جستجو در سایت

مطالعات مرکز تحقیقات آموزشی

1605 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مرکز تحقیقات آموزشی

153 صفحه فایل Word به همراه نقشه و پوستر

فهرست مطالب
فصل اول – آموزش معماری                                                                               1
- مقدمه 
1-1- تاریخچه آموزش معماری در غرب                                                              
1-1-1- آموزش در دوران اولیه                                                                  2
1-1-2- طرح قرون وسطی                                                                          4 
1-1-3- رنسانس                                                                                       4 
1-1-4- سلطنت آکادمی                                                                              6
1-1-5- لوکوربوزیه                                                                                  10
1-1-6- باوهاوس                                                                                     11                                 
 1-2- سیر تحول آموزش در ایران 
1-2-1- آموزش معماری در دوران پیش از اسلام                                             18
1-2-2- فضاهای آموزشی از اول تا نیمه دوم قرن پنجم هجری                           19 
1-2-3- نهضت تاسیس مدارس                                                                     21
1-2-4- از قرن هفتم تا دهم هجری                                                                22
1-2-5- از قرن دهم تا سیزدهم هجری                                                           22
1-2-6- گشایش دارالفنون                                                                            23
1-2-7- آموزشگاههای خارجی                                                                     23
1-2-8- تاسیس دانشگاه تهران                                                                     24
1-2-9- دانشکده هنرهای زیبا                                                                       24
1-3-دگرگونیهای آموزش معماری در غرب 
( افزایش فاصله میان آموزش معماری و تجربه معماری)
1-3-1- مقدمه                                                                                         26
1-3-2-گسستگی اول                                                                                         26
1-3-3-گسستگی دوم                                                                                        26  
1-3-4-گسستگی سوم                                                                                       27 
1-3-5- نتیجه گیری                                                                                           28
1-4- آموزش معماری در ایران 
1-4-1-نقد و بررسی آموزش امروز ایران                                                                   29                     
 
فصل دوم : محیط آموزشی 
2-1- مقدمه                                                                                                                            35   
2-2- محیط 
2-2-1- مقدمه                                                                                        37
2-2-2- منظر اول: نگاه معمارانه                                                                 38
2-2-3- منظر دوم: نگاه اهل فلسفه                                                              39
2-2-4- فضای معماری                                                                            40
2-2-5- پدیده مکان                                                                                           41
2-2-6- نتیجه‌گیری                                                                                           41
2-3- مدارس گذشته ایران 
2-3-1- تعاریف و ریشه ها                                                                                 42
2-3-2-تاریخچه مدارس گذشته ایران                                                                   47  
2-3-3- سیر تحول کالبدی                                                                         60
2-3-4- مدارس گذشته خراسان                                                                  63
2-4- مدارس امروز ایران 
2-4-1- دانشکده هنرهای زیبا                                                                           67
2-4-2- دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی                                   68 
2-4-3- دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران                          70
2-4-4-دانشکده هنر و معماری اصفهان                                                              72
2-4-5- دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز                            75 
2-5- مدارس امروز جهان 
2-5-1- مقدمه                                                                                               76
2-5-2- دانشکده هنر گلاسکو                                                                            76
2-5-3-دانشکده معماری باهاوس                                                                       82
2-5-4- دانشکده معماری ییل                                                                            87
2-5-5- دانشکده معماری رایس                                                                         91
2-5-6- نتایج حاصل از بررسی                                                                         98 

فصل سوم  : برنامه ریزی 
3-1- مقدمه                                                                                                                        102
3-2- معیارها و سرانه ها 
3-2-1- دسته بندی کلی فضاها                                                                       103
3-2-2- بخش آموزشی                                                                                 104
3-2-3- بخش کمک آموزشی                                                                          114
3-2-4- بخش اداری                                                                                    115
3-2-5- بخش مطالعه                                                                                   117
3-2-6-  بخش پژوهشی                                                                                120
3-2-7- بخش استفاده عمومی                                                                        120
3-2-8- فضای خدمات و رفاهی                                                                      124
3-2-9- دیاگرامهای ارتباطی                                                                           126
3-2-10 – خلاصه برنامه فیزکی و جداول نهایی                                                  128
3-3- سازمان یابی فضایی کل دانشگاه 
3-3-1- مقدمه                                                                                                             133
3-3-2- آشنایی با انواع سازمانیابی فضایی دانشگاهها                                     133
3-3-3- گونه های چیدمان ساختمانی در محوطه های دانشگاهی                        140

فصل چهارم : مطالعات بستر طراحی 
4-1- مقدمه                                                                                                                   141                      
4-2- شناسایی بستر طراحی 
4-2-1- مقدمه                                                                                        142  
4-2-2- پیشینه تاریخی خراسان                                                                  142  
4-2-3- شهر مشهد                                                                                  143
4-3- مکان یابی محدوده طراحی                                                                                 145
4-4- معرفی و تحلیل سایت                                                                                        149

فصل پنجم : روند طراحی                                                                153
منابع و مآخذ 


بخشی از متن :
مقدمه 
 طرح موضوع 
می دانیم در زمانی نه چندان دور « معمار» در محوطه ساختمان می زیست و کار می کرد و شاگردان وی که همان دستیاران وی بودند نیز در کنار او می زیستند و حکمت و صناعت و زندگی را می آموختند و هیچ مدرسه ای وجود نداشت و می دانیم که دیر زمانی چنین بوده است . 
با افتراق و جدایی میان نظریه و عمل، معمار دیگر در محوطه ساختمانی چیزی نمی آموخت و در سال 1670 کلبرت آکادمی سلطنتی معماری را با مشارکت پرو در ترجمه کتاب ویترویوس در زمان لوئی چهاردهم درپاریس  تاسیس کرد  .   (  چومی، 1379 ) 
معماری این دوره را می توان آغاز فاصله افتادن میان معمار و ساختمان و شروع تاسیس مدارس معماری دانست . 
در کشور ما نیز آموزش نوین معماری در حدود سال 1319 با تاسیس " هنرکده " در محل   « مدرسه خان مروی » ـ که خود مدرسه ای از نظام سنتی مسجد ـ مدرسه بود، آغاز شد .             ( عزیزی، 1382 ) 
تاریخ معماری به طرز عمیقی با تاریخ روشهای آموزش آن درهم آمیخته است و فضای آموزش معماری نیز بنا به شیوه های آموزش در تغییر بوده است . 
امروز فضای(1) آموزش معماری تحت عنوان مدارس و دانشکده های معماری شکل می گیرد و آموزش معماری بصورت آموزش دانشگاهی . این آموزش ، آموزشی تخصصی است و نیازمند آن است که شاگرد به فضا و محیط تخصصی اش آشنا شده و احساس محرمیت و حضور نماید .          ( حجت ، 1383 ) 
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 15.3مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مرکز تحقیقات آموزشی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه