جستجو در سایت

مطالعات مجموعه همنشین کویر

1364 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مجموعه همنشین کویر

219 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب
عنوان مطالب      صفحه
چکیده
مقدمه
1
2
فصل اول: مبانی نظری                                                                   4
1-1- مقدمه 4
1-2- مبانی نظری مربوط به بخش اقامتی 4
1-2-1- معماری زیستگاههای موقت 4
1-2-2- اثرات کیفی فضای زیستی اوقات فراغت برروح و روان انسان 5
1-2-3- ویژگی های اسکان موقت 5
1-2-4- ساختمانهای وابسته به راه 5
1-2-4-1- ساباط 6
1-2-4-2- رباط 6
1-2-4-3- کاربات 6
1-2-4-4- کاروانسرا 7
1-2-4-4-1- کاروانسراهای شهری 7
1-2-4-4-2-  تاریخچه کاروانسرا 7
1-2-4-4-3- کاروانسرا در دشت های فلات 8
1-2-4-5- مهمانخانه و دسکره 9
1-2-4-6- سرا 9
1-2-4-7- تیم 10
1-2-4-8- تیمچه 10
1-2-5- سکونتگاههای موقت امروزی 10
1-2-5-1- هتل 10
1-2-5-2- متل 10
1-2-5-3- پانسیون 11
1-2-5-4- مهمانسرا 11
1-2-6- تأسیسات تکمیلی 11
1-2-6-1- خانه جوان 12
1-2-6-2- کمپ (ارلو) 12
1-2-6-3- خانه های تعطیلی 12
1-2-6-4- تونل 12
1-2-6-5- پناهگاههای کوهستانی 13
1-2-6-8- کپر 13
1-2-6-9-  شاله 13
1-2-6-10- کلبه 14
1-2-6- 11- آلاچیق 14
1-2-6-12-  قهوه خانه یا چای خانه 14
1-3- مبانی نظری مربوط به طراحی در اقلیم گرم  و خشک 16
1-3-1- شرایط اقلیمی مناطق گرم و خشک 16
1-3-2- خصوصیات آب وهوایی اقلیم گرم وخشک 16
1-3-3- منطق شکل و فضای معماری درمسایل آب و هوایی 16
1-3-4- تمهیدات طراحی در اقلیم گرم و خشک 18
1-3-4-1- پلان متراکم و فشرده 19
1-3-4-2- بافت متراکم 19
1-3-4-3- استفاده از طاق یا گنبد 19
1-3-4-3-1- ترکیب بام گنبدی و طاق 20
1-3-4-3-2- انواع طاق و گنبد 23
1-3-4-4- استفاده از رنگ روشن برای ساختمان 27
1-3-4-5- تعداد و مساحت پنجره ها 27
1-3-4-6- جلوگیری ازایجاد کوران و ورود هوای خارجی 27
1-3-4-7- استفاده ازحیاط های داخلی مشجر 28
1-3-4-8- اندرونی- بیرونی و تابستان نشین _زمستان نشین در خانه 28
1-3-4-8-1- خانه های چهار فصل 29
1-3-4-9- استفاده از بادگیر 31
1-3-4-10- درونگرایی 33
1-3-4-10-1- برخی اصول طراحی خانه های درونگرا 34
1-3-5- مصالح 36
1-3-5-1- نوع مصالح 36
1-3-5-3- ساختمانهای گلی، خشتی، آجری 36
1-3-6- خصوصیات حجمی در اقلیم گرم و خشک   38
1-3-7- خصوصیات سطوح در اقلیم گرم و خشک 39
1-3-8- اصول معماری داخلی فضاهای بسته در اقلیم گرم و خشک 40
1-3-8-1- هماهنگی معماری داخلی فضا با طرح سازه ای آن 40
1-3-8- 2- ایجاد فضاها، عناصر یا سطوح کاذب در برخی موارد 41
1-3-8-3- ارزش گذرای بخش ها و قسمت های گوناگون فضای داخلی 41
1-3-8-4- توجه به تقسیم بندی فرد برای برخی از سطوح داخلی 41
1-3-8-5- ورود به فضا از دهانه میانی راهرو و دیوارهای جانبی 42
1-3-8-6- ایجاد ارتباط بصری تالار با اتاق های گوشوار در خانه 42
1-3-8-7- کاربرد رنگ برای طراحی داخلی برای طراحی فضا 42
1-3-8-8-  استفاده از نقش و نگاره برای تزیین فضا 43
1-3-9- تهویه مورد نیاز اقلیم 43
1-3-10- اثر عوامل طبیعی در کاهش مصرف انرژی 44
1-3-11- منظرکویر 45
1-3-11-1- حداکثر و حداقل بودن کیفیتها 46
1-3-11-2- مقاومت و سختی و مبارزه با شرایط اقلیمی 46
1-3-11-3- منظر مردمی کویر 48
1-3-11- 4- امنیت 49
1-3-11-5- سکوت و آرامش   49
1-3-11-6- قناعت و بسنده کردن به حداقل امکانات   50
1-3-11-7- پارادوکس فضایی 51
1-3-11-8- غنی بودن زبان معماری و معماری منظر کویر 52
1-3-11-9- منظرسازی و دخل و تصرف در توپوگرافی 57
1-3-12- تأمین آب از طریق قنات 58
1-3-12-1- تاریخچه قنات 58
1-3-12-2- چگونگی ابداع قنات 59
1-3-12-3- ساختمان و مشخصات قنات 60
1-3-12-4- حفر قنات 60
1-3-12-5- طول و عمق قنات 61
1-3-12-6- محاسن و مزایای قنات 61
1-3-12-7- معایب قنات 61
1-3-12-8- واژه های مربوط به ساختمان قنات 62
1-4- مبانی نظری مربوط به عشق و عرفان 64
1-4-1- معنی و مفهوم عشق 64
1-4-2- عقل و عشق 66
1-4- 3- عشق حقیقی و عشق مجازی 67
1-4-4- مبانی عشق 67
1-4-5-  عشق از نظر فلاسفه 68
1-4-6- گذشتن از خود 71
1-4-7- عشق عرفانی 71
1-4-8- عشق و دینداری 72
1-4- عشق و روانشناسی 73
1-4-9- تأثیرات عشق 74
1-4-10- روند شکل گیری مبانی نظری در طرح 75
1-5- نتیجه گیری 78

فصل دوم: شناخت سایت
79
2-1- مقدمه 80
2-2- موقعیت سایت 80
2-3- راههای ورود به منطقه 81
2-3-1- راههای دسترسی 81
2-4- موقعیت جغرافیایی استان اصفهان 83
2-5- نیم نگاهی به آران و بید گل 84
2-5-1- گردشگری یکی از محورهای توسعه آران وبید گل 87
2-5-2-  مرنجاب، اقامتگاه کویر مرکزی ایران 89
2-5-3- توصیفی از دریاچه نمک آران و بیدگل 92
2-6- فاکتورهای اقلیمی 94
2-6-1- دما 94
2-6-2- بارندگی 97
2-6-3- رطوبت نسبی 98
2-6-4- باد 98
2-6-5- جهت مطلوب ساختمان با توجه به شرایط اقلیمی 99
2-6-6-  فرم بنا بر اساس عوامل اقلیمی 100
2-7- زلزله خیزی 102
2-8- پوشش گیاهی 103
2-8-1- نقش تاغزارها در بازسازی کویر 106
2-9- کویر از دید سفرنامه نویسان 107
2-10- نتیجه گیری 106

فصل سوم: اصول اجرایی و تاسیسات
108
3-1- مقدمه 110
3-2- خلاصه اصول اجرایی 110
3-3- تأسیسات 113
3-3-1- تأسیسات الکتریکی 113
3-3-1-1- انرژی خورشیدی و سلولهای فتوولتانیک 113
3-3-1-1-1- سیستم های فتوولتائیک 113
3-3-1-1-1-1- وظیفه پنلهای خورشیدی 117
3-3-1-1-1-2- وظیفه بخش واسطه 117
3-3-1-1-2- چند نمونه از کاربردهای سیستمهای فتوولتائیک 118
3-3-1-1-3- مزایا و معایب سیستمهای فتوولتائیک 119
3-3-1-1-4- تولیدکنندگان  پنلهای فتوولتائی 120
3-3-1-2- انرژی باد
120
3-3-1-2-1-  تاریخچه استفاده از انرژی باد
120
3-3-1-2-2-  مزایای استفاده از انرژی باد 121
3-3-1-2-3-  انرژی باد و توربینهای بادی 121
3-3-1-2-4-  انواع توربینهای بادی 122
3-3-1-2- 6- انواع کاربرد توربینهای بادی 123
3-3-1-2-7-  انرژی باد و محیط زیست 124
125
126
3-3-1-2-10-  روند تحولات تکنولوژی انرژی باد در سالهای اخیر
126
3-3-2- تأسیسات مکانیکی 127
3-3-2-1- تأمین آب آشامیدنی 127
3-3-2-2- گرمایش 127
3-3-2-2-1- آبگرمکن خورشیدی در مجموعه 127
3-3-2-2-1-1 - انواع کلکتور به کار رفته درآبگرمکنهای خورشیدی 128
3-3-2-3- سرمایش 130
3-3-2-3-1- سیستم های سرد کننده خورشیدی 130
3-3-2-3-1-1- چیلر جذبی پیوسته 130
3-3-2-3-1-2- پمپ های حرارتی خورشیدی (solar heat pumps) 133
3-3-2-3-1-3- سیستم تبرید جذبی متناوب 136
3-4- نتیجه گیری 139

فصل چهارم: بررسی نمونه های موردی
140
4-1- مقدمه 141
4-2- خانه ویرجنیا، معمار ویلیام ترنبول 141
4-3- آریزونا، معمار جودیت شفی توسان 141
4-4- دیهوک 142
4-5- خرائق 143
4-6- دهکده کمونی، گروهی بومیان سرخپوست امریکا در آریزونا نیومکزیکو 143
4-7- جزیره بلاک، رود ایلند، معمار: دانلدواستون 143
4-8- شمال چین، مجموعه های زیر زمینی در هنان 145
4-9- مراکش، اقلیم گرم وخشک شمال آفریقا 146
4-10- پاکستان غربی، دره ایندوس، شهر حیدرآباد 147
4-11- خانه آنتاریو، تورنتو، کانادا، معمار: جان هیکس 147
4-12- خانه های  بغداد، عراق 148
4-13- چند دستگاه خانه در کالج عدن 148
4-1- نتیجه گیری 149

فصل پنجم: استانداردها، برنامه ریزی فیزیکی و طرح
150
5-1- مقدمه 152
5-2- مجموعه تجاری-آموزشی و مصنوعی 152
5-2-1- استانداردها و و ضوابط طراحی 152
5-2-1-1- مغازه ها 152
5-2-2- برنامه ریزی فیزیکی و طرح 155
5-3- مجموعه اقامتگاهی 161
5-3-1- استانداردها و ضوابط طراحی 161
5-3-1-1- خوابگاهها 161
5-3-1-2- امکانات رفاهی 162
5-3-1-3- ایمنی در مواقع حریق 162
5-3-2- برنامه ریزی فیزیکی و طرح 162
5-4- مجموعه موزه و سالن کنفرانس 165
5-4-1- استانداردها و ضوابط طراحی 165
5-4-1-1- گالری ها 165
5-4-1-2- مدیریت 166
5-4-1-3- معاونت 166
5-4-1-4- بایگانی 167
5-4-1-5- آمفی تئاتر 167
5-4-2- برنامه ریزی فیزیکی و طرح 168
5-5- دیگر ضوابط و استانداردهای به کار گرفته شده در پروژه 172
5-5-1- ضوابط رامپ های عابر پیاده در اماکن عمومی 172
5-5-1-1- استاندارد شیب در رامپ 172
5-5-2- پله 172
5-5-2-1- اندازه ارتفاع و کف پله 173
5-6- فرم بنا 174
5-7- ملاحظات سازه ای 175
5-8- نتیجه گیری 175

فصل ششم: ضمیمه
176
6-1- طراحی جاده ها در خاکهای نمکی 177
6-1-1- مشکلات خاک های نمکی 177
6-1-2- راههای مقابله و کنترل خاکهای نمکی 178
6-2- راهسازی در بیابانهای ماسه ای 179
6-2-1- مشکلات ماسه های بیابانی 180
6-2-2- راههای مقابله و کنترل ماسه های بیابانی 180
6-2-2-1- مالچ 181
6-3- چند ضلعیهای دریاچه نمک 182
6-3-1- مزایای دریاچه نسبت به آب دریا 182
6-3-2- املاح موجود در دریاچه نمک 184
6-3-2-1- اهمیت منیزیم و مصارف آن 185
6-3- آشنایی با گیاهان کویر 185
6-4- همه نکات ایمنی سفر به کویر 186
نتیجه گیری
پیوست ها
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
سایت های اطلاع رسانی
چکیده
همنشین کویر، عنوان مجموعه ای اقامتی توریستی در قلب کویر می باشد که با توجه به ویژگی های استثنائی این منطقه طراحی شده است. طراحی فضاهای اولیه مورد نیاز در این مجموعه، با قرارگیری در قالب طراحی اقلیمی، که به علت ویژگی های آب و هوایی خاص منطقه گریز ناپذیر می باشد، و به کارگیری انرژی خورشیدی،  با محوریت فضایی چون موزه عشق و عرفان برای تحقیق، تفکر و نمایش آثاری در باب عشق الهی و آثار باستانی (با توجه به پتانسیل های موجود در کویر، نظیر آسمان، سکوت و آرامش کویر و حالت روحانی که به هر بیننده دست می دهد)، ساختار اصلی پروژه را تشکیل می دهد. علاوه بر طراحی اقلیمی، موارد تأثیر گذار در شکل گیری طرح، فرم غالب در طبعیت منطقه و همچنین تیپ خاص بازدید کنندگان است که با بازدید کنندگان سایر سایت های توریستی کمی متفاوت بوده و بیشتر مایل به حفظ فرم طبیعی سایت تا حد امکان می باشند.
فضای طراحی شده علاوه بر کلیه امکانات اولیه برای اقامت توریست ها، شامل فضاهای جنبی از قبیل موزه و بخش تجاری می باشد که هریک به نوبه خود می توانند جاذب توریست باشند. همچنین این مرکز با تعبیه فضاهایی برای برگزاری همایش ها و اجتماعات می تواند به مکانی برای تمام دوستداران کویر تبدیل گردد. 
توجه به ویژگیهای سایت و معماری همگون با طبیعت کویر، استفاده از انرژیهای پاک نظیر انرژی خورشیدی و باد، به کارگیری طراحی اقلیمی در قالب معماری مدرن، حکمتی درونگرا و مفهوم گرا، ویژگیهای شاخص بنای طراحی شده می باشندکه به عنوان اهداف اصلی پروژه، در آغاز مد نظر بوده اند.

مقدمه
مسأله توریسم همیشه از دو بعد خارجی و داخلی مورد بحث قرار می گیرد.
1- مسأله توریسم داخلی به معنی مسافرتها و حرکت هایی است که در داخل یک مملکت صورت می گیرد و مسافرت هایی است که مردم در ایام تعطیلات سال نو یا تعطیلات تابستان و یا دیگر روزهای فراغت، از شهری به شهر دیگر می کنند.
2- توریسم خارجی مسافرت هایی است که مردم یک کشور به دیگر کشورها می نمایند در سرزمینی چون وطن ما که دیدنی های بسیار دارد و وارث تمدن کهنسال است رشد صنعت جهانگردی چه داخلی و چه خارجی می تواند در رشد اقتصادی و افزایش تولید و مصرف نقاط مختلف کشور دارای اهمیت بسیار می باشد. کشور ما به سبب موقعیت خاص جغرافیایی در فصول مختلف سال امکانات بسیاری برای جلب سیاح دارد. از دیدنیهای فراوان یاد می کنیم که میراث دورانهای مختلف زندگی این مرز و بوم است این گنج های ناگشوده اطراف این سرزمین، فراوان است.
مهمانخانه ها در اقتصاد جهانگردی نقش اساسی و عمده ای ایفا می کنند. این واحدها گذشته از تأمین رفاه سیاحان که خود عامل مؤثری برای توسعه صنعت جهانگردی است، اصولاً به کشورهایی که بالقوه جاذب توریست هستند این فرصت را می دهد که از امکانات خود حداکثر بهره را ببرند.
در واقع رشد جهانگردی هر کشور رابطه مستقیم با میزان تأسیسات پذیرایی آن دارد هیچ کشوری با هر تعدادی از جاذبه، قادر نیست بدون تأمین جا و مکان برای پذیرایی و میهمانی در برنامه توسعه سیاحت خود توفیق حاصل پیدا کند. اما این ملاحظه را نباید از نظر دور داشت که تأسیس مهمانخانه جدید امری خطیر، حساس و در عین حال مشکل است و پیش بردن آن پایاپای سایر برنامه های توسعه سیاحت و جهانگردی در یک کشور مستلزم دقت معمار و تلاش بسیار می باشد.
در ایجاد مهمانخانه های جدید دو مسئله اساسی وجود دارد: یکی سرمایه گذاری و دیگری ترتیب و تجهیز نیروی انسانی برای اداره آنها است. شکل سرمایه گذاری از این جهت مطرح است که برای توسعه جهانگردی ملی اول باید آمادگی پذیرایی داشت و سپس به جلب سیاح اقدام نموده در حالیکه صاحبان سرمایه هنگامی که اقدام به سرمایه گذاری در یک امر می کنند که تقاضا برای کار یا خدماتی که عرضه خواهند کرد بالفعل موجود باشد به بیان دیگر سرمایه داران به انتظار خواهند نشست تا سازمان مسئول جهانگردی سیاحان را به محل مورد نظر بکشاند و تقاضا برای محل اقامت افزایش یابد و مهمانخانه عایدی سرشار داشته باشد آنگاه اقدام به تأسیس مهمانخانه جدید بکنند. و بدیهی است که چنین امری ایجاد ورود تسلسل خواهد کرد. چون سازمان مسئول نیز طبق سنت طبیعی و جهانگردی، تا از فراهم بودن امکان برای پذیرایی سیاحان اطمینان حاصل نماید به دعوت آنها نیز اقدام نخواهد نمود. البته مشکل سرمایه گذاری برای این مملکت تازه کار و نوساز زیرا در گروه اخیر بهره برداری اقتصادی از سرمایه در سایر بخشها مطمئن تر و سودمند تر است و سوق آن به جانب فعالیت های مشکوک و احیاناً کم درآمدتر مشکل می باشد. به همین جهت مقامات مسئول باید در این مورد چاره اندیشی نمایند. و با قائل شدن یک سلسله امتیازها و اتخاذ تدابیر لازم موجبات جلب سرمایه را در فعالیت مهمانخانه داری فراهم سازند.
کویر ایران بیش از هر نقطه دیگری از کشور واجد عناصر باقی است که معرف فرهنگ اصیل، ارزشمند و دست نخوره ماست و این مسئله توجه را بیش از هر نقطه دیگر ایران به سوی کویر سوق می دهد و آثار ارزشمندی که از سالیان گذشته در کویر به جا مانده و حفظ شده به خوبی حاکی از تاریخ، فرهنگ، سنت و وضع معیشتی آن دوره است.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 15.8 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مجموعه همنشین کویر,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه