جستجو در سایت

مطالعات مجموعه اختصاصی ورزش های آبی

1720 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مجموعه اختصاصی ورزش های آبی

148 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب
عنوان                    صفحه
چکیده ..............1
فصل اول: طرح تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- تعریف مسئله و سوال های اصلی تحقیق 4
1-3- سابقه انجام تحقیق 8
1-4- اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق 9
1-5- محدوده مطالعاتی تحقیق 10
1-6- اهداف تحقیق 11
1-7- فرضیه ها/ پیش فرض ها 13
1-8- مواد و روش انجام تحقیق و گردآوری مطالب 14
1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری 15
1-10- کلیات مرتبط با مکانیابی پروژه 16
1-11- ساختار تحقیق، مروری بر مطالعات انجام شده 18
1-12- جمع بندی 19

فصل دوم: ادبیات موضوع مفاهیم در تربیت بدنی 20
2-1- تاریخچه ورزش 21
2-2- لزوم توجه به امر ورزش و اهمیت آن 24
2-3- ورزش از دیدگاه اندیشمندان 24
2-4- مفاهیم در تربیت بدنی 25
2-4-1- تربیت بدنی 25
2-4-2- ورزش 25
2-4-3- بازی 25
2-4-4- تمرین 25
2-4-5- مفهوم تکنیک 26
2-4-6- تاکتیک 26
2-5- رده بندی ورزش 26
2-5-1- مسابقه 26
2-5-2- رقابتی 26
2-5-3- مهارتی 27
2-5-4- ورزش هائی که در چند طبقه بندی قرار می گیرند 27
2-6- جوانمردی در ورزش 27
2-7- ورزش و تدبیر 28
2-8- هنر و ورزش 28

فصل سوم: ورزش های آبی 30
3-1- اسکی روی آب 32
3-2- بسکتبال در آب 32
3-3- غواصی 33
3-3-1- قدمت غواصی در ایران 33
3-3-2- ورزش غواصی 34
3-3-3- غواصی آزاد 34
3-4- موج‌ سواری 36
3-5- واتر پولو 36
3-6- پاراسیلینگ 37
3-7- کانو پولو 37
3-7-1- پیشینه 38
3-7-2- قوانین 38
3-8- شنا 39
   3-8-1- تاریخچه شنا در جهان 40
3-8-2- تاریخچه شنا در ایران 41
3-8-3- تاریخچه شنا در کشورهای دیگر 42
3-8-4- رشد شنا از قرن نوزدهم 42
3-8-5- نخبگان تاریخ شنا 44
3-8-6- تاریخ فدراسیون بین‌المللی شنا 45
3-8-7- مشخصات استخر 46
3-8-8- تجهیزات 46
3-8-9- شنای بچه‌ها 47
3-8-10- خطرات شنا 48
3-8-11- انواع شنا 51
3-8-12- انواع مسابقات 52
3-8-13- تغذیه 52
3-8-14- مقامهای رسمی 53
3-8-15- قوانین شنا در مسابقات 56
3-9- شیرجه 58
3-9-1- تاریخچه شیرجه 58
3-9-2- تاریخچه شیرجه در ایران 60
3-9-3- قوانین 61
3-9-4- نحوه برگزاری مسابقات 62
3-9-5- خطرات شیرجه 63

فصل چهارم: بررسی مصادیق طراحی 66
4-1- استادیوم آشیانه پرنده پکن 67
4-2- استادیوم ویمبلی لندن 70
4-3- مرکز بازی‌های آبی المپیک 2012 لندن 76
4-4- مکعب آبی 81
4-5- ورزشگاه کیپ تاون 94

فصل پنجم: مطالعات میدانی 103
5-1- مقدمه 104
5-2- مبانی نظری پیرامون سایت پروژه: شهرک اکباتان، استان تهران 105
5-2-1- موقعیت و وسعت 105
5-2-2- ناهمواری ها 105
5-2-3- آب و هوا و اقلیم 106
5-2-4- عمده عوامل اقلیمی دخیل در طراحی معماری 108
5-2-5- برخی راهکارهای اقلیمی 111
5-2-6- معرفی اجمالی شهرک اکباتان 112
5-3- معرفی بستر طرح 116
5-3-1- همسایگی سایت 116
5-3-2- معرفی سایت 116
5-3-3- دسترسی به سایت 118
5-3-4- درجه بندی معابر اطراف سایت 118
5-3-5- توپوگرافی سایت 120
5-3-6- پوشش گیاهی 120
5-3-7- تصاویری از پوشش گیاهی سایت 121
5-3-8- تصاویری از معابر اطراف سایت 121
5-3-9- تصاویری از سایت پروژه و همجواری ها 122
5-4- برنامه فیزیکی طرح پروژه 123
5-4-1- ورودی، بخش اداری و هال اصلی مجموعه 123
5-4-2- فضای لازم  در بخش اداری 124
5-4-3- بخش رفاهی 126
5-4-4- تأسیسات ورزشی 127
5-4-5- استخر شنا 129
5-4-6- سالنهای سرپوشیده چند منظوره 131
5-4-7- سالن بدنسازی 131
5-4-8- بخش تاسیسات 132
5-5- نتیجه گیری 132

فصل ششم : سازه های فضاکار 134
6-1- تعریف و شناخت کلی از سازه های فضاکار 136
6-2- تاریخچه سازه های فضاکار 136
6-3- مزایای سازه های فضاکار 138
6-4- موارد استفاده از سازه های فضاکار 138
6-5- انواع سازه های فضاکار از لحاظ کاربرد و نحوه عملکرد 140
6-5-1- شبکه های دو لایه 140
6-5-2- شبکه های سه لایه 141
6-5-3- سازه های چلیکی 141
6-5-4- سازه های گنبدی 142
6-5-5- سازه های تاشو 142
6-5-6- سازه های بادشو 143
6-5-7- سازه های ماهواره ایی 143
6-5-8- سازه های پلهای فضاکار 144
6-6- انواع سازه های فضاکار از لحاظ مصالح 144
6-6-1- سازه های فضاکار فولادی 144
6-6-2- سازه های فضاکار آلومینیومی 145
6-6-3- سازه های فضاکار چوبی 145
منابع و ماخذ 148

چکیده :
امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. برخی از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گروهی ورزشکار آماتور . گروهی طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات و نمایش های ورزشی بوده، وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند.
وزارتخانه ها و ادارات ورزشی فراوانی تاسیس شده و مخارج زیادی صرف ورزش ، ساختن استادیوم ها، مجتمع ها و باشگاه های ورزشی و نیز تهیه وسائل و لباس های ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی می شود. بخش های قابل توجهی از برنامه های تلویزیون ، رادیو ، مجلات و سایر رسانه های گروهی، به ورزشی و اخبار ورزشی اختصاص دارد و خلاصه ورزش یکی از اموری است که در جهان به صورت جدّی مطرح بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد .
نظر به اینکه عمده مجموعه های ورزشی با عملکرد فرامنطقه ای برای هر شهر، اساساً به موضوعی خاص پرداخته و با عنایت به اینکه این توجهات، کمتر معطوف به فضاهای اختصاصی ورزش های آبی قهرمانی در شهر تهران (بلکه در تمام کشور) شده است، پژوهش حاضر طراحی مجموعه اختصاصی ورزش های آبی را به عنوان مقوله ای ضروری برای تحقیق، مد نظر قرار می دهد. ضمناً با اعتقاد بر این مسئله که کالبد معماری همواره  می تواند تبلوری از عملکرد مجموعه باشد، بهره گیری از سازه فضاکار و المان های معماری به عنوان ابزاری در ایجاد هماوایی معنا و عملکرد در مجموعه اختصاصی ورزش های آبی افزایش میزان زیبایی و کارایی مجموعه، به طور خاص مد نظر قرار می گیرد. بدین منظور در تحقیق حاضر، سوالات به شرح زیر مطرح می شود: 1- آیا امکانات موجود تکافوی رفع نیاز ورزش های آبی قهرمانی  را می کند؟ و در این صورت کیفیت فضای مورد نیاز با توجه به نوع فعالیت ها چگونه باید باشد؟ 2- آیا می توان از سازه های فضاکار و المان های شفاف معماری جهت انتقال مفاهیم سیالیت و شفافیت بصری موجود در ورزش های آبی استفاده نمود؟

1-1. مقدمه
در قرنی که ما در آن زندگی می کنیم تکنولوژی و صنعت پیشرفت فراوان کرده و همه چیز ماشینی شده است تصور می شود کم کم ماشینهای مختلف مثل کامپیوتر جای افراد بشر را بگیرد. این موضوع تا حدی بر افراد تاثیر می گذارد. و خوی آنان را به ماشین های خودکار وبی احساس تبدیل می نماید برای جلوگیری از این موضوع و حفظ خصائص انسانی گردهم آوردن افراد برای تبادل احساسات و درک نیازهای آنان به یکدیگر ضرورت پیدا می کند.     انسان کنونی، آینده شفاف و سعادت بار خود را بر روی کره زمین در شرایط متبلور می داند که آنرا حیات فرهنگی نامیده و تجسم آنان و آرزوهایش در آن نوع زیستن است. رسیدن به چنین حیاتی از مسیر توسعه فرهنگ در گرو گسترش ارکانات فرهنگی در کشورهاست.
پرداختن به مبحث گذران اوقات فراغت مردم، ایجاد شرایط مساعد برای ظهور و بروز خلاقیت‌های نوجوانان، هشیار کردن مردم نسبت به رویدادهای جهان علم و هنر و تکنولوژی، تقویت روحیه جستجوگری تولید و توزیع و مصرف علوم و اطلاعات و دهها نیاز و انگیزه دیگر جز از طریق ایجاد و توسعه امکانات رفاهی و ایجاد شرایط ، استفاده سهل و آسان برای همه مردم از این امکانات، میسر نیست.
لذا کمبود فضاهای ورزشی در جامعه به طور مشخص احساس می گردد. هدف این پروژه ایجاد فضایی است که هم در جهت گردهمایی برای پرداختن  به تفریح و ورزش باشد و هم سامان دهنده و نظام دهنده به ورزش های رقابتی باشد و فعّالیتهای آموزشی مربوط به این ورزش را عهده دار گردد، که در این راستا بهره گیری از سازه ها فضاکار به عنوان ابزاری در دست معمار که میتواند جهت انتقال مفاهیم سیالیت و شفافیت بصری موجود در ورزش های آبی در قالب کالبد بنا موثر باشد، مد نظر است. بر این اساس، اهداف اصلی پژوهش در فصل حاضر، تبیین طرح تحقیق، محدوده های مطالعاتی و چگونگی آن می باشد.      
در این راستا کلیات تحقیق در قالب مقدمه، تعریف مسئله و سوال های اصلی تحقیق، سابقه انجام تحقیق، اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق، محدوده مطالعاتی تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه ها و پیش فرض ها، مواد و روش انجام تحقیق و گردآوری مطالب، جنبه های جدید بودن و نوآوری، کلیات مرتبط با مکان یابی پروژه و ساختار تحقیق مطرح شده و در پایان جمع بندی از مطالب مورد بحث، ارائه می گردد.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 10.3 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مجموعه اختصاصی ورزش های آبی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه