جستجو در سایت

مطالعات مجموعه اقامتی تفریحی

3035 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مجموعه اقامتی تفریحی

172 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه  م  
بیان مسئله   س
حل مسئله   س
اهداف کلی    ع
اهداف اختصاصی    ع
گام 1 : شناخت
بخش اول : مطالعات پایه
1-1- تعاریف   3   
1-1-1- تفریح   3   
2-1-1- تفرج   4   
1-2-1-1- منابع تفرجگاهی    4    
2-2-1-1- تقاضای تفرجگاهی    5      
3-1-1- تعریف فراغت    5      
1-3-1-1- کارکردهای فراغت    6     
2-3-1-1- تفاوت تفریح با اوقات فراغت    6     
3-3-1-1- عوامل موثر بر کیفیت گذراندن اوقات فراغت    7    
4-3-1-1- تقسیم بندی اوقات فراغت    7    
4-1-1- مسافرت و شبکه حمل و نقل و دسترسی    7    
1-4-1-1- تعریف سفر    8     
2-4-1-1- سفر کردن    8     
3-4-1-1- مسافر    8    
4-4-1-1- چرا مردم مسافرت می کنند؟    8   
5-4-1-1- اهداف مسافرت    9    
6-4-1-1- اشکال و انواع مسافرت    9   
5-1-1- تعریف توریسم     11
1-5-1-1- جهانگردی یا گردشگری    11 
2-5-1-1- توریست (جهانگرد)    11    
1-2-5-1-1- جهانگرد یا گردشگر (دیدار کننده یک شبه)    12    
2-2-5-1-1- گردشگر یک روزه (کسی که به تفریح می رود)    12   
3-2-5-1-1- دیدار کننده    12 
3-5-1-1- ارزش ها و اثرات جهانگردی    12
4-5-1-1- اهداف جهانگردی    15    
6-1-1- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری    15    
2-1-معماری پایدار    16   
1-2-1-اصول و قواعد در معماری پایدار    16  
2-2-1-تعریف ساخت و ساز پایدار    17   
3-2-1-اهداف کلی ساختمان های پایدار    18  
4-2-1-اصول اولیه عوامل محیطی، اقتصادی و انسانی در طراحی پایدار    19   
5-2-1- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری    20   

3-1- رابطه انسان و طبیعت    20  
1-3-1- اکوتوریسم(طبیعت گردی)    21   
1-1-3-1- تعریف اکوتوریسم    21
2-1-3-1- اکوتوریست    22   
3-1-3-1- تاریخچه اکوتوریسم    22   
4-1-3-1- اهمیت اکوتوریسم    23   
5-1-3-1- انواع اکوتوریست    24   
6-1-3-1- اهداف اکوتوریسم    25   
2-3-1- پارک وفضای سبز    26    
1-2-3-1- تعریف فضای باز    26   
3-3-1- جمع بندی و نتیجه گیری    27

4-1- رابطه معماری و طبیعت    28
1-4-1- ارتباط بین درون وبیرون    28   
2-4-1- مفهوم زیبا شناختی در معماری    30   
1-2-4-1- نظم    31   
2-2-4-1- هماهنگی و تعادل    32   
3-2-4-1- مقیاس وتناسب    33   
4-2-4-1- سلسله مراتب    34   
3-4-1- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری    35   

بخش دوم:مطالعات تکمیلی
1ـ2ـ معانی و ریشه واژه هتل    37   
1ـ1ـ2ـ تاریخچه پذیرایی و هتل‌داری در ایران    37  
2-1-2-تاریخچه پذیرایی و هتل‌داری در جهان    38   

2-2-فضاهای پشتیبان    39  
1-2-2-حوزه اقامتی    40   
2-2-2-حوزه فرهنگی و مذهبی    41   
3-2-2-حوزه تفریحی و ورزشی    42 
2-2-حوزه خدماتی- رفاهی    43   
5-2-2-حوزه فضاهای سبز و شبکه معابر    44    
 
3-2-شناخت وبررسی فضای سبز و سرانه های آن    45   
1-3-2- ارزیابی ارتفاعات    45   
1-1-3-2-تنوع بصری ارتفاعات    45  
2-1-3-2-اختلاف ارتفاع،شیب ها و جهت ها    46    
2-3-2- جلوه های مرزی یا لبه ها    46   
3-3-2- سکانس و دیدهای متوالی    47   
4-3-2- ضوابط طراحی پارک و فضای سبز    48   
1-4-3-2-سرانه فضای سبز    48   
2-4-3-2-تعیین ابعاد و اندازه فضاها    48
3-4-3-2-ضوابط گذرها    49   
4-4-3-2-ضوابط کفسازی    50   
5-4-3-2-طراحی مبلمان در فضای سبز    52   
1-5-4-3-2-سکوهای نشیمن در فضای سبز    52   
2-5-4-3-2-ایجاد سطح سایه اندازی برای محل استقرار نیمکت    53   
3-5-4-3-2-طرح وابعاد نیمکت    53   
4-5-4-3-2-سایبانها و سرپنا هها    54   

4-2-بررسی فضاها واستانداردهای اقامتی    55   
1-4-2-انواع مکانهای اقامت    55   
1-1-4-2-تعریف کلی هتل    55   
2-4-2-انواع تسهیلات    56   
1-2-4-2-اقامت مهمانان    56   
1-1-2-4-2-اهداف در طراحی طبقات و اتاقهای خواب    56   
2-1-2-4-2-شکل پلان انواع هتلها    58   
3-1-2-4-2-اتاق مهمان    59   
4-1-2-4-2-انواع اتاق های موجود در هتلها    59
5-1-2-4-2-مبلمان اتاق مهمان    61   
6-1-2-4-2-استاندارد ابعاد اتاق ها    61   
2-2-4-2-فضاهای عمومی    65   
1-2-2-4-2-ورودی های هتل    65   
2-2-2-4-2-سرسرا(لابی)    65   
3-2-2-4-2-پذیرش    66   
4-2-2-4-2-اتاق استراحت    66   
5-2-2-4-2-ترکیب لابی،لانژو راهرو    66   
6-2-2-4-2-فضای نشیمن    67   
7-2-2-4-2-سرویس های بهداشتی    67   
8-2-2-4-2-سالن اجتماعات    67   
9-2-2-4-2-رستوران هتل    68   
10-2-2-4-2-راهروها وپله    69   
11-2-2-4-2-آسانسورها    69   
3-2-4-2-فضاهای خدماتی    70   
1-3-2-4-2-بخش تهیه مواد غذایی وفضاهای انبار    71   
2-3-2-4-2-بخش تحویل مواد غذایی،تخلیه زباله ذخیره کلی    73   
3-3-2-4-2-قسمت کارکنان    73   
4-3-2-4-2-خدمات لباسشویی و خانه داری    74   
5-3-2-4-2-فضاهای قسمت مهندسی و مکانیکی    75   
4-2-4-2-فضای اداری    76   
1-4-2-4-2-بخش پذیرش و دفاتر اداری    76   
2-4-2-4-2-بخش مالی و حسابداری    76   
3-4-2-4-2-بخش اجرایی    77   
3-4-2-بررسی  ضوابط ایمنی جانی و ساختمانی    77
1-3-4-2-خطر اتش سوزی در هتل    77   
5-2-بررسی فضاها و استانداردهای تفریحی و ورزشی    78   
1-5-2-معرفی فضاهای اصلی    78   
1-1-5-2-هال ورودی(لابی)    78   
2-1-5-2-فضاهای اداری و عمومی    79   
3-1-5-2-محل تعویض لباس(رختکن)    80   
4-1-5-2-قسمت پیش تطهیر    81
5-1-5-2-استخر,استخر بچه ها,استخر تفریحی    81   
6-1-5-2-سونای خشک و بخار    81   
7-1-5-2-جکوزی آب سرد و گرم    82  
8-1-5-2-بدنسازی    82   
9-1-5-2-تریا    82   
2-5-2- مقررات فنی و جزئیات تأسیسات    82   
1-2-5-2- خصوصیات کفها    83    
2-2-5-2- مقررات عمومی دیوارها    83   
   3-2-5-2- سیستم تأسیسات مکانیکی سالنهای شنا    83
6-2-کلیاتی در مورد تأسیسات    84   
1-6-2-اهمیت تأسیسات در ساختمان ها    84   
1-1-6-2-مسائل تأسیساتی مورد توجه در ساختمانها    84   
2-1-6-2-تأسیسات مکانهای ورزشی و تفریحی    86   
 3-1-6-2-تأسیسات آشپزخانه      86
4-1-6-2-تأسیسات رخشویخانه    87   
5-1-6-2-حفظ امنیت در مقابل حریق    87
6-1-6-2-تهویه موتورخانه    87
7-1-6-2-فضای موتورخانه    88
8-1-6-2-نحوه دسترسی و حمل و نقل وسائل    88   
7-2- جمع بندی مطالعات بخش دوم    88   

بخش سوم : مطالعات تطبیقی
1-3-بررسی شهرک تفریحی و توریستی یاریان -ارومیه    91
2-3-بررسی شهرک تفریحی و توریستی –ارومیه    95 
3-3-هتل مارکز دریسکال – اسپانیا    99  
4-3 هتل هسپریا تاور – اسپانیا    102    

بخش چهارم : مطالعات زمینه 
1-4- آشنایی با استان خراسان شمالی     108   
1-1-4- جمعیت و مساحت     108   
2-1-4- تقسیمات     108
3-1-4- موقعیت جغرافیایی     108
4-1-4- آب و هوا     108
5-1-4- منابع آب     109
6-1-4- مناظر طبیعی و ییلاق ها     109   
7-1-4- نقاط تاریخی و زیارتی    110  
8-1-4- تاریخ استان خراسان شمالی    110    
9-1-4- قومیت ها و مردم شناسی    110   
10-1-4- جایگاه صنعت    110  

2-4- آشنایی با شهر اسفراین    111
1-2-4- موقعیت جغرافیایی    111  
2-2-4- تقسیمات سیاسی اداری    111   
3-2-4- ویژگی های طبیعی    112
1-3-2-4-توپوگرافی    112
2-3-2-4- اقلیم    113     
3-3-2-4- منابع آب    115   
4-3-2-4-پوشش گیاهی    115
4-2-4-ویژ گیهای انسانی    115
5-2-4- ویژ گیها ی اقتصادی    117  
1-5-2-4- بخش کشاورزی    117  

3-4- آشنایی با روستای رویین    119     
1-3-4-موقعیت جغرافیایی    119   
2-3-4-مطالعات اقلیمی    119
1-2-3-4- دما    120
2-2-3-4-بارندگی و رطوبت    121   
3-2-3-4- بادها    123   
4-2-3-4-طبقه بندی اقلیمی    124
3-3-4- منابع آب روستا    124
4-3-4-توپو گرافی و زمین شناسی    125   
5-3-4- ویژگیهای جمعیتی    126
1-5-3-4-تعداد جمعیت وبعد خانوار    126   
2-5-3-4-مهاجرت    127  
6-3-4-ویژ گیها ی کالبدی روستا    127
1-6-3-4-علل پیدایش روستا وقدمت آن    127
2-6-3-4-هسته اولیه روستا    128 
3-6-3-4-مراحل توسعه فیزیکی روستا    128  
4-6-3-4-مرحله اول توسعه روستا (سالهای قبل از 1342)    128
5-6-3-4-مرحله دوم توسعه روستا(سالهای 1342تا 1357)    128
6-6-3-4-مرحله سوم توسعه روستا(سالهای پس از 57)    128
4-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری    129  

گام 2 : تجزیه و تحلیل
بخش پنجم : مطالعات سایت
1-5- نحوه انتخاب سایت    132
1-1-5- معیارهای انتخاب سایت    132   
2-1-5- تحلیل گزینه های انتخابی و انتخاب گزینه برتر    133   
2-5- سایت آنالیز    134  
1-2-5-کاربری اراضی اطراف سایت    134   
2-2-5-دسترسی های پیاده و سواره    134
3-2-5-جهت جهت باد نامطلوب و مطلوب منطقه    134   
4-2-5-جهت گیری بنا نسبت به روستا    135
5-2-5-دید و منظر پروژه    135
6-2-5-توپوگرافی سایت    135   
بخش ششم : معرفی پروژه
1-6- مخاطبان پروژه    136   
1-1-6- ساکنین شهرستان های اسفراین و بجنورد    136  
2-1-6- مسافرانی که در مسیر جاده خراسان شمالی-خراسان جنوبی و رضوی تردد 
می کنند    136
3-1-6- گردشگرانی که به خود روستا مراجعه می کنند    136
2-6- جدول برنامه فیزیکی    137
3-6- جاذبه های توریستی منطقه و روستا    140   

گام 3 : طراحی
بخش هفتم :مبانی نظری ومبانی طراحی 
1-7-اصول مبانی نظری    147   
2-7- اصول مبانی طراحی    148   
3-7- دیاگرام روابط فضایی    149   
4-7-ایده های طراحی

بیان مسئله (statement of problem):
دراین قسمت به 3مسئله بر میخوریم و در ادامه هرکدام را جداگانه تشریح می کنیم:
- برقراری آرامش روحی و روانی در مردم
- نمایان ساختن پیشینه تاریخی اسفراین
- زنده نگاه داشتن کشتی چوخه و حتی بین المللی کردن آن
یکی ازمشکلات روز دنیا، عدم تعادل روحی و روانی در ساکنین شهرهاست که روز به روز به سمت صنعتی تر شدن میروند.حال به راستی درمان این بیماری و حتی پیشگیری از وقوع آن را در کجا باید جست؟
اسفراین یکی از شهرهای باستانی است که در قدیم از توابع شهر نیشابور بوده است. به همین دلیل دارای بناهای تاریخی بسیاری است که متاسفانه برخورد فرهنگی مناسبی با آنها نشده است و معدود افرادی برای دیدن و یا انجام پژوهش هایی بر روی این بناها وارد این شهر شده اند. کمبود امکانات توریستی برای مسافران و همچنین ناشناخته بودن اسفراین از عوامل اصلی فراموش شدن این بناهاست.
شهری با این تاریخ بطور حتم دارای آداب و رسومات محلی می باشد که بایستی در جهت احیاء ، حفظ  و ادامه آن کوشید.
حل مسئله :
انسان در سالیان گذشته با غفلت از طبیعت به سمت صنعتی شدن شتافته بود اما اکنون دچار مشکلاتی شده که حل آن جزبا دوستی مجدد او با طبیعت امکان پذیر نیست. انسان با زندگی در طبیعت و عوامل خالص موجود در آن می تواند دوباره به آرامش از دست رفته خود دست پیدا کند. هرچند حضور او در طبیعت در زمانی کوتاه و پس از گذشت هفته ای کار و تلاش صورت پذیرد.
تاریخ و سنت ها و رسومات مسائلی جدای از هم نیستند، بلکه کاملاً با هم درگیرند. تلاش برای معرفی هرچه بیشتر پیشینه تاریخی شهر و سنت هایش (کشتی چوخه) تاثیر مستقیم بر حفظ آنها و همچنین جذب توریست های داخلی و حتی خارجی میگردد.
اگر بخواهیم جوابی معمارانه و در حیطه شغلی خود در جهت حل مسائل ذکر شده بدهیم می بایستی به فکر طراحی فضایی منعطف و پاسخگو به دو گروه (پروفایل) از مردم باشیم:
1-تامین نیازهای میهمانان آخر هفته که از شهرهای اطراف و معمولاًیک روزه و حداکثر یک شبه وارد منطقه می شوند.
2-تامین نیازهای توریست های داخلی و خارجی که جهت بازدید چند روزه از بناهای تاریخی و یا شرکت و تماشای کشتی چوخه وارد منطقه می گردند.
با این تفاسیر به این نتیجه می رسیم که ایجاد یک مجتمع اقامتی-تفریحی در این منطقه الزامیست.
اهداف کلی :
ایجاد مجموعه توریستی-‌تفریحی با تکیه بر جذابیت‌های طبیعی و فرهنگی و در نتیجه فراهم نمودن امکانات برای پاسخگویی به نیازهای توریسم و مردم منطقه.
اهداف اختصاصی :
- ایجاد امکانات و تسهیلات رفاهی برای ساکنین منطقه و شهرهای نزدیک
- ایجاد امکانات و تسهیلات رفاهی در جهت جذب توریست و اکوتوریست های داخلی و خارجی
- شناساندن پیشینه تاریخی منطقه و رسومات محلی مانند کشتی چوخه و تلاش برای حفظ آن ها
- ایجاد فضای مناسب برای ارائه صنایع دستی بومی و عرضه سوغات
- ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم منطقه

بخش اول 
مطالعات پایه
1-1-تعاریف
نیازهای انسان را دو دسته عمده تعریف می کنند:
الف)نیاز های مادی و جسمی
ب)نیازهای روحی و روانی
از نیازهای دسته الف می توان خورد و خوراک و پوشاک و ... را نام برد.نیازهای روحی و روانی یک انسان همان چیزی است که باعث بقای او می شود مانند:محبت،عشق،مذهب و...
روح تشنه انسان را چیزهای دیگری نیز باید سیراب کند و یکی از آنها تفریح و تفرج است.انسان امروز هر قدر عوامل راحتی زندگی خود را بیشتر فراهم می آورد و صنعتی تر می شود بیشتر تشنه سفر می گردد و مسلما  هیچ سفر نا مه ای نمی تواند آنقدر لذت بخش و مهیج باشد تا خود سفر.پس باید امکانات لازم را برای این منظور هر چه بیشتر فراهم ساخت.
1-1-1-تفریح
برخی از محققین اوقات فراغت را تقریبا یا کاملا معادل اوقاتیکه به تفریح اختصاص دارد دانسته اند و سعی کرده اند با تعریف (تفریح) حدود و دامنه اوقات فراغت را مشخص کنند. از جمله ((اسلاوس)) تفریح را اینگونه تعریف می کند:((این فعالیت مخصوص اوقات بیکاری  است و هیچ رابطه ای با کار اصلی شخص ندارد ؛ معمولا لذت بخش است و وقتی به عنوان قسمتی از خدمات اجتماعی انجام می گیرد، دارای اهداف مثبت و ثمر بخش برای افراد شرکت کننده گروهها و جامعه بطورکلی است.))
به عبارت دیگر تفریح:
1-هر گونه فعالیت و یا عدم فعالیت که با قصد قبلی و با میل و رغبت در اوقات فراغت انجام می گیرد بنابراین تفریح یک تجربه احساسی و لذت بخش است که با تمایل افراد در هنگام فراغت به آنها دست می دهد.
2- به عبارت دیگر هنگامیکه کوچکترین احساسی از اجبار در فعالیت و یا عدم فعالیت در زمان فراغت وجود نداشته باشد به طور قطع و مسلم این حالت را می توان تفریح نامید.
3- تفریح به طور کلی با کار تباین کامل دارد و وجه تمایز آن جنبه فعالیت آن نیست بلکه وضع حالت و احساسی است که در آن به افراد دست می‌دهد.
4-فعالیتهایی که برای تهیه ضروریات زندگی، رسیدگی به تکالیف شخصی، خانوادگی و اجتماعی صورت می گیرد و فعالیتهای روزمره زندگی (خوردن، خوابیدن و رسیدگی به بهداشت شخصی)حتی اگر خوشایند باشند نمی توانند در رده تفریح قرار بگیرند.
البته فرق مشخصی بین تفریح و برخی از فعالیتهای روزانه وجود ندارد. حتی گاهی فعالیتهای حرفه ای که اساس کسب درآمدند، ممکن است دارای جنبه‌های قوی تفریحی باشند ولی جنبه متمایز دیگر فعالیتها یا عدم فعالیتهایی که در انجام آن اجبار نیست یا تفریح اینست که جنبه احساسی وخشنودی محض آن را ندارند.
2-1-1-تفرج
شامل کلیه تفریحاتی است که در خارج از محیط‌های بسته و محدود انجام می‌گیرد. تفریح در محیطهای باز به فضا و منابع نیاز دارد و از مناسبترین منابعی که میتواند کیفیت تفرج را بالا ببرد می توان منابع طبیعی و کمتر تغییر یافته را نام برد که هنوز جنبه‌های زیباشناسی خود را حفظ کرده‌اند .
استفاده از تمام اشکال پارکها صرفه نظر از کیفیت ،گستردگی یا مسافت و دسترسی به معنی تفرج است.
1-2-1-1-منابع تفرجگاهی:
استفاده یا امکان استفاده از سیستمهای طبیعی شرط اولیه برای تبدیل آن به یک منبع تفرجگاهی بالفعل یا بالقوه است و خصوصیات فیزیکی این سیستمها عامل اصلی شکل‌گیری آنها به صورت منبع تفرجگاهی محسوب نمی شود.
-در مورد ارجحیت ویژه گیهای طبیعی توافق کلی وجود دارد ولی در مورد ارجحیت چشم اندازها عوامل بیشماری مؤثرند. معیار ترجیحی مردم در مورد مناظر و چشم اندازها کاملا فرق دارد. (نوع درختان و توپوگرافی جنگل‌ها)
-تمایل مردم برای استفاده از منطقه‌ای به عنوان تفرجگاه عامل تعیین کننده ایست که می‌تواند آن را به منبع تفرجگاهی تبدیل کند.
-یک منبع طبیعی برای تفرج عبارت است از هر گونه سیستم طبیعی اعم از آب یا خشکی (همراه درخت یا بدون آن) که برای استفاده تفرجگاهی کنار گذاشته می شود.                    
-وقتی قابلیت منابع برای تفرجگاه مورد بررسی قرار می گیرد و تلاش می شود از طریق تشریح مشخص شود در واقع هدفی جزاین در کار نیست که رفتار و واکنش مردم در برابر آن مورد سنجش قرار گیرد.
2-2-1-1 تقاضای تفرجگاهی:
تعداد دفعات استفاده از تفرجگاه در یک لحظه زمانی به موارد زیر بستگی دارد:
1- جمعیت   2-فعالیت اقتصادی    3-درآمد افراد   4-اوقات فراغت   5-تمایل مردم به استفاده از تفرجگاه   6-عرضه تفرجگاه
3-1-1- تعریف فراغت
زندگی وکار، مظاهرحیاط اجتماعی و تعطیلات، عامل برقرار نمودن توازن بیولوژیکی انسان است. تغییر زندگی دنیای طبیعی به زندگی خسته کننده تصنعی و ماشینی امروزه سبب ظهور علاقه بیشتر به طبیعت می‌گردد و هر عامل ارتباط دهنده بین انسان و طبیعت باید گسترش یابد.
در فرهنگ فارسی دکتر معین، فراغت به معنای آسودگی، استراحت و نیز به معنای مجال و فرصت است .اما ((اوقات فراغت)) واژه‌ای مصطلح است که در تعریف آن جامعه شناسان، عبارت‌های مختلفی را استفاده کرده‌اند. اما تعریف جامع و کاملی که مورد اتفاق نظر دانشمندان می‌باشد به این شرح است:
((اوقات فراغت عبارت است از زمانی از بیداری است که بعد از فراغت از کار روزانه و بدون اجبارصرف اموری شود که ریشه اقتصادی  نداشته و منبع درآمدی برای شخص نباشد و منجر به رفع خستگی، استراحت، لذت، ایجاد سرگرمی و فراهم آوردن امکان رشد فکری و جسمی شود.))
در واقع  فراغت به معنای تجدید قوا و نیرو و سپس کار با توان بیشتر نیست، بلکه نشان خاص خود را دارد و یکی از زمینه‌ها برای پدید آوردن انسانی است با ارزش‌های روانی و عاطفی والاتر و فرهنگی سرشارتر.
1-3-1-1-کارکرد های فراغت:
به طور خلاصه کارکردهای اوقات فراغت و نحوه گذراندن آن به 3 دسته تقسیم می شوند:
1-کارکردهای رفع خستگی    2-کارکردهای تفریح       3-کارکردهای رشد
و با درجات مختلف برای تمام انسانها وجود دارند. البته این یک روی سکه است. روی دیگر آن زمانی است که اوقات فراغت با سرگرمی‌هایی پر شود که کارکرد منفی دارند. زیرا جستجوی سرگرمی برای فراغت اهمیت  اساسی دارد چنانچه اگر سرگرمی مناسب برای آن یافت نشود حالت خود را از دست می دهدو دیگر هویتی ندارد.
2-3-1-1-تفاوت تفریح با اوقات فراغت:
تفریح با اوقات فراغت رابطه نزدیکی دارد ولی با آن یکی نیست هر تفریحی در زمان فراغت انجام می گیرد ولی همه اوقات فراغت صرف تفریح نمی‌شود.
تفرج یا گردش آن بخش از گذران اوقات فراغت است که در محدوده سکونتگاهها در فضاهای درون شهری و برون شهری تحقق پیدا می‌کند و به عنوان بخشی از نیازها و فعالیتهای فراغتی عامه شهروندان محسوب می‌شود.

3-3-1-1-عوامل موثر بر کیفیت گذران اوقات فراغت:
علایق و سلایق شخصی، خود تاثیر زیادی در انتخاب نوع تفریح یا نحوه گذران اوقات فراغت دارد. اما این خود متاثر از عوامل متعددی نظیر اغراض ومقاصد فراغت، مباحث فرهنگی جامعه و حتی شهر می باشد.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 19.2 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مجموعه اقامتی تفریحی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه