جستجو در سایت

مطالعات معماری پرورشگاه

758 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات معماری پرورشگاه

175 صفحه فایل Word

فهرست
فصل1.................................................................................1
1-1- مقدمه     ................................................................................................................4
1-2- بیان مسئله..............................................................................................................5
1-3- اهمیت موضوع.........................................................................................................6
1-4- اهداف تحقیق..........................................................................................................7
1-5-  ضرورت و اهمیت  تحقیق....................................................................................14
1-6- روش تحقیق .........................................................................................................17
1-7- فرایند عمومی تحقیق ...........................................................................................18
فصل2
مفاهیم پایه
2-1- مقدمه ....................................................................................................................21
2-2اهمیت دوران کودکی
2-3رشد وپروش...............................................................................................................22
2-4روانشناسی رفتار کودک : خصوصیات دوران مختلف رشد کودک1.........................24
2-5ویژگی های اجتماعی ................................................................................................29
2-6ویژگی های عقلی ......................................................................................................30
2-7خلاصه بررسی ویژگیهای کودکان در 3 گروه سنی جمعیت هدف...........................35
2-8محیطهای مناسب کودکان.........................................................................................37
2-9کودک و دریافت فضا .................................................................................................38
2-10تعریف کودک ..........................................................................................................42
2-11تعریف کودک بی سرپرست.....................................................................................43
2-12زمینه های رشد کودک ...........................................................................................44
2-13چگونگی محیط زندگی کودکان در شهرهای امروز ................................................46
2-14خانواده......................................................................................................................51
2-15شبانه روزی .............................................................................................................51
2-16فرزند شبانه روزی..................................................................................................51
2-17یتیم از دیدگاه قرآن و منابع اسلامی....................................................................52
2-18لزوم رسیدگی به ایتام...........................................................................................53
2-19تفاوتهای بین محیط خانواده و شبانه روزی1........................................................57

2-20خلاصه ای از مشکلات فرزندان دور از خانواده وارائه برخی پیشنهادات در جهت رفع این مشکلات1.............................................................................................................62
2-21علل و انگیزه هایی که سبب سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی می گردد......65
2-22آخرین دستاوردهای جهان در راستای واحدهای اقامتی ـ مراقبتی ....................71
2-23مشکلات بهزیستی و مراکز شبانه روزی ...............................................................74
2-24پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود در بهزیستی ..........................................75

فصل3
تاریخچه حمایت ازکودکان
3-1- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان.............................................78
 3-2-تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران1 ...........................................79
3-3-حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران بعد از ظهور اسلام ..............................81
3-4-عدم ایجاد و گسترش پرورشگاهها .......................................................................85
3-5-انجام پذیرش دقیق و صحیح آخرین راه‌حل مشکل ............................................88
3-6-انحلال شبانه روزیهای وسیع و بزرگ....................................................................89 
3-7-موسساتی که قبل از انقلاب عهده دار نگهداری و حضانت از کودکان بودند.......90
3-8-توزیع سازمانها و موسسات نیکوکاری پیش از انقلاب.........................................92
3-9-تعداد کودکانی که درموسسات شبانه روزی به سر می بردند در سال  1346..93
3-10-کلیه مراکز نگهداری کودکان  بی سرپرست درایران (در حال حاضر) .............94
3-11-نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان.................................................95
3-12- آئین نامه اجرائی شبانه روزی ها1...................................................................98
3-13- نمونه های موجود در جهان
3-14- بی سرپرستی در ایران ( نوع سیستم ها )...................................................116
فصل4
ترسیم فضای فیزیکی...................................................................................................133
4-1- معیارهای انتخاب سایت ..................................................................................133
4-2- انتخاب عملکردهای موجود در سایت.............................................................136
4-3-تعیین سطح و سرانه ها.....................................................................................147
4-4- تعیین عوامل خارجی و محیطی موثر بر طراحی.............................................154
فصل5
شرایط اقلیمی استان..................................................................................................161
منابع و ماخذ...............................................................................................................167

چکیده 
   یکی از موارد مهم در رشد کودک، فضایی است که در آن زندگی می کند. معماری به عنوان رشته ای که کیفیت فضایی و محیط را برای ما تعریف می کند قادر است با برخورداری صحیح با موضوع و با در نظر گرفتن شرایط استفاده کنندگان به ایده ای صحیح دست یابد و آن را در قالب طرحی مناسب اجرا کند. دراین پروژه، فضاهای اقامتی کودکان بی سرپرست و نقش کیفیت این فضاها در بهبود روحیه آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل اول، ابتدا شناخت کودک و نیازهای روانی او و در ادامه نیازهای روانی کودکان بی سرپرست و مشکلات این کودکان بررسی شده است. در فصل دوم، فضاهای مناسب برای کودکان اعم از فضاهای اقامتی و  فضای بازی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم، آمار بدست آمده از توزیع پرسش نامه در بین کودکان بی سرپرست ارائه شده و در فصل چهارم، اطلاعات بدست آمده در فصل قبل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت نتیجه گیری این تحقیق ارائه شده است.  
   
1-1- مقدمه     
    رشد کودک تحت تأثیر عوامل مهمی نظیر عوامل جسمانی و اجتماعی است. عدم توجه به هر یک از این عوامل تاثیر گذار در تغییر و تبدیل عوامل جسمانی و مهمتر از همه روحی روانی کودک تاثیر چشم گیر دارد. یکی از موارد مهم فضایی است که کودکان در آن رشد می کند. فضا و محیط هم در پرورش جسمی و هم در رشد و بالندگی روحی، روانی کودکان، تاثیرگذار است. برآورد هر یک از نیازهای تاثیرگذار در رشد کودک نیازمند فضایی است تا عوامل و ابزار برآورد نیازها را در خود جا دهد و شرایط مورد نیاز را فراهم آورد. 
   پدیده ی بی سرپرستی از مشکلات عمده کودکان است. نگاهی کوتاه به پدیده ی بی سرپرستی و علت های آن مشخص می شود که بی سرپرستی طیف وسیعی از کودکان را دربرمی گیرد. کودکان بی سرپرست که نعمتِ در کنار خانواده زیستن و چشیدن طعم شیرین زندگی خانوادگی از آنها سلب شده است، در مکانی همراه با دیگر همدوران خود ناچار به ادامه حیات هستند. 
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 2.14 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری پرورشگاه

مطالب مشابه