جستجو در سایت

مطالعات مجتمع مسکونی 02

1665 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مجتمع مسکونی 02

136 صفحه فایل Word

بخشی از متن :
فهرست مطالب
            عنوان                                                                                                        صفحه
          مقدمه
          موضوع تحقیق
          بیان مسئله
          بیان اهداف
          پیشینه تاریخی
فصل 1 :  مطالعات پایه
تعاریف و مفاهیم مسکن....................................................................................................................................................16
سیر تاریخی اسکان انسان.................................................................................................................................................18
ویژگی های محیط مسکونی............................................................................................................................................19
مفهوم اقتصادی.................................................................................................................................................................20
فصل 2 :  مطالعات تکمیلی
بررسی عوامل مطلوبیت مسکن.......................................................................................................................................22
گونه شناسی مسکن......................................................................................................................................................... 23
تقسیم بندی فضای خانه ها (خصوصی- عمومی)......................................................................................................27
تفاوت های سازمان فضایی خانه های تاریخی و معاصر...........................................................................................34
گونه شناسی معماری خانه های درونگرا و برونگرا.....................................................................................................35
طبقه بندی مجموعه های مسکونی...............................................................................................................................38 
حریم به عنوان یکی از نیازهای ذاتی انسان................................................................................................................38
حریم و معماری مسکونی ایران......................................................................................................................................40
درونگرایی در معماری مسکونی ایرانی..........................................................................................................................40
حیات به عنوان حریم خانه..............................................................................................................................................41
ماهیت وجودی حریم........................................................................................................................................................43
اصل قلمرو...........................................................................................................................................................................43
مفاهیم رفتار مربوط به قلمرو...........................................................................................................................................45
تحلیل تعریفی قلمرو........................................................................................................................................................ 46          انواع قلمرو.......................................................................................................................................................................... 47
قلمرو اولیه...........................................................................................................................................................................47
قلمرو ثانویه.........................................................................................................................................................................48
قلمرو عمومی......................................................................................................................................................................49 
راهبردهای مناسب برای بررسی رفتار قلمرویی......................................................................................................... 49
نقش علائم در قلمرو.........................................................................................................................................................50 
قلمرو سازوکاری برای نظارت بر روابط اجتماعی....................................................................................................... 51
حریم.....................................................................................................................................................................................53 
نیاز به وجود حریم در انسانها......................................................................................................................................... 54
حریم در اسلام....................................................................................................................................................................55 
حریم و فرهنگ...................................................................................................................................................................56 
حریم و تجسس..................................................................................................................................................................57 
حریم بصری...................................................................................................................................................................... 57
حریم شنیداری..................................................................................................................................................................58 
حریم و امنیت.................................................................................................................................................................. 59
حریم و مالکیت................................................................................................................................................................ 61
حریم و قلمرو.................................................................................................................................................................... 62
حریم و قوانین....................................................................................................................................................................63 
حریم و اقلیم......................................................................................................................................................................64
سلسله مراتب در حریم................................................................................................................................................... 64
حریم خصوصی..................................................................................................................................................................65 
حریم خصوصی و رفتار انسانها...................................................................................................................................... 66
حریم خصوصی و طراحی محیط...................................................................................................................................69           حریم خصوصی در طراحی خانه...................................................................................................................................69 
بررسی سابقه تاریخی سلسله مراتب حریم در معماری کشورهای مختلف............................................................ 70
حریم به عنوان مفصلی بین فضاها...................................................................................................................................71
تاثیر معماری بر رفتار انسانها نسبت به حریم دیگران............................................................................................... 72
رعایت مشرفیت در واحدهای مسکونی...........................................................................................................................73 
طراحی فضای مخصوص کودکان....................................................................................................................................74 
فصل 3 :  مطالعات تطبیقی
بررسی مجتمع مسکونی زیتون اصفهان و خیام مشهد.............................................................................................. 79
فصل 4 :  مطالعات زمینه (معرفی سایت)
خصوصیات بافت شهری مشهد.........................................................................................................................................83
خصوصیات کالبدی شهر مشهد...................................................................................................................................... 84
توسعه کالبدی شهر مشهد............................................................................................................................................... 85
معرفی سایت....................................................................................................................................................................... 86
موقعیت محدوده.................................................................................................................................................................86
ابعاد و اندازه......................................................................................................................................................................... 86
شکل و تناسبات.................................................................................................................................................................. 86
مطالعات بیرون زمین........................................................................................................................................................ 87
جهت گیری توده ها.......................................................................................................................................................... 87
تصاویر سایت....................................................................................................................................................................... 90
مطالعات اقلیمی...................................................................................................................................................................90
درجه حرارت....................................................................................................................................................................... 91
تعداد روزهای یخبندان..................................................................................................................................................... 91
میزان بارندگی..................................................................................................................................................................... 91
رطوبت نسبی...................................................................................................................................................................... 91
تابش آفتاب......................................................................................................................................................................... 92  باد.......................................................................................................................................................................................... 92
نتیجه گیری........................................................................................................................................................................ 92
مطالعه و بررسی وضعیت مسکن......................................................................................................................................93
واحد مسکونی..................................................................................................................................................................... 93
زمین مسکونی..................................................................................................................................................................... 93
زیربنای مسکونی................................................................................................................................................................ 94
تراکم ساختمانی................................................................................................................................................................. 94
تراکم خالص مسکونی....................................................................................................................................................... 94    ظوابط برنامه فیزیکی......................................................................................................................................................... 95
سطح اشغال......................................................................................................................................................................... 95
تعداد طبقات.........................................................................................................................................................................95
الگوی مسکن....................................................................................................................................................................... 96
متوسط زیربنا...................................................................................................................................................................... 97
ارتفاع..................................................................................................................................................................................... 97
ترکیب تیپ های مختلف آپارتمانی............................................................................................................................... 98       مبانی نظری معماری......................................................................................................................................................... 98
آنالیز سایت....................................................................................................................................................................... 101
فصل 5 :  طراحی
منابع و مأخذ.................................................................................................................................................................... 133

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 7.42 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مجتمع مسکونی 4,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری ،120 عنوان رساله معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه