جستجو در سایت

مطالعات موزه خودروهای مدرن

1879 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات موزه خودروهای مدرن

100 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات موزه خودروهای مدرن
فهرست مطالب            شماره صفحه
چکیده: 5
مقدمه 7
فصل اول: 8
تاریخچه موزه 8
1-1- تاریخچه تشکیل موزه 9
1-2- تاریخچه موزه ها در ایران: 10
1-3- شناخت موزه: 11
1-4- انواع موزه در جهان 12
1-5- بررسی اثرات ورود اتومبیل در شهرها 12
1-5-1- اتومبیل چیست؟ 12
فصل دوم:ضرورت موزه 15
2-1-1- نقش ارتباطی یک موزه 16
2-1-2- متمرکزسازی: 16
2-1-2-1- اثرات هنری موزه ها: 16
1) نقش موزه ها در پیشرفت هنر معماری 16
2-1-2-2- اثرات اقتصادی موزه: 16
2-2-تکنولوژی ضرورت زمان و مکان 17
2-2-1- ضرورت زمانی و مکانی: 17
2-2-2- ضرورت فرهنگی: 17
2-3- مرکز همایش موزه بین المللی: 17
فصل سوم:نمونه هایی از مراکز اتومبیل 18
3-1-نمونه ای از ساختمان مرکز بنز 19
3-2- مرکز توزیع رنو در سویندون (استان ویلت شایر) 1983 20
3-3- مرکز BMW 24
معمار کوپ هیمبل بلا 24
ساختمان مجموعه 24
مصالح به کار رفته در نما 24
سایت پلان مجموعه 25
موقعیت در شهر 25
زیبایی و ابهت فضاها از اصول طراحی مجموعه اتومبیل 25
سازه فضاکار انتخاب شده برای اجرای حجم 26
فضاهای داخلی 27
3-4- مرکز بنز طراحی از زاها حدید 31
3-5-در ارتباط با نمایشگاه: 35
3-6-پورشه   36
3-7-موزه های اتومبیل جهان 46
موزه پورشه 47
موزه مرسدس بنز 47
موزه مرسدس بنز 48
موزه مرسدس بنز 49
موزه مرسدس بنز 50
موزه ماسِراتی 50
موزه ماسِراتی 51
موزه بی اِم دبلیو 52
موزه بی اِم دبلیو 52
موزه بی اِم دبلیو 53
معماری موزه خودرو 54
پارک موزه ها: 60
باد 66
مطالعات سایت 67
ارتباطات و دسترسی ها 67
دسترسی سواره 69
دسترسی پیاده 71
جهت تابش و  باد 74
5-1-مبانی نظری طراحی 78
انعطاف‌پذیر ی 78
دسترسیها و روابط داخلی 78
استفاده از نور طبیعی 78
ملاحظات مربوط به ایمنی 78
ملاحظات مربوط به تاسیسات مکانیکی 78
ملاحظات مربوط به تاسیسات برقی و الکترونیکی 78
10-اقتصادی بودن: 79
5-2- آشنایی با فضاهای موزه 80
5-2-1- برنامه ریزی فضاهای خدماتی موزه 80
5-2-2- نیازهای انسانی و فضایی بخش های خدماتی 80
5-2-3- فضای نمایش کالا- (محدوده غرفه) – فضای حرکتی راهروها 80
5-3- نیازهای انسانی وفضایی بخش خدمات اطلاعاتی 81
5-3-1- خدمات غذایی 81
5-3-2- نیازهای انسانی و فضایی بخش خدمات فنی 81
بخش تبلیغات و انتشارات: 81
انتظامات محوطه: 81
5-4- سازه و تاسیسات پیشنهادی برای موزه 82
5-5- سیستم های خرپایی(خرپا و پرلین) 82
فصل هفتم:نمونه نقشه ها و سه بعدی 87
7-1- نقشه شماره 1 88
7-2- نقشه شماره 2 88
7-3- نقشه شماره 3 88
7-4- نقشه شماره 4 89
7-5- نقشه شماره 5 90
7-6- نقشه شماره 6 90
7-7- نقشه شماره 7 91
7-8- نقشه شماره 8 91
7-9- نقشه شماره 9 92
7-10- نقشه شماره 10 93
7-11- نقشه شماره 11 94
7-12- نقشه شماره 12 94
منابع 95

فصل اول:
تاریخچه موزه
-1- تاریخچه تشکیل موزه
تاریخ- با تاریخ تجارت بشر پیوند دارد از جهان زمان که داد و ستد کالا در جهان آغاز شد مکانهایی برای موزه بودند که در ابعادی کوچک تشکیل می گردیدند.
آتن مرکز بزرگ تجارت بود و در آن، موزه های بزرگی از کالاهای تجاری ممالک دیگر تشکیل می شوند- در تاریخ از بازارهای مکاره آتن سخن بسیار رفته است این بازارها مراکز جنب و جوش تجار بزرگ ممالک مختلف و عرضه خرید و فروش های کلان بود- تشکیل چنین موزهها تا دوره رنسانس صنعتی اروپا کم و بیش در سرزمین های تجاری آن زمان ادامه داشت- رنسانس و تحولات سریع و دگرگون کننده صنعتی در اروپا همزمان با اختراعات متعد صنعتی رخ داد اهمیت تشکیل موزه ها را بیش از همیشه فرآروی مردم جهان قرار داد.
اختراعات جدید کالاهای صنعتی را چه از حیث کمی چه از جهت کیفی گسترش وسیعی بخشید این کالا می بایست به فروش برسد و افزایش فروش پشتوانه بزرگی به حساب می‌آمد. اما حتی تا قرن های بعد نیز موزه های جهانی آنطوری که همه کشورها را شامل گردد، تشکیل نشد و تا سال 1830 این موزه ها چه صنعتی چه کشاورزی و چه همگی جنبه منطقه‌ای داشتند. در سال 1830 بزرگترین نمایگشاه جهانی که تا آن زمان هرگز دستی آنچنان نداشته است در پاریس تشکیل شد. در این موزه کشورهای بسیاری از چهار گوشه جهان شرکت کردند. در حالیکه هر کدام برای عرضه کالاهای خود در پاریس مشکلات فراوانی را به خصوص در زمینه حمل و نقل متحمل شده بودند. به منظور برپایی همین موزه بود که برج معروف ایفل ساخته مهندس ایفل برای نشان دادن قدرت پیشرفت صنعتی و اقتصادی فرانسه که در ردیف نمونه های بزرگ تجارت و صنعت دنیا قرار گرفته بود به جهانیان معرفی شد.
دومین موزه بزرگ دنیا نیز در پاریس تشکیل شد. موزه سال 1855 پاریس یک تجربه بزرگ در زمینه برگزاری موزه های جهانی بود که بسیاری از مشکلات موزه 25 سال قبل را فاقد بود. دو سال بعد لندن در تشکیل یک موزه بزرگ دیگر پیشقدم شد و چهارمین موزه بزرگ نیز در سال 1867 در پاریس تشکیل شد و موزه بعدی یازده سال بعد در مسکو برگزار شد و از آن زمان تا امروز آنقدر در گوشه و کنار جهان موزه های متعددی برگزار شده که حساب آن از شمار بیرون است.
در حال حاضر همه ساله صدها موزه ساخته می شود و برپا می گردد و صاحبان صنایع تازه ترین فرآورده های صنعتی و خدمات بازرگانی خود را در این موزه به معرض نمایش می گذارند و از آخرین ترقیات تکنیکی و صنعتی دنیای خارج اطلاع پیدا می کنند.

1-2- تاریخچه موزه ها در ایران:
تجدد ایران از عصر قاجاریه و فقط به همت و اندیشه امیرکبیر آغاز شد و این زمان مصادف بود با نیمه قرن 19 و اوج انقلاب صنعتی در اروپا در آن تاریخ نهضت صنعتی نوپایی برای برطرف ساختن حداقل نیازهای اولیه مردم به همیت میرزاتقی خان امیرکبیر در ایران شروع به پویش کرده بود. به کوشش و تشویق امیرکبیر تعداد زیادی به همیت میرزاتقی خان امیرکبیر در ایران شروع به پویش کرده بود. به کوشش و تشویق امیرکبیر تعداد زیادی از معاورن در نواحی مختلف کشور و کارخانه های مختلف چدن ریزی و فلز کاری و پارچه بافی و ... دایرشده و برای تاسیس کارخانه های مختلف صنعتی در کشور تلاش کردند هنگامیکه دولت انگلستان در ماههای قبل از برگزاری نخستین موزه جهانی لندن در تاریخ چهارم رجب 1266 هـ ق (برابر با 26 اردیبهشت 1229 هـ ش و 16 می 1850 به وسیله سرهنگ ژوستین سیلوزیر مختار خود در ایران از دولت ایران درخواست کرد در موزه بین المللی اکسپوزیسیون شرکت نمایند امیرکبیر از این دعوت به شدت استقبال کرد.
فضایی که برای غرفه ایران اختصاص داده شده بود هزار پای مربع بوددوران شکوفایی تجاری ایران تبدیل آن به یک بازار بزرگ بین المللی که تا پایان صفویه به دارا از انجامید، کم کم رو به صنعتی شدن رفت و احداث کارخانه های آهن و ... در سراسر ایران تا به عصر حاضر کشیده شد حضور ایران در تجارت و صنعت و تولید کشور در رقابت بیرحمانه روس و انگلیس با قراردادهای بازرگانی و گمرکی و واردات به ایران کمتر مجال جنبیدن می‌داد.علاوه بر موزه های فوق الذکر موزههایی در مقیاس کوچک و بزرگ در شهرهای مختلف با زمانهای کم تشکیل یافت در مقیاس جهانی موزهها شرکت می نمودند. از موزه های بازرگانی گذشته تقریبا دیگر اثری بر جا نمانده بود تا اینکه موزه لایپزیک راه را به موزه های بازرگانی امروزی نشان داد.
موزه لایپزیک برای اولین بار در سال1894 خود را به عنوان یک نمایگشاه بازرگانی بین المللی مشهور ساخت و درسال 1939 گسترش یافت و دارای 24 سالن گردید. هزار مغز بازدید کننده خریدار کالا از 70 کشور مختلف به این نمایشاه روی آورند. با اینکه موزه لایپزیک فصل جدید را در راه گسترش موزه های بارزگانی گشوده بود ولی جنگ 18-1914 نقش اساسی را در این خصوص بازی کرد. زیرا در طول جنگ اولا امکانات ارت...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 12.0 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات موزه خودروهای مدرن,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه