جستجو در سایت

مطالعات مجموعه فرهنگی هنری

1524 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مجموعه فرهنگی هنری

127 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات مجموعه فرهنگی هنری
فهرست مطالب
عنوان صفحه 
مقدمه 1
ضرورت پروژه و اهداف طرح : 2
فصل اول
مقدمه 5
1-1 هنر 6
1-1-1  هنر چیست ؟ 6
2-1-1 تعریف هنر 7
3-1-1 حقیقت هنر 10
4-1-1تعاریف زیبایی از نظر صاحب نظران 12
2-1 فرهنگ 15
1-2-1 ضرورت بررسی فرهنگ 15
2-2-1 فرهنگ بستر شکوفایی پندار و اندیشه 15
3-1 دسته بندی هنر‌ها 15
1-3-1 دسته بندی هنرها از دیدگاه ابن خلدون 15
2-3-1 دسته بندی امروزی هنر 16
4-1  هنر معماری 16
1-4-1 معماری چیست؟ 16
2-4-1 هویت فرهنگی در معماری 21
منابع فصل اول: 27
فصل دوم
مقدمه 29
1-2 برنامه ریزی فیزیکی 30
1-1-2 فضاهایی با استفاده کنندگان عام ) عمو می‌) 30
1-1-1-2  نمایشگاه‌ها 30
2-1-1-2 کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی اینترنت 30
3-1-1-2 آمفی تئاتر 31
4-1-1-2 رستوران و کافی شاپ 32
2-1-2  فضایی که جهت استفاده کننگان خاص در نظر گرفته شده است) تخصصی ( 32
1-2-1-2 بخش تئاتر و موسیقی 32
2-2-1-2 بخش نقاشی، مجسمه سازی، معماری 33
3-1-2 بخش اداری 33
2-2 معیارهای طراحی 34
1-2-2 معیارهای طراحی سالن آمفی تئاتر 34
1-1-2-2 روابط بین سالن و صحنه 34
2-1-2-2 ارتفاع شاخص دید به سکو 35
3-1-2-2 ارتفاع صحنه یا سکو 35
4-1-2-2 تراز چشم ناظر 36
5-1-2-2  فاصله قائم بین تراز متوسط چشمان ناظر و بالاترین نقطه روی سر 36
6-1-2-2 حداکثر زاویه قائم دید رو به بالا 36
7-1-2-2 حداکثر زاویه قائم دید رو به پائین 36
8-1-2-2 جزئیات طراحی ردیف صندلیها 36
9-1-2-2 شیب کف سالن 36
10-1-2-2 خطوط منظر 37
11-1-2-2  زاویه دید به پرده نمایش 37
12-1-2-2 فاصله دید 37
13-1-2-2 حداکثر فاصله دید 38
14-1-2-2 زاویه قائم دید 38
15-1-2-2 معیارهای مربوط به مشاهده تصاویر تلویزیونی 38
16-1-2-2 سکو یا صحنه 38
2-2-2  جایگاه 39
1-2-2-2  گنجایش جایگاه 39
2-2-2-2 آرایش جایگاه 39
3-2-2-2  جزئیات مربوط به صندلیها و نحوه چیدن آنها 39
1-3-2-2-2  صندلیهای ثابت و دائمی 39
2-3-2-2-2 مبانی مربوط به اندازه‌های بدنی انسان 40
3-3-2-2-2  وضعیت 41
4-3-2-2-2  وزن 41
5-3-2-2-2 ارتفاع 41
6-3-2-2-2 پشتی صندلی 41
7-3-2-2-2 عرض صندلی 42
8-3-2-2-2 عمق صندلی 42
9-3-2-2-2 شیب صندلی 42
10-3-2-2-2 دسته صندلی 42
11-3-2-2-2 زیر دستی جهت نوشتن 43
12-3-2-2-2 راحتی صندلی 43
13-3-2-2-2 صندلیهای ثابت ادیتوریوم 43
14-3-2-2-2  استاندارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف 44
1-3-2-2میزان فضاهای کتابخانه 44
2-3-2-2 ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان 45
3-3-2-2وضعیت قفسه‌های استاندارد 45
1-3-3-2-2عمق قفسه‌ها: 45
3-3-3-2-2 ارتفاع قفسه‌ها: 45
4-3-2-2استاندارد میزها: 45
1-4-3-2-2میزهای یک نفره: 46
2-4-3-2-2میزهای 2 نفره: 46
3-4-3-2-2میزهای طولانی: 46
5-3-2-2 نورپردازی 46
1-5-3-2-2روشنایی توصیه شده: 46
6-3-2-2 آکوستیک 46
7-3-2-2 تهویه مطبوع 47
4-2-2طراحی گالری‌ها 47
1-4-2-2ساختار عمو می‌گالری‌ها 47
2-4-2-2ترتیب قرارگیری اشیاء 47
3-4-2-2 نورپردازی گالری‌ها 47
4-4-2-2حرکت و دسترسی گالری‌ها 48
5-4-2-2تنظیم شرایط محیطی 49
6-4-2-2تهویه مطبوع 49
7-4-2-2 آکوستیک 49
8-4-2-2حریق 49
5-2-2 فنون طراحی پله و رمپ: 49
1-5-2-2 ابعاد : 50
2-5-2-2وزن یا آهنگ : 50
3-5-2-2مقطع طولی‌: 50
4-5-2-2سطوح شیب دار ( رمپ‌ها )‌: 50
5-5-2-2رمپ‌های پلکان : 50
6-5-2-2پله و رمپ : 51
7-5-2-2 تغییر سطح : 51
8-5-2-2پلکان جهت نشستن : 51
9-5-2-2 ایمنی : 51
10-5-2-2روشنایی : 51
منابع فصل دوم: 52
فصل سوم
1-3 آشنایی و معرفی فرهنگسرای بهمن 54
1-1-3 تالار شهید آوینی: 54
2-1-3 سالن سینما تراس چاپلین: 55
3-1-3 مجموعه تالارهای مبارک: 55
4-1-3 تالار و پلاتوی حضرت امام(ره): 55
5-1-3 نگارخانه‌های هنرهای تجسمی: 56
6-1-3 کتابخانه شهید فهمیده : 57
7-1-3 مجموعه‌های ورزشی : 57
8-1-3 مجموعه پذیرایی فدک: 57
9-1-3 واحد آموزش : 57
10-1-3 مدیریت خدمات فرهنگی: 58
11-1-3 واحد موسیقی ( سالن حشمت سنجری): 58
12-1-3 برج بهمن: 58
14-1-3 چایباغ و چایخانه سنتی: 58
15-1-3 سایر واحد‌های فرهنگسرا: 59
2-3 فرهنگسرای نیاوران 59
3-3 مرکز هنر معاصر سینیسیناتی 64
4-3 مرکز گرد همایی شهر دالاس‌، تگزاس Dallas City Hall , texas 67
منابع فصل سوم: 70
فصل چهارم
1-4 معرفی استان تهران 72
1-1-4تاریخچه کالبدی شهر تهران 72
2-4 مطالعات شهر تهران 72
1-2-4 شناخت کلی وضعیت شهر تهران: 72
2-2-4 بررسی ویژگیهای طبیعی شهر تهران : 73
1-2-2-4 موقعیت جغرافیایی : 73
2-2-2-4 ویژگی های زمین شناسی : 74
3-2-2-4 ویژیگهای ژئومور فولوژی: 74
3-2-4-  بررسی ویژگیهای اقلیمی شهر تهران: 75
1-3-2-4 بارندگی: 75
2-3-2-4 وزش باد : 75
3-3-2-4  تابش آفتاب: 76
4-3-2-4  دما و رطوبت 76
3-4 بررسی منطقه 3 تهران 76
1-3-4 توسعه تهران بعد از انقلاب (1381-1357) 76
2-3-4 بررسی کلی و تحلیل وضعیت عناصر برجسته طبیعی منطقه3 شهرداری 79
1-2-3-4 موقعیت منطقه سه در شهر تهران 79
2-2-3-4 موقعیت جغرافیایی منطقه سه 79
3-2-3-4 محدوده جغرافیائی این منطقه: 79
4-2-3-4- تاریخچه شکل گیری منطقه سه 80
5-2-3-4 مراحل توسعه وآبادانی منطقه سه 81
6-2-3-4 آلودگیهای زیست محیطی منطقه سه 82
7-2-3-4 نواحی و ویژگی های طبیعی منطقه سه 82
8-2-3-4 سرانه جمعیتی منطقه سه 82
9-2-3-4 سرانه فضاهای سبز در منطقه سه 83
10-2-3-4 طرح تفضیلی منطقه سه به شرح تصویر 83
11-2-3-4 ویژگی های منطقه (وضعیت موجود) 83
12-2-3-4 جایگاه منطقه در طرح جامع 1385 84
13-2-3-4 الگوی توسعه منطقه 85
14-2-3-4 شبکه معابر 86
15-2-3-4 پهنه بندی استفاده از اراضی منطقه 87
16-2-3-4 کاربری ها و پهنه بندی استفاده از اراضی منطقه 88
3-3-4 خدمات منطقه 89
1-3-3-4 طرح های موضعی: 90
2-3-3-4 طرح تفضیلی منطقه 91
4-3-4 سازمان فضایی و عناصر اصلی آن 92
4-4 شناخت تحلیلی سایت 93
1-4-4 معرفی ناحیه شش منطقه سه(کاوسیه) 93
محدوده جغرافیایی : 94
2-4-4 معرفی سایت در محدوده ونک 94
5-4 معرفی سایت  و علل انتخاب آن 95
کاربری های اطراف سایت 97
منابع فصل چهارم: 99
فصل پنجم
1-5   روند و ایده طراحی 101
1-1-5 مراحل طراحی 101
2-1-5 ایده طراحی 101
1-2-1 از ایده تا معماری 101
2-2-1-5 کانسپ مهندسی : 103
1-2-2-1-5 جایگیری مجموعه در سایت 103
2-2-2-1-5 تاثیرپذیری مجموعه از هندسه سایت : 103
3-2-2-1-5 دسترسی های مجموعه 103
4-2-2-1-5 کانسپت مهندسی مجموعه 104
3-1-5 تحلیل طرح نهایی 107
1-3-1-5- لیست فضاهای مورد نیاز در طراحی فرهنگی – هنری 107
منابع فصل پنجم: 109
منابع و ماخذ 110

مقدمه
همواره عوامل متعددی در شکل گیری قالب یک طرح و تعریف شدن آن به عنوان یک پروژه معماری تاثیر گذارند  هر چه این عوامل منطقی تر و حساب شده تر باشند، لزوم اجرای طرح نیز بیشتر احساس می‌شود اما نکته قابل توجه این است که نقطه مشترکی در تمامی‌عوامل بوجود آورنده و شکل دهنده طرح که می‌توان آنها را ایده‌های جزیی نیز نامید وجود دارد و آن همانا نیاز انسان است و در حقیقت تنها نیاز‌های انسان است که لزوم هستی یافتن و خلق یک اثر معماری را آشکار می‌سازد .
در این دفتر ابتدا به ریشه یابی و مفهوم هنر-فرهنگ و معماری پرداخته شده است سپس در فصل بعد به بررسی استانداردها و برنامه فیزیکی طرح پرداخته و در ادامه نمونه‌هایی موردی را مشاهده می‌کنیم . شناخت بستر طرح که شامل مطالعات استان تهران و تحلیل سایت مورد نظر است مباحث بعدی این مجموعه را تشکیل می‌دهد و در انتها به روند طراحی و نقشه‌ها و سایر مدارک طراحی پرداخته شده است .

ضرورت پروژه و اهداف طرح :
دلیل عمده ی انتخاب این موضوع می‌تواند همان ارتقاء سطح فرهنگ در میان جوانان واقشار مختلف جامعه باشد . لیکن با بررسی کلی منطقه و با توجه به وسعت ناحیه که سایت طراحی در آن قرار دارد، نیاز به یک مجموعه ی فرهنگی، هنری احساس می‌شود .
از ویژگی‌هایی این طرح می‌توان به تبادل فرهنگی در آن اشاره کرد، به معنای مشارکت و سهیم شدن در فعالیت‌هایی فرهنگی و نه صرفا محصولات فرهنگی . این ویژگی بارز می‌تواند کمی از بار مصرف گرایی بیهوده و افراطی در استفاده از محصولات فرهنگی را بکاهد، باشد که این طرح در ایجاد و شکل گیری این امر ضروری نقش مهمی را ایفا کند .
دیگر ویژگی مهم که در مجموعه ی فرهنگی هنری وجود دارد و امتیاز برتر در آن به حساب می‌آید می‌توان به ایجاد محیطی پویا و پرتحرک جهت رفع نیازهای جوانان اشاره کرد . این مهمترین و اصلی ترین دلیل برای انتخاب این موضوع و ضروری ترین دلیل برای انتخاب این طرح می‌تواند باشد، چرا که جوانان امروزی با توجه به گستردگی دنیای ارتباطات نیاز به جستجو و تحرک دارند و این مکان می‌تواند تا حدودی از احتیاجات آنان را رفع کند که آنها در آن احساس خوب و خوشایندی را داشته باشند .
با توجه به بررسی‌هایی صورت گرفته در منطقه و ناحیه ی مورد نظر، که همان محدوده ی میدان ونک می‌باشد، سایت در نظر گرفته شده می‌تواند دارای ویژگی‌هایی فوق العاده خوبی از جمله موقعیت مکانی آن که در منطقه ی 3 و جزء مناطق شمالی تهران قرار دارد باشد .
مردمان این منطقه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی دارای موقعیت خوب و سطحی نسبتا بالا قرار دارند و نیاز به این مجموعه در این منطقه برای این افراد و خانواده ی انها به وفور احساس می‌شود، جایی که فرزندان و نوجوانان و جوانان آنها بتوانند ساعت‌ها در محیطی امن و ایمن به تبادل اطلاعات فرهنگی با یکدیگر و اساتید مجرب و آگاه خود قرار گیرند .
از جهتی سایت انتخاب شده برای طراحی مورد نظر دارای دسترسی‌هایی فراوان از جمله خطوط بی آر تی و مترو و نزدیکی به اتوبان‌هایی بزرگ تهران است . این مزیت بزرگ باعث می‌شود تا اقشار عموم مردم به راحتی و با انتخاب هر مسیری به مکان مورد نظر راه یابند .
تحقیقات به دست آمده نشان می‌دهد که منطقه نیاز اساسی به یک مجموعه ی فرهنگی هنری را داراست .
لذا این امر مهمترین انگیزه را برای طراحی مجموعه ی فوق در سایت مورد نظر برایمان ایجاد کرد، که با اطلاعات به دست آمده و تحقیقات انجام شده طراحی در سایت شروع و روند آن به کمک اساتید محترم و مجرب ادامه پیدا کرد...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 25.6 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مجموعه فرهنگی هنری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه