جستجو در سایت

مطالعات مرکز مذهبی فرهنگی با رویکرد احیا هویت انسانی

1758 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مرکز مذهبی فرهنگی با رویکرد احیا هویت انسانی

173 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب
عنوان       صفحه
چکیده........................1
فصل اول: کلیات
1-1 بیان مسئله تحقیق 2
1- 2 هدف تحقیق   2
1- 3 اهمیت موضوع   3
1- 4 سابقه پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع پروژه   4
1- 5 روش تحقیق و چگونگی انجام آن   4
1- 6 محل سایت و اهمیت انتخاب آن   5
1- 7 برنامه فیزیکی کلی   5
فصل دوم: مطالعات پایه
2-1 مذهب 6
2-1-1 معماری و مذهب 6
2- 1-2 معماری مذهبی 10
2-1-3 مکان مذهبی 15
2-2 مسجد 16
2-3 فرهنگ 17
2-3-1معماری و فرهنگ 18
2-3-2 معماری فرهنگی 19
فصل سوم: مطالعات کاربردی
3-1 مفاهیم اصلی روند شکل گیری و تکامل عملکرد 22
3-1-1 اصول معماری مرکز مذهبی - فرهنگی 22
3-1-2 معماری و ساختمان مرکز مذهبی - فرهنگی 23
3-2 بررسی تغییر روند معماری مراکز مذهبی – فرهنگی و انواع آن 23
3-2-1 کعبه 23
3-2-2 مسجد النبی (ع) 25
3-2-3 معماری و انواع فضاهای عملکردی 25
3-2-4 تاریخچه سیر و تحول معماری مسجد 28
3-2-5 مساجد ایرانی در سه بازه زمانی متفاوت 30
3-3 تنوع در معماری مراکز مذهبی – فرهنگی در دنیا 37
3-4 مقایسه سبک معماری مسجد با معابد 39
3-4-1 تفاوت های معماری مسجدبا معابد دیگر ادیان 39
3-4-2 مسجد و کلیسا 39
3-4-3 بررسی چند نمونه کلیسا 40
3-5 بررسی نمونه های موردی 41
3-5-1 بررسی نمونه های موردی داخلی 41
3-5-1-1 نمازخانه پارک لاله 41
3-5-1-2 مسجد دانشگاه تهران 44
3-5-1-3 مسجد حضرت امیر (ع) 50
3-5-1-4 مسجد الغدیر 55
3-5-1-5 مسجد جامع شهرک قدس 57
3-5-1-6 مجموعه نیاوران 58
3-5-1-7 کانون توحید 64
3-5-2 بررسی نمونه های موردی خارجی 68
3-5-2-1 مسجد ملک فیصل در پاکستان 68
3-5-2-2 کلیسای رونشان در فرانسه 70
3-5-2-3 مسجد شهر رم 74
3-5-2-4 مسجد ملی مالزی 76

فصل چهارم: مطالعات عملکردی
4-1 استانداردها و ظوابط عام 80
4-1-1کلیات 80
4-1-1-1 سیمای شهری مرکز مذهبی 80
4-1-1-2 نور طبیعی 81
4-1-1-2-1 نور فضا های داخلی 81
4-1-1-2-2 نور و فضا های شهری 81
4-1-1-3 اتسانی کردن ساختمان مرکز مذهبی 82
4-1-1-4 شاخصه های مرکز مذهبی 82
4-1-1-5 مقیاس انسانی 83
4-1-2 اصول کلی در طراحی مراکز مذهبی 83
4-1-2-1 معماری عملکردی مراکز مذهبی 83
4-1-2-2 جهت قبله 83
4-1-2-3 آستانه ورود به شبستان 84
4-1-2-4 وضو خانه 85
4-1-2-5 آستانه ورود به مسجد و صحن 85
4-2 توصیه های طراحی در راستای ظوابط واجب الاجرا 86
4-2-1 صرفه جویی آب در معماری منظر 87
4-3 استاندارد ها وابعاد انسانی 88
4-4 تعیین جهت قبله 92
4-5 تعیین مساحت شبستان وصحن 95
4-6 الزامات ساختمان اداری 97
4-7 الزامات کتابخانه 98
4-7-1 فضاهای کتابخانه 98
4-7-2 معماری کتابخانه های آینده 98
4-8 الزامات چایخانه یا تریا 100
4-9 مطالعات سازه و مصالح 100
4-9-1 توصیه های سازه ای 100
4-10 تاسیسات 103
4-10-1 تأسیسات حرارتی- برودتی و بهداشتی ساختمان 103
4-11 تجزیه و تحلیل سایت 105
4-11-1 معرفی استان وشهر انتخابی سایت 105
4-11-2 تجزیه وتحلیل سایت 114

فصل پنجم: طراحی
5-1 : مبانی نظری طراحی 118
5-1-1 رمز پردازی در مراکز مذهبی و به ویژه مسجد 118
5-1-2 رابطه بین صورت و معنا در معماری (نگاهی به فلسفه وجود ملاصدرا) 123
5-1-3 بررسی آثار وجودی مرکز مذهبی و تاثیراتشان 128
5-1-3-1 شهر دینی با نگاه فرهنگ 128
5-1-3-2 سه دیدگاه نظری در باب مداخلات 130
5-1-4 اهداف نظری طرح 131
5-1-4-1  اهداف خرد نظری طرح 131
5-1-4-2  اهداف عملیاتی 132
5-1-5  اصول حاکم بر طرح 132
5-2  ارائه برنامه فیزیکی 133
5-2-1  ارائه برنامه فیزیکی کلی 133
5-2-2  ارائه برنامه فیزیکی با محاسبات ابعاد و متراژ بر اساس استانداردها 133
5-2-2-1  ارائه برنامه فیزیکی مرکز مذهبی ( مسجد ) 133
5-2-2-2  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان کتابخانه 134
5-2-2-3  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان مرکز محله 134
5-2-2-4  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان های کوچه هنر 135
5-2-2-5  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان اداری 135
5-3  معرفی روند طراحی 135
5-3-1  کلیات 135
5-3-2  کانسپت 136
5-3-3  گزینه های حجمی پیشنهادی 137
5-4  ارائه مدارک و نقشه های طرح 137
5-4-1  تصاویر شبیه سازی و نقشه های طرح 137
فهرست منابع...................................................................................................................................163

چکیده :
اگر از آسمان به شهر مسلمان‌ها نگاه شودمراکز مذهبی-فرهنگی آن مانند ستاره‌ها خواهند درخشید؛ اما آیا، در شهر‌های امروز ما، واقعا می‌درخشند یا در وضعیت کنونی معماری و شهر سازی ایران تبدیل به حلقه‌های گمشده کم سو شده‌اند؟!
 برای تعریف شاخص‌های شهری این مراکز در شهر‌های امروز و جلوگیری از روند تکرار فرمال و تقلید صرف از گذشته و تلفیق صحیح و اصولی آن با سایر کاربری‌ها، که در جوامع امروزی امری ضروری می‌نماید، باید وضعیت کنونی آنها به دقت مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
ساختمان‌های عمومی‌یک شهر یا کشور، به عنوان شاخص‌های توسعه مطرح هستند و با تاکید بر هویت جامعه، نماد فرهنگ و مذهب یک کشور به حساب می‌آیند. حال با توجه به مساله هویت در«شهر اسلامی»، معماری مراکزمذهبی - فرهنگی عاملی تاثیرگذار بر سیمای شهر اسلامی‌به شمار می‌رود. 
ساخت و ساز این مراکز در حال حاضر از وضعیت مناسبی برخوردار نیست؛ هیچ دسته‌بندی‌ای برای مشخص کردن انواع آن و طراحی‌های متناسب با این نمونه‌ها انجام نشده‌است و تصورات بیشتر به سمت طراحی دو مناره و یک گنبد و سر در با شکوه گرایش دارند. یک سری شاخص‌ها از معماری گذشته گرفته‌شده و همین‌ها تکرار می‌شوند، در حالی که مطالعات گذشته نشان می‌دهند که تنها شش درصد از مساجد ما دارای گنبد و مناره بوده‌اند، آن هم مساجد بزرگ، معماری مرکز مذهبی در سال90 باید متفاوت از زمان صفویه باشد. در آن زمان برای پوشش دهانه‌های بزرگ مجبور به‌استفاده ‌از گنبد و طاق زنی و... بودند اما در حال حاضر با تکنولوژی‌های جدید ساختمانی،‌ لزومی‌ به تکرار این فرم‌ها وجود ندارد.ولی متاسفانه هیچ تصویری از این تفاوت دیده‌نمی‌شود.
 به لحاظ عملکرد‌ها،‌ فضاهایی می‌توانند همراه با مسجد طراحی شوند البته با رعایت اصول و ضوابط، ولی در حال حاضر نوعی به هم ریختگی مشاهده می‌شود و هر کس هر نوع کاربری را در کنار آن می‌آورد.
 اگر آماری از وضعیت گذشته و حال در اختیار باشد، و مساجد دسته‌بندی شوند، به نتایج مطلوبی برای برنامه‌ریزی‌های آینده خواهیم رسید.
برای فهمیدن مسجد ابتدا باید معماری و بعد معماری اسلامی‌ ایران را شناخت تا رسید به‌ این که معماری مسجد باید چگونه باشد. در مورد بررسی و مطالعه‌ آثار معماری و معماری اسلامی ‌گذشته ‌ایران تلاش‌های بسیاری انجام گرفته‌است و اسناد و کتب فراوانی توسط متخصصان و محققان این زمینه، برای مطالعه تهیه شده‌اند؛ اما در این میان نوعی گسست میان گذشته و حال دیده می‌شود که در مورد مسجد بسیار پر رنگ است و در واقع جریان‌سازی مناسبی در راستای تحلیل میراث گذشته و رسیدن به‌اصول طراحی معاصر، انجام نگرفته‌است و کمبود اسناد مدون و مکتوب در مورد اینکه‌امروز چگونه باید طراحی کرد و پاسخگوی نیاز افکار جامعه‌امروز بود، کاملا محسوس است.

فصل اول
:1-1بیان مسئله تحقیق:
دین یکی از وجوه امتیاز بشر است که از دیگر نشانه ها مانند قدرت زیبایی شناسی متمایز تر به نظر میرسد .در تاریخ زندگی بشر هرگز قبیله ای وجود نداشته است که به گونه ای دین نداشته یاشد،اعتقاد به خدا در ادیان برتر موجب شد که مردم خود را در این جهان همچون مسافری پندارند و گمشده خود را نه در عالم خلق و این حهانی بلکه در آسمان و عالم عرش و آن جهانی جستجو نمایند.
ارتباط میان معمار،مسجدو مومن به ما کمک میکند تا به کشف هرم حقیقت دینی نائل شویم . ثمره بر هم کنش و تعامل این سه رکن قاعده ، بر آیندی است که در نهایت منجر به وحدت این ارکان در نیل به راس هرم که همان حقیقت واقعی است میگردد.
"مرکز مذهبی- فرهنگی با رویکرد معماری هویتی" در راستای بررسی محدوده ای امن ، حامل پیامی است برای آرامش . فقدان آرامش در حوزه ی انسان مدرن کاملا مشهود میباشد ، و این عاملی است محرک برای گزینش سر مشقی با عنوان مرکز مذهبی – فرهنگی .
انتخاب این عنوان دارای الزاماتی است ، همچون مکان یابی مناسب ، دسترسی معقول و توجیه موقعیتی از لحاظ کاربری این مرکز با انتخاب سایتی در شمال منطقه 7 تهران (سید خندان ) به دلیل نزدیکی با دو مرکز مذهبی – فرهنگی شاخص ( از شمال حسینیه ارشاد و از غرب مصلی تهران) همراه بوده است. از طرفی موقعیت مطلوب این سایت به دلیل دسترسی قابل از جنوب ، شمال ، شرق و غرب عامل مهمی در گزینش این موقعیت بوده است .
رویکرد هویتی شاخصه ی تاثیر گذار دیگری است در طراحی این مرکز خاص ، که ممیزه ی برجسته ای است در بینشی هدفمندانه از طراحی.
2-1 : هدف تحقیق:
و گفت عرش خدا بر پشت ما ایستاده بود . ای جوانمردان نیرو کنید و مرد آسا باشید که بار گرانست........            مولوی
چیست دین برخاستن از روی خاک
تا که آگه گردد از خود جان پاک
اهداف کلان طراحی مرکز مذهبی – فرهنگی :
1. مقصود نهایی از طراحی مرکز مذهبی – فرهنگی ، در واقع آفرینش جایگاهی است برای تولید معنویت اجتماعی در  راستای برقراری آرامش. 
2. احیا هویت انسانی .
3. حضور معنوی انسان هزاره ی سوم در موقعیتهای اخلاقی  .
اهداف خرد در طراحی مرکز مذهبی – فرهنگی
1.احترام به کاربر مرکز و برقراری نیاز های کالبدی و روانی او .
2.طراحی در راستای رسیدن به الگویی شبستانی با توجه به اصالت این الگو و ساختار ناب آن.
3.القای فرمی ساده و بی پیرایه از مرکزی با جوهره ی معنوی.

 :3-1اهمیت موضوع:
در خانه هایی که مساجد خدا اجازه داده همواره محترم و با عطمت باشند و نام وی در هر بامداد و پسین در آن یاد شود .                                                        قرآن کریم- سوره نور – آیه 36
ارزشها در معماری ، اصالت خود را از سیر متعالی انسان اخذ مینماید . مفاهیم و ارزشهای موثر در سیر متعالی انسان از آنجا که او باید جانشین خدا و شبیه ترین موجود به او باشد ، همان صفات حق تعالی است که در قر آن به صورت جامع بیان شده است .
در این سیر خلوص ، نیت  و اراده به خیر و فلاح اصل است و هر چیز دیگر از جمله معماری وسیله.
با توحه به ثبات فطری انسان  و مسیر تعالی او ، ارزشها و اصالتهای ازلی و ابدی هستند . و غیر وابسته به زمان ، مکان ، جغرافیا ، تاریخ و در یک کلام انسانی هستند نه نژادی و سرزمینی.
مسیر تعالی فردی انسان از جهان کثرت و حیات مادی و زیبایی های آن شروع و به عرصه حیات معقول و زیبایی های آن وارد میشود و از آنجا وارد حوزه ی حیات روحانی به کمال معنوی و نورانی خود و زیبایی های ملکوتی باز میابد .
باز شناخت صحیح و کامل هر مقوله ، در حقیقت مقدمه ای بر جرح ، تفسیر ، نقد و در نهایت ، اظهار نظر منطقی نسبت به آن به شمار میرود .
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 44.6 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مرکز مذهبی فرهنگی با رویکرد احیا هویت انسانی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه