جستجو در سایت

مطالعات مجموعه فرهنگی شمس تبریزی

1492 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مجموعه فرهنگی شمس تبریزی

125 صفحه فایل Word به همراه 27 اسلاید + کلیه نقشه ها و فایل های مکس

بخشی از متن :
فهرست مطالب
صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: تعاریف عملیاتی
۱-۱- فرهنگ                                                                                               ۸
۱-۱-۱- مفهوم شناسی فرهنگ و وی‍گی های آن                                        ۸
۱-۱-۲- ویژگیهای فرهنگی                                                                    ۱۰
۱-۱-۳- نمای شماتیک فرهنگی                                                              ۱۱
۱-۱-۴- شاکله بندی فضای شناختی فرهنگ                                            ۱۲
۱-۱-۵- مجموعه فرهنگی                                                                     ۱۳
۱-۲-  شمس تبریزی
۱-۲-۱- سخن شمس : آینه شخصیت او                                                ۱۹
۱-۲-۲- خود پنهان گری و مردم آزمائی                                                  ۲۱
۱-۲-۳- پرخاشکری مهربان                                                                  ۲۲
۱-۲-۴- دشمن تقلید                                                                           ۲۳
۱-۲-۵- میزبان بزم خدا                                                                        ۲۳
۱-۲-۶- آواره ای در جستجوی گمشده                                                     ۲۴
۱-۲-۷- سیمای انسان والا در مثنوی مولانا                                               ۲۵
۱-۳- فضا
۱-۳-۱- مفهوم فضا                                                                               ۲۹
۱-۳-۲- طراحی فضای شهری                                                                 ۳۴
۱-۳-۳- نقش طراحی از دیدگاه ارزشی                                                     ۳۴
۱-۳-۴-از نظر اکولو‍ژی                                                                           ۳۵
۱-۳-۵- از نظر عدالت اجتماعی                                                               ۳۵
۱-۳-۶- ادارک فضا                                                                                 ۳۶
۱-۴- جمع بندی                                                                                               ۳۹

فصل دوم : بیان مسئله                                                                                صفحه

۱-۲-  هویت                                                                                                     ۴۲
۲-۱-۱- هویت و معماری                                                                          ۴۲
۲-۱-۲- هویت پایدار در معماری                                                                ۴۳
۲-۱-۳- هویت ناپایدار در معماری                                                              ۴۴
۲-۱-۴- راه حل بحران                                                                              ۴۴
۲-۱-۵- معماری ، مرگ و جاودانگی                                                           ۴۵
۲-۲- هنر ، سرچشمه ی فرهنگ                                                                      ۴۷
۲-۲-۱- ارتباط هنر و فرهنگ و تاثیر آن بر زندگی                                         ۴۸
۲-۲-۲- معماری به عنوان بستر فرهنگ                                                     ۴۸
۲-۲-۳- هماهنگی و سازگاری معماری و طبیعت                                          ۴۹
۲-۲-۴- انسان ، طبیعت ، معماری                                                             ۵۰

فصل سوم: بیان اهداف و مبانی نظری طرح و بررسی نمونه های موجود

۳-۱- بیان اهداف
۳-۱-۱- هدف کلی                                                                                    ۵۴
۳-۱-۲- هدف کلان                                                                                    ۵۴
۳-۱-۳- اهداف خرد                                                                                 ۵۵
۳-۱-۴- مبانی نظر عام طرح                                                                      ۵۵
۳-۲- نیازهای فرهنگی و روان انسان در شهرهای جدید
۳-۲-۱- ضرورت ایجاد مراکز فرهنگی                                                             ۵۶
۳-۲-۲- مراکز فرهنگی در جهان                                                                  ۵۷
۳-۲-۳-  مراکز فرهنگی در ایران                                                                 ۵۸
۳-۳- بررسی نمونه های مشابه
۳-۳-۱- مرکز هنرهای زیبا و نمایشی دانشگاه فلوریدا                                  ۶۱
۳-۳-۲- مرکز فرهنگی و لفسبورگ                                                               ۶۲
۳-۳-۳- فرهنگسرای خاوران                                                                       ۶۴
۳-۳-۴- فرهنگسرای نیاوران                                                                     ۶۶

فصل چهارم : بستر طرح                                                                          صفحه

۴-۱- معرفی استان آذربایجان شرقی                                                              ۷۰
۴-۱-۱-  حدود تبریز                                                                              ۷۱
۴-۱-۲- بررسی ویژکی های طبیعی شهر تبریز                                          ۷۲
۴-۱-۳- آب و هوا و اقلیم                                                                         ۷۳
۴-۱-۴- حرارت                                                                                      ۷۳
۴-۱-۵– بارش                                                                                     ۷۴
۴-۱-۶- وزش باد                                                                                   ۷۵
۴-۱-۷- فشار هوا                                                                                  ۷۶
۴-۱-۸- تابش نور خورشید                                                                     ۷۶
۴-۱-۹- زمین شناسی                                                                           ۷۷
۴-۱-۱۰- زمین لرزه های ثبت شده تبریز                                                   ۷۸
۴-۲- بررسی تاریخی شهر تبریز
۴-۲-۱- جغرافیای تاریخی و فرهنگی                                                       ۷۸
۴-۲-۲- تبریز در دوره قاجاریه                                                                ۷۹
۴-۳-۲- تبریز در دوره پهلوی                                                                  ۸۰

فصل پنجم : سایت آنالیز
۵-۱- معرفی سایت                                                                                 ۸۳
۵-۲-  دلایل انتخاب سایت                                                                         ۸۳
۵-۳-  همجواریها                                                                                      ۸۴
۵-۴-  دید و منظر                                                                                    ۸۵
۵-۵- بررسی آلودگی صوتی                                                                          ۸۵
۵-۶- یافته های بخش مطالعات زمینه                                                            ۸۵
۵-۷-بررسی ویژگی‌های طبیعی شهر تبریز                                                     ۸۶

فصل ششم : تاسیسات                                                                                صفحه

۶-۱- سیستم های گرمایش و سرمایش                                                          ۹۱
۶-۱-۱-سالن های نمایش                                                                     ۹۱
۶-۱-۲- سیستم تهویه صحنه                                                                ۹۲
۶-۱-۳- کتابخانه و موزه ها                                                                    ۹۲
۶-۱-۴- فضاهای آموزش ، اداری و فعالیتهای مشابه                                 ۹۲
۶-۱-۵- غذاخوری و تریا                                                                       ۹۲
۶-۲- سیستم روشنایی                                                                                ۹۳
۶-۳- سیستم آتش نشانی                                                                           ۹۳

فصل هفتم : برنامه فیزیکی

۷-۱- تحلیل                                                                                                 ۹۵
۷-۲- برنامه های فیزیکی                                                                               ۹۶
۷-۳- مبانی برنامه ریزی                                                                                ۱۰۰
۷-۴- طرح جامع فیزیکی                                                                               ۱۱۰
۷-۵- جمع بندی برنامه فیزیکی                                                                      ۱۱۴

فصل هشتم : طرح                                                                                         ۱۱۵

شمس تبریزی:

«شمس تبریزی» کیست؟ فرشته‌ای در هیأت انسان و یا انسانی در چهار چوب بسته‌ی تن با همه‌ی ضعف‌ها، حسدها و پویایی‌ها و شکوفایی‌ها. آیا 

می‌توان انسان آسمانی را در گستره‌ی خاک سراغ گرفت؟ و اگر سراغ چنین انسانی را بگیریم، آیا حکایت از ساده نگری و یکدست اندیشی ما 

ندارد؟
شمس تبریزی کیست که این چنین مولانا را آشفته و بیدل و دستار می نماید؟ و مولوی را بر آن می دارد که دیوان شعری بسیار با ارزش و فاخر به 

نام شمس بسراید و به وی تقدیم کند.
شمس الدین محمد پسر علی پسر ملک داد تبریزی از عارفان مشهور قرن هفتم هجری است، که مولانا جلال الدین بلخی مجذوب او شده و بیشتر 

غزلیات خود را بنام وی سروده است.

بیان مسئله:

تاثیر فرهنگ بر هنر، هنر بر فرهنگ، فرهنگ بر معماری، بخصوص درقرن حاضر، صد چندان شده است. این تاثیر به حدی است که نفوذ هرکدام از حوزه های یادشده در دیگری درپاره ای موارد باعث تغییرات بنیادی شده است و از طرف دیگر نمی توان یک هنرمند یا فیلسوف یا عالم را به تنهایی در حوزه خودش مورد مطالعه قرار داد. گاه یک هنرمند با اثر هنری خود سخنی فیلسوفانه و یا عالمانه می گوید و یا کار فیلسوف، رابطه گفتارها و اندیشه‌های وی با مردم و درک آنها از جانب ایشان، می‌تواند هنر باشد. اما وجود این تعاملات نیازمند ایجاد فضای مناسب برای هنرمندان، ادیبان و عارفان درهر شهری می باشد، شهرهایی چون شهر تبریز نیز با توجه به سابقه فرهنگی و تاریخی خود نیازمند اینچنین فضاهایی هستند.

اهداف پروژه:
هدف کلی : 
طراحی مجتمع فرهنگی شمس تبریزی

هدف کلان :
توجه به فرهنگ و نقش و تأثیر آن بر معماری و طراحی فضاها در راستای هویت بخشی به فضاهای ادبی و عرفانی در جهت هماهنگی با روحیه ادبا و عرفا.

اهداف خرد :
۱- توجه به توسعه و ترویج اندیشه فرهنگی و ادبی به عنوان هدف اصلی یک مرکز فرهنگی
۲- ایجاد فضای مناسب جهت برگزاری نشست های ادبی بین ادبا و عرفا
۳- ایجاد فضای مناسب جهت برپایی سمینارو جشنواره ادبی و فرهنگی در راستای اهداف آموزشی پژوهشی و اطلاع رسانی
۴- هدایت مجموعه در جهت ارتباط با مراکز فرهنگی و هنری در داخل و خارج از کشورو ایجاد شبکه های اطلاعاتی
۵- وجود فضای مناسب جهت جمع آوری و نگهداری منابع خاص اطلاعاتی

 

۱- چکیده تحقیق :

پیوند هایی که در یک گروه کوچک و تحت نظارت به دست و پای فرد بسته شده بود، حال برای همیشه پاره شده اند. او در میان توده ای از انسان هایی که با اصل و نسب مختلف در شهرها دور هم جمع شده و موجودیت غیرقابل انکاری دارند، گم می شود. مردم زیادی در اطراف شخص هستند که او فقط گذری با آنها روبرو می شودو از این رو با هیچ یک از آنان نمی تواند از نزدیک آشنا شود. عواطف اجتماعی می توانند فقط در یک دایره ی کوچک و ثابت از انسان هایی که زندگی خود را با یکدیگر تقسیم می کنند، رشد کند. وقتی که چهره ها و شخصیت های بیگانه در اطراف بلاانقطاع عوض می شوند، روح انسان برای این که خود را از سرگردانی حفظ کند، به انزوا پناه می برد. بنابراین آزادی به بهای انزوا پرداخت شده است. صرفنظر از محیط خانوادگی هرکس به حال خود گذاشته شده است.
اینجاست که باید او را دریافت، درد نهان او را فهمید و به شیوه ای که پسندیده و مطلوب باشد، سلامت روان را به او بازگرداند.
با توجه به ویژگیهای امروزی زندگی شهرنشینی و تبعات آن برای قشرادبی، لزوم به وجود آمدن فضایی که امکان حضور سازنده ادیبان و عارفان را در عرصه جامعه هنری فراهم آورده احساس می شود. برای رسیدن به چنین منظوری ایجاد فضایی برای ظهور و فعالیت تخصصی ادیبان و هنرمندان در شاخه های مختلف ادبی که آن هنرمندان در شاخه های مختلف بتوانند نیازهای خود را برای حضور در اجتماع فرهنگی و ادبی برآورده کرده و موجب تبادل اندیشه و اطلاعات ایشان بشود، احساس می شود.
توسعه و ترویج اندیشه هنری و فرهنگی و ادبی، برگزاری نشست های ادبی بین ادبا و عرفا، برپایی سمینارو جشنواره، ارتباط با مراکز فرهنگی و هنری در داخل و خارج از کشور، جمع آوری و نگهداری منابع خاص اطلاعاتی،ایجاد شبکه های اطلاعاتی با دیگر مراکز فرهنگی را می توان از اهداف این مجموعه فرهنگی برشمرد که در سه قسمت اهداف پژوهشی، اهداف اطلاع رسانی تخصصی واهداف آموزشهای تخصصی خلاصه می شود.

منظورازانتخاب این عنوان تنها طراحی یک فضا نیست، بلکه بررسی نقش و تاثیرعوامل طراحی دو بعدی در طراحی های سه بعدی است، به عبارت دیگر بررسی عواملی که بتوانند معماری را در جایگاه هنری و فرهنگی آن یاری رسانند.
چنانچه شناخت نسبت به این حوزه مفاهیم پایه هنری و ادبی کامل صورت بپذیرد، درک معنا، انتقال پیام، مفهوم فضا بهتر دریافت می گردد و در خلق فضاهای بهینه، می توان کارآمدتر عمل نمود، لذا این رساله به دنبال شناخت این اصول و پایه ها ومفاهیم حرکت می نماید تا در رابطه با طراحی فضاهای معماری بتوان کارآمدتر عمل نمود. هدف در این میان پیدا کردن و ترکیب عناصرو کیفیتهایی می باشد که بتوانند دریک سیستم به وحدت لازم برسند و کیفیت مورد انتظار را برای برطرف کردن نیازهای مخاطبان مجموعه ایجاد کنند.

بخش اول:مطالعات
فصل اول: تعاریف عملیاتی
در این فصل واژه هایی که در روند پروژه تأثیر گذارند،‌مورد بررسی قرار می گیرد.
عنوان تحقیق: طراحی مجموعه فرهنگی شمس تبریزی با رویکرد ادراک فضا
این واژگان شامل فرهنگ، مجموعه فرهنگی، شمس تبریزی، فضا و ادراک فضا است که در زیر به آن ها پرداخته شده است.

۱-۱- فرهنگ:
فرهنگ تکنیک واقعیتی ارزنده و تاریخی است که دگرگونی ویژه ای در صنعت پدید آورده، زیرا اگر چه بدون تردید در افزایش و تکامل ابزار تولید مؤثر بوده و حتی در جهان، نظری سود جویانه افکنده و حقایق را در جهان از یاد برده است در عوض توانسته است تغییرات قابل ملاحظه ای را به وجود آورد.
فرهنگ مانند سرزمین، مانند خردمندی و شادی و خوشبختی، نه وارد کردنی است نه خریدنی. فرهنگ و خردمندی به تدریج و با تلاش مستمر نسل ها، مثقال مثقال به وجود می آیند، اما حفظ آنها –به خصوص در چنین روز و روزگاری– به تلاشی مضاعف نیاز دارد، وگرنه خروار خروار از دست می روند!
۱-۱-۱- مفهوم شناسی فرهنگ و ویژگی های آن:
فرهنگ جوهر اساسی حیات انسانی و فصل ممیز بین انسان و حیوان است. در نگاهی کلان فرهنگ، روح، هویت و موجودیت هر جامعه است که در قالب های ویژه ای بروز و ظهور می یابد، فرهنگ هر جامعه، مهم ترین شاخص برای معرفی سیمای آن جامعه است، اصولاً تصور جامعه ای عاری از فرهنگ غیر ممکن می نماید. اساس جامعه و محور واقعی آن فرهنگ است.
اصطلاح فرهنگ (Culture) به عنوان فرآورده ی اجتماع بشری در حوزه های مختلف علوم اجتماعی، تعریف های گوناگونی یافته و برداشت وسیع، گسترده و همه جانبه ای از این واژه به عمل آمده است. تعاریف متعدد از سوی صاحب نظران عرصه های مختلف علوم، بیانگر دیدگاه متنوع فکری و فرهنگی در این باره است. چرا چنین است؟
فرهنگ با انسان سروکار دارد، می توان آن را نقطه تمایز بین انسان و حیوان دانست، انسان ها هم حقیقتی تودرتو و ضمیری لایه لایه دارند، وقتی که اصطلاح فرهنگ در مورد انسان به کار می رود، با توجه به تعاریف متعدد انسان و نیز حقیقت پیچیده و تو در توی آدمی، احتمال توافق بر سر چندوچون فرهنگ، بسیار کم می شود.
فرهنگ واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء است، فر به معنای جلو، بالا، بر و پیش آمده است و هنگ نیز از ریشه ی اوستایی تنگا به معنای کشیدن و سنگینی وزن است.
در واقع به طور ساده، فرهنگ هوایی است که در آن نفس می کشیم و زندگی می کنیم. در تعریفی ساده، فرهنگ چیزی است که به زندگی ارزشی حیاتی می بخشد. یعنی جوهر زندگی است و برای آن معنا ارائه می کند. به عبارت دیگر، پاسخگویی دغدغه های بشری و مسایل اساسی اوست که بدون آنها زندگی انسان، معنا و مفهوم بنیادی خود را از دست می دهد. برخی آن را مجموعه نگرش ها، ارزش ها و هنجارها می دانند و بعضی هم آن را مجموعه علم، هنر و معنویات یک جامعه تلقی می کنند. عده ای قایلند که مفهوم فرهنگ اطلاق می شود بر منظومه ی فکری تصریح شده یا حتی صیقل ناخورده ای که حدود، ثغور، حریم، میزان و مرزهای رفتاری را در جامعه تعریف می کند و به همان دلیل، الگوی رفتاری خاص و همخون با نظام ارزشی حاکم بر رفتار جمعی ارایه می کند. بعضی دیگر معتقدند مجموعه آداب، اندیشه ها، دیدگاه ها، اعتقادات و ارزش های یک قوم را که اولاً برخوردار از وحدت تألیفی باشد و ثانیاً اقیانوس دوار آن قوم را فرا گرفته باشد و ثالثاً آدمیان غافلانه و غیر مختارانه در آن غوطه ور باشند، فرهنگ می نامند. در یک تعریف آن را مجموعه ی پیچیده ای متضمن معلومات، معتقدات، هنرها، اخلاق، قوانین، آداب، رسوم و تمامی تمایلات، قابلیت ها و عادات مکتسبه، که آدمی در حالت عضویت در یک اجتماع حاصل می نماید دانسته اند و به اعتقاد برخی دیگر فرهنگ شامل مجموعه سنت ها، باورها، آداب و اخلاق فردی یا خانوادگی یا اقوامی است که پایبندی ایشان به مفاهیم، اسباب تمایزشان را نسبت به سایر اقوام دیگر رفتارهای آدمیان در هر جامعه، دارای قالبی است که می توان آن را فرهنگ نامید.
مرحوم جلال آل احمد فرهنگ را تحویل بار مرده ها به زنده ها تعریف کرده اند.
پارسونز فرهنگ را الگویی می داند که به رفتار فرآورده های عمل بشری مربوط است و می تواند به ارث برسد.
۱-۱-۲- ویژگی های فرهنگی:
با توجه به تعریف های مزبور و دیگر تعاریفی که از فرهنگ شده، نکات زیر شایان توجه است:
۱٫ ویژگی مهم فرهنگ سیالیت و قدرت قابل انتقال بودن آن از عصری به عصر دیگر است. نسل ها آینده وارث نسل پیشین از حیث باورهای فرهنگی هستند. اصولاً قوام و پایداری فرهنگ با انتقال آن از نسلی به نسل دیگر صورت می گیرد. قابلیت انتقال فرهنگ از طریق اجتماعی شدن و توسط نهادها صورت می گیرد.
۲٫ ویژگی دیگر فرهنگ اکتسابی بودن و فراگرفتنی بودن آن است، روش آموزش و نیز پذیرش ارزش ها و باورهای فرهنگی، روشی غیر مستقیم، غیر استدلالی، غیرمختارانه و به عبارت دیگر القای غیر مستقیم است.
۳٫ بیشتر مردم باید باورهای فرهنگی را پذیرفته باشند به تعبیر دیگر مشترک بودن و عموم پسندی ویژگی همه ی فرهنگ هاست. فرهنگ باید در بین بیشتر مردم رایج باشد، چه مفهوم فرهنگ در ارتباط با کل جامعه معنای جدید می یابد، البته خرده فر هنگ ها که خاص گروه های ویژه ای است از این امر مستثنی است، ضمن اینکه خرده فرهنگ ها، دیگر به عنوان فرهنگ عمومی جامعه شناخته شده نیستند.
۴٫ فرهنگ زمان بردار است و شکل گیری آن به زمان نسبتاً طولانی نیاز دارد، ایستایی نمی پذیرد و البته با گذشت زمان نیز متحول خواهد شد. از بین بردن برخی باورهای فرهنگی در زمان کوتاه ممکن است، اما ایجاد باورهای فرهنگی تازه به صورت ریشه ای و عمیق در میان مردم، در کوتاه مدت به سادگی امکان پذیر نیست. در یک برهه ی خاص، برخی باورهای فرهنگی به صورت محورعمل می کنند و برخی ضعیف تر، که علل و دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد که در جای خود قابل بررسی و تأمل است.
۵٫ فرهنگ اجتماعی است و خاستگاه آن اجتماع بشری است، یعنی هر فرهنگی در جامعه شکل گرفته، باور شده و معنا و مفهوم یافته است. از طرف دیگر فرهنگ ها مهم ترین و اصلی ترین وسیله و ابزار حفظ جامعه است، چرا که عناصر مختلف اجتماع از طریق بستر فرهنگی به هم پیوند می خورند.
۶٫ انتقال و سیلان فرهنگی از نسلی به نسل دیگر نیازمند ابزار و وسایل است تا به صورتی علمی و اصولی روابط فرهنگی نسل های جدید با نسل های پیشین حاصل آید، مجموعه عواملی همچون خانواده، رسانه، مدارس و دانشگاه ها و جامعه، ارزش های فرهنگی و راه و روش زندگی با قالب فرهنگی آن را منتقل می نمایند. زبان، ادبیات، آموزش در سطوح مختلف، هنر با تمام ابعاد آن، هنرمند، آداب، رسوم، تعلقات، باورها، اندیشه ها، رفتارهای سیاسی و اجتماعی، تبلیغات و رسانه هایی مثل مطبوعات، کتب، صدا و سیما، فیلم، تئاتر، شعر، موسیقی و بسیاری دیگر از این جمله اند. بعضی مانند هنر، آموزش و رسانه ها در انتقال نسل به نسل فرهنگ جامعه، نقش اساسی تری به عهده دارند.

۱-۱-۳- نمای شماتیک فرهنگ:
 فرهنگ، اساس هویت جامعه است. فرهنگ اعم از مظاهر فرهنگی مانند زبان و خط و امثال اینها و آنچه باطن و اصل تشکیل دهنده پیکره فرهنگ ملی است مثل : عقاید، آداب اجتماعی، مواریث ملی، خصلت های بومی و قومی اینها ارکان و مصالح تشکیل دهنده فرهنگ یک ملت است.
 فرهنگ به مثابه روح جامعه، ضمن تأثیر گذاری بر تمامی امور جامعه، خود ممکن است تحت تأثیر همین امور قرار گیرد.
 فرهنگ امری ثابت و تغییرناپذیر نیست.
 فرهنگ، بر تمامی ابعاد جامعه تاثیر مستقیم دارد. کلیه فعالیت های اجتماعی از برنامه ریزیهای کلی و سیاستهای کلان کشور گرفته تا امور جزئی تر جامعه ، بطورکامل در ارتباط مستقیم با امور فرهنگی قرار دارند.
 فرهنگ، سازنده ذهنیت یکایک افراد و تعیین کننده رفتار عمومی است.
 فرهنگ، همواره باید تحت نظارت و حمایت قرار داشته باشد. فرهنگ کشور به یک نظم، جهت گیری، جهت یابی و انسجام بخشهای دولتی و غیردولتی در باب فرهنگ احتیاج دارد.
 انواع فرهنگ عبارتند از: فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی، فرهنگ سازمانی.
...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 48.6 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

رساله مجموعه فرهنگی شمس تبریزی,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری ،120 عنوان رساله معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه