جستجو در سایت

مطالعات معماری موزه مردم شناسی

993 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات معماری موزه مردم شناسی

262 صفحه فایل Word

فهرست مطالب
سرآغاز
مقدمه
فصل اول(1)
1-کلیات پژوهش                     
1-1- طرح و بیان مسئله
2-1- اهمیت موضوع
3-1- اهداف تحقیق 
4-1- فرضیه ها و سولات
5-1- موضوع تحقیق
6-1- روش تحقیق
فصل دوم(2)
2- نگاهی به صنعت توریسم جهان و ایران
پیشگفتار
1-2- تاریخچه توریسم 
1-4-2- اهمیت جهانگردی
5-2- توریسم در ایران
6-2- اکوتوریسم در ایران
7-2- مکان جلب جهانگرد
8-2- ابعاد اقتصادی توریسم
9-2- عوامل موثر درتوسعه توریسم
10-2- توریسم دراستان هرمزگان
11-2- حاصل گفتار
فصل سوم(3)
ضوابط و مقررات
3-معماری موزه
1-3- تعریف موزه
2-3- واژه موزه و مفهوم آن
3-3- انواع موزه
4-3- تاریخچه موزه
5-3- لزوم ایجاد موزه
6-3- موضوع و گستره موزه
7-3- شکل موزه
8-3- کارکردهای موزه
9-3- برسی موردی(کارکردها) 
10-3- مخاطبین موزه
11-3- اهداف موزه ها
12-3- موزه در بینش اسلامی
13-3- عوامل موثر در طراحی موزه
15-3- حرکت در موزه
16-3- رنگ و نقش آن در موزه
17-3- کفپوش  و تاثیر آن در موزه
18-3- مصالح و نقش آن در موزه
19-3- ضوابط امنیتی در موزه
20-3- تاسیسات فنی
21-3- نتیجه گیری کلی از مبحث موزه ها
فصل چهارم(4)
4- نمونه های موزه های داخلی و خارجی
1-4- نمونه های داخلی
2-4- نمونه های خارجی

فصل پنجم(5)
5- مطالعات منطقه ایی
مقدمه
1-5- استان هرمزگان
3-1-5- پیشینه  تاریخی استان
4-1-5- وجه تسمیه هرمزگان
5-1-5- جمعیت نیروی انسانی
6-1-5- آب و هوا
7-1-5- ارتفاعات
8-1-5- زمین شناسی استان
9-1-5- ویژگی های اقتصادی
10-1-5 بناهای معماری تاریخی
11-1-5- مطالعات فرهنگی
12-1-5- جغرافیایی طبیعی
13-1-5- جغرافیایی سیاسی
2-5- نتایج
3-5- اقلیم
4-5- مشخصات و محسنات ساختمان های سنتی بندرعباس
5-5- نتیجه گیری 
فصل ششم(6)
1-6- مبانی فلسفی و نظری طرح
2-6- بخش اول  بررسی معماری و هنر ایرانی
3-6- هنر و معماری دوره اسلامی
4-6- شیوه معماری ایرانی (بعد از اسلام)

14-6- بخش دوم مبانی فلسفی طرح
14-6- فضا ومعماری
فصل هفتم(7)
7- آنالیز سایت
1-7- بررسی بستر طرح
2-7- آنالیز و بررسی امکانات و داده های سایت
3-7- روند شکل گیری طرح

مقدمه:
به نظر می رسد که در زمانه ما، نگرش جهانی خاصی به تاریخ، مورد توجه قرار گرفته است . زیرا، توسعه ی
ارتباط های بشری و حذف فاصله های اثر گذار مکانی و جغرافیایی در دسترسی به اطلاعات، سبب شده است تا
جوامع بشری ساکن بر کره خاکی، همگی خود را، در عین حالی که جز یک جامعه واحد می بینند،  و خواهان و
خواستار بیشتر،نسبت به همدیگرباشند و به این ترتیب ،در این جامعه واحد جایگاه های اثر گذار بر تمدن را ویا حتی
،وجه های اثر بخش در ایجاد تمدن و ساخت تاریخ را شناسایی کنند .این خواست ،ناشی از احساس ضرورت بر
ارتباط های بین فرهنگی تاکید می کند .شناخت هر بخش از تاریخ و تاریخ تمدن، به مثابه شناخت هدف ها ،آرزوها و
خواسته های گذشته و اکنون است . افتخارات تاریخی ،جنبه های محقق شده هدف ما و آرزوهاست و همین هاست که
باعث پویایی نسل ها، در زمانه ای می شود که دیگر مرزی برای زمین و جغرافیا، جز در حوزه سیاست و
جغرافیایی سیاسی وجود ندارد .در این زمینه پذیرفته است ،در موقعیتی که سخن از گردشگری و وسعت ارتباطات
بین المللی است  ، فقدان یک سیستم اطلاع رسانی مناسب و عدم فعالیت ها در خصوص معرفی داشته های فرهنگی،
باعث کم رنگ دیدن واقعیت های تاریخی شده و به این ترتیب اصل ضرورت دو طرفه بودن ارتباط های فرهنگی را
دچار خدشه می کند.اما و به این زمان ،حدود این کم رنگ دیدن نیز ،کم رنگ شده است! چرا که، ما دیگر در
عصری نیستیم که شاخص ها و مصداق های عرضه واقعیت تاریخی را ندانیم ، یا آنکه به معلومات تاریخ ، باستان
شناسی وشناسایی رگه های تمدن ،به چشم قصه های افسانه ای و یا تخیل تاریخی بنگریم .امروزه "شناخت تاریخی "
درست همانند یک "شناخت علمی "،مبتنی بر روابط علت و معلولی ، روشمندی ،آیین و مستندات خاص خود است .
سنگ نوشته ها ،سکه ها ،مهر و نشان ها ،آثار نقاشی ،مجسمه ها ، دست ساخت های انسانی در قالی اشیاءو وسایل
آثار نوشتاری و حکاکی بر پوست و بسیاری از صورت های دیگر ، از ابزار ورود به میراث های جهانی و
مشترکات فرهنگ انسانی ، اجتماعی و تاریخی به شمار می آید که هر کدامی، گواهی بر اثبات داشته ها محسوب می
شود .لذا در برابرواقعیت های قطعی ، که سازنده عناصر تاریخی در یک کشور و در نهایت متعلق به کره زمین 

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 11.6 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری موزه مردم شناسی

مطالب مشابه