جستجو در سایت

مطالعات معماری باغ کودک

680 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات معماری باغ کودک

146 صفحه فایل Word

فهرست مطالب
فصل اول
1- 1  . کودک و آموزش و پرورش 
1-1-1 . کودک
2-1-1 . تاریخچه توجه به کودک و تعلیم و تربیت وی
3-1-1 . آموزش و پرورش چیست 
4-1-1 . آموزش و پرورش کودک 
5-1-1 . آموزش و پرورش کودک در ایران 
6-1-1 . لزوم آموزش و پرورش 
7-1-1 . هدفهای آموزش و پرورش 
1- 7-1-1 . هدفهای خودشناسی 
2-7-1-1 . هدفهای روابط انسانی 
3- 7-1-1 . هدفهای پذیرش مسئولیت اجتماعی 
8-1-1 . آموزش مسئولیت به کودکان
9-1-1 . عوامل تئوریک در نارسائی آموزش و پرورش کلاسیک
2-1 . رشد کودک 
1-2-1 . هدف از مطالعه رشد
2-2-1. رشد و نیازهای آن 
3-2-1. ویژگی‌های رشد از دیدگاه صاحب‌نظران
3-3-1. ویژگی‌های بازی 
1-4-3-1.  بازی و رشد جسمانی
2-4-3-1.  بازی و تأثیر آن بر هوش 
3-4-3-1. بازی و رشد ذهنی
4-4-3-1.  بازی و ارزش آموزشی 
5-4-3-1. بازی و رشد اجتماعی
6- 4- 3-1. بازی و رشد عاطفی
7- 4- 3-1. بازی و رشد تجارب و آموخته‌ها
8- 4- 3-1. بازی و رشد اخلاقی
5- 3-1. بازی و ارتباط آن با رشد 
6-3-1. عوامل مؤثر در بازی
1-6-3-1. تأثیر جنس 
1- 1- 6- 3-1. استفاده از وسایل بازی از دیدگاه جنسیت 
2- 6- 3-1. تأثیر هوش
3- 6- 3-1. تأثیر سن
4- 6- 3-1. تأثیر محیط
7- 3-1. تحول بازی کودکانه
1- 7- 3-1. بازیهای کنشی
2- 7- 3-1. بازیهای تقلیدی 
3- 7- 3-1. بازیهای دلخواه 
4- 7- 3-1. بازیهای دوران ابتدائی 
5- 7- 3-1. بازیهای پایان دوران کودکی
6- 7- 3-1. بازیهای آزمون اراده 
8- 3-1. اهمیت بازی
9- 3-1. وسایل بازی
1- 9- 3-1. نکات ضروری در طراحی وسایل بازی  
10- 3-1. زمین بازی 
1- 10- 3-1. شن
2- 10- 3-1. آب
3- 10- 3-1. درخت‌کاری
4- 10- 3-1. زمین‌هایی با پستی و بلندی ، حیوانات و باغچه‌ها
5- 10- 3-1. زمینهای بازی ، ماجراجوئی
4-1. کودک و رنگ 
1- 4-1. رنگ از دیدگاه کودک 
2- 4-1. رنگ و خصوصیات روانی و عاطفی کودک
3- 4-1. کودکان را در انتخاب رنگ آزاد بگذاریم 
4- 4-1. دلایل انتخاب رنگ در کودکان از دیدگاه روانشناسی 
5- 4-1. رنگ در نقاشی کودکان
6- 4-1. تأثیر رنگ در تربیت و شخصیت‌پردازی کودک
7- 4- 1. معانی رنگ‌ها
8- 4-1. دلایل توجه به رنگ در فضاهای کالبدی و وسایل آموزشی
1- 8- 4-1. خواص رنگ‌ها
2- 8- 4-1. پژوهش‌های انجام شده 
3- 8- 4-1. کاربرد رنگ نامناسب در فضاهای کالبدی و وسائل آموزشی
9- 4-1. چگونه از رنگ استفاده نمائیم 
5-1.کودک و هنر 
1- 5-1. نیازهای اساسی کودکان
1- 1- 5-1. نیازهای روانی 
2- 1- 5-1. نیازهای روحی و فطری 
2- 5-1. کودکان و هنر 
3- 5-1. کودکان و دنیای پردازش تخیلها 
4- 5-1. هنر و نیازهای روانی
5- 5-1. هدف تدریس هنرهای زیبا
6- 5-1. نقاشی کودکان
1- 6- 5-1. ارزش نقاشی
2- 6- 5-1. از رئالیسم اتفاقی تا رئالیسم هوشمندانه
3- 6- 5-1. مرحله عملیات عینی
4- 6-5-1. شناخت کودکان از راه تفسیر نقاشی‌هایشان
5- 6- 5-1. تفسیر نقاشی چیست  
6- 6-5-1. رابطه نقاشی با شخصیت کودک
1- 6- 6- 5-1. ارزش بیانی نقاشی‌ها
2- 6- 6- 5-1. ارزش‌ گزارشی نقاشی‌ها
3- 6- 6- 5-1. ارزش روانکاوی نقاشی‌ها
7- 5-1. تئاتر و هنرهای نمایشی
1- 7- 5-1. تئاتر برای بچه‌ها
2- 7- 5-1. تئاتر به‌وسیله بچه‌ها
3- 7- 5-1. تئاتر سازنده (خلاق)
8- 5-1. موسیقی
9- 5-1. آواز
1- 9- 5-1. روند تکامل آوازخوانی
6-1.کودک و فضا
1- 6-1. کودک و دریافت فضا
2- 6 -1. چگونه می‌توان فضائی مناسب برای کودکان طراحی کرد 
1- 2- 6-1. رهیافتهای طراحی برای کودکان
2- 2- 6-1. خصوصیات فضای مناسب برای کودکان 
3- 6-1. دریافت حسی و هوشی فضای معماری
1- 3- 6-1. کودک و فضاهای ساخته‌شده
2- 3- 6-1. درک و توجه کودک به فضا
3- 3- 6-1. نیاز به تملک فضا 
7-1.کودک و کامپیوتر
1- 7-1. نقش کامپیوتر در آموزش کودکان
2- 7-1. کودکان پیش‌دبستانی و کامپیوتر
3- 7-1. کامپیوتر و رشد اجتماعی _ احساسی کودکان 
4- 7-1. تأثیر برنامه‌های کمک‌آموزشی کامپیوتری در پیشرفت درسی
5- 7-1. تأثیر کامپیوتر در پیشرفت زبان و تکلم 
6- 7 -1. تأثیر کامپیوتر در فراگیری مفاهیم ریاضی 
7- 7-1. مزایا و معایب استفاده از کامپیوتر مراکز پیش‌دبستانی و دبستانی 
8- 7-1. نکاتی که باید مربیان و معلمان در استفاده کودکان از کامپیوتر به آن توجه داشته باشند .
8-1.شناخت برخی مفاهیم در ارتباط با کودکان
1- 8-1. هوش 
2- 8-1. خلاقیت کودکان 
1- 2- 8-1. شکوفا کردن خلاقیت کودکان 
1- 1- 2- 8-1. تشویق کودک
2- 1- 2- 8-1. بیدار کردن تفکر خلاق
3- 1- 2- 8-1. ایجاد کنجکاوی 
4- 1- 2- 8-1. تشویق به بازی و سرگرمی 
5- 1- 2- 8-1. تشویق به خیال‌پردازی
6- 1- 2- 8-1. تشویق بر بیان احساس خود
7- 1- 2- 8-1. از بین بردن افکار منفی
3- 8-1. درک کودک از پرسپکتیو
4- 8-1. درک کودک از زمان
5- 8-1. راست _ چپ
6- 8-1. شکل و فرم 
7- 8-1. حرکت و سر و صدا
8- 8-1. ارتباط کودک پیش‌دبستانی با سایرین (بزرگسالان و کودکان )
9- 8-1. خودآگاهی
10- 8-1. ادراک فضا 
11- 8-1. آداب و رسوم فرهنگ کودکان 
12- 8-1. استدلال و قضاوت کودکان 
13- 8-1. سرگرمی‌های کودکان 
14- 8-1. ورزش کودکان 
فصل دوم نمونه کارهای مشابه
1-2 . موزه کودکان هوستون     
1- 1- 2 . تاریخچه موزه
2- 1- 2 . نمایشگاههای موزه کودکان هوستون در سال 1993
2-2 . موزه کودکان بوستون           s Museum’Boston Children
3- 2 . موزه کودکان هیوگو در ژاپن                                  Hyogo
فصل سوم
1-3 . سایت پیشنهادی
1-1-3 . ویژگیهای مورد نظر برای سایت مجموعه
2-1-3 . امکانات فرهنگی تفریحی آموزشی منطقه 2 تهران 
جدول2-3 . آمار مراکز آموزشی منطقه 2 تهران.
3-1-3 . مطالعات آماری
4-1-3 . موقعیت بوستان گفتگو 
5-1-3 . تحلیل سایت 
1- 5-1-3 .  موقعیت ، وسعت راههای مجاور و امکانات دسترسی
2- 5-1-3 . وضعیت توپوگرافی
2-3  .مطالعات اقلیمی
1-2-3  . مشخصات جغرافیایی شهر تهران
2-2-3   . موقعیت طبیعی جغرافیایی
3-2-3 . مشخصات اقلیم منطقه
1- 3- 2-3 . دما
2- 3- 2- 3 . میزان بارش
3- 3- 2- 3  . رطوبت نسبی
4- 3-2- 3  . روزهای یخبندان
5- 3-2- 3    . روزهای بارانی
6- 3- 2- 3     . تابش خورشید
7- 3-2- 3. باد
1- 7- 3- 2- 3 . تأثیر وزش باد در جهت گیری ساختمان
فصل 4
1- 4. معرفی باغ کودک و نحوه فعالیت آن 
1- 1- 4 . باغ کودک مکمل آموزشهای کلاسیک 
2- 1- 4 . افراد در چه سنینی به مجموعه مراجعه می‌کنند 
3- 1- 4. مجموعه در چه زمان‌هائی فعالیت می‌کند 
2- 4 . طرح پیشنهادی
1- 2- 4 . فضاهای داخل بنا
2- 2- 4 . فضاهای درون سایت
3- 4 . ایده های اصلی و فرآیند طراحی پروژه 
4- 4 . جدول برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مآخذ  

فصل اول
1- 1  . کودک و آموزش و پرورش 
1-1-1 . کودک
  در سال 1989 میلادی ، نمایندگان کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمان حقوق کودک را تأیید و امضا نمودند و متعهد شدند تا برای تصویب و اجرای آن در کشورهای خود تلاش نمایند . عهدنامه جهانی حقوق کودک ، کودک را به کلیه افراد زیر هجده سال تعمیم مىدهد و آنان را مورد   حمایت این عهدنامه قرار مىدهد (ماده 1 ، عهدنامه حقوق کودک ، 1376) . 

2-1-1 . تاریخچه توجه به کودک و تعلیم و تربیت وی
تاریخ توجه به آموزش و پرورش کودک همان تاریخ تغییرات اجتماعی است ، یعنی همزمان با پدید آمدن شرایط سیاسی و اقتصادی در زندگی بشر ، شرایط کودکی و طرز تلقی نسبت به کودک نیز تحت تأثیر قرار گرفته است . کودکان تا قبل از قرن هفدهم محرومیت‌های بسیار و ضرب و جرح‌های عذاب‌آوری را متحمل گردیده‌اند . آنها حتی ترور شده و یا از نظر جنسی مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفته‌اند . در دورانهای قدیم کودک‌کشی ، به‌خصوص در مورد کودکانی که دارای مشکلات جسمی بوده و یا از ناتوانایی‌هائی رنج می‌برده‌اند امری عادی و پذیرفته‌شده تلقی شده است . دوره کودکی مورد علاقه و اهمیت این دوره نبوده است . به علت غفلت از کودک و علت اساسی اینکه جامعه قرون وسطی از طبیعت ویژه دوران کودکی که در حقیقت متمایز کننده کودک از بزرگسال است آگاهی و اطلاع صحیح نداشته است . اما نگرشهای بعد از قرن هفدهم در مورد کودک در واقع سرآغاز کشف دوران کودکی است . در حقیقت تا اواسط قرن نوزدهم تاریخ توجه به آموزش و پرورش کودک ناشی از همین تغییرات اجتماعی و سیاسی بوده است که به وسیله نظریه پردازان آموزشی و فلاسفه در مورد کودکان و نوع یادگیری آنها منعکس شده است . 

 3-1-1 . آموزش و پرورش چیست 
آموزش و پرورش آماده ساختن فرد برای سازگاری مثبت با محیط است . یعنی فعالیتی تربیت نامیده می‌شود که رفتار کودک یا بزرگسالان را چنان تغییر دهد که او بتواند استعدادها و رغبت‌هایش را تغییر دهد تا محیط را به نفع خود عوض کند . 
آموزش و پرورش نه‌تنها عملاً راه زندگی را تعیین و توجیه می‌نماید بلکه اساساً خود زندگی است و از هنگامی آغاز می‌شود که زندگی آغاز می‌گردد . 
 4-1-1 . آموزش و پرورش کودک 
بعد از محیط خانواده آموزشگاه اهمیت بسزائی در رفتار و حرکات و عواطف کودک دارد . به بیانی دیگر اگر وراثت ماده خام اولیه را ساخته و راهنمائیهای والدین آن را آماده پذیرش کرده باشد ، تعلیم و تربیت آنرا پرداخته و نقش ترکیب و ساختمان و شکل دادن را بازی می‌کند . آموزشگاه کارخانه‌ای است که موادخام آن کودکان هستند و آنها را در قالب مخصوصی از رفتار و کردارها می‌ریزند که برای اغلب گروهها و قشرها مناسب خواهد بود . غفلت و اشتباه در کارهای ساختمانی و اداری و تجاری قابل برگشت و جبران پذیر است و تنها  چیزیکه غفلت بردار نیست کودک و نوجوان است . کودک در آموزشگاه حس همکاری ، همدردی ، رقابت ، سازگاری ، آداب و معاشرت ، رعایت نظم و ترتیب و احترام به حقوق دیگران را می‌آموزد که اصول و پایه زندگی او در اجتماع است . کودک می‌آموزد که در خانه خود به خود به او محبت می‌کنند ، در آموزشگاه تا محبتی نبینند محبت نمی‌کنند . کودک باید از سه جنبه اساسی تربیت شود : تربیت حواس ـ تربیت تخیل ـ تربیت شخصیت .

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 11.9 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری باغ کودک

مطالب مشابه