جستجو در سایت

مطالعات استادیوم فوتبال

2246 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات استادیوم فوتبال

160 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات مطالعات استادیوم فوتبال
فهرست مطالب
خلاصه ای از علل انتخاب موضوع----------------------------  1
فصل اول : بررسی اجمالی فوتبال
تقابل فوتبال با سنت ------------------------------------------------------4
ترویج فوتبال  -------------------------------------------------------------5
تشکیلات فوتبال ایران ----------------------------------  5
83 سال تاریخ با فوتبال  ---------------------------------  6
مشخصات بازی ---------------------------------------  7
مشخصات کالبدی --------------------------------------  8
تجهیزات و امکانات مورد نیاز ------------------------------ 11
استادیوم های مدرن -----------------------------------  12
ویژگی های طراحی استادیوم های مدرن ---------------------   12    
رویکرد طراحی استادیوم --------------------------------  13    
فصل دوم : استانداردها و ایمنی در اماکن ورزشی
تعریف واژه ها واصطلاحات بر اساس طبقه بندی -----------------17
پیشینه تحقیق ---------------------------------------19
تاریخچه اماکن ورزشی ایران ------------------------------21
استانداردها ----------------------------------------- 22  
استانداردهای کلی ورزشگاهها----------------------------- 23
فضاهای جنبی مورد نیاز کلیه مکانهای ورزشی ------------------24
کف پوشهای سالنهای ورزشی ------------------------------26
سطوح وررزشی خاص -----------------------------------31
ملاحظات محیطی ویژه ورزش ------------------------------38
مقررات ایمنی از حریق ----------------------------------44
جداول سالن ها ---------------------------------------49
فصل سوم : معماری استادیوم های فوتبال
نور------------------------------------------------51

صدا -----------------------------------------------51
رسانه های همگانی -------------------------------------51
سرویسهای تماشاچیان ----------------------------------52
سرویسهای ورزشکاران----------------------------------54
فضاهای خدماتی---------------------------------------54
موارد----------------------------------------------55
جدول فضاهای مورد نیاز استادیوم---------------------------57
فصل چهارم: نمونه های موردی
مرکز ورزشی آزادی ------------------------------------------------59

ورزشگاه تختی --------------------------------------------------- 73
ورزشگاه تختی اهواز ------------------------------------76
استادیوم آلیانز – آلملن --------------------------------- 77
استادیوم ملی ورشو – لهستان----------------------------- 96
استادیوم ساکر سیتی – ژوهانسبورگ  ------------------------97
استادیوم نلسون ماندلا - ندر الیزابت -------------------------99
استادیوم موزز مابیدا - دوربان  ----------------------------101
ورزشگاه ومبلی -------------------------------------- 103
نیو کمپ بارسلونا -------------------------------------105
ورزشگاه امارات  ------------------------------------- 106
آشیانه پرنده  --------------------------------------- 108
استادیوم مکعب آبی ---------------------------------- 109 
فصل پنجم: استانداردها و برنامه فیزیکی استادیوم فوتبال
استادیوم------------------------------------------ 111
محدوده های اطراف زمین فوتبال -------------------------- 112
سیرکولاسیون خارجی استادیوم---------------------------113
پارکینگ-------------------------------------------114
ورود و خروج----------------------------------------115
فاصله دید------------------------------------------ 116
سکوها ------------------------------------------- 118
محل های نشستن تماشاگران-----------------------------121
صندلی--------------------------------------------123
سقف جایگاه ---------------------------------------  125
نورپردازی ----------------------------------------- 127
خدمات و مسائل اطراف زمین بازی -------------------------  131
زمین بازی------------------------------------------ 132
محل تمرین تیم ها -------------------------------------135
خدمات-------------------------------------------- 136
بخش اداری: تجهیزات مدیریت---------------------------- 136
تجهیزات ناظرین------------------------------------- 136
تجهیزات بازیکنان------------------------------------ 137
قوانین فیفا و یوفا برای اتاق کمک های اولیه------------------- 139
تجهیزات پلیس و نیروهای امنیتی-------------------------  139
مهمان افتخاری-------------------------------------- 140
خدمات خبرنگاران------------------------------------ 140
برنامه فیزیکی استادیوم--------------------------------  143
فصل ششم: اقلیم
مقدمه-------------------------------------------  145
اقلیم تهران---------------------------------------  145
ویژگی‌های اقلیمی تهران------------------------------- 146
دما---------------------------------------------  147
میزان بارش --------------------------------------- 148
رطوبت نسبی--------------------------------------- 148
روزهای یخبندان------------------------------------  148
میانگین وضعیت آب و هوایی حوزه شمال شهر تهران------------ 149
ویژگی‌های جغرافیایی--------------------------------- 151
معماری همساز با اقلیم-------------------------------- 153
انتخاب فرم و جهت ساختمان در رابطه با اقلیم---------------- 156
تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان -------------- 157
تأثیرات جهات وزش باد در استقرار ساختمان----------------- 158
فصل هفتم : تحلیل سایت
موقعیت سایت ------------------------------------- 160
جهت دسترسی سواره--------------------------------- 161
جهت دسترسی با مترو--------------------------------- 161
مکان سایت در شهر----------------------------------  162
مسیر و دسترسی ها----------------------------------  162
جهت تابش نور ------------------------------------   163
جهت بادهای غربی----------------------------------- 163
امکان ورودی به سایت----------------------------------164
فصل هشتم : کانسپت و طراحی استادیوم فوتبال
کانسپت و ایده-------------------------------------- 165
ساین پلان------------------------------------------166
پلان همکف----------------------------------------157
پلان طبقه دوم---------------------------------------168
برش --------------------------------------------169
سه بعدی -----------------------------------------170
فصل نهم: منابع-------------------------------------

مقدمه-------------------------------------------  145
اقلیم تهران---------------------------------------  145
ویژگی‌های اقلیمی تهران------------------------------- 146
دما---------------------------------------------  147
میزان بارش --------------------------------------- 148
رطوبت نسبی--------------------------------------- 148
روزهای یخبندان------------------------------------  148
میانگین وضعیت آب و هوایی حوزه شمال شهر تهران------------ 149
ویژگی‌های جغرافیایی--------------------------------- 151
معماری همساز با اقلیم-------------------------------- 153
انتخاب فرم و جهت ساختمان در رابطه با اقلیم---------------- 156
تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان -------------- 157
تأثیرات جهات وزش باد در استقرار ساختمان----------------- 158
فصل هفتم : تحلیل سایت
موقعیت سایت ------------------------------------- 160
جهت دسترسی سواره--------------------------------- 161
جهت دسترسی با مترو--------------------------------- 161
مکان سایت در شهر----------------------------------  162
مسیر و دسترسی ها----------------------------------  162
جهت تابش نور ------------------------------------   163
جهت بادهای غربی----------------------------------- 163
امکان ورودی به سایت----------------------------------164
فصل هشتم : کانسپت و طراحی استادیوم فوتبال
کانسپت و ایده-------------------------------------- 165
ساین پلان------------------------------------------166
پلان همکف----------------------------------------157
پلان طبقه دوم---------------------------------------168
برش --------------------------------------------169
سه بعدی -----------------------------------------170
فصل نهم: منابع-------------------------------------

مقدمه
با توجه به افزایش نیروی انسانی جوان و بادرنظر گرفتن بقیه اقشار کشور،ونیاز آنان به سلامتی(جسمانی و روانی) و تفریح،که پرداختن به فعالیتهای ورزشی این نیاز را رفع می کند،وهمچنین لزوم کسب مدالهای مرغوب در رقابتهای ورزشی قاره ای و جهانی و المپیک ها که باعث افزایش غرور ملی و ایجاد هم بستگی ملی می شود، وبه عنوان بخشی از سیاستهای کلان کشور که در چشم انداز 20 سال آینده کشور به تصویب مراجع قانونی رسیده است،وبرگزاری مسابقات ورزشی بین المللی در رشته های مختلف که از این طریق زمینه های معرفی کشورمان را درزمینه های گوناگون به دنیا میسر می سازد.لزوم توجه به ابعاد مختلف برنامه های مرتبط با فعالیتهای ورزشی از جمله تربیت مربیان و داوران و نیروهای متخصص و تنظیم برنامه های آموزشی،تمرینی و مسابقاتی و از جمله ایجاد تأسیسات ورزشی مناسب و استاندارد را دو چندان می سازد. بدیهی است در این راستا توجه عمیق و مسئولانه به ساخت فضاهای ورزشی بسیار قابل توجه است،زیرا وجود اماکن ورزشی استاندارد و ایمن برای حفظ سلامتی ورزشکاران،ارتقاءسطح مهارتها و نمایش مطلوب آنها در حین آموزش ،تمرین و مسابقات (داخلی و خارجی) بسیارضروری است.ضمن اینکه موارد قابل بحث دیگری در این خصوص وجود دارد.
برای این منظور مطالعه قوانین ومقررات رشته های ورزشی گوناگون وشرایط ایمنی استاندارد زمینهای ورزشی از نظر ابعاد،وسایل و تجهیزات وسایر فاکتورهای فیزیکی مانند نور،حرارت، چرخش هواو...وهماهنگی خدمات فنی ومهندسی برای منطبق ساخت ن فعالیتهای آنهابااستاندارد
های ورزشی - تفریحی در احداث اماکن ورزشی بسیار اهمیت دارد.این پژوهش بر آن است تا با انجام مطالعات علمی و جمع آوری آخرین قوانین و مقررات و استانداردها در این موارد باتوجه به نیاز جامعه ورزش کشورجهت ایجاد فضاهای ورزشی با ابعاد و ویژگی های مختلف اطلاعات لازم رادسته بندی و در اختیار مسئولین و دست اندرکاران سیاست گذار و برنامه ریز و همچنین مجریان احداث اماکن ورزشی قرار دهد.

" بررسی اجمالی تاریخچه فوتبال ایران"
تقابل فوتبال با سنت: 
ورزش ایران با زور خانه ها و تیر اندازی وسوارکاران که از دل ادبیات ایران نشات می گیرد شناخته می شود. چوگان از ورزش های سنتی ایرانیان است. که با توپ در ارتباط بوده، ولی در ارتباط پیشینه فرهنگی ایران از ورزشی که در آن با پا، به توپ ضربه بزنند و به دنبال آن بروند خبری نبود. 
ورزش فوتبال مثل همه ورزشهای مدرن از آن سوی مرزها می آمد و به فرنگی ها تعلق داشت شاید به نظر می رسید که ایرانیان که در برابر هر پدیده جدیدی مقاومت می کنند، برابر هجوم این ورزش هم تاب آورند، ولی جاذبه فوتبال، این سنت کهن را زودتر از آنچه که تصور می رفت پشت سر گذاشت. 
ورزش های نو، از بطن مراودت های سیاسی و از حضور بیگانگان سرچشمه می گرفتند. در سالهای پیش از 1296 در میدان مشق را که بعدها باغ ملی، وزارت امور خارجه، شهربانی کل کشور و ستاد ارتش در آن استقرار یافتند و مدرسه ای به نام «قزاقخانه» متعلق به روسهای تزاری وجود داشت که برخی از ایرانیان هم در آن تحصیل می کردند.
...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 26.2 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات استادیوم فوتبال,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه