جستجو در سایت

مطالعات مرکز کودکان استثنایی

2319 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مرکز کودکان استثنایی

146 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات مرکز کودکان استثنایی
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: دلایل و اهمیت انتخاب موضوع 3
1-1:دلایل و اهمیت انتخاب پروژه 4
2-1:بررسی آمار و آموزش کودکان استثنایی در استان یزد 4
3-1:اهداف آموزش و پرورش استثنایی استان یزد 5
4-1:وظایف اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد 6
5-1:شناخت و بررسی سایت 6
6-1:عوامل موثر در انتخاب سایت 7
7-1:بافت اجتماعی شهرستان اردکان 8
8-1:ویژگیهای بافت تاریخی شهرستان اردکان 9
1-8-1:حسینیه یا میدان 9
2-8-1:کاروانسرا 9
3-8-1:اماکن رفاهی 9
4-8-1:آب انبار 9
5-8-1:مسجد 10
6-8-1:آسیاب. 10
7-8-1:دربند... 11
8-8-1:بادگیر 11
9-8-1:ویژگیهای ساخت و ساز 11
9-1:پتانسیل های موجود در شهرستان 12
منابع و مأخذ 13
فصل دوم: ادبیات تحقیق 14
 نگاهی به آموزش و پرورش استثنایی در جهان و ایران 15
1-2:آموزش استثنایی در جهان 15
2-2:آموزش و پرورش استثنایی در ایران 15
3-2:نگاهی به تحولات آموزش و پرورش استثنایی در ایران 16
4-2:وظایف اساسی سازمان 17
5-2:اهداف سازمان 18
6-2:آشنایی با گروه های هفت گانه دانش آموزان استثنایی 19
7-2:آشنایی با آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان استثنایی 21
8-2:دانش آموز استثنایی 21
1-8-2:درصد شیوع 21
2-8-2:طبقه بندی 21
3-8-2:اهداف 22
4-8-2:انواع مراکز آموزشی 22
5-8-2:برنامه آموزشی 23
6-8-2:خدمات آموزشی ویژه 23
7-8-2:برنامه توان بخشی 24
9-2:آشنایی با کودکان و دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری 24
1-9-2:شیوع 24
2-9-2:سبب شناسی 25
3-9-2:عوامل احتمالی مؤثر بربدکارکردی مغز 25
10-2:ویژگی های روان شناختی و رفتاری ناتوانی های یادگیری ویژه 25
1-10-2:ملاحظات آموزشی 27
11-2:آشنایی با کودکان و دانش آموزان کم توان ذهنی 27
1-11-2:تعریف 27
2-11-2شیوع 28
3-11-2:سبب شناسی 28
4-11-2:طبقه بندی آموزشی 28
5-11-2:ویژگی ها 28
6-11-2:برنامه آموزشی 29
12-2:آشنایی با کودکان و دانش آموزان معلول جسمی_حرکتی 30
1-12-2:تعاریف 30
2-12-2:شیوع 30
3-12-2:طبقه بندی 31
13-2:ویژگی های کودکان معلول جسمی – حرکتی 32
1-13-2:ملاحظات آموزشی 32
14-2:آشنایی با کودکان و دانش آموزان کم شنوا و ناشنوا 33
1-14-2:تعریف 33
2-14-2شیوع 33
3-14-2:سبب شناسی 34
15-2:وی‍ژگی های کودکان دارای آسیب شنوایی 34
1-15-2:انواع افت شنوایی 34
2-15-2:ملاحظات آموزشی 34
16-2:آشنایی با کودکان و دانش آموزان کم بینا ونابینا 35
1-16-2:طبقه بندی 35
2-16-2:درصد شیوع 35
3-16-2:سبب شناسی 36
4-16-2:برنامه آموزشی 36
5-16-2:ملاحظات آموزشی 36
6-16-2:روش های آموزشی 37
17-2:آشنایی با کودکان و دانش آموزان دارای اختلال های رشدی فراگیر 37
1-17-2:تعریف 37
2-17-2:طبقه بندی 38
3-17-2:شیوع 38
4-17-2:سبب شناسی 38
5-17-2:اهداف آموزشی 38
6-17-2:برنامه های و روش های آموزشی 39
18-2:آشنایی با کودکان و دانش آموزان چند معلولیتی 39
1-18-2:تعریف 40
2-18-2:شیوع 40
3-18-2:طبقه بندی 40
4-18-2:سبب شناسی 40
5-18-2:ارزیابی 41
19-2:توان بخشی و دانش آموزان استثنایی 41
1-19-2:تعریف 41
2-19-2:اهداف توان بخشی 41
3-19-2:مراحل عملیاتی در توان بخشی 42
20-2:انواع و شاخه های توان بخشی 42
1-20-2:کاردرمانی 43
2-20-2:گفتاردرمانی 43
3-20-2:شنوایی شناسی 44
4-20-2بینایی سنجی 44
5-20-2:فیزیوتراپی 44
21-2:مشاوره وکودکان استثنایی 45
1-21-2:تعریف 45
2-21-2:اهداف مشاوره در مدارس استثنایی 45
3-21-2:رویکرد ارایه خدمات 46
4-21-2:سطوح ارایه خدمات(مخاطبان) 46
5-21-2:والدین 46
6-21-2:دانش آموزان 46
7-21-2:معلمان وکارکنان مدارس 46
8-21-2:وظایف مشاوران مدارس استثنایی 47
22-2:تعریف کودک استثنایی 47
23-2:رویکردهای نظری در زمینه کودکان استثنایی 48
24-2:طبقه بندی کودکان استثنایی 49
25-2:شیوع کودکان استثنایی 51
26-2:تعلیم و تربیت کودکان استثنایی از نظر اسلام 51
27-2:راهبردها و روش ها در حوزه تعلیم و تربیت کودکان استثنایی 52
28-2:سطوح خدمات تربیتی برای کودکان استثنایی 53
29-2:چشم اندازهای نوین در رابطه با کودکان استشنایی 54
30-2:نظام حقوقی کودکان استثنایی در جهان 1975 56
31-2:آموزش کودکان استثنایی در آمریکا 57
منابع و مأخذ 63
فصل سوم: عقب ماندگی ذهنی 64
1-3:معنا و مفهوم عقب ماندگی ذهنی 65
2-3:تعریف عقب ماندگی ذهنی 66
3-3:تاریخچه عقب ماندگی ذهنی و هوش 68
4-3:طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی 70
5-3:مشخصات بالینی کودکان آهسته گام 75
6-3:برنامه های آموزش و پرورش کودکان آهسته گام در سنین مختلف 77
7-3:اهداف و برنامه های پرورش کودکان آهسته گام پیش دبستانی 78
8-3:برنامه ها و اهداف آموزش کودکان آهسته گام در کلاس های ابتدایی 81
9-3:برنامه های آموزشی و پرورشی کودکان آهسته گام سنین ابتدایی 81
10-3:هدف ها و برنامه های آموزشی دانش آموزان آهسته گام سنین متوسطه 83
11-3:مهم ترین نکات قابل وجه در برنامه آموزشی و توان بخشی نوجوانان آهسته گام 83
12-3:برنامه های توان بخشی کودکان آهسته گام تربیت پذیر 83
1-12-3:سن آمادگی 84
2-12-3:سن مدرسه 84
3-12-3:سن بزرگسالی 84
13-3:مسئولان آموزشی  کودکان آهسته گام 85
منابع و مأخذ 87
فصل چهارم: نمونه های داخلی و خارجی 88
1-4:معرفی مرکز آموزشی،پژوهشی و توانبخشی اسما 89
1-1-4:خدمات بخش گفتار درمانی 89
2-1-4:بخش تخصصی بررسی رشد و تکامل کودکان 89
3-1-4:خدمات بخش روانشناسی 90
4-1-4:بخش کار درمانی -   اختلالات جسمی وحرکتی 90
5-1-4:بخش کاردرمانی - شیر خواران زیر یک سال 91
6-1-4:ارزیابی و تشخیص بیماریهای مربوط به اندام فوقانی 91
7-1-4:خدمات بخش ارتوپدی فنی 91
8-1-4:ارزیابی و فیزیوتراپی در زمینه های 92
2-4:آموزش کودکان اسثنایی در اتریش 92
1-2-4:تاریخچه 92
2-2-4:مبانی قانونی 93
3-2-4:ساختار آموزشی 93
4-2-4:سازماندهی مدارس استثنایی 94
5-2-4:پذیرش تحصیلی 95
6-2-4:سطوح آموزشی 95
7-2-4:اهداف آموزشی 95
8-2-4:برنامه های آموزشی 95
9-2-4:ارزیابی تحصیلی 96
10-2-4:امکانات دستیابی به اشتغال 96
11-2-4:اطلاعات آماری 96
منابع و مأخذ 98
فصل پنجم: اقلیم استان یزد 99
1-5: مشخصه‌های جغرافیایی و اقلیمی استان یزد 100
2-5:خصوصیات اقلیمی یزد را می‌توان به‌شکل زیر خلاصه نمود 101
3-5:زاویه تابش خورشید و تأثیر آن بر طراحی: 103
4-5: بررسی بادهای منطقه 104
5-5:بادهای منطقه از چندین جهت می‌وزند 105
6-5:بررسی بارندگی در یزد 105
7-5:لرزه‌خیزی 107
8-5:سایر عوامل اقلیمی مؤثر در طراحی 109
منابع و مأخذ 110
فصل ششم: برنامه فیزیکی و استاندارد ها 111
1-6:دوره پیش دبستانی 113
1-1-6:مراکز پیش دبستانی مستقل با مشارکت مردم : 113
2-1-6:آمادگیهای ضمیمه دبستانهای غیر دولتی 114
2-6:اساندارد جهیزات و مبلمان مدارس 116
1-2-6:تخته سبز 116
2-2-6:میز و نیمک مدارس 116
3-2-6:ﻣﻴﺰ ﻭ ﻧﻴﻤﻜﺖ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﻣﺪﺍﺭﺱ 116
4-2-6:میز تحریر 117
5-2-6:چهارپایه مدارس 118
6-2-6:میز نقشه کشی مدارس 118
7-2-6:تجهیزات میز کامپیوتر 119
8-2-6:قفسه لباس مدارس 120
9-2-6:قفسه کتاب مدارس 120
10-2-6:تلویزیون در مدارس 120
11-2-6:تجهیزات کتابخانه 121
12-2-6:ویژگی های میز پینگ پنگ 121
3-6:استانداردهای کلی فضاها 122
1-3-6:آیین کار ایمنی درهای مدارس 122
2-3-6:آیین کار ایمنی پنجره های مدارس 122
3-3-6:آیین کار ایمنی کریدورها و راهرو های مدارس 123
4-3-6:ضوابط طراحی ایمنی پلکان 123
5-3-6:آیین کار اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش 123
4-6:ضوابط طراحی برای معلولین 124
1-4-6:ضوابط محوطه مدرسه 124
2-4-6:ورودی ها 124
3-4-6راهروها 124
4-4-6:ضوابط پله 124
5-4-6:ضوابط بازشوها 124
6-4-6:ضوابط فضای بهداشتی 124
7-4-6:فضای کارگاهی – آزمایشگاهی دانش آموزان استثنایی 124
5-6:فضاهای داخلی و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز 125
1-5-6:مراکز خاص حرفه آموزی دانش آموزان کم توان ذهنی 125
6-6:خلاصه اطلاعات فضاها و سطوح بسته مورد نیاز برای آموزش استثنایی خاص گروه ناشنوایان 126
7-6:خلاصه اطلاعات فضاها و سطوح بسته مورد نیاز برای آموزش استثنایی خاص گروه نابینایان 127
8-6: خلاصه اطلاعات فضاهای مورد نیاز مراکز آموزش استثنایی خاص گروه معلولین جسمی-حرکتی 128
9-6:خلاصه اطلاعات فضاهای  مورد نیاز مراکز آموزش استثنایی خاص گروه اختلالات رفتاری جسمی-حرکتی 129
10-6:فضاها و سطوح مورد نیاز مراکز آموزشخاصگروه دانش آموزان دارای اختلالات ویژه یادگیری 130
جدول شماره (16): فضاهای مورد نیاز مراکز آموزش گروه دانش آموزان دارای اختلالات ویژه یادگیری 130
منابع و مأخذ 131
فصل هفتم: پلان های طرح 132

فهرست نمودار ها و شکل ها 
نمودار شماره 1: زاویه تابش خورشید ...........................................................103
نمودار شماره 2:تطبیق سایه و آفتاب بر نمودار حرکت خورشید دریزد   نمودار نیازبه سایه و آفتاب در یزد.....................................104
شکل 1: نقشه استان یزد به تفکیک 
شهرستان....................................................................................................100
شکل شماره 2: لرزه 
خیزی..................................................................................107

فهرست تصاویر
تصویر (1): عکس هوایی شهرستان 
اردکان....................................................................................................................7
تصویر(2): شهرستان 

اردکان.......................................................................................................................8
تصویر (3): مسجد در 

اردکان................................................................................................10


فهرست جداول
جدول1- مقدار بارندگی سالانه در ایستگاه‌های سینوتپیک یزد.....................................................................................................................105
جدول شماره 2- ویژگی‌های بارندگی در ایستگاه‌های تیپ بیابانی کوهپایه‌ای...........................................................................106
جدول شماره 3- توزیع فصلی بارندگی در قسمت‌های شمالی و مرکزی استان یزد....................................................................106
جدول شماره(4): ابعاد میز و نیمکت مدارس...........................................................................................................................116
جدول شماره (5):ابعاد قفسه مدارس......................................................................................................................................117
جدول شماره (6):ابعاد میز تحریر............................................................................................................................................117
جدول شماره (7):ابعاد چهارپایه مدارس..................................................................................................................................118
جدول شماره (8):ابعاد میز نقشه کشی.. .......................................................... ....................................................................118
جدول شماره (9): ابعاد میز کامپیوتر...... .......................................................... ............. ......................................................119
جدول شماره (10): ابعاد میز پینگ پنگ..... .......................................................... ..............................................................121
جدول شماره (11):فضاهای داخلی مراکزآموزش دانش آموزان کم توان ذهنی. ........ ...............................................................125
جدول شماره (12): اطلاعات فضاها و سطوح بسته برای آموزش استثنایی خاص گروه ناشنوایان....... .......................................126 
جدول شماره (13): اطلاعات فضاهای مورد نیاز برای آموزش استثنایی خاص گروه نابینایان......................................................127
جدول شماره (14): اطلاعات فضاهای مورد نیاز مراکز آموزش استثنایی خاص گروه معلولین جسمی-حرکتی................................128
جدول شماره (15): اطلاعات فضاهای مراکز آموزش استثنایی خاص گروه اختلالات رفتاری جسمی-حرکتی..................................129
جدول شماره (16): فضاهای مورد نیاز مراکز آموزش گروه دانش آموزان دارای اختلالات ویژه یادگیری............................................130

فهرست پلان ها
فصل هفتم : پلان های 
طرح..........................................................................................132
سایت پلان..................133
پلان همکف......................................134
پلان طبقه اول..............................................135
پلان فونداسیون................................................................................136
پلان ستونگذاری......................................................................................................137
نماها..........................138
برش ها........................................................................................................139

مقدمه
  آموزش کودکان استثنایی سال های زیادی است که مورد توجه دولت ها و موسسات غیر دولتی قرار گرفته است. ریشه‌های تاریخی آموزش و پرورش استثنایی 
را به گونه‌ای که امروز مطرح است، می‌توان اوایل سال‌های 1800 میلادی در میان تلاش‌های تنی چند از پزشکان محقق یافت. از ایتارد، پزشک اندیشمند 
فرانسوی که پزشکی حاذق و صاحب‌نظر در بیماری‌های گوش و تعلیم و تربیت کودکان ناشنوا بود می‌توان به عنوان یکی از پیشگامان آموزش و پرورش استثنایی 
نام برد. از جمله معروف‌ترین کارهای ایتارد، تلاش وی در تربیت ویکتور،کودک 10 ساله‌ای است که در یکی از جنگل‌های فرانسه پیدا شد. وی با زندگی اجتماعی 
آشنایی نداشت و آثاری از رشد زبان در او مشهود نبود. ادوارد سگن، شاگرد ایتاردکه سال 1848 به آمریکا مهاجرت کرد از اولین کسانی است که با روش 
ابداعی خود سعی در تعلیم و تربیت کودکان عقب‌مانده ذهنی داشت.در کنار تلاش‌های ایتارد و سگن، زحمات چشمگیر خانم ماریا مونته سوری قابل توجه است. وی 
تحت‌تاثیر عمیق فعالیت‌ها و روش‌های سگن، به عنوان مربی کودکان عقب‌مانده ذهنی و حامی‌ آموزش و پرورش پیش‌دبستانی برای همه کودکان شهرت یافت.
  در جامعه ما، تاریخچه برنامه آموزش و پرورش استثنایی به دهه اول قرن چهاردهم شمسی مربوط می‌شود. در این دوران، اولین مدرسه ناشنوایان در تهران 
توسط مرحوم جبار باغچه‌بان و نخستین مدرسه ویژه نابینایان در تبریز به وسیله یک کشیش آلمانی به نام کریستفل تاسیس و به دنبال آن در چند شهر دیگر مدارس 
مشابهی از سوی افراد خیر و آگاه بنیاد نهاده شد. در این مورد می‌توان از تاسیس مدرسه شبانه‌روزی نابینایان در تهران در سال 1328 و چندین مدرسه استثنایی 
دیگر همچون ابابصیر، خزائلی و غیره نام برد. در سال 1347 دفتری به نام دفتر آموزش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی در وزارت آموزش و پرورش ایجادشد. 
در واقع مسوولیت این دفتر، شناخت و جایگزینی مطلوب و آموزش و پرورش کلیه کودکانی است که به علت تفاوت‌های قابل ملاحظه ذهنی، جسمی و عاطفی قادر 

1-1:دلایل و اهمیت انتخاب پروژه
  دلیل اصلی انتخاب این موضوع، یعنی مرکز آموزش کودکان استثنایی کمبود این مراکز در سطح کشور و امکانات این مراکز و نوع طراحی و کاربرد آنهاست که در استان یزد این کمبود بسیار محسوس تر است که باعث شد که طرح خود را در این شهر انتخاب کنم.

2-1:بررسی آمار و آموزش کودکان استثنایی در استان یزد
  تاریخچه آموزش و پرورش استثنایی در استان یزد   گام‌های اولیه در آموزش و پرورش دانش‌آموزان استثنایی در استان یزد به حدود سال 1349 برمی‌‌گردد. اما آموزش رسمی این دسته از کودکان از اوایل سال 1351 شروع می‌شود. اولین گروه از آموزگاران این دانش‌آموزان را جناب آقای محمدرضا راضی و سرکارخانم عزیزه مولائیان تشکیل می‌دادند که با وساطت همکاران وقت خصوصاً آقای حسین حیدرزاده که مدیریت مرکز را عهده‌دار بودند با سه کادر آموزشی به نام‌های آقای محمدرضا راضی و خانم عزیزه مولائیان و خانم ثریا مدیر (همسر آقای راضی)، راه‌اندازی شد. همچنین در نیمه دوم سال ۱۳۵۲ با ورود آقای طیبات (اولین فارغ‌التحصیل مرد در رشته ناشنوا) کلاس مستقلی جهت تدریس به دانش‌آموزان ناشنوا درنظر گرفته شد. البته تعدادی دانش‌آموز کم‌توان‌ذهنی نیز در این کلاس وجود داشت. این روند تا سال ۱۳۵۵ ادامه می‌یابد تا اینکه در سال ۵۶ اولین مرکز شبانه‌روزی ویژه دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا در آموزشگاه امید (خانه معلم فعلی) با مدیریت آقای اژدری با ۱۸ کادر و ۲۷ دانش‌آموز در پایه‌های مختلف در دوره ابتدایی و راهنمایی در دو شیفت صبح و عصر(پسرانه و دخترانه) راه‌اندازی شد. در طی این سال‌ها پیگیری امور آموزشی و اداری معلمین دانش‌آموزان استثنایی را «دفتر آموزش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی» در اداره کل آموزش و پرورش استان یزد عهده‌دار بود. در سال ۶۷ رسیدگی به امور به آقای سیدضیاءالدین مظلومی به عنوان کارشناس کودکان استثنایی اداره کل آموزش و پرورش استان واگذار  و پس از آن به آقای امیریان محول شد.
  در سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی مصوبه تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان را صادر نمود که به دنبال آن در سال ۱۳۷۱ اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد در محل فعلی ( میدان همافر ) با مدیریت آقای اصغر امیریان و معاونت آقای راضی تشکیل شد و به صورت رسمی کار رسیدگی به امور آموزشی و اداری دانش‌آموزان وکارکنان تحت پوشش آغاز گردید. در سال ۱۳۷۶ باتوجه به تغییر و تحولاتی که ایجاد گردید ریاست اداره به سرکارخانم منیره حسین‌پور با معاونت آقای امیدواری و پس ازآن آقای سیدمحمد خادمی واگذار گردید. در این سال‌ها تعداد مراکز آموزش و پرورش استثنایی به ۲۹ مرکز مستقل و ۱۴ کلاس ضمیمه در آموزشگاه‌های عادی استان با حدود ۱۵۳۰ دانش‌آموز و ۴۴۰ نفر پرسنل گسترش یافت.
  با تجمیع ادارات آموزش و پرورش عادی، استثنایی و نهضت در سال ۱۳۸۱ آموزش و پرورش استثنایی یزد به مدیریت تبدیل شد و مسئولیت آن را نیز آقای محمد مهدی فلاحتی عهده‌دار شدند. هم‌اکنون تعداد ۱۵۰۰ نفر دانش‌آموز در گروه‌های مختلف آموزشی در ۳۰ مرکز آموزشی مستقل  شامل ۱ آموزشگاه نابینایان ، ۳ آموزشگاه ناشنوایان ، ۵آموزشگاه مشکلات یادگیری و ۲۱ آموزشگاه کم توان ذهنی و۱۴ کلاس ضمیمه مشغول به تحصیل و ۴۵۰ نفر از مربیان ، معلمان و کارکنان خدوم، امر آموزش و توانبخشی این عزیزان را عهده‌دار هستند  .البته با توجه به شرایط تجمیع امور آموزشی و تخصصی به مدیریت استثنایی استان و اموراداری و رفاهی و خدماتی کارکنان به آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان واگذار گردیده است.
در سال ۱۳۸۹ ضمن اجرای قانون خدمات کشوری و تغییر سازمان آموزش و پرورش استان‌ها، مدیریت‌های آموزش و پرورش نیز از جمله آموزش و پرورش استثنایی مجدداً به اداره تبدیل شد.
در اوایل سال تحصیلی ۸۹-۸۸ (اواخر مهرماه) با پذیرفته‌شدن ریاست وقت آقای فلاحتی در آزمون اعزام به خارج، سرپرستی امور به آقای مصطفی پایدار واگذار شد و پس از گذشت مدتی با پیشنهاد اداره کل آموزش و پرورش استان و تأیید معاون وزیرو رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و دریافت ابلاغ از دست قائم مقام وزیر در جلسه تودیع و معارفه مدیر کل آموزش و پرورش استان، ایشان عملاً عهده‌دار مسئولیت آموزش و پرورش استثنایی استان شدند.[1]

3-1:اهداف آموزش و پرورش استثنایی استان یزد‌
1- شناسایی و تشخیص به موقع کودکان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه اعم از ذهنی، حسی و یا جسمی ـ حرکتی و تحت پوشش قراردادن ایشان برحسب نوع معلولیت در نظام آموزشی ویژه، تلفیقی و فراگیر.
۲-   آموزش و پرورش گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی باتوجه به نیازهای خاص هر گروه در سطوح مختلف پیش‌دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه. با تأکید خاص بر آموزش حرفه‌ای و تلاش برای تحت پوشش قراردادن تمامی کودکان و دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه.
۳-  تغییر و اصلاح مداوم آموزش و پرورش استثنایی باتوجه به روش‌های نوین آموزش و پرورش موجود و نیازهایی که این دسته از کودکان و دانش‌آموزان در ارتباط با شرایط خاص جامعه دارند.
۴-    طراحی سیستم آموزشی، پرورشی و توانبخشی موردنیاز گروه‌های تحت پوشش به نحوی که ناتوانی‌های ذهنی و جسمی کودکان و دانش‌آموزان استثنایی جبران گردد و بتوانند پس از گذراندن مراحل تحصیل، موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی مناسبی با توجه به شرایط خود در جامعه را بدست آورند.
۵-  کمک به پیشگیری از بروز ناتوانی‌های جسمی و ذهنی قبل از تولد، هنگام تولد و بعدازتولد از طریق بالابردن سطح آگاهی عمومی جامعه در زمینه بروز معلولیت‌ها و خصوصیات کودکان استثنایی.
۶-  ارائه خدمات توانبخشی، مشاوره‌ای و حمایتی به دانش‌آموزان و خانواده‌های دارای کودکان ...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 1.85 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مرکز کودکان استثنایی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه