جستجو در سایت

مطالعات باغ کتاب

3079 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات باغ کتاب

82 صفحه فایل Word به همراه شکل

مطالعات باغ کتاب
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: اقلیم،جغرافیا،تاریخچه و تحلیل سایت     2                     
شناخت منطقه تهران و ویژگی های آن 2
چگونگی شکل گیری شهرتهران 2
جمعیت وپراکندگی آن 3
مشخصات جغرافیایی استان تهران 3
اقلیم وآب وهوای تهران 4
اقلیم 4
دما 4
بارندگی 5
رطوبت نسبی 5
باد 5
تابش خورشید 5
وضعیت زمین شناختی تهران 6
آلودگی های شهر تهران 6
وضعیت دسترسی در تهران   6
عوامل تاثیر گذار بر طراحی 7
جهت ساختمان ها 7
تعداد طبقات 7
اصول و روش طراحی 8
تحلیل سایت 9
همجواری ها 10
دید ومنظر 10
دسترسی سواره 11
دسترسی پیاده 11
دسترسی های اصلی وفرعی 11
فصل دوم: مبانی نظری 13                       
طرح مسئله 13
اهداف راهبردی باغ کتاب 13
تعریف باغ کتاب 14
باغ کتاب چیست؟ 14
ضرورت طراحی 15
فرهنگ 16
تعریف فرهنگ 17
ویژگی فرهنگ 17
باغ کتاب، شناخت ، موضوع و معیارها و پیشینه مرتبط با موضوع 17
باغ ایرانی چیست 17
باغ ایرانی کجاست 19
شناخت باغ ایرانی 19

فصل سوم: ضوابط واستاندارد های طراحی وقواعد ومعیارها 20
اصول طراحی فضاهای داخلی باغ کتاب 20
استانداردها ی وسائل و تجهیزات فضاهای مختلف 26
وسائل ویژه قسمت های عمومی کتابخانه 70
میز مطالعه 27
صندلی مطالعه 28
برگه دان 28
وسایل ویژه فضای کاری 29
فضای ویژه کارکنان 29
فضاهای در برگیرنده خدمات فنی 29
سالن خدمات عمومی 30
محل استراحت کارمندان 31
دستشویی وتوالت وآبدار خانه،رختکن ویزه کارمندان 31
فضاهای در برگیرنده خدمات اداری 32
فرم های وسایل نگهداری منابع کتابخانه ای 33
سیستم کشویی مکانیزه 35
وسایل نگهداری سایر منابع 35
روزنامه های جاری 37
ابعاد رورنامه های استاندارد 37
اطلس ها 38
ابعاد جاری اطلس 38
منابع خطی 38
استانداردهای باغ کتاب ایران 39

فصل چهارم: نمونه های موردی 41
باغ کتاب تهران 41
برخی از اهداف باغ کتاب تهران 41
فضاهای جانبی باغ کتاب تهران 42
فضاهای رفاهی باغ کتاب تهران 42
ویژگی ها وامکانات باغ کتاب تهران 43
باغ کتاب در کجا قرار گرفته است 44
تصاویر طرح 45
باغ کتاب تلاویو 46
ریشه 47
طراحی 47
کتاب ها 47
باغ کتاب استقلال لوییزیانا 48
سایت پلان 48
پلان ها 49
فصل پنجم: ساختارباغ کتاب وریزفضاها وتوضیح آن ها وکاربردشان 50
معماری باغ کتاب وسیر تحول ان 50
شیوه عرضه محصولات 51
فضاهای حداقل یک باغ کتاب 52
قسمت های اساسی یک باغ کتاب واحتیاجات آن 52
قسمت های عمومی کتابخانه 53
اطلاعات 54
قسمت فهرست کتاب(کاتالوگ) 54
قسمت امانات وپخش کتاب 54
سالن قرائت 55
سالن روزنامه ومجلات 55
بخش سمعی وبصری 55
فضای مخصوص مطالعه در فضای ازاد 55
بخش مربوط به کارکنان وخدمه باغ کتاب 56
قسمت ذخیره کتاب 56
جدول ریز فضاها 57
حوزه خدمات فنی 60
بخش تهیه وسفارش مواد 60
بخش آماده سازی مواد 60
حوزه خدمات عمومی 61
حوزه خدمات اداری 61
حوزه خدمات پشتیبانی 62
حفاظت و ایمنی 62
تجزیه وتحلیل فضاهای خرد معماری 62
تدابیر در فضاهای خردمعماری 64
معماری درباغ کتاب 65
ملاحظات توسعه پایدار وصرفه جویی در انرژی 66
ملاحظات نورگیری فضاها 67
باغ کتاب 68
اهداف باغ کتاب 68
آشنایی با باغ کتاب 69
فضاهای رفاهی باغ کتاب 69
ویژگی ها وامکانات باغ کتاب 69
انواع باغ کتاب ها 70
باغ کتاب عمومی 70
باغ کتاب آموزشگاهی 70
باغ کتاب دانشگاهی 71
باغ کتاب اختصاصی 71
نتایج     72       
 کلام آخر 72
فصل ششم: روندطراحی ونقشه های معماری 73
فهرست منابع ...

مقدمه

در ایجاد باغ کتاب ، فرض بر این نهاده می شود که یک انسان هر چه بیشتر بداند فرد مفیدتری به حال جامعه خود خواهد بود و از این رو برای همه افراد یک جامعه باید امکاناتی فراهم آورد تا مطابق نیازهای خویش، خواندن آنچه را به حال خود مفید می دانند، در دسترس داشته باشند. در هر صورت برای دانستن و خواندن نیاز به اشتیاق و جذب و فضایی صمیمی با دارا بودن تمام شاخصه های یک کتابخانه است که این مهم در طرح باغ کتاب بدست خواهد رسید
در قرن حاضر که همه فضاها به سمت مینیمال شدن و سادگی پیش میرود به طوری که انسان تبدیل به ماشینی متحرک شده طراحی فضاهای فرهنگی با رویکرد تفریحی می تواند مشکلات بسیاری از روش زندگی این دوره حل  کند
فصل اول : اقلیم ، جغرافیا ، تاریخچه و تحلیل سایت
شناخت منطقه تهران و ویژگیهای آن

تا پیش از صفویه نام تهران با وجود سابقه کهن تاریخی، تنها در چند ضلع به عنوان یکی از روستاهای تابع آمده است، تهران پس از فتنه مغول و ویرانی ری به تدریج اهمیت یافت تا آن که درحدود 400 سال پیش شاه طهماسب صفوی دستور داد که برگردد به روستای تهران بارویی بسازند. و این آغاز پیدایش شهر تهرن است. از آن پس، به دلایل مختلف، روز به روز بر اهمیت تهران افزوده شد. تا آن که، 200 سال پیش، آغامحمدخان قاجار تهران را پایتخت خود انتخاب کرد.
طی سال اول حکومت قاجار، تهران تغییر چندانی نکرد. در این دوره مسجد شاه ساخته شد و بازار تهران توسعه یافت و چند ساختمان تازه محوطه ی ارک شهر، که کاخ ها و تاسیسات مربوط به شاه را در خود جای می داد، افزوده شد. سبزه میدان و میدان ارک در مرکز تهران قرار داشتند و شهر هنوز محصور به حصار شاه طهماسبی بود.
در زمان سلطنت پنجاه ساله ناصرالدین شاه که حدوداً از 140 سال پیش آغاز شد، تهران از شکل یک قریه گلین و درهم فشرده خارج شد، و موج افکار نووسیل امکانات جدید روح تازه ای در کالبد شهر دمید.
در حدود 130 سال پیش، ناصرالدین شاه دستور توسعه شهر تهران را صادر کرد. بنابرآن، باروی قدیمی تخریب شد و حصار بزرگ تری به صورت هشت ضلعی نسبتاً منظم برگرد تهران بنا گردید.
90 سال پیش، زمانی که ناصرالدین شاه ترور شد، تهران دارای بناها و خیابان هایی شده بود که از روابط و شیوه های جدید الهام گرفته بودند. و شکل و ترکیب شهر، به خصوص در بخش های جدید آن، صورتی که به کلی مقاومت یافته بود.
با شروع حکومت رضاشاه، حدوداً از 60 سال پیش به این سو، شهر با تحولات اساسی روبرو شد. باروی آن تخریب گردید و با خیابان کشی های جدید نامتجانس بر متن بافت شهری موجود، شهر دگرگون شد. از این زمان، تهران روز به روز مظاهر زندگی قرن بیستم را در خود گردآورد. اتومبیل، رادیو، دانشگاه به سینما و تئاتر و کارخانه و ساختمان های مدرن از یک طرف و ازدیاد جمعیت از طرف دیگر چهره تازه ای به این شهر داده است که امروز شاهد آن ایم.
چگونگی شکل گیری شهر تهران
افزایش جمعیت شهری و عوارض مختلف آن در حال حاضر یکی از دشواریها و مشکلاتی است که در سطح ملی و منطقه¬ای اذهان عمومی و مسئولین کشور را به خود مشغول داشته است. در این میان رشد بی رویه شهر تهران و افزایش جمعیت آن بیش از همه موجب این مشکلات و تغییر در نظام شهری ایران شده است. توسعه و گسترش فضائی تهران علاوه بر پیدایش کویها – محلات و شهرکهای جدید، هسته¬های جمعیتی کوچکی را نیز که از 25 سال پیش به صورت قریه و آبادی شکل یافته بودند با پذیرش مهاجرین جدید به صورت قطبهای متمرکز جمعیتی درآورده است. 
انقلاب شگفت آوری که در چند دهه اخیر در شهر تهران در حال رشد از آغاز دوره پهلوی، به وقوع پیوسته است از شهر کوچک 15 هزار نفری آقامحمدخان قاجار در سالهای 1785 (1204 ه. ق) و 60 تا 80 هزار نفری ربع قرن نوزدهم و 310 هزار نفری دهه¬های آغازین (1922) قرن بیستم شهری غول پیکر و مترویل بزرگ ایران امروزی را بوجود آورده است.
بدین ترتیب شهر تهران با یک مساحت تقریبی 13 کیلومتر مربعی در زمان ناصرالدین شاه (1279) به 181 کیلومتر مربع و در حدود 25 ساله مساحتی قریب به 630 کیلومتر مربع را به خود اختصاص می¬دهد. در 20 تا 30 ساله اخیر اراضی پیرامونی و چهره جوامع روستائی نواحی اطراف شهر، بطور بی¬سابقه¬ای تحت تأثیر امواج توسعه اقتصادی – اجتماعی و افزایش جمعیت و هجوم گسترش فضائی شهر تهران قرار گرفته و منجر به پیدایش کوی ها توسعه محلات و شهرکها و منظره تغییر شکل یافته جوامع روستائی، تحت تأثیر نظام اقتصادی – اجتماعی تهران، شده است.
جمعیت و پراکندگی آن:
در آبان 1375، جمعیت شهرستان تهران 6794348 نفر بوده است که از این تعداد 99.48 درصد در نقاط شهری و 52 درصد در نقاط روستایی سکونت داشت و بقیه غیرساکن بوده¬اند. از این تعداد جمعیت، 3488512 نفر مرد و 3305836 نفر زن بوده¬اند که در نتیجه، نسبت جنسی برابر 106 بدست می¬آید. به عبارت دیگر در مقابل هر 100 نفر زن، 106 نفر مرد وجود داشته است.
مشخصات جغرافیائی استان تهران
شهر تهران در دامنه رشته کوه¬های البرز و حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران واقع شده و شمالی¬ترین فرونشست ایران مرکزی به شمار می¬آید.

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 25.7 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات باغ کتاب,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه