جستجو در سایت

مطالعات مجتمع تفریحی و گردشگری

2015 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مجتمع تفریحی و گردشگری

200 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات مجتمع تفریحی و گردشگری
فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: طرح مسئله از دیدگاه پژوهشی 1
1-1) مقدمه
2-1) تعریف موضوع 2
1-2-1) بررسی موضوع در چهارچوب مفهوم
2-2-1) بررسی موضوع در چهار چوب طراحی

فصل دوم: مطالعات اقلیمی- تاریخی و جغرافیایی 6
1-2) جامعه انسانی و طبیعت 7
2-2) اقلیم تهران 7
1-2-2) تقسیمات اقلیمی ایران 9
2-2-2) اقلیم استان تهران 10
3-2) مطالعات تاریخی 12
1-3-2) نقشه‌های تاریخی 15
4-2) مطالعات جغرافیایی 16
1-4-2) جغرافیای تاریخی 16
2-4-2) پیوند جغرافیا و تاریخ 16
5-2) معرفی تهران 17
1-5-2) پیشینه تهران 17
2-5-2) نگارۀ ماهواره‌ای از تهران 18
6-2) تاریخچه تهران 19
1-6-2) تهران کهن 19
2-6-2) تهران صفوی 19
3-6-2) تهران قاجاری 20
4-6-2) آمار شهر 22
5-6-2) تهران پهلوی 22
6-6-2) تهران پس از انقلاب 23
7-2) پیشینه تاریخی استان تهران در گذر زمان 24
8-2) موقعیت استراتژیک 26
1-8-2) اطلاعات آماری 26
2-8-2) شاخصهای اقتصادی 27
1-2-8-2) کشاورزی 27
2-2-8-2) تولید محصولات باغی تولید محصولات دامی و شیلات 27
3-2-8-2) صنایع 28
4-2-8-2) خدمات 28
9-2) اقامتگاهها 28
1-9-2) توریسم 29
2-9-2) موقعیت استراتژیک 29
3-9-2) پتانسیلهای بازار 29
4-9-2) مزیتهای نیروی انسانی 29
5-9-2) ساختارهای توسعه یافته 29
6-9-2) مزیتهای نسبی استان 30
7-9-2) منابع و ذخائر طبیعی گسترده 30
10-2) مطالعات اقلیمی 33
1-10-2) دما 33
2-10-2) بادهای تهران 34
3-10-2) تعیین زاویه شیب بهینه آرایه‌های خوشیدی در شرایط 34

فصل 3: انواع پیشینه گردشگری داخلی و خارجی 36
1-3) براساس محدوده جغرافیائی 37
2-3) مسافرت‌های منطقه‌ای 37
3-3) گردشگری درون‌مرزی یا برون‌مرزی 38
4-3) انواع جهانگردی با توجه به انگیزه 38
1-4-3) همایش‌ها 39
2-4-3) اقتصادی و بازرگانی 39
3-4-3) ورزشی 39
4-4-3) تاریخی و هنری و فرهنگی 40
5-4-3) مذهبی 40
6-4-3) درمانی و بهداشتی 40
7-4-3) تفریح، استراحت و دیدار بستگان 41
5-3) جهانگردی از نظر نوع مسافرت 41
1-5-3) مسافرت‌های جمعی 41
2-5-3) مسافرت‌های انفرادی و خانوادگی 42
6-3) انواع گردشگری 42
7-3) انواع گردشگر 46
1-7-3) گرشگر درمانی 46
2-7-3) گردشگر تفریحی 46
3-7-3) گردشگر زمستانی 46

فصل چهارم ضوابط، معیارها و برنامه ریزی عملکردی (فیزیکی) 48
1-4) ضوابط و استانداردهای طراحی هتل 49
1-1-4) حوزه فضاهای اقامتی 49
1-1-1-4) اتاق‌های خواب و سوئیت ها 49
2-1-1-4) آپارتمان ها 85
2-1-4) حوزه فضاهای عمومی 85
1-2-1-4) درب‌های ورودی و دسترسی از خارج به هتل 88
2-2-1-4) لابی 92
3-2-1-4) رستوران 95
4-2-1-4) فضای برگزاری مراسم و فعالیت‌ها (Function space) 98
5-2-1-4) فضاهای ورزشی 103
3-1-4) حوزه فضاهای اداری 109
1-3-1-4) پیشخوان و دفتر لابی 110
2-3-1-4) دفتر حسابداری 112
3-3-1-4) دفتر مدیر اجرایی 113
4-3-1-4) دفاتر فروش و تدارکات 114
4-1-4) فضای خدماتی پشتیبانی ( دور از دید) 115
1-4-1-4) طراحی آشپزخانه اصلی 117
2-4-1-4) طراحی فضای انبارهای آذوقه و نوشیدنی 118
3-4-1-4) فضای بار انداز دریافت مواد اولیه، زباله و انبار عمومی 119
4-4-1-4) نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان 121
5-4-1-4) رختشویخانه و خانه داری 124
6-4-1-4) بخش مهندسی و تاسیسات مکانیکی 127
5-1-4) ساخت 129
1-5-1-4) سیستم‌های ساخت 129
6-1-4) ساختمان وضوابط ایمنی 131
7-1-4) سیستم‌های مهندسی 139
1-7-1-4) سیستم‌های مهندسی آتریومی 140

فصل 5: بررسی نمونه موردی داخلی و خارجی 143
1-5) هتل نارنجستان 144
2-5) نقل و تحلیل بر هتل نارنجستان 146
3-5) هتل داریوش 147

فصل 6: روند طرح کانسپت 152
1-6) کانسپت در فرآیند طراحی 153
2-6) کلمات کلیدی: طراحی، ایده، کانسپت 153
1-2-6) روند طراحی 153
2-2-6) ایده (کانسپت) 154
1-2-2-6) پیدایش ایده 155
2-2-2-6) گزینش ایده 155
3-2-2-6) حوزه اثر بخشی ایده 156
4-2-2-6) ایجاد فضاهای ذهنی بر اساس ایده 156
5-2-2-6) ایده های شکل دهنده 156
6-2-2-6) فرایند اکتشاف 157
3-6) تعریف کانسپت 157
4-6) منابع کانسپت 160
5-6) تقویت مهارت کانسپت سازی 160
6-6) ایده‌ها 161
7-6) تصورات 161
8-6) کانسپت‌ها و ایده‌ها 162
9-6) سناریوهای کانسپچوال (مفهومی) 162
10-6) سلسله مراتب کانسپت 163
11-6) انواع پنجگانه کانسپت 164
12-6) عوامل موثر بر کانسپت در طراحی 168
13-6) پلان ها 168
نتیجه گیری 185

فصل اول:
طرح مسئله از دیدگاه پژوهشی
-1) مقدمه
در جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم در عین عظمت و بزرگی که هر روز به واسطه وسایل ارتباط جمعی و گفتگوی تمدنها و فرهنگهای مختلف کوچکتر می‌شود، دیگر نمی توان به مرز و بوم محصور خود پوسته تنگ فرهنگ بومی دلخوش بود. تاریخ نشان داده که هر فرهنگ و حتی جامعه ای برای بقا و دوام و پیشرفت خود باید به اطراف خود و فراتر از مرزهای شناخته شده نظر کند و گرنه محکوم به نابودی است.
انگیزه این نظر کردن می‌تواند کنجکاوی، رهایی از خستگی زندگی روزمره و کسب و دانش و تهیه اطلاعات و اخبار و گفتگو و رد و بدل کردن نظارت ، تفریح و گذراندن اوقات فراغت و .... باشد. 
لازمه این نظر اندازی و ذهن و فرهنگ باز و آمادگی برای جذب نمودن عناصر تازه و توانایی گفتگو و تبادل نظر است که در پی آن وسعت دید، تحول و پیشرفت فرهنگی – اجتماعی و در نهایت سفر خواهد بود. 
(سرزمین  ایران، سرزمین افسانه‌های هزار و یک شب، سرزمین اسطوره‌ها و تصاویر خیالی سرزمین بناهای تاریخی یکه و بی بدیل و در یک کلام سرزمین شع و معماری از دیرباز مورد توجه و علاقه سیاحان و جهانگردان بوده است این سرزمین از این همه توجه و علاقه نیز بسیار بهره برده گاهی آن را تحت تاثیر قرار می‌داده و گاهی عمیقاً تحت تاثیر آن قرار می‌گرفته است)
در این رساله، طراحی مجتمع توریستی و اقامتی و تفریحی به عنوان یکی از راهکارها و امکاناتی است که بتواند در جهت جذب توریست و توسعه صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرد. 
2-1) تعریف موضوع
1-2-1) بررسی موضوع در چهارچوب مفهوم 
رشد شتابان توریسم در کشورهای پیشرفته جهان نشان می‌دهد که کشور‌ها باید تحول تازه ای را در این زمینه آغاز کند. از جمله عوامل موثر در توسعه هر کشور وجود جاذبه‌های جهانگردی می‌باشد. بدین لحاظ بخش جهانگردی قسمتی از برنامه‌های توسعه پنج ساله در نظر گرفته شده است. بنا به گفته معاونت دبیر کل سازمان جهانی  جهانگردی جاذبه‌های ایرا ن در حکم طلا هستند پس چگونه است که ما هنوز نتوانسته ایم راه را برای توسعه صنعت در ایران هموار سازیم؟ دلایل عدم جذب جهانگردی به ایران متعدد است.[1]
کارشناسان معتقدند که از مهمترین مشکلات در این بخش نبود برنامه ریزی اصولی همه جانبه و کمبود امکانات وتبلیغات مناسب، مشکلات جهانگردی در داخل کشور به علت متفاوت بودن فرهنگها، پایین بودن یک قیمت فضای اقامتی است. [1] 
از سفرنامه‌ها و یادداشتهای کسانی که از ایران بازدید کرده اند این طور بر می‌آید که سخت مفتون جلوه‌های هنر و ذوق وادبیات و روح میهمان نوازی ایرانیان گشته اند و ایران به لحاظ داشتن آثار مدنیت قدیم و تمرکز هنرهای متنوع و سبک خاص و غنی معماری همواره اعجاب وتحسین بیگانگان را برانگیخته است. [2]
 
تصویر 1-1 :  سبک خاص و غنی معماری ایران همواره اعجاب و تحسین بیگانگان را برانگیخته است.
همچنین مطالعه و برسی پیرامون تاریخ و تمدن ایران برای بسیاری از محققان و جهانگردان معروف دنیا انگیزه اصلی سفر به ایران می‌گردد. ضرورت ایاد فضای اقامتی وتفریحی در ایران از دو جنبه عمده قابل بررسی است :
1) اقتصادی 2) فرهنگی 
ضرورت این امر از نظر اقتصادی  نیاز به توضیح چندانی ندارد، تنها در آمد ارزی غیر نفتی به عنوان هدف کلان اقتصادی کشور در شرایط کنونی و موید ضرورت توجه به توسعه جهانگردی است،اما در مورد تاثیرات فرهنگی سوژه می‌بایست به اندازه گفتگوی تمدنها و امکان برقراری ارتباط مابین فرهنگهای مختلف اشاره کنیم که ضمن آشنایی با فرهنگ‌های گوناگون با توجه به قدمت و غنای فرهنگ ایرانی به تسلط آن بر سایرین تاکیده گردیده، امکان آشنایی با دانش جدید و پیشرفت غرب ایجاد می‌گردد که هر دو از جهت اجتماعی و روانشناسی محیط قابل ملاحظه است  با برنامه ریزی یک سیستم مطلوب و صحیح می‌توان به کسب عوامل مثبت و پویا در جهت پیشرفت ملی و فرهنگی خود امیدوار باشیم چرا که معتقدیم حفظ و احیای صرفاً کالبدی یک سرزمین نمی تواند آن را ارزنده و فعال نگه دارد. [3]

2-2-1) بررسی موضوع در چهار چوب طراحی: 
تحقیق حاضر در راستای توجه به محیط زیست به عنوان بستر زندگی و ارجعیت آن بر عملکردهای مادی در طراحی محیط و معماری انجام گردیده است.اصول اولیه مبانی نظری در این تحقیق، رهیافتی است به چگونگی دخالت در طبیعت تا ضمن معرفی هدفمند یک اثر معماری و چالش موجود در برخورد انسان با طبیعت را در قالب اختصاص فضا به مجموعه ای با کاربری فرهنگی تفریحی توریستی جبران نماید. این تحقیق و جستجو و دریافت انتقال و بیان حقیقت است و هنگامیکه رنگ و بوئی طبیعی به خود گیرد اهمیتی دو چندان می‌یابد. در بخش طراحی، این پروژه به موازات توجه به نیازهای عملکردی به طراحی مجموعه براساس نیازهای فرهنگی و توریستی کشور نیز پرداخته که از ویژگیهای آن طراحی سازگار با محیط ، یعنی ...

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 3.15 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مجتمع تفریحی و گردشگری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه