جستجو در سایت

مطالعات دانشکده هنر معماری

2227 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات دانشکده هنر معماری

124 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات دانشکده هنر معماری
فهرست مطالب
گام اول :‌پیشنهاد طرح پروژه 
 (1بیان مساله.................................................................................................................................................... 1
 (2اهمیت مساله ................................................................................................................................................2
 (3اهداف پروژه .................................................................................................................................................3
 (4مبانی نظری عام طرح ...................................................................................................................................3
 (5روش تحقیق...................................................................................................................................................5

گام دوم : شناخت
فصل اول :مطالعه پایه..........................................................................................................................................6 
 نکاتی در مورد آموزش معماری
اهمیت آموزش در معماری...................................................................................................................................6
اهداف و گرایشها ................................................................................................................................................7
روشها و برنامه ها ................................................................................................................................................7
محتوا و اطلاعات پایه ........................................................................................................................................ 8
پژوهش.................................................................................................................................................................8
مدیریت آموزشی و پژوهشی............................................................................................................................. 8
اساتید و مدرسان................................................................................................................................................8
دانشجویان .........................................................................................................................................................9
تأثیر آموزش در معماری.....................................................................................................................................9
نظریه ای بر مبحث آموزش معماری................................................................................................................ 10
مراحل آموزش...................................................................................................................................................11
تنوع علوم و دانش های معماری.......................................................................................................................13
بررسی حوزه های درسی معماری.....................................................................................................................13

نگاهی گذرا بر نحوه آموزش معماری در جهان 
بوزار فرانسه.......................................................................................................................................................14
مدرسه معماری باهاوس....................................................................................................................................14
اهداف آموزشی باهاوس...................................................................................................................................14
 دانشکده معماری لندن....................................................................................................................................16
مدارس معماری ایتالیا...................................................................................................................................... 17
آموزش معماری در آمریکای شمالی ( روشها و متدها )..................................................................................17
دانشگاه برکلی امریکا.......................................................................................................................................18
دانشگاه معماری A.A..................................................................................................................................... 19
دانشکده MIT................................................................................................................................................ 20
  انستیتو شاهزاده ویلز.................................................................................................................................... 20

نتیجه‌گیری........................................................................................................................................................21

تاریخچه معماری در ایران 
 جایگاه معماری در ایران پیش از تأسیس دانشگاه.........................................................................................23
چگونگی ورود به حرفه معماری........................................................................................................................24
جایگاه معماری در ایران پس از تأسیس دانشگاه........................................................................................... 25
 مدارس معماری ایران...................................................................................................................................... 25
 دانشکده هنرهای زیبا ( هنرکده مروی )........................................................................................................26
دانشکده ملی ( شهید بهشتی ).......................................................................................................................26
دانشگاه علم و صنعت.......................................................................................................................................26

گفتگو با صاحب نظران معماری در مورد سیستم آموزش معماری در ایران
حسین شیخ زین الدین, فوق لیسانس معماری, دانشگاه هنرهای زیبا, دانشگاه تهران.............................. 27
ایرج کلانتری, فوق لیسانس معماری, دانشگاه هنرهای زیبا, دانشگاه تهران............................................... 30
داراب دیبا فارغ التخصیل رشته معماری از دانشگاه ژنو, دکتری معماری از بلژیک.....................................32
دکتر ایرج اعتصامی..........................................................................................................................................35
دکتر هادی ندیمی............................................................................................................................................ 36
جمع بندی گفته های صاحبنظران و ارائه پیشنهادات و راهکارها..................................................................38
دروس نظری......................................................................................................................................................39
دروس کارگاهی.................................................................................................................................................39
نتیجه گیری.......................................................................................................................................................39

نگاهی گذرا بر تاریخچه دانشگاه در جهان
اهداف ایجاد دانشگاه تهران.............................................................................................................................40 
فصل دوم: مطالعات تکمیلی..............................................................................................................................41
اقلیم در ساختمان های آموزشی......................................................................................................................48
نکاتی در مورد نحوه طراحی اقلیمی ساختمانهای آموزشی............................................................................49

فصل سوم: مطالعات تطبیقی 
  بررسی نمونه‌های خارجی.............................................................................................................................. 53
دانشگاه هنر و معماری سین سیناتی ( ایالت اوهایو، سین سیناتی)..............................................................53
  دانشگاه هنر توکیو ........................................................................................................................................ 54
باهاوس، طراحی صنعتی – معماری..................................................................................................................56
برنامه آموزشی باهاوس....................................................................................................................................59
  بررسی نمونه‌های داخلی 
دانشکده هنرهای زیبا.......................................................................................................................................61

فصل چهارم: مطالعه زمینه 
معرفی و شناخت شهر تهران............................................................................................................................65
موقعیت جغرافیایی...........................................................................................................................................66
موقعیت طبیعی.................................................................................................................................................67
موقعیت اقلیمی.................................................................................................................................................67
وضعیت توپوگرافی............................................................................................................................................67
آب های سطحی................................................................................................................................................68
سیمای طبیعی و کالبدی..................................................................................................................................69
پهنه ی خط زمین لرزه در تهران......................................................................................................................70

ویژگی های اقلیمی شهر تهران
1-دما و رطوبت.................................................................................................................................................71
2-بارندگی........................................................................................................................................................71
3- باد................................................................................................................................................................72
4- تابش...........................................................................................................................................................73
5-شرایط حرارتی در فضاهای آزاد.................................................................................................................73
6-شرایط حرارتی در فضاهای داخلی.............................................................................................................74
7- روزهای یخبندان........................................................................................................................................75

بررسی و نتیجه گیری از آمار های جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران
1- تعیین جهت بنا.......................................................................................................................................... 76
2- تاثیرات جهات وزش باد در استقرار ساختمان..........................................................................................76
3- تاثیر زاویه ی تابش خورشید بر فاصله ی ساختمان ها از یکدیگر.......................................................... 77

فصل پنجم)خصوصیتهای زمین پروژه 
موقعیت سایت..................................................................................................................................................78
نشانه های موجود.............................................................................................................................................79
مشخصات هندسی سایت................................................................................................................................79
دسترسی..........................................................................................................................................................79

گام سوم: تحلیل 
نتیجه‌گیری از مطالعات پایه......................................................................................................................... 80
نتیجه‌گیری از مبحث ( تاریخچه معماری در ایران )....................................................................................81
نتیجه‌گیری از مطالعات تطبیقی................................................................................................................... 83

تدوین چهارچوب کلی پروژه
تبیین و تدقیق نهایی اهداف و ارائه راهکارها..............................................................................................84
تدوین مبانی طراخی معماری پروژه..............................................................................................................85

برنامه فیزیکی پروژه و مطالعات برنامه ریزی 
برنامه ریزی ساختار آموزشی و تشکیلات دانشکده....................................................................................86
بررسی رشته های دانشکده..........................................................................................................................87
بررسی ظرفیت پذیرش و تعیین جمعیت هدف............................................................................................87
نحوه تشکل فضایی یک دانشکده معماری و شهرسازی..............................................................................88
فضاهای آموزشی...........................................................................................................................................89
کلاس های درس............................................................................................................................................89
آتلیه ها...........................................................................................................................................................92
کارگاه ها.........................................................................................................................................................94
فضاهای کمک آموزشی.................................................................................................................................95
کتابخانه..........................................................................................................................................................95
سالن اجتماعات..............................................................................................................................................98
نمایشگاه...................................................................................................................................................... 100
دفتر فنی.......................................................................................................................................................100
سالن کامپوتر و اینترنت...............................................................................................................................101
فضاهای اداری...............................................................................................................................................101
فضاهای خدماتی-رفاهی..............................................................................................................................104
نمازخانه........................................................................................................................................................ 104
تریا...............................................................................................................................................................104..
پارکینگ........................................................................................................................................................105
تاسیسات مکانیکی و الکتریکی...................................................................................................................105
سرویس های بهداشتی.................................................................................................................................105
فضای باز (حیاط)..........................................................................................................................................106


 طرح جامع فیزیکی 
دیاگرام معرفی فضاهای دانشکده معماری و شهرسازی...............................................................................107
جدول اعداد و ارقام و مساحت های معماری و شهرسازی...........................................................................108

گام چهارم: طراحی
ایده های طراحی............................................................................................................................................113

توضیحات فنی پروژه
الف) سیستم سازه ای پروژه.........................................................................................................................115
ب) سیستم سرمایش و گرمایش.................................................................................................................. 115

سایت پلان
پلان زیرزمین
پلان طبقه همکف
پلان طبقه اول 
پلان طبقه دوم
پلا ن طبقه سوم
پلان آکس بندی
نماهای شمالی جنوبی شرقی غربی
برش A-A
برش B-B
منابع و ماخذ

گام اول :‌پیشنهاد طرح پروژه 
1- بیان مساله :
ایران اسلامی ما به عنوان یکی از پیشتاز ترین سرزمینهای جهان در علم و فرهنگ و تمدن بوده است و در زمانی که اروپا در عقب ماندگی محض قرون وسطی به سر می‌برد، ایران سر افراز ما مهد تمدن و فرهنگ بود و دانشمندان و فرزانگان زیادی از این خاک مقدس برخاستند. 
در آن زمان ایران در همه علوم سرآمد بود. از نجوم گرفته تا ریاضیات و شیمی و فیزیک الهیات و بالاخره در معماری.
در مورد معماری گرانسگ ایران چه بیش از اسلام و چه بعد از اسلام مطالب زیادی گفته شده اینکه ایران از لحاظ معماری تا چه حد پیشرفته بوده و چه بناهای عظیم سنگی و چه مساجد زیبائی را معماران گذشته ما در این مرز و بوم ساخته اند که هنوز هم بعد از قرن ها حرف برای گفتن دارند.
متاسفانه در چند قرن اخیر در اثر برخورد فرهنگ غرب با فرهنگ ما و سیاستهای غلط سیاستمداران و استیلای چندین ساله استعمار بر این مرز و بوم در کشور ما نوعی خود باختگی و رکود حاصل از آن باعث عقب ماندگی و انفعال در مقابل فرهنگ بیگانه شد. لذا ما در تمام علوم چشم به دست اروپائیان دوختیم. به عبارت دیگر نوعی سرگشتگی فرهنگی و بحران هویتی در تمام علوم از جمله در معماری گریبانگیر جوانان این مرز و بوم شد.

2- اهمیت مساله 
1- معماری به عنوان یکی از نیازهای اولیه انسان از بدو تاریخ با انسان بوده و با انسان زاده می‌شود. او را در بر می‌گیرد در جسم و ذهن و روحش تاثیر می‌گذارد. هیچ عاملی به اندازه معماری نمی‌تواند تا این اندازه بر انسان تاثیر گذار باشد. 
تمام روابط و تعاملات اجتماعی انسان در فضای معماری و شهرسازی صورت می‌گیرد. معماری علاوه بر اینکه می‌تواندمنجر به ایجاد آسایش فکری جسمی و روحی شود به همان اندازه می‌تواند تاثیر معکوس داشته باشد. به عنوان مثال یک معماری خوب در یک اداره می‌تواند در روابط کارمندان یا ارباب رجوع تاثیر مثبت بگذارد و بالعکس معماری بد روی خلق و خوی کارمندان تاثیر منفی دارد. لذا در اینجا اولین سوالی که پیش می آید این است که آیا کسی که می خواهد معماری کند خود می‌تواند در یک فضای ناهمگون و بی ارزش از لحاظ معماری تربیت شود ؟
2- معماری دارای دو جنبه است یکی استاندارد ها و اصول اولیه مانند تعادل، ریتم و ... و دیگری این که معماری خود حامل پیام و معرف هویت جامعه است. یک اثر معماری ارزشمند علاوه بر داشتن اصول اولیه باید دارای هویت و معرف فرهنگ توده مردم باشد.
به عنوان مثال اتاق خوابی که تمام دیوارهای آن شیشه است ممکن است با فرض انطباق با شرایط اقلیمی‌بسیار زیبا و دلپذیر باشد اما آیا این اتاق خواب در فرهنگ، قابل قبول است ؟ مسلماً نه.
از این دست مثالها فراوان است که این نمونه کوچکی بود برای تقریت ذهن به مفهوم مطلوب. 
لذا معماری ما علاوه بر ضوابط و اصولی که منجر به آسایش ...

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 5.62 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات دانشکده هنر معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه