جستجو در سایت

مطالعات مرکز روان درمانی

1851 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مرکز روان درمانی

117 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات مرکز روان درمانی
فهرست مطالب
فصل اول
پیشگفتار  ........................................................................................................................................... 1
اهداف و روش تحقیق ...........................................................................................................................2
تعریف بهداشت روان ....................................................................................................... 2
بیماری شدید روانی .......................................................................................................................... 2
بیماری خفیف روانی ................................................................................................................................... 3
شناخت موضوع طراحی ................................................................................................................ 3
ضرورت انتخاب موضوع ................................................................................................................ 4
هدف از انتخاب موضوع ............................................................................................................................. 5
فصل دوم
علائم بیماری ........................................................................................................................ 5
بهداشت ( سلامت روانی) به چه معناست؟ ................................................................................................ 6
معیارهای سلامت روانی .......................................................................................................................... 7
افسردگی ......................................................................................................................................... 7
علامت افسردگی در مردان ................................................................................................................................... 8
خستگی ...............................................................................................................................................8
خوابیدن بیش از حد یا کم خوابی ..................................................................................................................... 9
معده درد یا پشت درد ............................................................................................................................... 9
زود رنجی ..................................................................................................................................................... 9
مشکل تمرکز .......................................................................................................................................9
عصبانیت یا دشمنی ...............................................................................................................................9
استرس ...............................................................................................................................................10
اضطراب ................................................................................................................................... 10
اعتیاد به مواد مخدر ............................................................................................................... 10
ناتوانی در مسائل جنسی ..................................................................................................................... 10
دودلی ............................................................................................................................................... 10
افکار خودکشی ....................................................................................................................................... 11
مصرف داروهای ضد افسردگی ......................................................................................................................... 11
رابطه ویتامین D و افسردگی ............................................................................................................... 11
علائم جسمانی ................................................................................................................. 13
فصل سوم
علل افسردگی ............................................................................................................................................. 13
سروتونین و افسردگی ............................................................................................................ 13
درمان افسردگی ................................................................................................................................................ 14
روان درمانی ........................................................................................................................... 14
درمان دارویی ......................................................................................................................... 14
درمان با الکتروشوک ............................................................................................................. 14
دین درمانی ................................................................................................................................................ 15
ارتباط های صحیح و درمان افسردگی ................................................................................................................... 15
استفاده صحیح از فرصت های زندگی و درمان افسردگی ............................................................ 15
دیر خوابی و افسردگی .................................................................................................................... 16
رنگ و افسردگی .......................................................................................................................16
مواد غذایی مفید در افسردگی ................................................................................................................16
شناخت بیماری روانی .............................................................................................................. 17
توصیه مشاوره ای به افراد افسرده ......................................................................... 18
فعالیت بدنی ...................................................................................................................... 19
فصل چهارم
تاریخچه بیمارستان ................................................................................................................... 20
وجه تسمیه بیمارستان .................................................................................................................. 21
بیمارستان های جهان  ............................................................................................................ 21
نخستین بیمارستان های دنیای اسلام ............................................................................................. 22
بیمارستان ولید .............................................................................................................................22
بیمارستان جندی شاپور .............................................................................................................................23
بیمارستان در تهران ....................................................................................................................................... 23
بیمارستان نجم آبادی .........................................................................................................23
پلان نمونه بیمارستان نجم آبادی ....................................................................................................24
تاریخچه روان پزشکی  ................................................................................................................. 25
تاریخچه روان پزشکی ایران ..............................................................................................................26
بیمارستان روان پزشکی در ایران ......................................................................................................28
بیمارستان آموزشی درمانی اخوان ....................................................................................................29
بیمارستان روانپزشکی جهان .................................................................................................................29
معیارهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ...................................................................................30
موقعیت بیمارستان ...............................................................................................................................30
مساحت ...................................................................................................................................30
انواع .........................................................................................................................................30
تعریف بیمارستان های روانپزشکی ...............................................................................35

فصل پنجم
روانپزشکی بالینی در گذشته ...................................................................................................................36
عوامل موثر در پیدایش روانشناسی بالینی .....................................................................................................36
روانشناسی بالینی در ایران .........................................................................................................................37
ویژگی روانپزشکی بالینی .............................................................................................................................37
انواع روانپزشکی بالینی .............................................................................................................................38
تشخیص در روانپزشکی بالینی ........................................................................................................38
ظرفیت بیماری های روانپزشکی در ایران ......................................................................................39
برنامه های عملکردی بیمارستان روانپزشکی .................................................................................................39
پیشنهاد بیمارستان حفاظت شده روانپزشکی .............................................................................................41
رنگ در برابر بیماری روانی .............................................................................................................42
فصل ششم
خصوصیات ساختمان بیمارستان روانی ................................................................................................................46
نور طبیعی، منظره و تهویه طبیعیدر محیط بستر بیمار ................................................................................47
ابعاد پنجره .............................................................................................................................47
مکان پنجره ..........................................................................................................................................47
جلوگیری از تابش آفتاب ....................................................................................................................................47
نوع بازشو پنجره ...............................................................................................................................48
صدای مطلوب و نامطلوب ..................................................................................................................................48
محل استقرار بیمارستان ...................................................................................................................49
پوسته خارجی ساختمان .....................................................................................................................................49
سیستم گرمایشی و سرمایشی .............................................................................................................................49
صدای ناشی از بخش موسیقی، رادیو و تلویزیون در اتاق های چند تختخوابی.....................................................49
صدای ناشی از  Paging ....................................................................................................................49
محل سرویس بهداشتی ...........................................................................................................50
فضایی که باعث تولید صدا می شود ...................................................................................................50
انعکاس صدا و مصالح نازک کاری...........................................................................................................50
اثرات نور و رنگ در بهبود بیماران..............................................................................................................50
مراجعین و کارکنان ......................................................................................................51
کادر پزشکی بیمارستان روانپزشکی .................................................................................................53
کادر مقیم .................................................................................................................................................54
درمانگاه و اورژانس .....................................................................................................................................55
اورژانس ......................................................................................................................................56
فصل هفتم
شرایط محیطی ...................................................................................................................... 58
اقلیم ...........................................................................................................................................................58
دما ..........................................................................................................................................................58
بارندگی .................................................................................................................................................58
رطوبت نسبی .........................................................................................................................59
باد ...................................................................................................................................59
تابش خورشید ....................................................................................................................59
وضعیت زمین شناختی تهران ..................................................................................................................59
آلودگی تهران ....................................................................................................
وضعیت دسترسی ...................................................................................................................................60
ساختار خدماتی تهران  .................................................................................................................................61
موقعیت زمین نسبت به مناطق همجوار .........................................................................................62
شکل هندسی زمین و مناطق همجوار ............................................................................................................62
بررسی وضعیت اقلیمی در سایت .....................................................................................................62
دسترسی ................................................................................................................................................62
بررسی طرح و استقرار جا نمای .....................................................................63
جهت ساختمان ........................................................................................................................63
نیازهای فیزیکی ....................................................................................................................................63
حقوق بیماری روانی ..........................................................................................................64
موارد ایجاد محیط مناسب بیمارستان  ..............................................................................................................65
عناصر محیط آرامش بخش ......................................................................................................................69
نور .................................................................................................................74
رنگ ..........................................................................................................................75
کیفیت صوتی .........................................................................................................................76
بو .............................................................................................................................................77
فضا ..............................................................................................................................77
آب ............................................................................................................................78
فواره .............................................................................................................................79
اهمیت ایجاد بام بند .....................................................................................................81
فصل هشتم
استانداردهای فضایی ...............................................................................................................82
برنامه فیزیکی تیمارستان .............................................................................................................88
فهرست منابع کلی......................................................................................................108

تعاریف
تعریف بهداشت روان : 
(بهداشت روان عبارت است از تامین، حفظ سلامت جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد به طوری که افراد قادر باشند فعالیتهای روزمره خود را به خوبی انجام دهند، با افراد خانواده و جامعه خود ارتباط مناسب برقرار نمایند و رفتار و گفتار غیر عادی ند اشته باشند. ) 1
پنج گروه ازبیماریهای اعصاب و روان در این برنامه مد نظر هستند که عبارتند از: 

1- بیماران شدید روانى:  
(بیمارانی هستند که رفتار و گفتار غیر طبیعی دارند، توهمات بینایی و شنوایی دارند، یعنی چیزهای را می بینند و صداهایی می شنوند که وجود ندارند و افراد سالم آنها را احساس نمی کنند، به بیماری خود آگاهی ندارند و خود را بیمار نمی دانند، احتمال حمله به دیگران و آسیب به خود دارند، بعضی مواقع احساس می کنند افراد مهم و بزرگی شدند.
این بیماران با درمانهای دارویی قابل کنترل و درمان هستند. هم زمان با مصرف دارو در مواردی هم درمانهای غیردارویی مثل روان ‌ درمانی برای آنها موثر است، درمان آنها می تواند بصورت سرپایی یا بستری انجام شود و با مراجعه به پزشکان عمومی، روانپزشکان (متخصص اعصاب و روان) و روانشناسان بالینی ‏از پیشرفت این بیماری جلوگیری شده و به بهبود آنها کمک می شود. ) 1

2- بیماران خفیف روانى:  
(علامت ‌ های مهم این بیماری عبارت است از: دلهره، ترس، اضطراب و بی ‌ قراری های زیاد، احساس افسردگی، وسواس های فکری وعملی، کاهش لذت از زندگی، عصبانیت و پرخاشگری، احساس ناامیدی و یاس، احساس غصه اندوه و گریه های بی دلیل، احساس سستی و خستگی مداوم، میل به تنهایی و گریز از جمع، بی میلی نسبت به کار و زندگی، شکایت‌های زیاد از دردهای جسمانی، افزایش یا کاهش خواب، افزایش یا کاهش اشتها 
بیماریهای خفیف روانی قابل درمان هستند، بهتر است که درمانهای دارویی و غیر دارویی را با هم بگیرند، درصد کمی از این بیماران نیاز به بستری دارند و در اکثر موارد به صورت سرپایی قابل درمان هستند. برای درمان این بیماران می توان از پزشکان عمومی، روانپزشکان(متخصص اعصاب وروان) و روانشناسان بالینی کمک گرفت. )1

 شناخت موضوع طراحی
(عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب. نتیجه آنکه مفهوم بهداشت روانی عبارت خواهد بود از: تأمین رشد و سلامت روانی فردی و اجتماعی، پیشگیری از ابتلاء به اختلال روانی، درمان مناسب و بازتوانی آن
سلامت روانی به نحوه تفکر، احساس و عمل اشخاص بستگی دارد. به طور کلی افرادی که از سلامت روانی برخوردار هستند، نسبت به زندگی نگرش مثبت دارند. آماده برخورد با مشکلات زندگی هستند. در مورد خود و دیگران احساس خوبی دارند. در محیط کار و روابطشان مسئولیت پذیر می باشند. زیرا وقتی از سلامت روانی برخوردار باشیم انتظار بهترین چیزها را در زندگی داریم و آماده برخورد با هر حادثه ای هستیم. 
ما با آموختن ویژگی های سلامـت روانی بهتر می توانیم به روح و روان متعادل و شاد دست یابیم. سلامت روانی در بسیاری از موارد مانند سلامت جسمی است و باید به آن توجه کافی داشت. بسیاری از مردم برخی اوقات احساس افسردگی می کنـند همـان طـور که بسیـاری از آن ها دچار سرماخوردگی می شوند. از همین رو، نمی توان از همه ناراحتی های روحی جلوگیری کرد، همان طور که از بروز همه بیماری های جسمی نیز نمی توان ایمن بود. سلامت روانی و جسمی هر دو برای خوشبختی انسان ضروری اند. رسیدن به سلامت روانی به هیچ وجه تصادفی نیست، نیل به این هدف با صرف زمان و زحمت محقق می شود. همچنین نباید فراموش کرد که اعتماد به نفس، کلید سلامت روانی است. وقتی که اعتماد به نفس بالا باشد از زندگی رضایت داریم، هدف های زندگی را مشخص می کنیم و به آنها می رسیم، برای حل مشکلات به خود اتکا می کنیم، روابط سالم و قوی ایجاد می نمائیم و ناملایمات و پستی و بلندی های زندگی را می پذیریم. 
طبق آخرین گزارشات منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، بسیاری از کشورها بخش بسیار اندکی از بودجه بهداشتی خود را صرف بهداشت روانی می کنند. یک پنجم یکصد کشوری که آمارهای خود را به این سازمان ارائه داده اند، کمتر از یک درصد بودجه بهداشتی خود را برای سلامت روانی هزینه می کنند. در حالی که طبق آمارهای این سازمان، 13 درصد هزینه های درمان بیماریها، به دسته گسترده ای از اختلالات عصبی روانی مربوط می شود. یافته های جدید حاصل از تحقیقات این سازمان نیز بیانگر این واقعیت است که مراقبت از بهداشت روانی هنوز در اولویت قرار نگرفته است و منابع جهانی برای مبتلایان به اختلالات روانی و عصبی به منظور رفع نیازهای روزافزون بهداشت روانی ناکافی و توزیع آنها در جهان نابرابر است.)2

 ضرورت انتخاب موضوع
(بیماران روانی جزیی از جامعه انسانی به شمار می آیند، بنابراین به عنوان عضوی از جوامع شهری، باید از حقوق شهروندی به نحوه مطلوبی برخوردار باشند، و این در حالی است که با نیم نگاهی به فضاهای عمومی موجود می توان دریافت؛ بیماران روانی و فضاهای مرتبط، به عنوان عناصر فراموش شده اماکن  عمومی و اجتماعی لحاظ می شوند. به عبارت دیگر مکان های بازی و تفریح در پارک ها و مراکز تفریحی، فضاهای جمعی را تشکیل می دهند که بی تردید در بسیاری موارد فاقد ضوابط و استاندارد محیطی - فضایی بوده؛ و فاقد مکانی ایده آل با چیدمان فضایی مطلوب هستند. از سوی دیگر رشد و شکوفایی هر جامعه ای در گرو بهره گیری از استعدادها و توانایی های موجود در آن جامعه است، لذا یکی از راه های مطمئن در تحقق این آرمان، فرآهم آوردن بستری مناسب جهت آماده سازی فعالیت های جمعی، فراروی همه استعدادهاست.)2

 هدف از انتخاب موضوع
(خاص و بکر بودن موضوع و نیاز روز افزون جوامع ...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 18.3 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مرکز روان درمانی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه