جستجو در سایت

مطالعات خانه کتاب کودکان و نوجوانان

1609 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات خانه کتاب کودکان و نوجوانان

169 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب
عنوان                               صفحه
 چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول 3
مطالعات پایه 3
بخش اول 5
کتابخانه‌های آشوریان 7
مصریان 7
ایرانیان 9
تاریخ کتابخانه در ایران 9
٢-١-٢ واژه شناسی کتابخانه 9
٢-١-3 گونه شناسی کتابخانه ها 9
٢-١-3-1 انواع کتابخانه های جهان اسلام را می توان به انواع زیر تقسیم کرد: 10
٢-١-4 تعریف کتابخانه های کودکان و نوجوانان 11
٢-١-5 تعریف ارتباط 12
ارتباطات تصویری 12
٢-١-٧ نقش کتابخانه در سوادآموزی کودکان و نوجوانان 13
خدمات کتابخانه ای برای سواد 14
٢-١-٨ کتابخانه های کودکان و نوجوانان در ایران 15
٢-١-9-1 نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی 16
بخش دوم 17
٢-٢-١ روانشناسی رفتارهای کودک 17
نگاه اجمالی 17
٢-٢-١-1 اهمیت روان شناسی کودک 17
٢-٢-١-2 اهداف روان شناسی کودک 18
بخش دوم 21
٢-٢-٢ شناخت روحیات و نیازهای کودک 21
موضوعات مورد مطالعه در روان شناسی کودک 21
٢-٢-٢-1 مطالعه در مورد جنبه‌های مختلف رشد کودک 21
٢-٢-٢-3 مطالعه در مورد شیوه‌های صحیح فرزند‌ پروری 21
٢-٢-٢-4 مطالعه در مورد مقابله با برخی مشکلات رفتاری _ روانی دوران کودکی 22
بازی در کودکان 22
اهمیت بازی 23
شرکت در بازیهای کودکان 23
انواع بازی در کودکان 24
2-2-4 بازی های کودکانه 24
چه نوع بازیهای مناسب کودک است؟ 25
2-2-5 بازی های کودکانه 25
2-2-6 بازی های کودکانه 25
٢-٢-٢-5 کودک و رنگ و نقاشی 26
رنگ شناسی کودکان 26
2-2-7 رنگ ها 26
رویکرد روانشناختی رنگ و نقاشی در کودکان 28
2-٢-٢-٦ بررسی نقاشی کودکان 31
٢-٢-2-7 کودک و اوقات فراغت 33
2-٢-٢-8 کودک و مطالعه 37
بررسی راهکارهای ترغیب به مطالعه در کودکان و نوجوانان 37
٢-2-٢-9 کودک و ورزش 40
اهمیت پرداختن به بازیهای ورزشی برای کودکان 42
بخش سوم 44
٢-٣-١ معماری کودکان 44
٢-٣-2 دریافت‌ حسی‌ کودک‌ از فضا 46
٢-٣-3 طراحی فضای کتابخانه کودکان 46
٢-٣-4 فضای بازی کودکان 48
منظر کودکانه؛ اصول و مبانی طراحی منظر برای کودکان 50
بخش چهارم 51
٢-٤-١  نقش کتاب 51
٢-٤-2 پیدایش خط و چگونگی سیر تحول آن 52
تاریخچه پیدایش خط در ایران 52
٢-٤-3 سنگ نبشته 55
بخش اول 60
٣-١-١ اهمیت کتابخانه ها 60
٣-١-2  کتاب درمانی چیست؟ 60
٣-١-١0 کتابخانه ی دانشگاهی 66
بخش دوم 66
٣-٢-١ انواع خدمات کتابخانه 66
٣-٢-٣ خدمات عمومی 68
فضاهای عمومی کتابخانه 68
٣-٢-7 رسانه های صوتی و تصویری 77
3-3-2 مبلمان و تجهیزات کتابخانه 78
استاندارد مخزن 83
استانداردهای برگه دانها 85
استانداردهای کافی شاپ 87
سطح شیبدار: 88
بخش اول 91
٤-١-١ کتابخانه ملی کودکان مسکو 91
6-1-6 ضوابط مربوط به سیستم اعلام کننده حریق 133

چکیده
تأسیس و گسترش کتابخانه های کودکان یکی از دستاوردهای تحول در نگاه جامعه به کودک و دوران کودکی و توجه به نیازهای روانی و فکری کودکان و نوجوانان است. رویکرد به آموزش و پرورش نوین و انتشارکتابهای کودکان ونوجوانان نیزدر گسترش کتابخانه های خاص برای آنها تأثیرگذار بوده است.    
کودکان ونوجوانان برای آمادگی جهت زندگی آینده به علم وآگاهی در زمینه های گوناگون نیاز دارند ومطالعه کتاب این امکان را به آنان می دهد که سیاهی جهل و نادانی را ازخود دور کنند و به سوی سعادت وخوشبختی قدم بردارند .آنان در هر زمینه ای که نیاز به اطلاعات داشته باشند می توانند از کتاب بهره گیرند و هر چه بیشتر مطالعه کنند نیر از آگاهی زیادتری برخوردارمی شوند و در زندگی آینده شان تأثیرات مثبت و مؤثری می گذارد. طبق تحقیقات انجام شده کودکان باید با مطالعه و کتابخوانی انس بگیرد و در اصل عادت به مطالعه در دوران کودکی صورت گیرد. باید عشق و لذت به خواندن در روح و روان کودکان ریشه دواند. "موکهرجی" معتقد است« مطالعه همچون سایر فعالیت های انسانی تا حد زیادی تحت تأثیر دگرگونی های اجتماعی قرار گرفته است. به همین لحاظ عده ای به گونه ای با کتاب بیگانه اند، که هیچ گونه رغبتی به خواندن و مطالعه ندارند ». لذا کتابخانه ها باید نقش خدمات دهی به این قشر تأثیرپذیر و تأثیرگذار جامعه را بسیار مهم تلقی کنند . علاوه بر این به علت ویژگی های شخصیتی خاص کودکان به آسانی می توان مسائلی را در ذهن آنها نهادینه کرد و همچنین آموزش هایی که انسان در دوران کودکی می بینند گاه تا مدت ها در ذهن او می ماند و می تواند از آنها استفاده کند. بنابراین فعالیت هایی در جهت ایجاد علاقه برای مراجعه به کتابخانه و استفاده از منابع آن و حتی آموزش مهارت های اطلاع یابی را که اکنون بخش عمده ای از فعالیت های کتابخانه های عمومی و حتی دانشگاهی را تشکیل می دهد، کتابخانه های کودکان می توانند آسان تر و مؤثرترانجام دهند و باراین مسئولیت ها را نیز تا حد زیادی از دوش دیگر کتابخانه ها بردارند تا آنها بتوانند نیرو، هزینه و نیروی خود را برای نیل به اهداف عالی تر استفاده کنند. ازسوی دیگر به علت مسائل فرهنگی و اقتصادی متعدد، همه کودکان نمی توانند از فعالیت های آموزشی و تفریحی که نیاز به صرف هزینه دارد استفاده کنند. بنابراین کتابخانه های کودکان می توانند با ایجاد فضای آموزشی و تفریحی مناسب و رایگان به اینگونه کودکان خدماتی ارائه دهند تا استعدادهای نهفته آنها نیز شکوفا شده و موجب پیشرفت خود آنان و توسعه ی جامعه شود.

مقدمه
کتاب ها در مقابله با مراکز آموزش مجازی به کناری رانده شده اند. اتاق های بحث و گفتگوی عمومی جای آرامش کتابی کتابخانه ها را گرفته اند و کاربران سایت های اینترنتی و وبلاگ ها از کتابخانه های مدارس دور گشته اند. اتفاقی که افتاده اصلا سطحی نیست و سیستم کتابخانه ها باید دچار تغییراتی فرای تصور شوند. بنیادهای متعددی تلاش در ایجاد کتابخانه های مجازی دارند و این در حالی است که بسیاری هنوز براین باورند که لمس کتاب ها به صورت حقیقی نقش بزرگی در آموزش جامعه خواهد داشت. آزادی٬ رونق و پیشرفت یک جامعه و افراد آن ارزش های پایه انسانی هستند. 
در یک جامعه علمی همانند دانشگاه، کتابخانه بعنوان قلب آن جامعه عمل می کند و وظیفه خدمت رسانی و هماهنگی بخشهای دیگر آن جامعه را بر عهده دارد. اگر در این جامعه، قلب کارایی داشته باشد دیگر اعضا نیز به وظایف  خود آگاهی داشته و عملکرد بهتری خواهند داشت و در صورت عدم کارایی قلب، دیگر اجزاء آن ارگانیسم نیز نمی توانند کار خود را بدرستی انجام دهند. اطلاعات در سیاستگذاریها و تصمیم گیری ها نقش عمده ای دارد، کتابخانه های نوین با اتکاء ‌به همین اطلاعات است که در جوامع در حال تحول، دیگر خزانه دانشهای گذشته، حال و آینده تلقی نمی شوند بلکه در حال تبدیل شدن به مراکز اطلاع رسانی هستند تا بتوانند نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی جامعه را پاسخگو باشند. اهمیت کتابخانه ها و نقش مهم آنها در فراهم آوردن اطلاعات پژوهشگران، بر کسی پوشیده نیست.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 13.3 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات خانه کتاب کودکان و نوجوانان,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه