جستجو در سایت

مطالعات رصدخانه

1656 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات رصدخانه

248 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات رصدخانه
فهرست مطالب
فصل اول – معرفی منطقه
مقدمه 2
1-1 پدیده آفرینش کویر 3
2-1جانمایی سایت 4
3-1معرفی سایت 5
4-1ریشه اسم منطقه 6
5-1ر اه های ورود به منطقه 6
منابع 7

فصل دوم - اقلیم
1-2 تقسیمات اقلیمی جهان 9
1-1-2 اقلیم بارانی و استوایی 9
2-1-2 اقلیم گرم و خشک 9
3-1-2 اقلیم گرم و معتدل 9
4-1-2 اقلیم سرد وبرفی 9
5-1-2 اقلیم قطبی 9
2-2 تقسیمات اقلیمی در ایران 10
3-2 اقلیم گرم و خشک (فلات مرکزی) 11
1-3-2منطقه نیمه بیابانی 11
2-3-2منطقه بیابانی 12
4-2ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم و خشک 12
5-2 تأثیر باد بر ساختمان 17
6-2عملکرد تهویه و نیاز به آن در ساختمان 20
1-6-2  عملکرد مختلف تهویه طبیعی در ساختمان 20
1-1-6-2 تهویه برای ایجاد آسایش 20
2-1-6-2تهویه برای خنک سازی ساختمان 21
3-1-6-2نیاز به تهویه در ساختمان با توجه به نوع اقلیم 21
7-2 اقلیم گرم و خشک 22
8-2فرم ساختمان و اقلیم 26
9-2تعیین فرم ساختمانهای بزرگ 26
10 -2انرژی خورشیدی نفوذ یافته از طریق پنجره ها 28
11-2تابش آفتاب بر پنجره 28
12-2 تاثیر جهت پنجره 29
13-2تأثیر سایه بان 30
1-13-2انواع سایه بان 30
1-1-13-2 سایه بانهای متحرک 31
2-1-13-2 سایه بانهای طبیعی 32
14-2 انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم 36
15-2 انتخاب مصالح ساختمانی در مناطق گرم 36
16-2ویژگیهای طراحی اقلیمی (اقلیم گرم و خشک) 38
منابع 41

فصل سوم- تعیین ظرفیت پذیرش گردشگری
1-3ادبیات و پیشینه تحقیق 43
2-3انواع ظرفیت پذیرش 46
3-3 شاخص ها در ظرفیت پذیرش گردشگری 47
4-3ضرورت سنجش ظرفیت پذیرش درمناطق کویری و بیابانی ایران 49
5-3ویژگی ها و محدوده جغرافیایی تحقیق 49
6-3روش تحقیق 50
7-3روش های برآورد ظرفیت پذیرش 51
1-7-3 ظرفیت پذیرش فیزیکی PCC 51
2-7-3 ظرفیت پذیرش واقعی (RCC) 52
3-7-3 ظرفیت پذیرش موثر (ECC) 52
4-7-3 نتیجه گیری 53
منابع 54

فصل چهارم- نقاط دیدنی و جاذبه های توریستی مرنجاب
1-4گردشگران در تپه‌های بیابانی منطقه مرنجاب آران 56
2-4 تاریخچه منطقه 57
3-4وجه تسمیه 57
4-4خطب شکن. 57
5-4چاه کنجه 58
6-4دریاچه نمک 58
7-4جزیره سرگردان 60
8-4کاروانسرای مرنجاب 61
1-8-4معماری بنا 62
9-4چاه دستکن (دست کند) 63
10-4ریگ بلند 63
11-4 کوه کلنگ 63
12-4پشت ریگ 63
13-4سایر نقاط گردشگری منطقه 64
1-13-4چاه هندوانه 64
2-13-4قلعه کرشاهی 64
3-13-4کوه یخاب 64
4-13-4کمپ متین آباد 64
منابع 65

فصل پنجم – پوشش گیاهی و جانوری
1-5پوشش گیاهی 67
2-5پوشش گیاهی ، فلات مرکزی (اقلیم گرم و خشک) 68
3-5اشنان (Seidlitzia rosmarinus (Ehreb)Bge) گیاهی مناسب دراحیاء کویر. 69
4-5پوشش جانوری 70
منابع 71

فصل ششم– بهره برداری از انرژی خورشیدی
1-6انرژی خورشیدی 73
2-6 تاریخچه 75
3-6 کاربردهای انرژی خورشید 76
4-6آب گرم کن خورشیدی 76
1-4-6ترموسیفون 76
2-4-6 پمپ دار تحت فشار 76
3-4-6 برگشت ثقلی 76
5-6 انرژی فتوولتائیک 77
1-5-6انرژی فتوولتائیک چیست؟ 78
6-6 استفاده از انرژی حرارتی خورشید 80
1-6-6کاربردهای نیروگاهی 80
1-1-6-6 نیروگاههای حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی 81
2-1-6-6 نیروگاههای حرارتی خورشیدازنوع دریافت کننده مرکزی 82
3-1-6-6 نیروگاههای حرارتی خورشید از نوع بشقابی 82
4-1-6-6 دودکش‌های خورشیدی 83
5-1-6-6  مزایای نیروگاههای خورشیدی 83
2-6-6  کاربردهای غیر نیروگاهی 85
7-6  آکومولاتور 88
1-7- 6 انواع آ کومولاتور ها 90
منابع 91


فصل هفتم– رصد خانه

1-7تاریخچه تأسیس رصدخانه‌ها در ایران 93
2-7نمونه موردی 94
1-2-7رصدخانه مراغه 94
1-1-2-7پیشینه 95
2-1-2-7زیج ایلخانی 95
3-1-2-7لوله رصد 95
2-2-7رصدخانه مک دونالد 96
1-2-2-7تلسکوپ‌ها 97
2-2-2-7کشفیات و فعالیت‌های علمی 97
3-2-2-7آخرین پژوهش‌ها 97
3-7بررسی گلبادهاوانتخاب مناطق کاندیدبرای تأسیس رصدخانه ملی. 98
1-3-7چکیده 98
2-3-7مقدمه 98
3-3-7تجزیه و تحلیل و رتبه بندی گلبادها 98
منابع 100

فصل هشتم– عرصه بندی واستاندارد فضاها


1-8عرصه بندی کل مجموعه 103
1-1-8عرصه عموم 103
2-1-8عرصه خصوصی 103
3-1-8عرصه عمومی- خصوصی 103
4-1-8عرصه معرفی 103
1-4-1-8گالری ها 104
2-4-1-8-آمفی تاتر (سالن چند منظوره) 104
3-4-1-8-کتابخانه 104
5-1-8-عرصه اداری 105
6-1-8-عرصه پژوهشی 105
7-1-8-عرصه آموزشی 106
8-1-8-عرصه خدمات رفاهی و عمومی 106
1-8-1-8 رستوران یا چایخانه 107
2-8-1-8 فروشگاه صنایع دستی 107
9-1-8 عرصه خدمات پشتیبانی 107
1-9-1-8 انبار 107
2-9-1-8 نگهبانی 108
3-9-1-8 پارکینگ 108
4-9-1-8 تاسیسات 108
5-9-1-8  فضای سبز 108
2-8ضوابط و استاندارد ها 111
1-2-8گالری ها 111
2-2-8آمفی تئاتر 111
3-2-8کتابخانه 112
4-2-8اداری 113
5-2-8پژوهشی 113
6-2-8آموزشی 113
7-2-8انبار 113
8-2-8پارکینگ 114
9-2-8 تاسیسات 114
منابع 115

فصل نهم– روند طراحی

1-9روش های مختلف طراحی معماری 117
2-9 روند طراحی معماری 117
3-9ایده ها 117
4-9آفرینش فرم در معماری 118
5-9نقش فرم در آفرینش معماری 118
6-9تشخیص فرم 119
7-9فرم و فضای معماری 119
8-9تعریف کانسپت 119
9-9عوامل موثر بر کانسپت در طراحی 119
10-9کانسپت ها 120
11-9کانسپت ها و طراحی معماری 120
12-9تصورات 121
13-9کانسپت ها و ایده ها 122
14-9سناریوهای کانسپچوال (مفهومی) 122
15-9سلسله مراتب کانسپت 124
16-9انواع پنجگانه کانسپت: 125
1-16-9کانسپت قیاسی 126
2-16-9استعارات و تشبیهات (کانسپت های استعاری) 129
3-16-9جوهری (کانسپت های جوهری) 129
4-16-9پاسخ مستقیم و حل مسأله (کانسپت های برنامه ای) 131
5-16-9ایده آل ها (کانسپت های ایده آل گرا): 132
منابع 133

منابع
منابع 134

-1 پدیده آفرینش کویر
چرا خداوند خشکی و بیابان را آفرید؟

خداوند هر چیزی را که آفرید، اعم از آسمان و زمین، کوه ها و دریاها، جنگل ها و بیابان ها و... همه را براساس فواید و مصالحی آفرید. آفرینش آنها به حق بوده و هیچ گونه باطلی در آن راه نیافته، [1] ولی بشر از درک این مصالح عاجز است، اگر جنگل ها و دریاها برای انسان دارای فایده قابل لمس و مشاهده است، بیابان و کویر نیز می تواند چنین باشد.
 وانگهی کره زمین در طول حیات خود، به یک شکل نبوده، بلکه دوره های مختلف اقلیمی را پشت سر گذاشته، بیشتر کره زمین روزی در زیر اقیانوس ها و دریاها بوده و به مرور زمان به خشکی تبدیل شده است.
چه جنگل ها و طبیعت سر سبز که به دست همین بشر به نابودی کشیده شده و امروز به سرزمینی خشک و بیابانی تبدیل شده است. نیز بیابان های خشکی که به همت افراد پر تلاش به مزارع سرسبز و باغ های پر محصول تبدیل شده است.
امروزه به برکت پیشرفت علم و تکنولوژى، مى‏توان از بیابان ها و کویرها بهره ‏بردارى کرد، اگر با یک برنامه ‏ریزى صحیح از آنها استفاده شود، تأثیر به سزایى در اقتصاد منطقه و کل کشور هم از لحاظ اشتغال زایى و هم بالا رفتن سطح زندگى مردم خواهد داشت و شهرهاى صنعتى، زنجیروار به دور کویرها ایجاد خواهند شد و تمدن صنعتى پیشرفته به جاى تمدن کشاورزى در گذشته به وجود خواهد آمد. گذشته از این، کویرها و بیابان‏ها در همه جای دنیا، به ویژه در ایران -به عنوان عوارض طبیعى نامساعد- از جاذبه‏هاى مهم توریستى به حساب می آیند. [2] 
همان گونه که در خلقت انسان ها تفاوت و گوناگونی وجود دارد، [3] و خداوند از تفاوت در خلقت انسان هدفی را دنبال می کرد، در خلقت زمین نیز این گونه است.

2-1جانمایی سایت
-1معرفی سایت
مرنجاب باشد وه اردشیر بجا مانده از دودمان دلیر
به هر گوشه‌ای خسروی پایمرد به چشمان دشمن به پا کرد گرد
نام انگلیسی : maranjab desert
نام فارسی : بیابان مرنجاب (بند ریگ)
کویر مرنجاب در موقعیت جغرافیایی N5148 تا N5152 و E5140 تا E5157 در استان اصفهان واقع است. کویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل از توابع شهرستان کاشان در استان اصفهان قرار دارد. مرنجاب در اصل نام کاروانسرا و قناتی بوده است که در زمان شاه عباس صفوی بنا نهاده شد و پس از آن مناطق پیرامونی آن به کویر مرنجاب شهرت یافته است. در اصل منطقه مرنجاب جزیی از بیابان بند ریگ است و در شمال آن واقع شده است. این کویر از شمال به دریاچه نمک مسیله (آران و بیدگل) , از غرب به کویر مسیله و بیابان آب شیرین، از شرق به بیابان پشت ریگ و پارک ملی کویر و از جنوب به بیابان بندریگ و تپه های ماسه ای روان این بیابان و شهرستانهای آران و بیدگل و کاشان محدود می شود . ارتفاع متوسط کویر مرنجاب از سطح آبهای آزاد در حدود 850 متر می باشد . قسمت عمده این کویر پوشیده از تپه های شنی و ریگزار است . کویر مرنجاب از نظر پوشش گیاهی بسیار غنی است . عمده پوشش گیاهی منطقه شامل 

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 5.25 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات رصدخانه,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه