جستجو در سایت

مطالعات طراحی آرامستان

2048 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات طراحی آرامستان

150 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب
عنوان                 صفحه 
چکیده 1
پیشگفتار 2
فصل 1- طرح موضوع 4
1-2- ضرورت تحقیق 7
اهداف تحقیق : 8
فرضیه های تحقیق : 9
فصل 2- مبانی نظری 11
مفهوم آیینها و ارتباط آن با مرگ 14
2-3- مفاهیم پایه مرتبط با گورستان 16
مشارکت در نظم فضایی گورستان(داشتن نشانهای شخصی در یک مکان عمومی) 17
فضای گورستان و تجربه زمان 19
تاریخچه تدفین 20
آیینهای مرگ در ایران 28
روانشناسی مرگ 35
علائم و نشانه‌های غم و اندوه 38
نحوه برخورد با پدیده مرگ 44
با مسئله مرگ خودو عزیزانمان چگونه کنار بیاییم؟ 44
تعاریف معماری منظر و ادراک آن 48
2-7-1. گورستان به مثابه مناظر فرهنگی 52
2-7-2. گورستان به مثابه منظر فرهنگی – اجتماعی : 53
فصل 3- مطالعات تطبیقی 68
3-1-2. گورستان ظهیرالدوله 69
فصل 4- مکانیابی 96
فصل 7 -  ارائه طرح معماری 132
منابع و مآخذ 141

چکیده
امروزه برای باستان شناسان بررسی نوع تدفین ، شکل مقابر و مکان تدفین مردگان بسیاری از آداب و رسوم و ویژگی های فرهنگی مورد بررسی را عیان می کند.
به هرحال همگان اذعان دارند که گورستان و فضای دفن مردگان در عین اینکه بیانگر فرهنگ جوامع خود هستند ، نقشی هویت ساز برای جامعه دارند. تعلق خاطر ساکنان شهر با تدفین عزیزانشان در گورستان افزایش می یابد. تدفین مردگان به نوبه خود به شهر و مردمان نوعی حس تاریخ مندی و ریشه داری القا می کند که موجب شکل گیری هویت مشترک در میان افراد جامعه می شود. این امر با دفن درگذشتگانی که شان اجتماعی ویژه دارند و جزو سمبل های هویت ملی محسوب می شوند،تشدید می گردد.

پیشگفتار
احترام بر انسان مرده همانند و مساوی حرمت و احترام بر زنده اوست.(رسول خدا، وسائل¬الشیعه، ج 29، باب  25)
اهمیت فضای گورستان در شهرها به حدی است که برخی از صاحبنظران آغاز یکجانشینی را ،تدفین مردگان و شکل گرفتن گورستان ها در مکانی خاص می دانند، نه پیداش کشاورزی. بر اساس این ایده جوامعی که برای مردگان احترام ویژه ای قا یل بودند با دفن مردگان در محلی خاص ، آن مکان را واجد نوعی تقدس می دانستند. بنابراین در آن محل مستقر شده و یا در مقاطعی خاص به آن محل رجوع می کردند که به تبع این امر کاربری های دیگر ، شکل گرفته و نطفه کانون های زیستی نخستین پدید آمدند. بقایا و آثار تاریخی بازمانده از تمدن های کهن اغلب نشانگر اهمیت ویژه ای است که این فرهنگ ها برای مقابر و مدفن مردگان خود قایل بودند ، چنانکه بسیاری نخستین مظاهر معماری را ساخت و تزیین مقابر می دانند.
در کنار این جنبه ها ، ویژگی خاص گورستان یعنی ماندگاری و پایایی ، هویت این فضا را در زمان تدوام می¬بخشد . گورستان به عنوان یکی از پایدارترین فضاهای شهری می تواند عامل استمرار فرهنگی بین نسل¬های جامعه باشد . هم چنین ویژگی های خاص این کاربری و حال و روحیه کاربران آن توجهی خاص به طراحی گورستان را یادآور می شود .
سعی ما براین بوده است که در فصل اول رساله ، به تعریف موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شود و اینکه چه عوامل و عناصری باید مورد مطالعه ، بررسی و تحقیق قرارگیرند. از آنجایی که طراحی گورستان با بنیان های فکری، اجتماعی ،تاریخی و هویتی شهروندان در ارتباط است ، پرداختن به آن مستلزم بررسی و مطالعه مبانی نظری مرتبط با مرگ و گورستان است. هم چنین در فصول دیگر رساله ، تعاریف و نظریه های مرتبط با مرگ ، آیین ها ، مراسم و رفتارهای مرتبط با پدیده مرگ بررسی شده است و با مطالعه نمونه های مشابه در ایران و جهان به نکات حایز اهمیت و جالب توجهی رسیده که این مفاهیم پایه ، دربرگیرنده ایده هایی برای برنامه ریزی ، ضوابط و مقررات ، تا دستورالعمل ها و ایده های طراحی بوده است.
شناخت کلی تهران و موضوعات موقعیت ، سابقه تاریخی ، ویژگی های اقلیمی و جمعیت به صورت کلی و مختصر مورد اشاره قرار گرفته اند. عوامل موثر بر مکان یابی سایت نیز بحث و ارایه شده اند و سایت مورد نظر معرفی گردیده است.
در نهایت به برنامه ریزی فیزیکی و انگاره های کلی طرح پرداخته شده است و با بهره گیری از مطالعات نظری و تجزیه و تحلیل وضع موجود ، در یک جمع بندی کلی ، به ارایه چارچوب نظری طرح (ایده ها ، کانسپت طرح ) رسیده ایم و در پایان دیاگرام ها ، اسکیس ها ، پلان ها و جزییات طرح ارایه می شود.
این رساله به دلیل انتخاب موضوعی خاص، که نیازمند مطالعه و تحقیق دو چندان می¬باشد و دلیل آن هم بی¬توجهی به اهمیت و ضرورت طراحی معماری این فضای شهری ودر نتیجه، نبود منابع مطالعاتی کامل و نیز نمونه¬های طراحی شده¬ی استاندارد در ایران و حتی در سطح دانشگاه¬ها، وهم¬چنین وسعت سایت انتخاب شده براساس کاربری¬های لازم در آرامستان، ما را بر آن داشت تا با موافقت گروه محترم معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب و نیز همراهی و راهنمایی¬های استاد محترممان جناب آقای مهندس صفایی، برای ارائه¬ی هرچه بهتر مطالعات و در نتیجه داشتن طراحی¬هایی درست، به صورت دونفره و گروهی به تدوین این رساله بپردازیم که حاصل این تلاش در قالب دو جلد به طور جداگانه و با طراحی¬های متفاوت ارائه میشود .
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 5.09 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات طراحی آرامستان,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه