جستجو در سایت

مطالعات مرکز آفرینش هنری یزد

1556 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مرکز آفرینش هنری یزد

158 صفحه فایل Word به همراه شکل

فهرست مطالب :
مقدمه 
اهمیت موضوع
فرهنگسرا Cultural Center 
پیشینه مراکز فرهنگی 
اهمیت تاسیسات فرهنگی ـ اجتماعی 
ضرورت مجموعه های فرهنگی 
تقسیم بندی فضاهای فرهنگی شهر 
الف ) فضاهای فرهنگی محله ای 
ب ) فضاهای فرهنگی منطقه ای 
ج ) فضاهای فرهنگی شهری
د ) فضاهای فرهنگی فرا شهری
مجموعه فرهنگی امام رضا (ع)
فرهنگسرای خاوران 
کتابخانه 
خانه کودک و نوجوان
مشاوره
نمایش
انجمن های علمی فرهنگی جوانان
انجمن بانوان 
ادبیات 
خدمات علمی فرهنگی 
موسیقی
فیلم 
هنرهای تجسمی 
خوشنویسی 
بازار فرهنگ و هنر
تحلیل فرهنگسرای خاوران توسط کامران افشار نادری
اهداف کلی طرح
اهمیت انتخاب منطقه به عنوان بستر مطالعاتی و طرح
فرهنگ 
سیاست فرهنگی سنتی 
لزوم ایجاد مراکز فرهنگی 
1ـ خودآگاهی فرهنگی 
2ـ زمینه های فرهنگی که دخالت در آنها امکان دارد
3ـ شرکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی 
4ـ شکلهای جدید فرهنگی 
5ـ مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران 
6ـ گسترش فرهنگ در مورد گسترش فرهنگ باید به دو نکته اساسی توجه نمود: 
7ـ استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ 
فراغت
اوقات فراغت
طبقه بندی اوقات فراغت
کارکردهای اوقات فراغت 
برخی آثار ونتایج اوقات فراغت
برخی از آثار مثبت اوقات فراغت عبارتند از : 
عوامل موثر در برنامه ریزی فراغت
نکات مورد توجه در ایجاد فضای فراغتی
فراغت، گردشگری و فرهنگ
نمونه های گوناگون وقت گذرانی 
نظاره و تماشا
فعالیتهای صحنه ای 
نگارش 
ریشه واژه هنر 
معنی هنر در لغتنامه دهخدا
فلسفه هنر 
سیر تکاملی هنرهای اولیه 
در بررسی یک اثر هنری چهار عامل مورد توجه قرار می گیرد:
آثار هنری دوره پیش از تاریخ مدیون این نظرات مستند است که:
کلیات هنر 
نتیجه 
تجزیه تحلیل انواع هنرها و ارتباط با یکدیگر
1ـ شکل : 
2ـ تکرار : 
3ـ تعادل : 
4ـ تعادل و وحدت: 
5ـ تضاد:
6ـ فرم و طرح صفحه:
7ـ اصول طرح: 
8ـ بافت: 
9ـ حرکت : 
هنر، هنرمند، اجتماع
هنرمند
ارتباط هنر و زمان خلق اثر هنری 
حوزه های فعالیت مجموعه 
آموزش عملی حوزه هنرهای تجسمی 
آموزش عملی در حوزه هنرهای نمایشی 
آموزش عملی در حوزه موسیقی
آموزشهای جانبی 
طبقه بندی عام فضاهای اصلی و فرعی 
فضاهای آموزشی 
فضاهای کمک آموزشی (وابسته آموزشی)
فضاهای رفاهی و خدماتی 
ضوابط طراحی در گروه فضاهای آموزشی (کلاسها ـ کارگاهها ـ استودیوهای موسیقی)
مشخصات فضاهای آموزشی 
کلاسهای تئوری ، اتاقهای آتلیه وکارگاهها
کارگاهها 
موسیقی
کلاسهای موسیقی
اتاق اسباب و ادوات موسیقی
فضای تجهیزات موسیقی
ضوابط طراحی در گروه فضاهای کمک آموزشی
کتابخانه
تسهیلات مطالعه انفرادی
مشخصات فضاهای قرائت
سایر ویژگیهای کتابخانه
مختصری درباره کتابخانه های مرجع
فضاهای عملکردی کتابخانه ها
عناصر اصلی کتابخانه 
بخش کتب مرجع 
کلیات 
طول قفسه ها وفاصله بین آنها
تجهیزات ارائه خدمات
میزها
یادداشت برداشتن و نوشتن 
استانداردهای سرمایش ، گرمایش، ...
کیفیت فضاها 
سالنهای اجتماعات 
جدول حداکثر  اندازه پرده ها 
راهروهای سالن نمایش
ورودی و خروجی ها 
پروژکسیون 
سرویس بهداشتی 
زوایای دید و فواصل تماشاچیان
زوایای تابش و فاصله پروژکتور
صندلی و نحوه انتظام صندلیها
نحوه استقرار صندلیها 
تعداد صندلیها در یک ردیف 
حداکثر تعداد ردیفهای بین دو راهرو عرضی 
قرارگیری صندلیهای نسبت پرده 
شیب کف سالن 
سالن تئاتر و اجتماعات
فضاهای مورد نیاز 
انواع تئاتر بر حسب ظرفیت تماشاچی
انواع تئاترها بر حسب نوع برنامه ها 
نمایش فیلم 
آکوستیک مناسب
ایمنی سالن 
راههای فرار 
طراحی صحنه 
مشخصات کلی سالنهای تئاتر 
انواع تئاترها بر حسب دامنه فعالیتشان 
تئاتر تجربی 
نمایشگاه 
مشخصات فضاهای اداری 
آمفی تئاتر روباز 
مرکز کامپیوتر 
نمازخانه 
تفکیک و توزیع فضاها در طبقات 
پارکینگ 
ضوابط فنی و اجرایی 
سازه 
ویژگی سازه سالنهای نمایش
بررسی مصالح در ارتباط با سیستم های سازه سالن 
ایمنی از حریق 
نکات ویژه ایمنی از حریق 
سایر مقررات ایمنی از حریق
تاسیسات 
گرمایش و تهویه مطبوع
روشنایی
فاضلاب 
آکوستیک تالارها
کاواک : (رزوناتر)
طراحی تالارها:
فرم 
آکوستیک در تالار کنفرانس 
آکوستیک در تالار کنسرت 
اصول طرح تالارها (کلاس درس)
تالار اجتماعات 
معرفی طرح 
ساختاری معماری شهر یزد 
ساختار بافت درونی شهر
بررسی توزیع جمعیتی شهر یزد
مقایسه جمعیت بین سالهای 1373 تا 1375 میزان نرخ رشد جمعیت در نقاط شهری 
نوجوانان و جوانان و سطوح تحصیلی
آمار دانش آموزان شهر یزد در سال تحصیلی 76-1375
منابع

اهمیت موضوع
تحولات گوناگون در تاریخ هر مرز و بومی جدای از همه عوامل درونی و بیرونی اش یک واقعیت غیر قابل انکار بوده است. عرصه های گوناگون اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و ... شاهد این دگرگونی با درجات مختلف بوده اند. 
یک روز در جامعه ای ورود صنعت و ماشین منشا این تحولات بوده و روزگاری شرایط خاص منطقه ای چنین نقشی را ایفا کره است. شهرها و روستاهای مختلف سرزمین عزیزمان ایران، سرد و گرم بسیار چشیده اند و تغییرات بسیاری را تجربه کرده اند. با پیشرفت علم، فن آوری ارتباطات و ... روز به روز تحولات، گسترده تر شده اند و آثار آنها گریز ناپذیر تر نموده اند. چنین تحولات، علتها، چگونگی و تبعات آن بخشی است که شاید راهکارهای مناسبی برای دستیابی به یک هدف مشخص در هر زمینه فعالیتی باشد. 
ساختار معماری هر منطقه ای هم روند فوق الذکر را داشته است و کما بیش تحولات و دگرگونی هایش منطبق بر مدعای اخیر است. با یک نگاه گذرا اما پر دقت می توان دریافت که بافتهای شهری و اجتماعی شهرهای ایران و به خصوص منطقه فوق ، دستخوش بسیاری از اتفاقات به طور خواسته و یا ناخواسته و مثبت یا منفی گشته اند. سنت، مردم، اعتقادات، اقلیم، امکانات و ... در طول دورانهای مختلف گذشته چهره یک شهر یکدست، متمرکز را تصویر کرده است. که در سایه تمامی همان عوامل بر شمرده شده پاسخگوی تمام جوانب یا لااقل بخش عمده ای از نیازهای زمان خود بوده است. 
به عنوان مثال سلسله مراتب دسترسی بر اساس مرکزیت اماکن عمومی مثل بازار،مسجد جامع، حسینیه ها و حمام و ... شکل گرفته بود و در نهایت به کوچه ها و در بندها و هشتی و حیاط و اتاقها منتهی می شد، راهکاری بود برای پاسخگویی به تمامی نیازهای فوق.
اقلیم سرد بواسطه سازوکارهای اندیشیده شده توسط معماران و استفاده از مصالح بوم آور، رام گشته بود. مسائل اعتقادی و فرهنگی نیز چه در مقیاس بزرگ شهری (مساجد و ...) و چه در مقیاس مسکن شخصی (اندرونی و بیرونی و ...) به شکل مطلوبی پاسخ داده شده بود برای هر پرسش، پاسخ برازنده تراشیده شده بود در هر زمان برای هر سوالی، جوابی در خور (یا لا اقل قابل قبول) اندیشیده می شد که خود پیوستگی دورانها و تحولات آن مورد را رقم می زد. این راهکارها و تفکرات پاسخگو را شاید بتوان در زمره پیشرو ترین های آن دوران قلمداد کرد. اما بنا به دلائل مختلف (انقلاب صنعتی و پس از آن عدم کفایت حکام زمان و ...) دوران شکوفایی در تمام عرصه ها به نوعی از دست این قوم گسیخته شد و به تبع آن مانند مسابقه دوئی که همیشه چشم دیگران به ما که در جلو بودیم دوخته شده بود. حالا چشم به ساق پیشرو سبقت گرفته داریم.
به این ترتیب ابتکار عمل و اندیشه به لحاظ عقب افتادگی ناخواسته از دستمان خارج شده و روز به روز شاهد تغییرات تحولاتی بودیم که به علت وجود اندیشه ها و کارهای نوی دیگران ما را نیز تحت تاثیر قرار می داد. اما از آنجا که تحولات پی در پی و رشد پویای همه جانبه افکار، اندیشه ها، فن اوری و ... یکی از اصول همیشگی دورانها بوده است، بی تردید هر مملکت و قومی که به هر علتی نتواند رشد قابل توجه در زمینه ای مختلف داشته باشد نمی تواند تعیین کننده و تاثیر گذار باشد. به عبارتی همزمان باافول تدریجی همه جانبه تواناییها در سرزمین ما و رشد و توسعه جوامع دیگر به خصوص مغرب زمین، تمام فعالیتها و روابط به طور اعم و فرهنگ و هنر به طور اخص تحت تاثیر این موج ایجاد شده قرار گرفت. به طوری که با گذشت هرروز، ماه و سال، شاهد کمرنگ شدن اصالتهاو هویتهای خویش بودیم. علت نیز کاملا مشخص است، وقتی توان و مایه اصلی به هر علت و دلیلی وجود نداشته باشد توانایی مقابله با مایه ها و حرفها و توانهای شاید بد، اما اندیشیده شده نیز نخواهد بود. مانند بسیاری از ورزشها ما نیز در این شرایط حالت دفاع آن هم از نوع بدش را داشتیم، دفاع بازی که هر بار بازتر و بازتر می شد. 
بعضا هم اگر مقابله ای می کردیم که یا شاید قدرتمان کمتر بوده و شاید چون اندیشه خاصی نداشتیم بزودی زود از صحنه خارج شدیم به این شکل در بسیاری از زمینه ها ما مصرف کننده تولیدات و ابتکارات دیگران شدیم. تجربه و تحقیق نشان داده است که در طی این روند خواسته یا ناخواسته ملتهایی از نوع و درجه ملت ما هر جا که اندیشه ها و فکر برتر و طبیعتا عمل مناسب تر در آستین داشته اند موفق بوده اند. یعنی هر جا که صرفا مصرف کننده بدون تفکر نبوده ایم و در همان زمینه وارداتی اندیشه را نیز بکار گرفته ایم، نسبتا موفق بوده ایم چنین جریانی در باب فرهنگ و معنی به ویژه در چند سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی در کشور خودمان به شکل زاینده ای دیده می شود. برای مثال درست است که سینما و فیلم یک مقوله کاملا بیگانه با فرهنگ ماست و ما مبتکر آن نبوده ایم اما با مختصری اندیشه و کار عاقلانه توانسته ایم در سالهای گذشته (صرف نظر از سالهای قبل از انقلاب که خود بافته بودیم) حرفهای بسیاری برای گفتن داشته باشیم و سینمایی را تحت عنوان «سینمای ایران» در دنیا مطرح کنیم. باشد که در کلیه زمینه های فرهنگ ، هنر و .. به جایگاه واقعی خود دست یابیم .


فرهنگسرا Cultural Center 
فرهنگ معماری مدرن به طور سیستماتیک، فضاهای شهری سنتی مانند خیابان و میدان را از شهرها حذف کرد و با تفکیک کار بریها بر اساس عملکرد آنها برای هر یک ، یک مجموعه  یا ساختمانهای اختصاصی در نظر گرفت. بدین ترتیب، فروشگاههای کنار خیابانها به فروشگاههای بزرگ و مراکز خرید، دفاتر قدیمی به مجموعه های اداری، تماشاخانه ها و گالریها به مجموعه های عظیم فرهنگی نقل مکان کردند. این نگرش یک بعدی به پاسخگویی به نیازها موجب شد ابنیه مدرن به محفظه هایی برای تعدادی کاربری مشخص از قبیل کتابخانه ، سینما، تئاتر، موزه، گالری و ... تبدیل شوند. 
اما در سه دهه پایانی قرن بیستم توجه جهانیان به این واقعیت معطوف شد که ارتباطات اجتماعی پیچیده ای که به طور ضمنی در بهره وری از کاربریهای شهری شکل می گیرند و موجب جاری و تپیده شدن زندگی شهری می شوند. به مراتب مهم تر از پاسخگویی صرف به نیازی مشخص به صورت مستقیم و صریح است. تحقیقات بسیار دهه های 70 و 80 نشان دادند که کاربریهای مهم فرهنگی اعم از سینما، تئاتر، موزه، اپرا و ... همه درگیر بحران اند و نمی توانند مخارج خود را تامین کنند. و علت اصلی این بحران بی روح بودن و تخصصی بودن بیش از حد این فضاهاست. این تحقیقات نشان دادند که ایجاد امکانات پیشرفته علمی و تکنولوژی برای پاسخگویی به نیاز مردم کافی نیست. 
تئوریهای جدید موزه سازی، که به ایجاد تغییرات در موزه های مهمی چون لوور انجامید، حاصل تجدید نظر در نگرشهای رایج نسبت به این نوع فضاها بودند و در عمل اثبات ...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 1.79 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مرکز آفرینش هنری یزد,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه