفویه آغاز شد و در زمان شاه طهماسب صفوی در تهران بناهای تازه و کاروانسراها و برج‌ها و باروهای مستحکم بنا گردید.
تهران 4 دروازه به نامهای دروازه شمیران دولاب شاه عبدالعظیم و قزوین فضای کالبدی به وسعت 4 کیلومتر مربع را حدوداً تحت حصار طهماسبی قرار داشت.
محلات عودلاجان، بازار، سنگلچ، چال میدان و ارگ سلطنتی از بخشهای قدیمی شهر به شمار می‌آیند در آن زمان تمام اراضی تهران تا شهر روی و نواحی غربی و شرقی از مزارع پوشیده بود.
در اوایل دوره قاجاریه دو دروازه دیگر به نامهای دروازه دولت و عمدیه در این محدوده حصار ایجاد شد در سال 1200 هـ . ق آقا محمدخان قاجار در تهران به تخت نشست و تهران رسماً پایتخت کشور شد. و تحولات زیادی را موجب گردید. تشکیل سلطنت پهلوی سیمای شهر تهران را بار دیگر دچار تحولات زیادی کرد و افزایش جمعیت و به تبع آن ازدیاد وسائط نقلیه شهری باعث گسترش بی وقفه ساخت و ساز در اطراف تهران شد تا جائیکه تمامی 77 آبادی واقع در پهنه اطراف تهران زیر پوشش شهر تهران قرار گرفت.
به علت گران شدن زمین در داخل شهر گرایش ایجاد شهرکهای اقماری در اطراف تهران را گسترش داد سیر صعودی جمعیت و توسعه فیزیکی وسعت شهر 4 کیلومتر مربعی را در بدو سلطنت فتحعلی شاه قاجار را به 18 کیلومتر مربع در زمان ناصرالدین شاه و 46 کیلومتر مربع در زمان رضاشاه و 9/716 کیلومتر مربع در حال حاضر را بوجود آورده است.
2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران 
قریب به دو قرن از گسترش شهر تهران و افزایش سریع جمعیت آن می‌گذرد.
در حدود  سال 1210 هـ . ق (بلدیه تهران که از چهار محله تشکیل شده بود) آمار حدود 50 هزار نفر را تخمین زده شده است و اولین سرشماری در سال 1262 شمسی جمعیت شهر 482/106 نفر و در سال 1365 تعداد 6042584 نفر که محدوده مناطق بیستگانه شهرداری را شامل می‌شده است.
جمعیت ایران بر اساس آمارگیری سال 1370 بالغ بر 55837163 نفر در هر کیلومتر دارای بیشترین میزان تراکم جمعیتی را در کشور شامل می‌شود.
با توجه به اینکه در هر کشور افراد 15 تا 64 ساله که در تولید ملی شرکت دارند، جمعیت فعال آن کشور می‌باشند و گروههای زیر 15 سال و بالای 64 سال معمولاً مصرف کننده محسوب می‌شوند. در این سرشماری جمعیت گروههای زیر 15 سال به کل جمعیت تقریباً در تمام استانهای کشور در صد بالایی را نشان می‌دهد.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 116 کیلو بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات ارشد سرای دوستی(مرکز نگهداری کودکان),مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه