جستجو در سایت

مطالعات خانه مد

2183 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات خانه مد

146 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات خانه مد
فهرست مطالب
چکیده                                                         1 
فصل اول: مبانی نظری                                                                      
اهمیت توجه به لباس ، ضرورت ایجاد خانه مد و نمایشگاه های لباس                           5        
سرچشمه وتاریخچه نمایشگاه                                              7
اهداف مشارکت در نمایشگاه ها              9
نمایشگاه های عمومی                                             9
نمایشگاه های تخصصی                                                      10
1- انواع نمایشگاه‌ها از نظر جغرافیای محل برگزاری                                 10
2- انواع نمایشگاه‌ها ازنظر مدت زمان برگزاری                                 11
3- انواع نمایشگاه‌ها از نظر هدف                                     11
4- انواع نمایشگاه‌ها از نظر تنوع کالا                                           12
آشنایی بیشتر با برخی نمایشگاه‌ها                                          12
مهمترین مزایای مشارکت در نمایشگاه‌های تخصصی                                13
مقایسه نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی و نمایشگا‌های جهانی                      14
لزوم ، نقش و اهداف مراکز بازرگانی و نمایشگاهی                                17
اهداف نمایشگاه بین المللی                                17
اثرات نمایشگاه بین المللی                                     17
اثرات فرهنگی                              17
- جنبه آموزشی نمایشگاه ها                    18
- موزه ها ، نمایشگاه های دائمی تداوم میراث ها                    19
اثرات هنری                           19
- نقش نمایشگاه ها در پیشرفت معماری                              19
اثرات اقتصادی                          22
اثرات اجتماعی                             24

فصل دوم: استانداردها ، ضوابط طراحی و برنامه فیزیکی خانه مد
 سالن همایش خانه مد                                                                           27
-موزه ها وگالری های هنری                                                                    29
نکاتی در باب معماری موزه                                                                     29
خصوصیات گالری ها                                                                            32
کتابخانه تخصصی خانه مد                                                                     33
دفاتر اداری                                                                                       37
اصول کار اداری و دفتری                                                                      38
طراحی محل کار                                                                                40
امکانات سرویس                                                                                 41
رستوران ها                                                                                       42
سالن های نمایش                                                                               43
پنجره ها                                                                                          46
پله ها                                                                                              46
بخش پژوهشی خانه مد                                                                        47
بخش آموزش طراحی پارچه و لباس                                                          47             
انبارها                                                                                              47
پارکینگ                                                                                           49
تاسیسات                                                                                          49
بخش نمایشگاهی خانه مد                         49
پشتیبانی و تجهیزات                                                        50            
فرهنگی اجتماعی              50
اداری تجاری رفاهی                         51
فضای سبز                         51
محاسبه ظرفیت خانه مد ( نمایشگاه و مرکز آموزش طراحی )                          51
بخش اداری                                    52
معاونت بازاریابی                                    52
معاونت تحقیقات و برنامه ریزی                                    52
تولید نخ و پارچه و سایر لوازم طراحی لباس                                     53
معاو نت خدمات صادراتی                53
معاونت مالی اداری                           53
بخش خدماتی                54      
سالن های اجتماعات ( آمفی تئاتر )                54
کامپیوتر ( مرکز اطلاعات ماهواره ای )                54
پست                                                                                                 54
بیمه 55 فضاها وسرویس های خدماتی - رفاهی                                          55
گروه بندی کاربری ها                               56
کار بری های گسترده                               56
کار بری های متمرکز                                                                         56
فضاهای نمایشگاهی                                                                                   56
تجهیزاتی پشتیبانی                                                                                   57
خدمات عمومی                                         57
مکان یابی کاربری ها در سایت                    58
ورودی ها                                        58
شبکه ارتباطی                    58
پارکینگ ها                    58
خدمات عمومی                    58
مجموعه نمایشگاهی                    59
‏جزئیات و کلیات در طراحی نمایشگاه                    59
‏ روشنایی در نما یشگاه                    59
‏کنترل نور مصنوعی                              60
‏ طریقه نمایش یک شیء                    60
تجزیه کالا                               61
‏اهمیت جلب انظار                    61
سیرکولاسیون                                                                                   61
تالار ورودی                                                                                           61
گالری ها یا تالار نمایش                   62
‏طراحی برای مردم                   62

فصل سوم: نمونه های مشابه
اولین نمایشگاههای امروزین                                                   66
نمایشگاه های جهانی در قرنی که گذشت                              67
نمایشگاه بزرگ لندن 1851 (قصر بلورین)                                  69
تاریخچه نمایشگاه در ایران                   73
اتحادیه نمایشگاه های جهانی و عضویت ایران در آن                                 75
موزه ی لباس ژاپن                                                                                  77
نمایشگاه مجموعه ی لباس های موزه بروکلین                                                 77
London fashion house                                                   80
نمونه های داخلی                                                                                    83
موزه ی مردم شناسی تهران                                                                     83
نقد نمونه ها                                                                                  83
مرکز خرید الماس ایرانیان در تهران                                                              84
مرکز خرید الماس شرق در مشهد                              89
آشنایی با وضع موجود نمایشگاه تهران                   91
ارزیابی وضع موجود نمایشگاه تهران                   93

فصل چهارم: مطالعات اقلیمی ومحیطی بستر طرح
مقدمه                    96
ویژگیهای جغرافیائی شهر تهران                               96
موقعیت طبیعی شهر تهران                               96
ویژگی‌های اقلیمی‌‌شهر تهران                              97
توپوگرافی                   106
آب های سطحی                   107
آب های زیرزمینی                              108
مطالعات زمین شناسی                   109
خطر زمین لرزه گسترده تهران                   111
جهت گیری ساختمان در رابطه بااقلیم                             113
فرم ساختمان در رابطه با اقلیم                  113
جهت در سایبان                  114

فصل پنجم: روند طراحی
سایت پلان                                                                       117
ایده اصلی شکل گیری طرح (انگاره طرح )                                                              119
کانسپت در فرایند طراحی                                                                                  119
روند طراحی                                                                                                   120
مفاهیم به کار رفته در پروژه (فرآیند طراحی)                                                           127
بخش بندی فضاها                                                                                           127
گالری ها                                                                                                      128
فضاهای بخش اداری                                                                                       131
کافی شاپ و مدیا بار                                                                                       131
بخش های اجتماعی                                                                                        132
پلان های اولیه و اتود وسرانه ها                                                                          132
منابع                                                                                                           149

فصل اول:
مبانی نظری 
خانه مد ( نمایشگاه مد و لباس و مرکز آموزش طراحی )
اهمیت توجه به لباس ، ضرورت ایجاد خانه مد و نمایشگاه های لباس
لباس پوشیدن، نیازی حتمی و شأنی از شئون انسان است و پدیده ای است که تقریباً به اندازه طول تاریخ بشر، سابقه و به قدر پهنه جغرافیایی امروزین زمین، گسترش دارد. این پدیده با خصوصیات مختلف فردی و اجتماعی انسان در ارتباط است. 
ازمجموع تحقیقاتی که به عمل آمده، مسلم شده است که لباس دست کم پاسخگوی سه نیاز آدمی است: یکی اینکه او را از سرما و گرما و برف و باران حفظ می کند، و دیگر اینکه درجهت حفظ عفت و شرم به او کمک می کند و سرانجام به او آراستگی ، زیبایی و وقار می بخشد. لباس آدمی را می توان از یک لحاظ به مسکن او تشبیه کرد. درست است که انسان در ابتدا برای محفوظ ماندن از سرما و گرما و نیز حمله و هجوم حیوانات به ساختن خانه می پردازد ، اما علاوه بر این منظور، خانه مأمن و مأوایی است برای او، تا خود، اموال و احوال اختصاصی اش را در چهاردیواری آن سامان بخشد و گذشته از اینها خانه هرکس فضایی است که او می تواند ذوق و سلیقه اش را، درحد امکانات خویش، در آن اعمال کند و غریزه زیبایی پسندش را ارضا نماید. لباس را نیز می توان به تعبیر ‹‹ خانه ›› و درست تر بگوییم ‹‹ خانه اول ›› هرکس دانست. لباس خانه اختصاصی تر انسان است چون هر فرد نخست در لباس خود سکونت دارد و بعد درخانه اش و از این قرار است که می توان گفت همه ما به جهت لباسی که برتن داریم، خانه بدوشیم. منشأ اصلی پیدایش لباس، چنان که گفتیم، نیاز به محفوظ ماندن، عفیف ماندن و زیبا بودن است. 
معمولا مذاهب هم درباره نوع لباس، دستوراتی دارند، چنان که دراسلام نیز درباره پوشش تن، قواعد و دستوراتی وجود دارد و اصطلاح  ‹‹ حجاب ›› در جامعه امروز ما گویای همین نوع پوشش  اسلامی است.
با توجه به تعاریف فرهنگ، جوامع مختلف بسته به اینکه نسبت به هستی چه بینشی داشته و چه معنایی برای زندگی قائل باشند و چه ارزشهایی را برجهان حاکم بدانند، سبک و اسلوب خاصی در ساختن شهر، خانه، پوشیدن لباس و نظایر آن خواهند داشت. به عبارت دیگر، فرهنگ یک قوم در وجوه مختلف زندگی آنان از قبیل صنعت، اقتصاد، مدیریت، شهرسازی، معماری و هنر تجلی می کند و به منزله روحی است که در کالبد تمدن آن قوم جریان دارد و هر یک از این جنبه ها، آینه ای است که چون در آن نیک بنگریم، می توانیم چهره آن روح حاکم و آن فرهنگ کلی جامعه را مشاهده کنیم.

سرچشمه وتاریخچه نمایشگاه
- انواع نمایشگاه    
- لزوم،نقش واهداف مراکز بازرگانی ونمایشگاهی
- اولین نمایشگاه های تجاری بین المللی امروزین
- نمایشگاه های جهانی در قرنی که گذشت
- تاریخچه نمایشگاه در ایران
- اتحادیه نمایشگاه های جهانی وعضویت ایران در آن

 برای آگاهی از هر پدیده باید ابتدا خوب آنرا بشناسیم و تعریف مشخص عام و خاص از این پدیده برای خود داشته باشیم ، مقوله نمایشگاهها ترکیبی از صنعت و هنر است که معمولاً فعالیتهای اقتصادی را در یک محدوده زمانی و مکانی متمرکز نموده است . 
نمایشگاهها را قویترین ابزار بازاریابی نیز میدانند چون تمام حواس انسان را در این محدوده  برای نفوذ بکار می گیرد و از این حیث برگزاری نمایشگاهها با در معرض دید قرار دادن اختراعات ، نوآوری ها و خدمات برتر به جامعه بشری کمکهای بسیار موثری نموده است .
نمایشگاه ها یکی از موثرترین واسطه ها برای تثبیت وحمایت روابط مشتری می باشند .درعصر به شدت دیجیتالی امروز ، نمایشگاه ها تنها واسطه ای هستند که درآن خریدار ، فروشنده ومحصول به شکل فیزیکی گرد هم می آیند واین یعنی یک نیروی قدرتمند برای فعالیت تجاری .
نمایشگاه های تخصصی با پروفایل به شدت متمرکز ومخاطبانی که به دقت مورد هدف قرارگرفته اند ، پلت فورم بازاریابی وفروش بسیار مقرون به صرفه ای هستند .
نمایشگاه ها محیطی بسیار انعطاف پذیر ارایه می کنند که درآن دامنه وسیعی از اهداف بازاریابی وفروش قابل دستیابی هستند ، از ایجاد مشتریان احتمالی عمده ومعرفی محصولات وخدمات جدیدگرفته تا ساخت تصویر برند جدید .
نمایشگاه ها برخلاف مجلات وپست مستقیم ، در یک فرایند ارتباطی دوجانبه دخیل هستند .
بازدیدکنندگان می توانند سئوال ، بحث وچالش کنند،غرفه داران می توانند اطلاعات را دریافت وجستجو کنن...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 18.3 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات خانه مد,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه