جستجو در سایت

مطالعات مرکز توانبخشی معلولین جسمی و حرکتی

2347 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مرکز توانبخشی معلولین جسمی و حرکتی

115 صفحه فایل Word فاقد عکس

فهرست مطالب
1-1- مقدمه
2-1- بیان مسئله
3-1- اهمیت مسئله
4-1- اهداف پژوهش 
5-1- سوالات پژوهش 
فصل دوم: 
مبانی نظری طراحی معماری
1-2- آسیب شناسی جسمی
1-1-2- معلول کیست؟
2-1-2- تعریف معلول
3-1-2- انواع معلولیت
4-1-2- علل معلولیت
2-2- ناتوانی 
3-2- آسیب شناسی روحی – روانی
1-3-2- اختلالات روحی- روانی ناشی از معلولیت
4-2- تاریخچه معلولیت وسیر تحول آن
5-2- توانبخشی  (Rehabilitation Center)  
6-2- تاریخچه و موسسات توانبخشی در جهان وایران
7-2- اهداف توانبخشی 
1-1-5-2- فضاهای آموزش فعالیت روزمره(ADL)
2-1-5-2- فیزیو تراپی 
3-1-5-2- بخش تولید و ساخت اروتز و پروتز (Prosthetics and orothotics unit)
1-3-1-3-بخش تولید و ساخت اروتز و پروتز
4-1-5-2- توانبخشی حرفه ای
8-2- نتیجه گیری 

فصل سوم:
بررسی نمونه های مشابه
1-3- نمونه داخلی 
1-1-3- استان فارس 
2-1-3- استان گلستان
3-1-3- استان همدان 
2-3- نمونه خارجی 
1-2-3- مرکز Cedra Monar
2-2-3- مرکز Flourida Finr
3-2-3- مرکز توانبخشی  Maine_Bangor_Maine
4-2-3- Marian joy hospital

فصل چهارم:
ضوابط و استانداردهای طراحی
1-4- تعاریف واژه ها و مفاهیم
2-4- ضوابط طراحی معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی 
1-2-4- ورودیها
2-2-4- راهروها 
3-2-4- بازشو ها (در و پنجره)
4-2-4- راه پله 
5-2-4- سطح شیبدار
6-2-4- میله های دستگرد
7-2-4- آسانسور
8-2-4- فضاهای بهداشتی
9-2-4- آبخوری و آّبسرد کن
10-2-4- نیمکت و میز کار
11-2-4- اتاق های خواب 
12- 2- 4- کتابخانه 
13-2-4- آشپزخانه در واحد ساختمانی 
14-2-4- فضاهای تجمع
15-2-4- رستوران و چایخانه 
16-2-4- پارکینگ
17-2-4- فضاهای درمانی

فصل پنجم: 
برنامه فیزیکی

فصل ششم:
اقلیم
1-6- ساختار کالبدی شهر تهران
2-6- الگوی توسعه شهر
3-6- وضعیت توپوگرافی پهنه تهران
4-6- وضعیت توپوگرافی شهر تهران
5-6- زلزله شناسی
6-6- دمای هوا
7-6- روزهای یخبندان
8-6- رطوبت هوا 
9-6- باد
10-6- تابش آفتاب
11-6- جهت استقرار ساختمان
12-6- شرایط حرارتی هوا در فضاهای آزاد
13-6- اهداف عمده ی طراحی اقلیمی 
14-6- اهداف عمده ی طراحی اقلیمی ساختمان ها 
 15-6- قبله 
16-6- نتیجه گیری 

فصل هفتم:
طراحی
1-7- تحلیل سایت
1-1-7- موقعیت شهرک غرب
2-1-7- دسترسی ها به شهرک غرب
3-1-7- کاربری های شاخص در شهرک غرب 
2-7- شناخت تحلیلی سایت
1-2-7- موقعیت
2-2-7- شکل ظاهری و وسعت زمین
3-2-7- وضعیت توپوگرافی- باد- تابش
4-2-7- تحلیل دسترسی ها و شبکه های اطراف
5-2-7- نحوه استفاده از اراضی اطراف  
6-2-7- تحلیل دید و منظر
7-2-7- نشانه هاو شاخص های شهری و طبیعی
8-2-7- پوشش گیاهی
9-2-7- چگونگی بدنه همجواری ها

1-1- مقدمه
معلولیت های جسمی حرکتی گریبان گیر همه کشورهای جهان بوده است. همه کشورها به تناسب توان و امکانات خود در جهت باز توانی معلولان و برگرداندن آنان به پیکره ی عظیم جامعه در معماری و شهرسازی خود تغییرات و تحولات زیادی به وجود آورده اند که می توان با ساخت و سازهای ویژه درمان معلولان مانند کلینیک های توانبخشی که از اهمیت ویژه ای برخوردارند و یا تحولاتی که در ساخت فضاهای عمومی جهت استفاده معلولان جسمی – حرکتی و همچنین تغییراتی که در مبلمان شهری مانند کیوسک های تلفن،مسیرهای ارتباطی ویژه عبور معلولین اشاره نمود که همه مبین اهمیت و جایگاه معلولین در معماری می باشد. 
در این میان کشور ایران که در یک دوره جنگ هشت ساله را پشت سر نهاده که بوجود آمدن معلولیت های متعدد ناشی از جنگ از قبیل معلولیت های جسمی – حرکتی، قطع نخاع –بیماری های روانی ناشی از موج انفجار و یا معلولیت های ناشی از حملات شیمیایی بر اهمیت و ضرورت پرداخت بیشتر به موضوع توانبخشی می افزاید. 

2-1- بیان مسئله
شرط لازم برای رسیدن به جامعه پیشرفته، متعهد و پایبند به اصول انسانی،برابری فرصت ها و استفاده ها از امکانات مساوی برای همه انسان هاست ، اعم از فرصت های شغلی ،رفاهی و تفریحی ،درمانی و ...
معمولا با شنیدن عنوان((همه انسان ها))توجه به انسانهای سالم و بدون نقص معطوف می شود و هرگز شاید به این مساله فکر نکنیم که افراد نابینا،ناشنوا،معلول و ... نیز انسانهایی هستند که به اندازه ی هر فرد سالمی حق استفاده از همه امکانات یاد شده را دارند.بخصوص در کشور ما با وجود پشت سر گذاشتن یک جنگ چند ساله ،نیاز به پرداختن شرایط معلولان بیشتر و پر رنگتر جلوه می کند.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 105 کیلو بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مرکز توانبخشی معلولین جسمی و حرکتی

مطالب مشابه