جستجو در سایت

مطالعات دانشکده هنر و معماری

2018 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات دانشکده هنر و معماری

103 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات دانشکده هنر و معماری
فهرست مطالب
عنوان   صفحه
فصل اول : مقدمه
۱-۱ مقدمه 1
         2-1 بیان اهداف طرح 2
۲-۱  ضرورت طرح 3
۳-۱  بیان مسئله
فصل دوم: مبانی نظری معماری 5
1-2 مبانی نظری معماری 5
2-2 زیبایی 6
3-2 هنر در معماری 8
4-2 فضا 9
5-2 کالبد وفرم 12
     منابع 15
فصل سوم: مطالعات پایه 16
1-3 مقدمه 16
2-3  آموزش عالی و سابقه آن در ایران 17
1-2-3  مقدمه 17
2-2-3 تاریخ آموزش عالی در ایران 17
3-2-3 دارالفنون 18
4-2-3   اولین دانشگاه جامع ایران 18
3-3  تاریخچه آموزش معماری 20
1-3-3 تاریخچه آموزش معماری در غرب و جهان 20
2-3-3  اولین معمار تحصیل کرده ایرانی 22
3-3-3 بررسی سیستمها و اهداف آموزشی در دانشکده های مهم خارج از کشور 25
4-3-3 چکیده مطالب ونتیجه گیری بخش سوم 28
5-3-3 نظر صاحب نظران در مورد سیستم آموزش هنر و معماری در گذشته و حال در ایران : 30
     منابع 35
فصل چهارم: مطالعات تطبیقی 36
1-4 معرفی چند نمونه 36
1-1-4 مدرسه بوزار 36
2-1-4  مدرسه باوهاوس 37
3-1-4   دانشگاه هاروارد 40
4-1-4 دانشگاه آکسفورد 42
5-1-4 دانشکده معماری دانشگاه ییل 44
6-1-4  پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران 46
     منابع 48
2-4 برنامه فیزیکی و استانداردها 49
1-2-4   مقدمه   49
2-2-4 بررسی ، تعریف ،عوامل موثر در برنامه فیزیکی 50
3-4 مشخصات فضاهای آموزشی 51
  1-3-4 عملکردها(آموزشی-تئوری) 53
  2-3-4عملکردها(آموزشی-عملی) 55
  3-3-4 بخش فرهنگی-رفاهی 59
            4-3-4 اداری 61
            5-3-4 مکانیابی فضاهای آموزشی 62
6-3-4 ضوابط طراحی محیط های آموزشی 63
7-3-4 ضوابط عمومی طراحی فضا 64
 4-4 برنامه فیزیکی: 65
1-4-4   ریز فضاها 65
2-4-4   فضاهای آموزشی 67
 3-4-4  کمک آموزشی 68
4-4-4  فضاهای اداری 68
 5-4-4  فضای تفریحی 69
        5-4  برنامه جامع فیزیکی 71
     منابع 75
فصل پنجم: مطالعات زمینه ای 76
1-5 مقدمه 76
2-5  اقلیم 77
1-2-5 موقعیت جغرافیایی تهران 77
2-3-5 ناهمواری های استان تهران 77
3-3-5 ویژگی های اقلیمی استان تهران 78
 4-3-5 فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 79
3-5 تحلیل سایت 80
1-3-5 موقعیت  محله 80
2-3-5 موقعیت سایت و آنالیز اقلیم 84
3-3-5 دسترسیها 85
4-3-5  همجواری ها و کاربری ها 86
5-3-5  معرفی سایت 91
6-3-5  معرفی سایت 100

فصل اول 
۱-۱ مقدمه

فصل دوم: مبانی نظری معماری
مبانی نظری :
نوع نگاه شخص به زندگی و طرز تلقی ازجهان هستی ( جهان بینی ) را مبانی نظری گویند.
پس ازآشنایی با مفهوم مبانی نظری به صورت عام و کلی ،برای بررسی بیشتر مبانی نظری معماری باید به تعاریف مختلف از آن بپردازیم و جنبه های مختلف مبانی نظری در معماری رامورد بررسی قرار دهیم .
در شناخت و بررسی ابتدایی از مبانی نظری معماری باید به بررسی خود مبانی نظری معماری که شامل هدف ، ماهیت و گرایش های نظری معماری می باشدپرداخت و پس از آن به موضوع مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح و پیوند فرهنگ و معماری که شامل علوم اجتماعی و فرهنگی و اصول زیبایی شناسی می باشد پرداخت و درنهایت مبانی نظری طراحی معماری که شامل منابع شناخت و تئوریها ی گذشته و نوین معماری می باشد را مورد بررسی قرار داد.
1-2 مبانی نظری معماری:
۱- مجموعه و نظامی از داده ها و مفاهیم است که به توصیف و تبیین پدیدههای معماری که شامل آثار معماری و اندیشه های مکتوب است می پردازد و این کار را با دو هدف انجام می دهد :
- تولید معماری جدید
- نقد معماری گذشته و معماری موجود
۲- مجموعه ای از ویژگیهای مفهومی و معنایی است که یک طراح (معمار) آنها را در طراحی اثر خود القاء می کند ، که این القاء می تواند آگاهانه و یا بصورت ناخودآگاه باشد.
۳- حاصل تعامل سه اصل مردم ، معمار و معماری که شامل نوع نگاه مردم به معماری، نوع نگاه معمار به معماری و نگاه معمارانه به زندگی مردم میشود.
معماران متفاوت با احساسات ونگرشهای متفاوت کار می کنند .بعضی از آنهابرای شروع به کار فاز یک از بنیان فیلسوفانه به عنوان راهبری برای تصمیم گیری استفاده می برند .
مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح :
روحیه و شخصیتی است که طراح برای یک پروژه خاص متصور می شود واز طریق آن ایده های کلی خود را در ارتباط با پروژه بیان می کند . معمار همچون دیگرهنرمندان خلاق، با چند روش کاری مورد استفاده خود انس می گیرد و با ترکیب های متفاوت آنها و آزمایشهای پی در پی ،زبان مطلوب برای هر طرحی را می یابد . بنا براین هر کارجدید او به کارهای قبلی او متمایل است و بر حسب اعتقاد او به تغییر مد و سلیقه، کارهای او نیز تغییر می کند .
مبانی نظری طراحی معماری :
اصول و ضوابطی ( دستورالعمل های طراحی ) است که طراح بعد از شناخت وارزیابی موضوعات یک پروژه خاص برای حصول مبانی نظری عام طرح ، اتخاذ می نماید
2-2 زیبایی
-ظهور پدیده و دانشی به نام زیبایی شناختی در چند سده اخیر                  -چیرگی معرفت شناسی به هستی شناسی و علم نوین زیبایی پژوهی در دو سده اخیر      -در میان اندیشمندان مسلمان همراه دیگر عناصرکه بدان وابسته است بررسی شده است نزد دانشمندان اسلامی بحث زیبایی جدا از سرچشمه و غایت و هدف آن نمی تواند در نظر گرفته شود و اساساٌ هیچ چیزی جدا از بستر و زمینه و تکیه گاه و مبدا و منشاء خود بررسی نمی شود.
رابطه زیبایی و معماری
-از مهمترین مقام و شان اثر معماری ←وجه هنری               روشن کردن شئون زیبایی برای بررسی و تحلیل آثار امری مهم و آشکاراست.  زیبایی شناسی نمودار و برآ مده از ارزشهای فرهنگی و نشانگر سمت و سوی دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی است و با مطالعه آن می توان مسیر فرهنگی جامعه را ارزیابی کرد.   اگر ارزشهای زیبایی شناسانه دچار بحران شود کم کم همه ابعاد جامعه به سوی بحران حرکت می کند.
واژه شناسی زیبایی
زیبایی در دهخدا ←خوبی /نیکویی/حسن/جمال/زیور/لطیف/جمیل             زیبایی در فرهنگ معین ←نظم و هماهنگی که همراه پاکی در شیء وجود دارد و عقل و تخیل و تمایلات عالی انسان را تحریک می کند و لذت و انبساط می آورد و آن امری نسبی است.  کتاب فرهنگ فلسفی ←در نظر فیلسوفان زیبایی صفتی است که در اشیاء مشاهده می شود و در درون انسان سرور و رضامندی ایجاد می کند.
زیبایی در فرهنگ غرب
الف:زیبایی چیست و چه ویژگیهایی دارد؟
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 6.31 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات دانشکده هنر و معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه