جستجو در سایت

مطالعات معماری موزه علم و فناوری

813 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات معماری موزه علم و فناوری

149 صفحه فایل Word

فهرست مطالب
فصل اول: ………کلیات پژوهش 17
1.1مقدمه........................ 17
1.2روش تحقیق............ 18
1.3ضرورت تحقیق........ 18
1.4بیان مسئله............... 20
1.5بیان موضوع.............. 21
1.6بیان هدف.................. 24
1.7تحقیق و پژوهش...... 25
1.7.1از نظر لغت……… 25
1.7.2در اصطلاح……… 26
1.7.3اهداف تحقیق…… 27
1.8پیشینه تحقیق......... 27
1.8.1نمونه موردی……. 30
مرکز تکنولوژی مک کورمیک تریبون 31
دانشگاه تکنولوژی و مجموعه آموزشی لاورنس 33
موزه علوم مونیخ- آلمان. 35
موزه علوم شهر علوم لاویلت-فرانسه 37
موزه علم و فناوری ایران 38
1.8.1.1نتیجه.................... 39
1.9سؤالات کلیدی تحقیق 39
2فصل دوم: مبانی نظری موزه علم و فناوری 40
2.1علم چیست؟............ 40
2.1.1علم در آینه‌ی هنر 40
2.1.2علم در آینه معماری 43
2.1.3معماری و الکترونیک 47
2.1.4نامادیت.................. 48
2.1.5حسی بودن............ 48
2.1.6چندرسانه‌ای بودن 49
2.2معماری- مسئله یا پاسخ؟ 49
2.2.1انگاره‌های پنهانی ذهنیت 50
2.2.1.1پایداری................ 50
2.2.1.2پویایی.................. 50
2.2.1.3تغییر…................ 51
2.3معرفی موضوع.......... 52
2.3.1مفهوم موزه............ 52
2.3.1وجه‌تسمیه موزه..... 52
2.3.2اهداف موزه‌ها بر اساس تعاریف ایکوم 53
2.4طبقه‌بندی عملکردی موزه‌ها 54
2.5موزه علوم.................. 54
2.5.1تاریخچه موزه علوم 55
2.6.1نمایشگاه دائمی..... 55
2.6.2نمایشگاه موقت...... 56
2.6.3مرکز اطلاعات........ 56
2.6.4بخش‌های تکمیلی 56
2.7تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی 57
2.7.1محقق…................. 57
2.7.2گروه پژوهشی........ 57
2.7.3پژوهشکده.............. 57
2.7.4پژوهشگاه................ 58
2.7.5روش ایجاد واحدهای تحقیقاتی 58
3فصل سوم: رویکرد معماری پایدار 59
3.1مقدمه........................ 59
3.2تعاریف و مفاهیم معماری پایدار 61
3.3پاسخگویی معماری پایدار در سایه فرهنگ 64
3.4معماری پایدار و جایگاه زمینه‌گرایی 65
3.5همزیستی فنّاوری، محیط و انسان 65
3.5.1.1حفاظت از آب..... 68
3.5.1.2حفاظت از مواد و مصالح 70
3.5.1.3طراحی چرخه عمر 72
3.5.1.3.1مرحله قبل از ساخت................. 73
3.5.1.3.2مرحله ساخت و ساز.................. 74
3.5.1.3.3مرحله بعد از ساخت.................. 75
3.5.1.4طراحی انسانی..... 77
3.5.1.4.1حفظ شرایط طبیعی................. 78
3.5.1.4.2طراحی شهری و برنامه‌ریزی سایت 78
3.5.1.4.3طراحی برای آسایش بشر.......... 79
3.5.2نقش عناصر ساختمانی در رسیدن به پایداری 81
3.5.2.1نقش بام‌ها و دیوارهای سبز در رسیدن به طراحی پایدار 81
3.5.2.2کاربرد سامانه‌های خورشیدی در ساختمان 84
3.5.2.3بررسی جایگاه نماهای دو پوسته در کاهش مصرف منابع انرژی 87
3.5.2.4تحلیل الگوی آتریم‌ها در بهینه‌سازی مصرف انرژی 87
3.5.3بررسی نمونه‌های معماری پایدار 88
3.5.3.1موزه علوم کالیفرنیا  رنزو پیانو 88
3.5.3.2غرفه ایران در اکسپو ا 2015 میلان 91
4فصل چهارم: مقدمات طراحی.. 94
4.1مقدمه........................ 94
4.2مطالعات تاریخی شهر تهران 94
4.3موقعیت جغرافیایی شهر تهران 95
4.1مطالعات اقلیمی تهران 96
4.1.1ارتفاعات استان تهران 97
4.1.1عرض جغرافیایی تهران 98
4.1.2منابع آب‌ها............. 98
4.1.3توده‌های هوا و سیستم‌های هواشناسی مؤثر بر استان تهران 98
4.1.4آب و هوای تهران. 99
4.1.5پهنه خطر زمین‌لرزه در تهران 101
4.2مطالعات سایت طراحی 102
4.2.1معرفی سایت......... 102
4.2.1دلایل انتخاب سایت 102
4.2.1موقعیت و ابعاد سایت 104
4.2.1شیب و پوشش گیاهی سایت 104
4.2.1چشم‌اندازهای سایت 105
4.2.1کاربری‌های اطراف سایت 105
4.2.1شبکه دسترسی‌ها ....................................................................................................105
4.2.2جهت استقرار ساختمان 106
4.2.3جبهه های همسایگی سایت 107
4.2.4چشم‌اندازهای سایت 108
4.2.5بررسی نقاط پر اهمیت و مشرف به سایت 109
4.2.6باد های غالب و جهت وزش باد 110
4.2.7جبهه های مناسب نور گیری 111
4.3حوزه‌بندی فضاها...... 112
4.3.1اداری….................. 112
4.3.2علمی-پژوهشی...... 112
4.3.3خدماتی.................. 113
4.3.4ارتباطی.................. 113
4.1ابعاد، اندازه و استانداردهای فضاهای اصلی مجموعه 114
4.1.1آزمایشگاه‌ها............ 114
4.1.1.1طبقه‌بندی............ 114
4.1.1.2روش‌ها یا گرایش‌ها 114
4.1.1.3اصول طراحی...... 115
4.1.1.4فضای لازم برای هر نفر 115
4.1.1.5مدول‌های طراحی 116
4.1.1.6توزیع سرویس‌ها. 117
4.1.1.7سیستم‌های دفع مواد زاید 118
4.1.1.8انباری...............… 119
4.1.1.9نیازهای ویژه........ 119
4.1.1.10فضاهای مرتبط 120
4.1.1.11روکار سطح....... 120
4.1.1کلاس‌ها.................‌ 121
4.1.1.1فضای مورد نیاز.. 121
4.1.1.2شکل استاندارد اتاق 122
4.1.2کتابخانه................. 123
4.1.2.1بررسی روابط داخلی در کتابخانه 123
4.1.2.2ورودی در کتابخانه 124
4.1.2.3قسمت مطالعه در کتابخانه 124
4.1.2.4فضای امانات کتابخانه 125
4.1.2.5نورگیری در کتابخانه 126
4.1.2.6تهویه در کتابخانه 127
4.1.2.7حفاظت در مقابل آتش‌سوزی 127
4.1.2.8استاندارد فضای کتابخانه 127
4.1.3ساختار اداری......... 128
4.1.4سالن‌های سخنرانی 128
4.1.4.1شکل اساسی....... 129
4.1.4.2ابعاد کمینه برای صندلی‌ها 129
4.1.4.3انواع ترتیب صندلی‌ها 130
4.1.5نمایشگاه................. 130
4.1.5.1عملکرد نمایشگاه 131
4.1.5.2نحوه نورپردازی در نمایشگاه 132
4.1.5.3مسیرهای حرکت 133
4.1.6سلف سرویس........ 133
4.2ریزفضاها................... 137
4.1دیاگرام ارتفاعی........ 139
4.1سازه و تأسیسات....... 140
4.1.1سازه…................... 140
4.1.2تأسیسات................ 141
4.1.2.1آبرسانی................ 141
4.1.2.2اطفاء و اعلام حریق 142
4.1.2.3گرمایش و سرمایش 142
4.1.2.4برق رسانی........... 142
5فصل پنجم: طراحی...............… 143
فهرست منابع………………………………………..…………………………………………………….157

پیش‌گفتار
موزه یک فضای آموزشی است که علاوه بر بررسی روند تحول تاریخی علوم و فنون، آخرین دستاوردهای انسان و آثار بدیع او را برای به چالش کشیدن ذهن و فکر بازدیدکننده به کار می‌گیرد تا او را به فکر وا‌دارد و به کشف رابطه بین پدیده‌ها هدایت کند. موزه‌ها نقش عمده‌ای در جمع‌آوری، نگهداری و تفسیر عناصر در جهان دارند. موزه‌ها ناظر میراث فرهنگی بوده و به گردآوری مواردی پر اهمیت برای بشر می‌پردازد. 

1.1 مقدمه
اساس تفکر در تنظیم مباحث این پایان‌نامه آن بوده است که پژوهش بمانند هر فعالیت دیگر دارای شیوه‌ها و روش‌ها و مبتنی به اصول و ضوابط است و توسعه آن در هر جامعه‌ای منجر به شکوفایی و رشد و تعالی در تمام زمینه‌ها می‌شود. تنگناهای بخش پژوهش در جامعه امروز ما در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و… به وضوح قابل مشاهده است که باعث بسیاری از نابسامانی‌ها و عقب‌ماندگی‌های کشور شده است. مطالعه و مقایسه سطح علم و تکنولوژی بین جامعه ما و جوامع توسعه‌یافته این موضوع را بیشتر مشخص می‌سازد. با نظر به اهمیت امر پژوهش و جایگاه آن در توسعه علمی کشور و نیز توانمندی و کارایی کودکان و جوانان در امر توسعه، ایجاد مرکزی باهدف گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین افراد به عنوان یک راهکار و در قالب موزه علم و فن‌آوری به صورت یک پروژه‌ی معماری در این پایان‌نامه مورد نظر بوده است؛ کانونی که با فراهم آوردن امکاناتی چند، فرهنگ تحقیق و پژوهش را در بین افراد جامعه گسترش داده و روحیه علم پروری و دانش‌اندوزی را در آن‌ها تقویت کند.

1.2 روش تحقیق
رساله حاضر به طور کلی از دو بخش عمده مطالعات (بخش اول) و طراحی (بخش دوم) تشکیل شده است و هر بخش در زیر فصل‌های خود مراحل شناخت و شکل‌گیری پروژه را می‌شناسانند. بخش اول شامل مطالعات پایه (مبحث پژوهش و ابعاد آن) می‌باشد. بخش دوم نیز شامل تعیین اجزاء و عناصر و تدوین برنامه‌ فیزیکی،‌ مبانی طراحی، بررسی روابط عملکردی، سازمان‌دهی فضایی، جا نمایی اصلی عناصر پروژه با توجه به زمینه، لکه‌گذاری، طرح مقدماتی و طرح می‌باشد.
تفکیک مباحث رساله به دو بخش بر این اساس بوده است که مطالب بخش اول مباحثی را در برمی‌گیرد که به طور کلی پیش از شروع طراحی توسط مطالعات باید زمینه را برای طراح مشخص نماید و طراح بر اساس آن‌ها فرایند طراحی را آغاز می‌کند که با توجه به فقدان چنین مطالعات و دستورالعمل‌های مدونی در زمینه موضوع رساله، بخش اول به این مباحث اختصاص پیدا کرده است تا بر اساس نتایج این بخش، طراحی هدفمند و واقعی‌تری در بخش دوم انجام شود. رساله حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای، مراجعه به ادارات و ارگان‌های مربوط و بررسی اسناد و مدارک آنان در رابطه با موضوع، مصاحبه با اساتید، صاحب‌نظران و مسئولان به صورت شفاهی انجام شده است. 
1.3 ضرورت تحقیق
علم و گسترش آن در هر جامعه از ملزومات انکارناپذیر در جهت پیشرفت همه‌جانبه آن جامعه می‌باشد. و هر چه در روح و روان آن جامعه بقا یابد، تأثیر بیشتری را در بستر فعالیت خود نمایان می‌سازد و درعین‌حال نیرو می‌گیرد و به حیات خود ادامه می‌دهد تا در اندیشه نسل‌های دیگر با تداوم و تسلسل بارور می‌شود. 
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 14.0 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری موزه علم و فناوری

مطالب مشابه