جستجو در سایت

مطالعات مجموعه توریستی و تفریحی

2155 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مجموعه توریستی و تفریحی

108 صفحه فایل Word

بخشی از متن :
فهرست              مطالب
چکیده:
مقدمه :
فصل اول
  شناخت موضوع
1ـ‌ضرورت طرح مسئله
2ـ اهداف مورد نظر
پیشینه موضوع
1ـ  پیشینه سفر در ایران           
1-2 اهمیت سفر و جهانگردی از نگاه قرآن کریم
2ـ  توریسم
2ـ1ـ  تاریخچه جهانگردی 
3ـ  تاریخچه جهانگردی در جهان
3ـ1ـ  تاریخچه جهانگردی در ایران 
 بحث و نتیجه گیری
3-تعاریف و مفاهیم
3ـ 1ـ تعریف جهانگردی
3ـ2ـ تعریف جهانگردی از دیدگاه اقتصادی : 
3ـ3ـ تعریف جهانگردی از دید فنی:
3ـ4ـ جهانگردی به عنوان عامل روانشناختی :
3ـ5ـ جهانگردی از دیدگاه کل نگر :
4ـ‌ ‌دارایی های جهانگردی
4ـ1ـ  منابع طبیعی
4ـ2ـ  جاذبه های تاریخی و فرهنگی
4ـ3ـ دیگر جاذبه های جهانگردی
4ـ4ـ فعالیت های ورزشی ـ سرگرمی و تفریحی
4ـ5ـ  تاسیسات زیربنایی
4ـ6ـ  اسکان و پذیرایی رستوران و تسهیلات اضافی:
4ـ7ـ  اجزای تشکیل دهنده تجربه گردشگری
5ـ انواع توریسم 
6ـ انواع جهانگردی 
فصل دوم
7-فواید سیاحت :
   7ـ1ـ سیاحت و فرهنگ : 
7ـ1ـ1ـ فعالیت های تفریحی
8ـ تفرج (OUTDOOR RECREATION)
9ـ اوقات فراغت (LEISURE TIME)
10ـ ورزش و تفریح
10ـ1ـ  تعریف ورزش
10ـ2ـ روان شناسی ورزشی، رویکردی نظری
10ـ3ـ نگاهی به تعاریف مفاهیم مربوط به تفریح و تفرج
10ـ3ـ1ـ تفریح
11ـ سیاحت و جامعه شناسی :
11ـ1ـ سیاحت و سلامت :
11ـ2ـ سیاحت و اقتصاد : 
11ـ3ـ سیاحت وفراغت : 
12ـ کلیات راجع به توریسم داخلی  :
12ـ1ـ  عوامل بازدارنده فرهنگی صنعت توریسم در ایران :
13ـ  اکوتوریسم
13ـ1ـ  نیم رخ بازار اکوتوریسم 
14ـ  صنعت جهانگردی
14ـ1ـ  صنعت جهانگردی در جهان
14ـ2ـ  صنعت جهانگردی در ایران 
14ـ3ـ  صنعت جهانگردی ایران بعد ازانقلاب
14ـ4ـ  جایگاه ایران در بازار جهانی جهانگردی 
14ـ5ـ جهانگردی و اشتغال
14ـ6ـ  جهانگردی و امنیت اجتماعی
14ـ7ـ  سیاست های دولت درزمینه گسترش توریسم :
14ـ8ـ  سیاست کلی جمهوری اسلامی در مورد صنعت توریسم : 
15ـ مشکلات توسعه صنعت توریسم 
15ـ1ـ‌ کشور فاقد تاسیسات جامع گردشگری قابل قبول در دنیاست
15ـ2ـ هتل‌های ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارند
16ـ نقش جهانگردی در استراتژی ملی : 
17ـ  نارساییهای بهره برداری از صنعت جهانگردی : 
17ـ1ـ  تسلط به درآمد نفت :
17ـ2ـ  نقش رسالت دولت در توسعه جهانگردی :
18ـ جاذبه های توریستی ایران
فصل سوم
نمونه های موردی
1ـ نمونه های داخلی
1ـ1ـ -مجموعه اقامتی تفریحی باری (ارومیه)
1ـ2ـ مجموعه توریستی چاف ( لنگرود)
2-نمونه های خارجی
2ـ1ـ مجموعه توریستس نخل جمیرا (دوبی)
فصل چهادم
برنامه فیزیکی
1ـ ضوابط نظرگاه و منظره پردازی
1ـ1ـ  منظر و فضاهای خود مجموعه 
2ـ‌فضاهای پیشنهادی یک مجموعه توریستی در حالت کلی:
3ـ  فضاهای اقامتی ـ استراحتگاهی مجموعه سایت
3ـ1ـ خورگشت
3ـ2ـ کمپینگ
3ـ3ـ  متل
3ـ4ـ هتل
3ـ5ـ نظر گاهها
4ـ استاندارد و ضوابط
4ـ1ـ شاخص طراحی منظر
4ـ2ـ موارد استفاده بصری از آب در طراحی
5ـ ضوابط و معیارهای پوشش گیاهی
6ـ  مطالعات طراحی هتل
6ـ1ـ‌استاندارد و ضوابط طراحی هتل
7ـ زون بندی و ظرفیت مجموعه
7ـ1ـ  شرح  و تعریف انواع تأسیسات اقامتی و پذیرائی
8ـ  شرح و تعریف نمونه هایی مکانهای ورزشی
8ـ1ـ  مانژ اسب سواری
ایده های طرح
1ـ پیش زمینه آغازین طرح گذر از مراحل
1ـ1ـ خارج ساختن و آزاد نمودن فکر از نمونه های موجود
1ـ2ـ تدوین الفبای طرح از طریق شناخت واستفاده از توان های بالقوه
1ـ3ـ نتایج و پیآمدها
2ـ  احکام طراحی
2ـ1ـ  احکام بخش اداری ـ اقامتی
2ـ2ـ  احکام بخش فرهنگی و نمایشگاهی
2ـ3ـ  احکام بخش تفریحی و خدماتی
2ـ4ـ  فضاهای ادرای و نمایشگاهی
2ـ5ـ آب نما و فضاهای نشستن در کنار ان
2ـ6ـ  فضاهای خدماتی و تأسیسات
سازه و تأسیسات
1ـ  اسکلت بندی
1ـ1ـ دیواره های باربر:
1ـ2ـ ساختار مد وله:
1ـ3ـ سیستم سازه ای پیشنهادی
2ـ‌ شناخت شرایط داخلی و انتخاب  تاسیسات:
2ـ1ـ سیستم های مکانیکی و الکتریکی رایج در ساختمانها عبارتند از :
2ـ2ـ سیستم HVAC پیشنهادی در طرح مجموعه
2ـ3ـ  آتش نشانی:
2ـ4ـ سیستم برق رسانی اضطراری
2ـ5ـ گرمایش متمرکز :
2ـ6ـ  روشنایی:
2ـ7ـ  مقاومت در برابر حریق
2ـ8ـ  گسترش و پخش شعله ها
2ـ9ـ  مقاومت مبلمان در برابر حریق:
2ـ10ـ  سیستم های تشخیص آتش و آژیر خطر و اطفاء حریق:
2ـ11ـ محدودیت ارتفاع برای ساختمان و مساحت یک طبقه
2ـ12ـ وزن و بار سنگین
فصل پنجم
شناخت استان و شهرستان
1ـ معرفی استان
1ـ1ـ موقعیت و وسعت:
2ـ1ـ ویژگیهای طبیعی:
1- ارتفاعات شمالی
3ـ اقلیم 
3ـ1ـ جریان توده های هوا:
3ـ2ـ منابع آب :
3ـ3ـ پوشش گیاهی
3ـ4ـ جمعیت 
3ـ5ـ زبان و فرهنگ 
3ـ6ـ ایلات و عشایر فارس
3ـ7ـ ویژگیهای اقتصادی
3ـ8ـ کشاورزی
3ـ9ـ دامداری 
3ـ10ـ صنعت و معدن
3ـ11ـ انرژی و سوخت
3ـ 12ـ راهها
4ـ جغرافیا و اقلیم و فرهنگ شیراز                      
5ـ  زمین شناسی و زلزله :
5ـ1ـ لرزه خیزی- خاک و پوشش گیاهی : 
5ـ2ـ خاک و پوشش گیاهی :
5ـ3ـ  کلیاتی در مورد فرهنگ و بافت جمعیتی :
6ـ معرفی اجمالی منطقه 6 شهرداری شیراز
6ـ1ـ  ویژگی‌های عمومی و جغرافیایی منطقه
6ـ2ـ ویژگی‌ زیست محیطی
6ـ3ـ  ویژگیهای جمعیتی
6ـ4ـ  ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی
6ـ5ـ گیهای کالبدی- فضایی
6- جایگاه و نقش فعلی منطقه

 بستر طرح
1-مکان یابی و معرفی سایت پروژه
1ـ1ـ ویژگی‌های عمومی منطقه
1ـ2ـ ویژگی‌ زیست محیطی منطقه
1ـ3ـ موقعیت سایت پروژه
2ـ تحلیل سایت
2ـ1ـ دیاگرام دسترسی ها
2-2-دیاگرام تابش خورشید
2-3- دیاگرام جهت وزش باد
منابع  و ماخذ

چکیده:
برای آغاز طراحی ابتدا به اطلاعات جامع وکاملی در مورد موضوع مورد نظربستر طراحی و ..... داریم که تحقیق حاضر برگرفته از این منظور است.
توسعه توریسم در سطح جهان به عنوان صنعتی که جایگاه کنونی آن از نظر درآمد  جهانی ، ( بعد از نفت و ماشین سازی) سوم می باشد و پیش بینی می شود که تا سال 2020 به رتبه اول در این زمینه ترقی باید . از  طرفی وجود امکانات و جاذبه های توریستی فراوان در کشور ایران ( جاذبه های تاریخی ، طبیعی ، فرهنگی و ...) به طوری که از لحاظ امکانات بالقوه جزو ده کشور اول جهان محسوب می شود در حالی که  از جنبه استفاده از این مواهب در رده هفتادم و سهمش از  این درآمد جهانی کمتر از یک درصد است. در طرح حاضر سعی شده است با توجه به پتانسیل های استان فارس و شیراز در زمینه صنعت توریسم و گردشگری و ضعف های موجود در این زمینه و همچنین نقش این صنعت در توسعه اقتصادی و فرهنگی گامی موثر برداشته شود.
 
مقدمه :
   توریسم امروزه بـه عنوان یـک صنعت ویـک امـر سود آور در تمـام زمینــه های سیاسی , اقتصادی وفرهنگی بشمار می آید ودولتها در برنامه های توسعه ، توجه خاصی به آن مــی نمایند ، امری که تا بحال درکشور مــا به طور خیلی جدی جا نیفتاده وبــا فراز ونشیبهای بسیاری در گیر است .
نقش واهمیت توریسم در زمینه تربیت روانی و فکری و همچنین اهمیت توریسم بـه عنوان یک صنعت درآمد زا برای دولت ومردم بومی هر بخش از کشور بر کسی پوشیده نیست .
جهانگردی بــا پدید آوردن تفاهـم متقابل میان ملتها بــه پیشبرد واستقرار صلــح جهانی کمکهای شایسته ای می کند .
جهانگردی به هیچ وجه یک پدیده وارداتی نیست , بلکه در دین اسلام نسبت به آن توجـه شده وایران به عنوان یک کشور توریستی دارای جاذبه های فراوانی می باشد .
متأسفانه در زمینه سیاحت این خطر وجود دارد که آن دسته از کشورهای پذیرای جهانگرد کــه هنوز از رشد اقتصادی کافی برخوردار نیستند , تحت تأثیر فرهنگ وآداب جهانگـردان کشورهای توسعه یافته قرار گرفته ورفته رفته در آن فرهنگ مستحیل شده وآداب سنتی و روشهای خود را به فراموشی بسپارند .
در صنعت توریسم عصر حاضر ترتیبی برای آشنایی جهانگردان ، بــا فرهنگ جامعه میزبان اندیشیده نشده وگاهی اوقات موسساتی که این امر بدانها محول شده بــه جهانگردی صرفاً بعنوان صنعتی پولساز می نگرند که باید اوقات فراغت جهانگردان را به دور از پیچیدگیهای فرهنگی جوامع میزبان پرکند .
صنعت گردشگری از دو طریـق مستقیم وغیـر مستقیم اشتغال ایجاد می کند زیـرا صنعت توریسم یک صنعت خدماتی محسوب می شود ومی تواند مشاغل گوناگونی در بازارهای کار عرضه کند ,در این صنعت خدماتی نیروی انسانی بیش از هر بخش دیگری اهمیت می یابد  به موازات افزایش توریستها ، نیاز به نیروی انسانی بالا می رود واین بـه ویژه در کشورهای در حال توسعه مهم به نظر می رسد وتا حدودی می تواند مشکل بیکاری را در ایـن جوامع بر طرف کند .
جهانگردی وتوریسم را در جهان به عنوان یک صنعت بدون آلودگی و دود شناخته اند .
با اندکی توجه به شهر شیراز توجه انسان به تاریخ کهن و تمدن غنی شهر شیراز جلب میشود.حال آنکه چگونه به تاریخ وتمدن این شهر توجه شده و چگونه شهر شیراز را باید معرفی کرد؟
شهری که بستری است برای پرورش پادشاهانی بزرگ و عادل چون کوروش وشاعرانی خوش ذوق چون حافظ و سعدی.
پس باید به این شهر افتخار کردو بالید.
در سطح شهر کنونی چیزی که پیداست به نگهداری ومعرفی آثار تاریخی خیلی کم توجه شده به شکلی که حتی مکان کافی و در خور در سطح شهر  برای بازدید مسافران خصوصا مسافران خارجی وجود ندارد
اکثر هتل های جهانگردی در جای نامناسبی قرار دارند.به شکلی که در آنهاو فقط شهری آلوده شلوغ و عاری از نظم را نشان میدهد
و شاید این نیاز با ساخت اقامتگاههایی مناسب تر با بستری مناسب تر کمرنگ تر شود.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 1.56 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مجموعه توریستی و تفریحی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه