جستجو در سایت

مطالعات معماری مدرسه اسلامی در وین

806 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات معماری مدرسه اسلامی در وین

107 صفحه فایل Word

فهرست مطالب
فصل اول ـ‌ شناخت معماری اسلامی
1ـ1ـ ارتباط هنر و معنویت اسلامی
1ـ2ـ اصل وحدت و معماری قدسی اسلامی
1ـ3ـ زیبایی شناسی معماری اسلا می
1ـ4ـ اهمیت فضای خالی در معماری اسلامی
1ـ5ـ نگره کلاسیک والگوی عملکردی حیاط در مدارس معاصر
1ـ6ـ پیام معنوی هنر اسلامی  
1ـ7ـ نگره های اصلی در تعریف هنر اسلامی
1ـ8ـ هنر مقدس
1ـ9ـ هنر جهان اسلام
1ـ10ـ هنر با محتوای دینی
1ـ11ـ هنر عربی
1ـ12ـ هنر هندسی
1ـ13ـ مفهوم و کارکرد فضای باز در مدارس سنتی و جدید
1ـ14ـ رنگ در سنت اسلام
1ـ15ـ پیام روحانی خوشنویسی در اسلام  
1ـ16ـ تصویر در اسلام

فصل دوم ـ مبانی نظری(معماری اسلامی در وین )
2ـ1ـ هندسه
2ـ2ـ تعادل احجام
2ـ3ـ سلسله مراتب
2ـ4ـ معماری رمز آلود
2ـ5ـ  نور
2ـ6ـ  رنگ
2ـ7ـ  تزیینات

فصل سوم ـ مکان و بستر پروژه
3ـ1ـ مطالعات تاریخی و فرهنگی (اتریش)
       3-1-1- موقعیت جغرافیایی
       3-1-2- عوارض طبیعی
       3-1-3- کوهها
       3-1-4- رودها و دریاچه ها
       3-1-5- شهرهای مهم

3-2- شهرهای مهم
      3-2-1- مطالعات تاریخی و فرهنگی وین
      3-2-2- جمعیت و ترکیب و پراکندگی آن
      3-2-3- اقوام و نژادها وروابط آن ها
      3-2-4- نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیای و منابع طبیعی  
      3-2-5- تاریخچه رشد هر یک از ادیان و مذاهب
      3-2-6- جامعه مذهبی مسلمانان
      3-2-7- اطلاعات کلی فرهنگی
      3-2-8- آداب و رسوم فرهنگی
      3-2-9- ادبیات
      3-2-10- سطح علمی و فرهنگی جامعه
      3-2-11- خصایص وی‍‍ژه اجتماعی
      3-2-12- روابط فرهنگی ایران و اتریش
      3-2-13- شهرهای مهم
      3-3- روابط فرهنگی ایران و اتریش
      3-4- آثار معماری شا خص شهر وین
      3-5- معرفی مکان طرح
                3-5-1- همسایگی‌ها
                3-5-2- دید و منظر
                3-5-3- دسترسی‌ها
      3-5-4- عوامل اقلیمی

فصل چهارم ـ طراحی و تبیین طرح
     4ـ1ـ ویژگی های ملحوظ شده در طرح بر اساس مطالعات فصول پیشین
     4ـ2ـ بررسی نمونه های مشابه در معماری معاصر
     4ـ3ـ برنامه‌ریزی فیزیکی و عملکردی طرح
     4ـ4ـ ضوابط و استانداردهای طراحی
منابع وماخذ
پیوست

- چکیده 
معماری به نوعی زبان بیان فرهنگ وعقاید انسان ها است پروژه که از به عنوان مدرسه میشود مکانی است که در آن بایستی تمام جوانب برای امور تبلیغی وآموزشی و فرهنگی اسلامی فراهم شود . دغدغه های اصلی پروژه بیان یک زبان معماری که در  عین اسلامی بودن به زمینه پروژه نیز احترام بگذارد . یک معماری که برای مردم در قلب اروپا غریب ونا متعارف نباشد در عین حال اصول ومفاهیم معماری اسلامی در آن حفظ شود . به این منظور در مرحله اول به بررسی وتحلیل مفاهیم اسلامی به قدر فهم اینجانب پرداخته شده ودر حین کار به بناهای با ارزش اسلامی نیز استناد شده است در ادامه به بررسی بستر پروژه پرداخته شده . توجه به فرهنگ ومعماری مکان پروژه از الزامات این پروژه است . در ادامه به بررسی نمونه های مشابه که دغدغه های اصلی  آنها تلفیق کردن درمعماری بوده است پرداخته شده است ودر این حال با توجه به آموزشی بودن پروژه نمونه هایی که دارای عملکرد آموزشی بوده است نیز پرداخته شده است ودر نهایت با توجه به اطلاعات اولیه و قرار دادن آیتم های اصلی طراحی در کنار هم وتحلیل اسکیس های متعدد به طرح نهایی رسیده ایم .

 - مقدمه  
معماری در طول تاریخ همواره یکی از مهمترین ابزارهای بیان تفکرات، خواسته ها و نمایش قدرت بوده است . مسجد در کشور های اسلامی بیانگر عقاید وارزشهای مذهبی آنان وبه نوعی نمادی زمینی از خانه خداوند بوده است . به طوری که فرد مسلمان با وارد شدن به آن دل از خواسته های مادی وزمینی می کند و خود را به خدا نزدیکتر می بیند . چنین حالتی در مورد کلیساها وسایر بناهای مذهبی ومعبد ادیان دیگر نیز صادق است . پادشاهان همواره برای بیان قدرت از معماری استفاده می کردند .هر سبک معماری دارای اصول وقواعد اساسی است . در نتیجه ساختمان هایی که دارای آن قواعد باشند از یک نوع سبک برخوردارند معماری اسلامی دارای قواعد خاص وخالصی می باشد . وقتی که این اصول وقاعده ها در یک مکانی که خود دارای سبک وقواعد خواصی برای معماری است قرار می گیرد نوع برخورد با این قواعد تابع عوامل دیگری نیز میباشد معماری اسلامی هرگاه در یک زمینه قرار میگیرد به طور بسیار زیبایی با اصول معماری بومی در می آمیزد که در عین حال که اسلامی است مختص آن منطقه است و این از اصول دینی اسلام نشات میگیرد که همواره به زمینه احترام گذاشته میشود . در پروژه هدف بیان یک اصل با ارزش و در نتیجه یک معماری اصیل که کاملا از دین اسلام نشات گرفته است در زمینه ای که کاملا تحت تاثیر معماری غربی قرار دارد . معماری اسلامی که مربوط به شهر وین می باشد، اسلامی ودارای خصوصیات آشنا برای مردم وین باشد .   

- طرح مسئله 
مسئله ودغدغه اصلی این پروژه ، طراحی ساختمانی است که در عین اسلامی بودن باید به محیط اطراف خود احترام بگذارد وبا توجه به موضوع اصلی آن باید مردم شهر  را به طرف خود بکشاند.
پس مسئله اصلی ویا به نوعی ایده اصلی طرح طراحی ساختمانی اسلامی که با محیط خود هماهنگ باشد و در این مسیر هم نگاهی به معماری محیط خود داشته باشد.

- مبانی نظری پروژه
اینکه بتوان مفاهیم معماری اسلامی را بدون تقلید ظاهری و سطحی از اشکال کلاسیک آن برداشت وبروز کرد همواره از دغدغه های معماران بوده است. خصوصا وقتی که بحث ها روی یک آیین است.
مفاهیمی مانند تعادل،هندسه،لطافت، احترام به محیط ، طبیعت رمز و راز، معنویت و سلسله مراتب از اصول معماری اسلامی است که وقتی با یک زمینه با معماری غربی وکلاسیک برخورد می کند.
نیاز به تحلیل های مخصوص به خود می باشد. اگر بخواهیم مبانی نظری را با چند کلمه بیان کنیم      می توان  گفت : طراحی ساختمان اسلامی هماهنگ با محیط

سابقه تحقیق 
در سده اخیردر بروز کردن معماری اسلامی و الهام مفهومی از آن به جای تقلید ساده و سطحی اقدامات خوبی صورت گرفته است. البته این اقدامات ریشه در تحقیقات محققان غربی در زمینه هنر ومعماری اسلامی صورت دارد. در دهه هفتاد میلادی ساختمان مرکزاسلامی رم ساخته شد. پائولو پورتو گزی طراح آن تحت تاثیر شیوه متداول آن زمان به نوعی در کار خود از تاریخ گرایی وشیوه های تلفیقی استفاده کرده است در دهه هشتاد میلادی ساختمان اعراب پاریس توسط ژان نول ساخته شده است در این ساختمان از مفاهیم معماری اسلامی به گونه ای شایسته استفاده شده است. مفاهیم مانند فرم افقی ولطیف ، تزئینات هوشمند و سلسله مراتب وحیاط به عنوان عامل جذب کننده مردم به داخل ساختمان و...  به خوبی نمود یافته است.   

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 19.5 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری مدرسه اسلامی در وین

مطالب مشابه