جستجو در سایت

مطالعات مجموعه فرهنگی تفریحی

1304 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مجموعه فرهنگی تفریحی

113 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات مجموعه فرهنگی تفریحی
فهرست مطالب                                                                                                                      صفحه                                                   
بخش اول شناخت  ............................................................................  1 
فصل اول  :  مقدمه  ........................................................................................................ 3-4                                                                                
فصل دوم :   مطالعات جغرافیایی ,اقلیمی,طبیعی  ........................................................................................ 5      
      2-1-1      موقعیت جغرافیایی و اقلبم کشور ایران  ................................................................................................................5 
      2-1-2      موقعیت جغرافیایی و اقلیم استان لرستان  .............................................................................6-8 
2-1-3      وجه تسمیه و پیشینه تاریخی  .................................................................................................9 
2-1-4      مشخصات جغرافیایی  .....................................................................................................10-11 
2-1-4-1   شهرها و شهرستان  .......................................................................................................10-11 
2-1-5      اقلیم و شرایط آب و هوایی  .........................................................................................12  
2-1-5-1   بارش  .................................................................................................................................................13 
2-1-5-2   دما  ....................................................................................................................................14 
2-1-5-3   باد  ......................................................................................................................15 
2-1-6       ناهمواریها  .......................................................................................................................................16 
2-1-6-1   نواحی کوهستانی  ..........................................................................................................16-17 
2-1-6-2   مراتع  ......................................................................................................................................................18 
فصل سوم:   مطالعات تاریخی ,اجتماعی و فرهنگی  ...............................................................................................19 
     3-1-1       جغرافیای تاریخی  .........................................................................................................................19 
     3-1-2       لرستان پیش از تاریخ  ......................................................................................................................19   
     3-1-3       لرستان در دوره های تاریخی  .............................................................................................19 -26  
     3-1-4       آثار تاریخی  ....................................................................................................................................27-28 
     3-1-4-1   آثار تاریخی خرم آباد  ....................................................................................................29-34 
     3-1-4-2   آثار تاریخی شهرستان بروجرد  .........................................................................34-37 
     3-1-5      گردشگاه ها و دیدنی ها  .....................................................................................................38 
     3-1-6      منابع آب  .........................................................................................................................39 
     3-1-6-1  آبشارها  ........................................................................................................................39 
     3-1-6-2  چشمه ها و سراب ها  ...............................................................................................................39 
     3-1-7     ویژگی های فرهنگی  ........................................................................................................40 
     3-1-7-1  منشا واژه لر  .........................................................................................................................40 
     3-1-7-2  شعبه های لر  ................................................................................................................40-41 
     3-1-7-3  کیش  ............................................................................................................................................41 
     3-1-7-4  نژاد  ................................................................................................................41-42 
     3-1-7-5  زبان  .................................................................................................................42 
     3-1-8   ویژگی های اجتماعی  ....................................................................43-49 
فصل چهارم: مبانی نظری طراحی  ...........................................................................................50 
      4-1-1      تعریف فرهنگ  ..................................................................................................................50-51 
      4-1-2      تعریف فرهنگ نزد ایرانیان  .........................................................................................51 
      4-1-3      معماری فرهنگ  ...........................................................................................51-52 
      4-1-4      معماری و هویت  .................................................................................................53 
      4-1-5      سرزندگی  ..........................................................................................................................53-55 
      4-1-6      فضا  ......................................................................................................................55 
      4-1-7      شناخت انسان  ...........................................................................................................................55-56 
      4-1-8      کلیات دیدگاه های مداخله در فضا  ...........................................................................................56 
      4-1-8-1   بینش عملکرد گرا  .........................................................................................56 
      4-1-8-2   بینش طبیعت گرا  ....................................................................................................56 
      4-1-8-3   بینش فرهنگ گرا  ........................................................................................................57 
      4-1-8-4   جمع بندی دیدگاه ها  ................................................................................................................57 
فصل پنجم :  بررسی نمونه های مشابه  ...............................................................................................58                                                         
       5-1-1      نمونه های داخلی  ..............................................................................................58   
      5-1-2      فرهنگ سرای خاوران  ..........................................................................................................58-59  
      5-1-3      فرهنگ سرای نگارستان ( موزه قرآن )  ..........................................................................................59-61 
      5-1-4      فرهنگ سرای سرو  .................................................................................................................61-65 
      5-1-5      نمونه های خارجی  ........................................................................................65    
      5-1-5-1  مجموعه های فرهنگی پمپیدو ( پاریس )  ..........................................................................................65-66 
      5-1-5-2  مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبانو  ..................................................................67-69   
بخش دوم مداخله در طراحی  .....................................................................................................70 
فصل اول: بررسی سایت............................................................................................................. 70
     1-1-1 موقعیت سایت ............................................................................................................. 70
     1-2-1 وضعیت طبیعی ..................................................................................................... 71
     1-3-1 شناسایی سایت ................................................................................................. 72                                                                    
فصل دوم: فضاها و دیاگرام روابط فضاها ............................................................................................. 79                              
فصل سوم : نحوه تقرب به طرح...................................................................................................  92                                                         
فصل چهارم: نقشه ها............................................................................................................... 103          


بخش اول شناخت
فصل اول: مقدمه
استان لرستان در دهه های اخیر شاهد بوجود آمدن و گسترش بی رویه و ناموزون فرهنگهای متعدد و متنوع و به خصوص متأثراز فرهنگهای بیگانه شده است. به منظور وحدت بخشیدن و رشد و اعتلای فرهنگ عامه ایجاد مجموعه های فرهنگی با امکانات جدید مورد نیاز است تا بتواند جزء فرهنگ های شهری و فرهنگ های مختلف در سطح منطقه را به سوی وحدت و نقطه مشترکی رهنمون کند و موجبات آنها را فراهم آورد . برای نیل به جهت تبلور بخشیدن و انعکاس فرهنگ قوم لر در منطقه نیازمند کانون و مرکزیتی فرهنگی هستیم تا بتواند این روابط را عینیت بخشد . مقیاس روابط فرهنگی ازسویی مبتنی بر جامعه درون شهری و از سویی روستائی و عشایری تأثیر و تقابل آن دو بر یکدیگر می باشد .
کمبود مشهود چنین کانون فعالیتهائی باعث رشد فرهنگ نظام نیافته  ومتاثر از غرب در میان جوانان  می شود که روز به روز موجب گسستگی با فرهنگ گذشته و مواجهه با بحران بی هویتی از طرفی و از طرف دیگر مواجهه با الگوهای رفتاری ناهنجار ساکنین شهر وروستائی منطقه میگردد . از طرفی نیاز به تعاریف جدیدی از پیوندهای انسان و طبیعت که با گسترش جمعیت شهرنشین و توسعه بی رویه شهرها به مخاطره می افتد، ایجاد امکانات فرهنگی جدید و با اندیشه ای تازه ، دلیل دیگری برای طرح موضوع و نقطه آغازینی جهت مطرح گشتن این پژوهش گشته است. 
در جواب به اینکه فضا در نسبت با شهر بروجرد و منطقه دارای چه جایگاه و منزلتی و مقیاسی است، باید گفت موضوع به لحاظ ماهیت عملکردی ، فرهنگی ،آموزشی ، تفریحی و در مقیاس منطقه و فراتر از شهر بروجرد قابل بحث است. مطالعات تمام موضوعات بالا را شامل شده و طراحی در قالب یک مجتمع فرهنگی تفریحی شکل یافته است . طراحی مجموعه مزبور در قالب زمان و مکان ، فاقد هر گونه سوابق قبلی و از این حیث، موضوعی بکر در منطقه بوده و در طرح تفصیلی کاربری اراضی مذکور به عنوان فضای شایان و جوابگوی نیاز های مردم منطقه بخصوص شهرنشینان بروجرد در قالب طرحی منسجم از طرف دیگر ، لزوم طراحی چنین موضوعی را ضروری می نماید .

فصل دوم:  مطالعات جغرافیاِی، اقلیمی،طبیعی
  2-1-1  موقعیت جغرافیایی و اقلیم کشور ایران
اصولا در بسیاری از مناطق جهان اقلیم به وسیله ی عرض جغرافیایی و اربفاع از سطح دریا مشخص می شود. 
کشور ایران با قرار گرفتن بین 25 و 45 درجه عرض جغرافیایی شمالی در منطقه گرم قرار دارد و از نظر ارتفاع نیز فلات مرتفعی است که مجموع سطوحی از آن که ارتفاعشان از سطح دریا کمتر از 475 متر است، درصد بسیار کمی ار سطح کل کشور را تشکیل می دهند.ایران کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه ی خاورمیانه است. نام رسمی آن جمهوری اسلامی ایران و پایتخت آن تهران است. وسعت این کشور 1,648,195 کیلومتر مربع است و بر اساس آمار سال 1385 هجری شمسی 70 میلیون و 472 هزار نفر جمعیت دارد.در شمال با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان؛ در شرق با افغانستان و پاکستان؛ و در غرب با ترکیه و عراق مرز زمینی دارد و همچنین دارای مرز دریایی در شمال با دریای خزر و در جنوب با خلیج فارس و دریای عمان است، که دو منطقه نخست از مناطق مهم استخراج نفت و گاز در جهان هستند.ایران به عنوان یک سرزمین و یک ملت دارای تاریخی کهن (حداقل هفت هزار سال) است و یکی از تاریخی ترین کشورهای جهان به شمار می رود. اسلام دین رسمی، تشیع مذهب رسمی و فارسی زبان رسمی ایران است.
طبق قانون تقسیمات کشوری اکنون ایران از 30 استان تشکیل شده است.

2-1-2  موقعیت جغرافیایی واقلیم استان لرستان
استان لرستان درغرب ایران ودربخش کوهستانی سلسله جبال زاگرس بااشغال 74/1 درصدیعنی یک پنجاه وهفتم ازسطح کل کشوربامساحتی بالغ بر 2/28803 کیلومترمربع درمقام سیزدهم ازنظرمساحت قراردارد.این استان ازجانب شمال به استان مرکزی وهمدان ، ازغرب به استان ایلام ، ازجنوب به استان خوزستان وازشرق به استان اصفهان محدوداست.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 14.2 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مجموعه فرهنگی تفریحی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه