جستجو در سایت

مطالعات ترمینال مسافربری 03

1608 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات ترمینال مسافربری 03

120 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات ترمینال مسافربری
فهرست
تقدیر و تشکر                                                                                                                                            1
چکیده                                                                                                                                                    2
مقدمه                                                                                                                                                    3
فصل اول : معرفیِ پژوهش                                                                                                                                         3
1-1- مقدمه                                                                                                                                            3
1-2- شرحِ موضوعِ پیشنهادی                                                   3
1-3- طرحِ مسئله                                                                                                                                      5
1-3-1- در زمینه ی طراحیِ شهری                                                                                                                6
1-3-2- در زمینه ی طراحیِ معماری                                                                                                              6
1-3-3- در زمینه ی طراحیِ سازه                                                                                                                  7
1-4- اهدافِ طرح                                                                                                                                      8
1-5- روشِ انجام کار                                                                                                                                  9
فصل دوم : ادبیات موضوع و چارچوب نظری                                                                                                            10
2-1- مقدمه                                                                                                                                           11
2-2- سیستمِ حمل و نقل                                                                                                                          11
2-2-1- سازه های زیربنایی                                                                                                                        12
2-2-2- ناوگان حمل و نقل                                                                                                                        12
2-2-3- استفاده کنندگان از سیستم                                                                                                             12
2-2-4- پرسنل اداره کننده                                                                                                                        13
انواع پایانه ها                                                                                                                                          13
2-3-1- انواع پایانه ها از نظر حوزه ی فعالیت                                                                                                 13
2-3-2- انواع پایانه ها از نظر نوع مالکیت                                                                                                       14
2-3-3- انواع پایانه ها از نظر عملکرد                                                                                                            14
2-3-4- انواع پایانه ها از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا و عملکرد                                                                           15
2-3-5- انواع پایانه ها از نظر الگوی قابل استفاده در طراحی شهری                                                                       16
2-4- بررسی ویژگی های پایانه های مسافری                                                                                                  22
2-4-1- دسترسی به پایانه                                                                                                                         22
2-4-2- حرکت در پایانه                                                                                                                           23
2-4-3- ارتباطات بیرونی                                                                                                                           24
2-4-4- اجزا اصلی و روابط کلی بین آنها                                                                                                        25
2-4-5- بررسی سیستم های ورود و خروج مسافر                                                                                             26
2-4-6- فضایابی بر اساس مشخص نمودن نیازهای مسافران                                                                                31
2-5- بررسی نمونه های مشابه                                                                                                                    42
2-5-1- پایانه در ایران                                                                                                                             42
2-5-2- نمونه های خارجی                                                                                                                       50
2-5-3- نتایج استنتاجی
فصل سوم : شناخت وضع موجود ، تعیین و آنالیز سایت                                                                                        57
3-1- مقدمه                                                                                                                                         58
3-2- شهرستان قرچک                                                                                                                            59
3-2-1- پیشینه ی تاریخی                         59
-2-2- موقعیت و محدوده ی جغرافیایی                                                                                                       61
3-2-3-قرچک در تقسیمات کشوری                                                                                                           61
3-2-4- جمعیت و وسعت                                                                                                                        62
3-2-5- شرایط اقلیمی                                                                                                                            63
3-3- طراحی اقلیمی                                                                                                                               65
3-3-1- مصالح ساختمانی در رابطه با معماری و اقلیم                                                                                       65
3-3-2- اهداف طراحی اقلیمی                                                                                                                   67
3-3-3- جهت گیری مناسب ساختمان                                                                                                         68
3-4- تعیین و آنالیز سایت برای طراحی پایانه                                                                                                 70
3-4-1- تعیین سایت                                                                                                                              70
3-4-2- آنالیز سایت                                                                                                                               71
فصل چهارم : تبیین طرح و معماری                                                                                                                       73

4-1- مقدمه                                                                                                                                         73
4-2- استانداردها                                                                                                                                   74
4-2-1- استانداردهای فرد پیاده                                                                                                                 74
4-2-2- استانداردهای صندلی چرخدار                                                                                                         75
4-2-3- استانداردهای اتوبوس های برون شهری                                                                                              76
4-2-4- استانداردهای پارکینگ                                                                                                                  78
4-3- برنامه ی فیزیکی                                                                                                                             82
4-3-1- سکوهای سواره و پیاده                                                                                                                  85
-3-2- ساختمان پایانه                                                                                                                              85
4-3-3- مهمانسرای رانندگان                                                                                                                      93
4-3-4- خدمات اتوبوس ها                                                                                                                        94
4-3-5- بخش تعمیر و نگهداری پایانه                                                                                                           96
4-3-6- پارکینگ ها                                                                                                                                97
4-4- سازه                                                                                                                                            98
4-4-1- طاق های گنبدی                                                                                                                         99
فصل پنجم : ارائه ی طرح و آلبوم نقشه ها                                                                                                            100

فهرست جداول:
جدول 4-1-  عرض های پیشنهادی برای راهروهای اصلی پارکینگ های عمومی                                                       82
جدول  4-2 جمعیت قرچک                                                                                                                       83
جدول 4-3  میانگین جمعیت مسافر در 4 سال                                                                                                83
جدول  4-4 میانگین تعداد سفر انجام شده در 4 سال متمادی ( 83 – 80 )                                                                    84

فصل اول
معرفی پژوهش
مقدمه
1. شرح موضوع پیشنهادی
2. طرح مسئله
3. اهدافِ طرح 
4. روش انجام کار
مقدمه
این فصل شامل بخش های زیر است :
- شرح موضوع پیشنهادی :
در این قسمت توضیحاتی برای آشنایی موضوعِ طرح ( پایانه ) داده می شود .
- طرح مسئله :
در این قسمت مسائلی در زمینه ی طراحی شهری ، طراحی معماری ، طراحی سازه مطرح می شود که در نمونه های موجود به آنها توجهی نشده است .
- اهدافِ طرح :
در این قسمت اهداف طرح مطرح می شوند که به نوعی پاسخی به مسائل موجودند . 
- روش انجام کار :
در این قسمت روش پیشبرد طرح گفته می شود . 
1-1- شرح موضوع پیشنهادی 
قبل از فرا رسیدن عصر جدید و رونق شبکه ی راه ها و حمل و نقل به کمک فن آوری نو ، در طول تاریخ ، عمده ترین نوع سفرها را سفرهای جاده ای تشکیل می داد . در این سفرها برخی با پای پیاده و برخی دیگر که توان مالی داشتند ، سوار بر 
چهارپایان ، طی طریق می کردند . فواصل زیاد میان مراکز تمدن شهری ، ناهمواری و ناامنی راه ها و مهم تر از همه ، نوع وسیله ی جابجایی ، زمان سفر را طولانی می کرد و لزوم اسکان بین راهی را متذکر می شد . براساس شواهد مبتنی بر اسناد تاریخی ، ایران در احداث جاده و کاروان سرا و ایجاد سیستم ارتباطات ، پیش قدم بوده است . به عقیده ی محققان ، ایجاد و توسعه ی ساخت وساز کاروانسرا در ایران ، از مهم ترین دستاوردهای معماری ایرانی ، به ویژه در دوره ی اسلامی است . این الگوی سفر و جابجایی مسافر و کالا ، تا قرن های متمادی ادامه داشت . 
با ورود اتومبیل به ایران در اواخر دوره قاجار و متعاقباً گسترش روزافزون تعداد خودروها در دهه های پس از آن ، معماری و شهرسازی ، ارتباطات ، حمل و نقل و بسیاری از دیگر عرصه های زندگی ایرانیان دستخوش دگرگونی های چشمگیری شد . با ورود خودروها به ناوگان حمل و نقل بین شهری در دوره ی پهلوی اول ، گاراژها عهده دار برقراری سفرها شدند . با افزایش جمعیت شهرها و در نتیجه تقاضای روزافزون سفر ، گاراژها پذیرای مراجعین بیشتری شدند . به تدریج و در طی دهه های بعد ، حمل و نقل بین شهری به صورت یک معضل شهری ، به ویژه برای شهرهای بزرگ در آمد . از این رو مسئولان امر ، به فکر ساماندهی حمل و نقل مسافر در شهرها افتادند . فکر تاسیس پایانه ها در ایران به سبک پایانه های اروپا ، اول بار در سال 1328 مطرح شد . ولی تا زمان اجرای اولین طرح پایانه ها در کشور ، سال ها طول کشید . در سال 1353 ، شهرداری تهران طرح ساختمان ایستگاه بزرگ اتوبوسرانی را در حوالی میدان توپخانه مطرح کرد . مشخص نبودن مرجع قانونی برای سرپرستی و ساماندهی خدمات این حوزه ، سبب بروز برخی معضلات شده بود . سرانجام احداث اولین پایانه ی مسافری در ...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 8.76 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات ترمینال مسافربری 03,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه