جستجو در سایت

مطالعات ایستگاه آتش نشانی

2211 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Pdf فرمت فایل : Pdf
مطالعات ایستگاه آتش نشانی

187 صفحه فایل Pdf

فهرست مطالب                                                                                                                                      
طراحی ایستگاه آتش نشانی
سپاسگزاری  
تقدیم به
چکیده
فصل اول (تعریف) شهری 1
تاریخچه تشکیل ایستگاه آتش نشانی ( جهان،ایران) دسته دوم 2
تعریف دسته دوم 2
ضرورت ومبنای تاسیس یک مرکزآتش نشانی طبق آمار دسته دوم 3
دسته بندی کلی ایستگاه های آتش نشانی دسته دوم 3
دسته اول 3
روستایی 3
شهری 3
جامع ( شامل  بخش هایی برای کارمندان + کارآموزان و  داوطلبان ) 3
دسته دوم 3
ایستگاه بزرگ (مادر) 3
ایستگاه متوسط 3
ایستگاه کوچک 4
مطالعات موضوعی 5
کلیات 5
مقدمه 5
حوزه ایستگاه آتش نشانی 5
1-2- طبقه بندی گروه های آتش نشانی 5
1-1-2- گروه پیشرو 6
2-1-2- سری یک 6
3-1-2- سری دو 6
4-1-2- گروه پشتیبانی   6
5-1-2- گروه امدادونجات 7
حوادث شهری که نیازبه گروه های امدادونجات دارند 7
تجحیزات آتش نشانی 8
برای اطفای حریقهای بزرگ وکوچک  ازروش های زیراستفاده می شود 8
آتش خاموش کن دستی 8
مخزن آب 9
خودروی مجحز به موتور پمپ ولوله 9
نردبان هیدرولیکی 10
اسنورکل 11
فوتوماتیک 11
گروه نجات 11
قایق های آتش نشانی 11
هلی کوپتر 12
وسایل ماشین آلات مخصوص 12
منابع فصل اول 12
فصل دوم  (اقلیم) 13
مشخصات جغرافیایی استان تهران 14
اقلیم و آب و هوای تهران 15
اقلیم 15
دما 15
بارندگی 15
رطوبت نسبی 15
وزش باد 16
بررسی جهت قرارگیرس ساختمان و خیابان ها با توجه به وزش باد 17
تابش خورشید 18
شرایط حرارتی در فضاهای آزاد 19
شرایط حرارتی در فضاهای داخلی 20
توپوگرافی 21
زمین شناسی و چینه شناسی 22
خطر زمین لرزه گسترده تهران 22
1-2- جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم 23
2 – جهت گیری ساختمان با توجه به جهت وزش باد 24
1 – جهت گیری ساختمان با توجه به تابش 24
تحلیل  جهت گیری ساختمان در رابطه با خورشید 25
جهت جنوبی 25
جهت شرقی 25
جهت جنوب شرقی 25
جهت جنوب غربی 26
 جهت غربی 26
جهت شمالی 26
فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 28
سایه بان متناسب 28
انواع سایبان 28
1- نمونه هایی از سایبان های عمودی 28
2 – سایبان افقی را می توان به دو نوع ثابت و متحرک تقسیم کرد 28
3 – سایبان های طبیعی 29
جهت در سایبان 29
تعیین عمق سایبان 29
ضوابط طراحی ، مصالح ساختمانی 30
نتایج از نمودارهای بیوکلیماتیک 30
توصیه های منتج از نمودارهای بیوکلیماتیک ساختمانی شهر تهران 31
تهران از دیدگاه آمار جمعیتی 31
جمعیت 31
وضعیت زمین شناختی تهران 32
آلودگی¬های شهر تهران 32
وضعیت دسترسی در تهران 32
شبکه ارتباطی اصلی عموماً به سه شکل عمل می¬کنند 33
ساختار خدماتی تهران 33
1- حوزه شمالی 33
2- حوزه مرکزی 33
3- حوزه جنوبی 33
4- حوزه شرقی و غربی 34
دوره های آزاد آموزشی 34
بررسی وضعیت اقلیمی در سایت 35
بررسی طرح استقرار و جا نمایی 35
عوامل تاثیر گذار بر طراحی 35
جهت ساختمان ها 35
تعداد طبقات 36
اصول و روش طراحی 36
اهداف طرح 37
برگزاری جشنواره های موضوعی وتخصصی 38
ایده 38
منابع فصل دو 41
فصل سوم ( ضوابط واستانداردها ) 42
1-3- مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی 43
- شرایط خصوصی مکان یابی ایستگاه ها                                                                          
- عوامل مؤثر در مکان یابی
-  منطقه بندی شهر به لحاظ تصرفات کاربردی 
جمعیت 43
مساحت 44
شبکه ترافیک 44
کیفیت ساختمان 44
2-3- ضوابط مکان یابی و استقرار ایستگاه های آتش نشانی 45
1-2-3- استانداردهای مکان یابی و استقرار ایستگاه ها 45
استاندار اول «یک ایستگاه آتش نشانی برای هر 50000 نفر جمعیت» 45
استاندارد دوم «یک ایستگاه آتش نشانی برای هر 5 کیلومتر مربع» 46
2-2-3-شرایط عمومی مکان یابی ایستگاه ها و ضوابط آن ها 46
مکان های روی هم 47
مکان های خلا 48
3-3- ضوابط و استانداردها  ایستگاه آتش نشانی 48
1-3-3- کلیات 48
کلیت نیاز های  فضایی و روابط آن ها 49
اصول اولیه سازه ساختمان ایستگاه آتش نشانی 50
بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندی های فضایی طراحی 52
ایستگاه های تیپ  آتش نشانی وبرنامه فیزیکی 52
هدف از این بررسی 52
2-3-3- ساختمان اصلی ایستگاه  و ریز فضاها 52
1- اتاق مخابرات 52
سیستم اطلاع رسانی ایستگاه آتش نشانی 54
خطوط تلفن و رایانه ها 56
کابل تلویزیون 57
2- بخش اداری 57
بخش مدیریت 58
اتاق فرمانده 58
3- آسایشگاه (استراحتگاه و فضای بهداشتی) 59
4- نشیمن 61
5- آشپزخانه 62
6- غذاخوری 63
7- فضای آموزشی 64
8- فضای سرپوشیده ی ورزشی 65
9- انبارعمومی   66
10- نمازخانه   66
3-3-3-  آشیانه ی وسایل نقلیه ی عملیاتی 66
1-3-3-3- کلیات 67
2-3- 3-3- ابعاد 68
3-3-3-3- فضاهای جانبی 68
انبارهای لازم  ایستگاه آتش نشانی 68
اتاق کار ، اتاق ابزار 69
4-3-3-3-  درب های آشیانه 70
5-3-3-3-  محل شست وشو 71
6-3-3-3-  مواد و مصالح 72
7-3-3-3-  ورودی و خروجی 72
8-3-3-3- تهویه و نور 72
9-3-3-3 شیب 73
10- کمد خانه ، رختکن ، خشک کن ، سرویس های بهداشتی ، حمام ها 73
11- میله ی فرود 76
4-3-3- محوطه ی ایستگاه آتش نشانی 77
برج خشک کن و تمرینات 77
مشخصات برج تمرین 78
محوطه ی تمرینات عملیاتی 78
توقف گاه وسایل نقلیه ی شخصی 79
ایستگاه فوریت های پزشکی 80
فضای باز ورزشی 80
5-3-3- تأسیسات خاص 81
مخزن سوخت 81
چاه پمپ آب 81
برق اضطراری 81
یخچال 81
گرمایش و سرمایش ، تهویه 82
دسترسی به شبکه شهری 82
سایر 82
اختلاف نور 82
عملیات و روشنایی 83
فضای سبز و درختان 83
فضاهای چند عملکردی 83
درب ها 83
پنجره ها 83
امنیت ایستگاه آتش نشانی 83
تشخیص ایستگاه 84
نما و چشم انداز 84
نازک کاری های نهایی 84
بخش اورژانس 85
6-3-3- توصیه ها 85
پمپ و منابع آب در آتش نشانی 86
تقسیم بندی پمپ ها بر اساس نحوه ورود و خروج سیال 86
جریان محوری 86
جریان مختلط یا نیمه سانتریفیوژ 86
جریان شعاعی 86
پمپ های رفت وآمدی 87
1) پیستونی 87
 2) پلانجری 87
 3)  دیافراگمی 87
منبع مخازن آب 88
طرح ریزی ایستگاه آتش نشانی 88
کلیات 88
مفهوم طراحی برای ایستگاه و انواع طرح 89
قرارگیری یک طرفه ی ماشین خانه 89
منطقه ی ماشین خانه ی سه طرف مسدود 89
 منطقه ی ماشین خانه ی دو طرف مسدود 90
منطقه ی ماشین خانه ی دوطرف مسدود (ال شکل) 90
اصول اولیه طراحی معماری  ایستگاه آتش نشانی 90
مکان یابی  ایستگاه آتش نشانی 90
سایت ومحل قرارگیری 90
1- دسترسی به ایستگاه 90
2- دسترسی ایستگاه به شریانهای اصلی و فرعی شهری 91
آب وهواواقلیم منطقه 91
1- پنجره ها 91
2- فرآیندچرخه آب 91
3- استفاده ازمصالح پایدار 91
4- پوشش گیاهی بومی 92
5- هزینه نگهداری پایین 92
6- حداقل استفاده از مخازن سوخت فسیلی 92
7- جهت گیری ساختمان   92
8- حداکثر استفاده از نور و تهویه طبیعی 92
آب زیر زمینی 93
آب سطحی 94
دستگاه های منابع آب سیار 94
سیستم های توزیع آب 95
منابع فصل سه 96
فصل چهارم ( نمونه های موردی) 97
بررسی نمونه های 98
نمونه تشکیلات سازمان آتش نشانی : خدمات آتش نشانی در «مینه سوتا» 98
سطوح و مرتبه ی خدمات آتش نشانی 99
خدمات آتش نشانی بخش خصوصی 101
مشارکت سازمان های دولتی در خدمات آتش نشانی 101
نمونه ایستگاه های آتش نشانی 102
ایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو 102
ایستگاه آتش نشانی ویترا 108
ایستگاه آتش نشانی ترمینال غرب 114
نتیجه ی مطالعات در چگونگی ارتباط فضاها 115
بررسی خصوصیات مورفولوژیکی 7 ایستگاه آتش نشانی تهران 118
ایستگاه شماره 1 تهران 118
ایستگاه شماره 2 تهران 118
ایستگاه شماره 6 تهران 119
ایستگاه شماره 8 تهران 120
ایستگاه شماره 19 تهران 120
ایستگاه شماره 25 تهران 121
ایستگاه شماره 64 تهران 121
تحلیل و نتیجه گیری 122
نمونه های موردی 125
نمونه 1A یک نمونه ازایستگاه های روستایی 125
نمونه 1B از ایستگاه های روستایی 126
نمونه 2B ایستگاه شهری ( ویژه آموزش داوطلبان آتش نشانی 127
نمونه 3B ایستگاه شهری ( ویژه آموزش داوطلبان آتش نشانی) 128
نمونه  1Cازایستگاه های روستایی: 129
نمونه 2C ایستگاه جامع آتش نشانی 130
نمونه 3A ، ایستگاه جامع اداری 131
منابع فصل چهار 132
فصل پنجم 133
سایت شناسی 134
1-5- عوامل مهم طراحی سایت 134
1-1-5- نقش فضاهای پر وخالی 134
2-1-5- اختلاف سطوح (شیب سایت) 135
3-1-5- ارتباطات در سایت 135
4-1-5- پوشش گیاهی سایت 136
استفاده از گیاهان 136
بافت سایت 137
ایدئوگرام 138
مقدمه 138
2-5-  تحلیل فرم دایره 139
1-2-5- شکل 139
2-2-5- دایره 140
3-2-5- اجسام افلاطونی 140
زیباترین فرم 140
4-2-5- نیجه گیری 140
3-5- مرکز گفتگوی تمدن ها 141
1-3-5-  محیط و مرکز 141
شکل محیط 142
توپوگرافی 142
اشکال محاط 142
مختصات جانمایی لکه ها روی سایت 143
نقش رنگ درمعماری آتش نشانی 144
مبانی نظری 149
ارزش های زیباشناختی ومحیط ساخته شده 149
نظریه زیبایی شناسی 151
نگاهی اجمالی به شرح وظایف آتش نشانان 153
برخی از وظایف مهم آتش نشانان 153
مخاطرات شغلی آتش نشانان 153
صدای زنگ حریق و حادثه 153
استرس رانندگی و ترافیک 154
حوادث 154
استرس جوابگویی به بی سیم 154
صدای آژیر و بلند گو و نور چراغ گردان 154
دود و گاز های سمی 155
حرارت در محل حریق 155
تماس یا جذب مواد شیمیایی از طریق پوست 155
صدمات فیزیکی در حین انجام وظیفه 156
پرتوهای یون ساز 156
رویت صحنه های دلخراش و تالم آور 156
ترس و دلهره انجام بهینه عملیات 156
حفظ جان خود و افراد همکار 157
عوارض ناشی از وقوع انفجار در صحنه حادثه 157
ارگونومی وسایل، تجهیزات و ماشین آلات 157
حمل و نقل تجهیزات سنگین 157
نجام خدمت در کارهای شیفتی 24 ساعته 158
عدم تغذیه صحیح و متناسب با حرفه آتش نشانی 158
آشنائی با تئوری حریق 158
مواد سوختنی 159
گرما، حرارت 159
هوا یا اکسیژن 159
سه عامل باعث به وجود آمدن آتش 159
روش های پیشگیری 159
انواع آتش سوزی 160
آتش سوزی از نوع جامدات 160
آتش سوزی از نوع مایعات 160
تذکر مهم 161
آتش سوزی از نوع مایعات سریع الاشتعال 161
آتش سوزی از نوع مایعات کند اشتعال 162
زیبایی شناسی نظری 162
طرح مناسب فضاهای باز و بسته و ایجاد رابطه مناسب بین آنها 165
اصو ل مبانی نظری وضوابط طراحی فضای کالبدی- معماری وفضا 166
تعاون و مشارکت مردمی 166
روند طراحی 167
دیاگرام ارتباطی 170
منابع  وماخذ 171
منابع اینترنتی 172

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 6.32 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات ایستگاه آتش نشانی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه