جستجو در سایت

مطالعات شهر همدان

2113 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری PowerPoint فرمت فایل : PowerPoint
مطالعات شهر همدان

200 صفحه فایل PowerPoint به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب :
فصل اول
خصوصیات اقلیمی و جغرافیایی همدان
مطالعات اقلیمی و جغرافیایی
شهر همدان
ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی
نتیجه گیری
فصل دوم
فرم شهر
خصوصیات شهری و معماری
سیمای شهری
بافت
مراحل توسعه تاریخی همدان
1 . هسته اولیه“دوره مادها و هخامنشیان“
2 . دوره اشکانی(پارت ها)
3 . دوره اول اسلامی تا صفویه
4 . دوره قاجاریه
فصل سوم
هگمتانه 
یافته های معماری
کارگاه مرکزی
کارگاه شرقی
کارگاه جنوبی
متن مصاحبه با مدیر پروژه (آقای رشید بیگی)
متن مدارک ثبت جهانی 
نقشه های هوایی و کلی تپه هگمتانه
عناصر معماری شاخص در نزدیکی تپه
تپه هگمتانه و بافت مرکزی شهر همدان
محدودهفعلی تپه
بافت های تاریخی اطراف تپه
بناهای موجود در محدوده تپه 
راه های دسترسی به تپه
راه های دسترسی به بناهای مو جود در تپه
فصل چهارم
مشخصات فنی:
برداشت و رو لوه و تبدیل نشقه ها به cad 
آنالیز نقشه ها:
آنالیز هندسی از کل تا جزء
فضاهای پر و خالی 
آنالیز سیر کو لا سیون و دسترسی ها و درجه اهمیت آنها
تفکیک فضا با رنگ بر اساس نوع اهمیت و کاربری
نحوه تقسیم فضاها در کل مجموعه
آنالیز هندسی کلی پلان
مشخص کردن محور های تعادل و تقارن به صورت کلی و جزئی
تفکیک لان های مسکونی موجود در سایت 
آنالیز هندسی و دسترسی پلان ها
مشخص کردن ارزش فضا ها (خصوصی و نیمه خصوصی و عمومی)
مشخص کردن سلسله مراتب اهمیت فضا در بنا
تعیین تراز طبقاتی
تزئینات موجود در بنا
نحوه قرارگیری خشت با ملات
آسیب شناسی
جدول آسیب نگاری
فصل پنجم
بررسی معماری دوره ماد
1.    معماری صخره ای
2.    معماری آزادی (معمولی)
فصل ششم
بررسی تپه های هم جوار( دوره / یافته های معماری / نوع بنا / اجزای بنا / مصالح / نظریه باستان شناسان ) 
- تپه سیلک
- تپه زاغه
- تپه گودین 
- تپه باباجان
- تپه حسنلو
- تپه تخت سلیمان
- تپه نوشیجان
.نتیجه مقایسه بررسی تپه های هم جوار با  تپه هگمتانه
 فصل هفتم
. عکس ماکت ترانشه جنوبی
. منابع و ماخذ

مقدمه :
”پس دئیو کس(1) شهر اکباتان را ساخت که  باروهای آن ستبر و استوارند و گردبرگرد هم فرازیده اند.  طرح کاخ چنان است که هر یک از آن باروها تنها به 
اندازه کنگره هایش از دیگری بلندتر است. طبیعت زمین, که تپه مناسبی است, این ترتیب را تاحدی مساعدت کرده است . شمار باروها هفت است ,اولین بارو 
سپید است ,دومی سیاه و سومی سرخ و چهارمی نیلگون و پنجم نارنجی است که همگن رنگ آمیزی شده اند. اما دو باروی دیگر یکی سیمین و دیگری زراندود 
است .“ بعد از مادها ، هخامنشیان ، سلوکیان ، پارتها و ساسانیان از کاخ های هگمتانه بهره برده اند. جالب توجه اینکه هگمتانه قرن ها بعد از ورود اسلام به 
ایران چون گذشته شهری آباد ، بزرگ و پررونق بوده است. این شهر در طول تاریخ حیات خود آبادانیها و ویرانیهای زیادی برخود دیده است . این دخل و 
تصرف ها , در هر زمان با توجه به فرهنگ ها و قومیتهای موجود در شهر صورت گرفته است و ما نیز خود آگاه یا نا خود آگاه, خوب یا بد, میراثی برای 
آیندگان به جای می گذاریم. اما وظیفه ما تنها حفظ و نگهداری آٍثار کهن و تمدن های پیشین نیست ، بلکه وظیفه اصلی این است که به سمت ساخت و ایجاد 
شهری پویا که نماینگر این تمدن وفرهنگ کهن است پیش برویم . عوامل ، مشکلات و معضلات شهر را شناسایی و بررسی کنیم. راه حلهای بهبود و رفع نقایص 
آنها را ارائه دهیم و سرزندگی و پویایی این محیط زیست مصنوع را به نسلهای آینده منتقل کنیم .

فصل اول    
« خصوصیات اقلیمی و جغرافیایی استان همدان »مطالعات اقلیمی و جغرافیایی استان همدان  استان همداناستان همدان با مساحت 19445 کیلومتر مربع 
درموقعیت جغرافیایی 33 درجه و 59 دقیقه تا 35 درجه و 48 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 34 دقیقه تا 49 درجه و 36 دقیقه طول شرقی ازنصف النهار 
گرینویچ  واقع می باشد. استان همدان در حوزه غرب ایران ازشمال به استان زنجان ، از جنوب به استان لرستان و ازمشرق به استان مرکزی و از مغرب به 
استان کرمانشاه و قسمتی از استان کردستان محدود می باشد. این استان دارای 7 شهرستان به نامهای همدان ، ملایر ، تویسرکان ، نهاوند ، کبودر آهنگ ، اسد 
آباد و رزن می باشد و شامل 12 شهر ، 16 بخش ، 69 دهستان است. از نظر توزیع مساحت استان بین شهرستان های تابعه ، شهرستان همدان دارای بیشترین 
سهم یعنی 23/40 % می باشد . جمعیت استان همدان برطبق سرشماری سال 1375 ، 1500687 نفر بوده است شهر همدان در مقر کوهپایه ای الوند قرار 
گرفته است ارتفاع این کوهها به سمت شهر به تدریج کاهش پیدا کرده تا آنکه به دشت برسد. این ارتفاعات مانند کاسه ای ازسنگ شهر همدان را در برگرفته 
و تنها از سمت شمالی شرقی دهانه آزار و بازدارند. جاده تهران – همدان نیز ازمیان این دهانه عبور می کند .
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 102 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات شهر همدان,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه