جستجو در سایت

مطالعات موزه موسیقی

1530 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات موزه موسیقی

142 صفحه فایل Word به همراه شکل

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه

مقدمه

  فصل او ل : تاریخچه موزه     ۱      

۱ـ ۱ ـ تعریف موزه     ۱

۱ـ ۱ ـ ۱ ـ معنای لغوی و اصطلاحی موزه    ۱

۲-۱-تاریخچه موزه    ۲

۳-۱- شکل گیری موزه و باستان شناسی در جهان    ۸

۴-۱- اهداف موزه    ۱۳

۵-۱- عمده فعالیت های موزه    ۱۳

۶-۱- انواع موزه ها    ۱۴

۶-۱-۱- موزه های تاریخی    ۱۴

۶-۱-۲- موزه های تخصصی    ۱۴

۶-۱-۳- موزه های علمی    ۱۵

۶-۱-۴- موزه های فنی و صنعتی    ۱۵

۶-۱-۵- موزه  های هنری    ۱۵

۷-۱- اشکال مختلف موزه ها    ۱۵

۷-۱-۱- موزه فضای باز    ۱۶

۷-۱-۲- کاخ موزه ها    ۱۷

۷-۱-۳- موزه های هنری    ۱۷

۷-۱-۴- موزه های علوم و تاریخ طبیعی    ۱۷

۷-۱-۵-موزه های سیار    ۱۸

۷-۱-۶-پارک موزه ها    ۱۸

۷-۱-۷- موزه های اندیشمندان(خانه هنرمندان)    ۱۸

نهادینه شدن موزه در ایران    ۱۹

موزه همایونی    ۱۹

موزه ملی    ۲۰

موزه دانشکده افسری    ۲۰

موزه هنر و صنایع    ۲۰

موزه مردم شناسی تهران    ۲۰

موزه داری    ۲۱

فصل دوم : شناخت ومبانی نظری    ۲۲   

۱ـ ۲ـ پست مدر نیسم      ۲۲

۲-۲-معماری پست مدرن     ۲۴

۳-۲-گرایشات پست مدرن در معماری     ۲۸

۴-۲-پست مدرن در طرح ارایه شده    ۳۰

۵-۲-سازهای مورد استفاده در موسیقی      ۳۱

۵-۲-۱- دف      ۳۱

۵-۲-۲-تاس     ۳۱

۵-۲-۳-کوس     ۳۲

۵-۲-۴-دهل     ۳۲

۵-۲-۵-تنبک    ۳۲

۵-۲-۶-قاشقک    ۳۳

۶-۲-ساز های بادی    ۳۳

۶-۲-۱-نی    ۳۴

۶-۲-۲-بالابان    ۳۴

۶-۲-۳-دوزله    ۳۵

۶-۲-۴-سرنا    ۳۵

۷-۲-سازهای بادی فلزی…    ۳۵

۸-۲-سازهای زهی    ۳۶

۸-۲-۱-تار    ۳۷

۸-۲-۲-سه تار……………………………………………    ۳۷

۸-۲-۳-تنبور    ۳۷

۸-۲-۴-عو    ۳۸

۸٫۲٫۵-دیوان    ۳۸

۸-۲-۶-سنتور    ۳۹

۹-۲- از جمله اشیایی که در موزه حفظ میشوند..    ۳۹

۹-۲-۱-نی    ۴۰

۹-۲-۲-دوزله    ۴۲

۹-۲-۳-نی انبان    ۴۳

۹-۲-۴-بالابان    ۴۳

۹-۲-۵-تمبک    ۴۴

۹-۲-۶-دهل    ۴۵

۹-۲-۷-دایره    .۴۶

۹-۲-۸-دوتار..    ۴۶

۹-۲-۹-نقاره    ۴۷

۹-۲-۱۰-کمانچه    ۴۸

۹-۲-۱۱-قیچک    ۴۹

۹-۲-۱۲-تار.    ۵۱

۹-۲-۱۳-تنبور    ۵۳

۹-۲-۱۴-رباب.    ۵۴

۹-۲-۱۵-عود    .۵۵

۹-۲-۱۶-قانون    ۵۶

۹-۲-۱۷-سنتور    ۵۷

فصل سوم: بررسی نمونه های مشابه

نمونه های داخلی.    ۵۹

موزه هنر های معاصر      ۵۹

موزه ایران باستان     ۶۵

موزه موسیقی ایران     ۶۹

نمونه های خارجی

موزه مرسدس بنز     ۷۶

موزه لوور پاریس     ۸۱

موزه زیر اب      ۸۳

فصل چهارم : اقلیم    ۸۵

اقلیم و موقعیت طبیعی تهران    ۸۵

حوزه های اقلیمی شهر تهران    ۸۶

معدل میزان بارندگی    ۸۶

معدل رطوبت نسبی     ۸۷

معدل روزهای یخبندان      ۸۷

باد     ۸۷

بررسی بادهای تهران و طبقه بندی ان    ۸۷

بادهای غالب    ۸۸

محدودیت اراضی کم مقاومت تهران     ۸۸

محدودیت اراضی در پهنه بندی خطر زمین لرزه    ۸۹

حرارت خورشیدی جذب شده در دیوار ها    ۸۹

فصل پنجم:ضوابط و استاندارد های طراحی و برنامه فیزیکی    ۹۶  

۱-۵-فضاها و دیاگرام روابط فضاها    ۹۶

۱-۵-۱-فضاهای موزه    ۹۶

۱-۵-۲-دیاگرام فضاها    ۹۸

۲-۵- موازین طراحی موزه    ۹۹

۲-۵-۱-اشنایی با طراحی موزه ها و گالری های اثار هنری    ۹۹

۲-۵-۲-ترویج و تبلیغ    ۱۰۲

۲-۵-۳-حجم    ۱۰۳

۲-۵-۴-فضای واقعا عمومی.    ۱۰۳

۳-۵-لزوم تعیین استاندارد برای فضا های موزه.    ۱۰۴

۴-۵- ضوابط طراحی موزه موسیقی    ۱۰۵

۵-۵-فضاها و روابط عملکردی    .۱۰۷

۵-۵-۱-ورودی و گیشه    ۱۰۷

۵-۵-۲-امنیت و اطلاعات    .۱۰۸

۵-۵-۳- فضای اداری    ۱۰۸

۵-۵-۴- گالری ها.    .۱۰۹

۵-۵-۵-کارگاه نگهداری و مرمت اثار    ۱۱۲

۵-۵-۶-انبار    ۱۱۲

۵-۵-۷-جعبه اینه ها    ۱۱۳

۶-۵-نور پردازی در موزه.    ۱۱۳

۶-۵-۱-نورپردازی طبیعی    ۱۱۴

۶-۵-۲-نورپردازی مصنوعی    ۱۱۷

۷-۵-سیرکولاسیون در موزه ها..    .۱۱۸

۸-۵-ایزولاسیون صوتی موزه ها    ۱۱۹

۹-۵-ضوابط حفظ اثار موزه ها    ۱۲۰

۱۰-۵-مصالح و رنگ.    .۱۲۲

۱۱-۵-کف موزه ها    ۱۲۳

۱۱-۵-۱-سنگ و سنگ مرمر    ۱۲۴

۱۱-۵-۲-کاشی.    ۱۲۵

۱۱-۵-۳-چوب.    ۱۲۵

۱۱-۵-۴-چوب پنبه    ۱۲۵

۱۱-۵-۵-لاستیک    ۱۲۶

۱۱-۵-۶-اجر قیری    ۱۲۶

فصل ششم:تحلیل سابت و روند طراحی

ادرس.    ۱۲۷

مساحت کلی سایت.    ۱۲۷

مجاورت ها    .۱۲۸

بررسی مسایل اقلیمی    ۱۲۸

علت انتخاب سایت.    ۱۲۹

فصل هفتم:سازه

فضاهای عمومی    ۱۳۰

انواع اسانسور و مشخصات ان    ۱۳۱

فصل هشتم:  نتیجه گیری- گزینه های طراحی- مدارک نهایی و نقشه های طرح.    ۱۳۳

نتیجه گیری    ۱۳۳

منابع.    ۱۳۴

پرسپکتیو های طرح.    ۱۳۵

نماهای طرح.    ۱۳۶

نقشه های طرح    ۱۳۷

مقاطع طرح.    ۱۳۸

فصل اول ( تاریخچه موزه)

موزه را می توان محل نگهداری آثار گذشتگان و نمایش و انتقال آنها به آیندگان، شناخت و نمایش سهم اقوام و ملل در فرهنگ و تمدن جهانی، ایجاد و تقویت تفاهم میان ملل و اقوام، جلوگیری از انهدام فرهنگ بومی و ایجاد مانع در برابر فرهنگ های سرگردان و نامأنوس و نیز به نمایش گذاشتن نعمت های فرهنگی یا طبیعی به منظور آموزش - پژوهش و ارزش دادن به این مجموعه ها و لذت بردن از آنها دانست.  

1-1) تعریف موزه:

بر مبنای تعریفی که "ایکوم" از موزه می دهد، موزه مکان گردآوری، نگهداری، مطالعه و بررسی کردن و نیز به نمایش گذاشتن نعمتهای فرهنگی یا طبیعی به منظور آموزش، پژوهش و ارزش دادن به این مجموعه ها و لذت بردن از آنهاست.

1-1-1-)معنای لغوی و اصطلاحی موزه

نام موزه از لغت فرانسوی "Musee " گرفته شده و به معنای مکانی است که مجموعه بزرگی از آثار باستانی و صنعتی و چیزهای گرانبها را در آن به معرض نمایش می گذارند و دانشمندان و پژوهشگران و هنرمندان و علاقه مندان از آن استفاده می کنند. کلمه موزه را فرانسویان از لغت یونانی گرفته اند. موزه نام تپه ای در آتن بوده است که در آن عبادتگاهی برای موزه ها ساخته شده بود.امروزه در کشورهای گوناگون جهان موزه ها، آثار باستانی، مردم شناسی، طبیعی، حیوانات و وحوش و مجموعه تاریخی آن کشورها را به نمایش می گذارد. فرهنگ تمدن هر قوم و ملتی از طریق اشیا و وسایلی که در آن موزه ها جمع آوری شده است شناخته می شود. یکی از راههای شناخت اقوام گذشته و نحوه زندگانی آنها بازدید از موزه هاست که جنبه آموزشی نیز دارد.

2-1) تاریخچه موزه:

پژوهشگران و متخصصان موزه داری، به دنبال ریشه یابی واژه موزه به مبدأ "هلنی" بسنده کرده و تاریخ موزه و تاریخگذاری این پدیده را این گونه تعریف کرده اند:

"معبد خدایان هنر شعر و موسیقی که بر فراز تپه ای در آتن قرار داشت، نخستین موزه ای است که در تاریخ موزه ها نام برده می شود و موزه "آشمولین" در شهر آکسفورد نخستین موزه ای است که آثار مشرق زمین را در خود محفوظ داشته است. نخستین موزه در قاره آسیا موزه "هارمیتاژ" یا "هرمیتاژ" در لنینگراد روسیه است و اولین موزه ایران در سال 1295 هـ .ش به نام "موزه ملی ایران" پایه گذاری و گشایش یافته است. سال 1746 میلادی را در تاریخ تحول و تکامل موزه ها باید نقطه عطفی به شمار آورد. زیرا در این سال نویسنده فرانسوی، "لاخون دوسن ین" عقاید و اندیشه های نوینی را درباره موزه مطرح کرد که موجب تحرک و تسریع در بنیادگیری موزه ها شد. چهار سال پس از آن به سال 1750 میلادی اولین موزه واقعی جهان در قصر لوکزامبورگ برپا شد."

نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند. هر یک از این اشیا در عین بی زبانی به هزار زبان سخن می گویند زیرا اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ را ارایه می دهند.

موزه کلمه ای یونانی است که از " موزه یون " به معنای مجلس فرشتگان الهام گرفته است. به طور کلی موزه به مجموعه ای از آثار و اشیایی اتلاق می شود که در محل یا عمارتی نگه داری و در معرض نمایش گذاشته شوند.

روزنامه شرف موزه را اینگونه تعریف می کند : " موزه به اصطلاح اهالی فرنگ عبارت است از مکان یا محلی که مخزن آثار قدیمه و اشیای بدیعه و نقایس و مستظرفات دنیاست و از هر تحفه و یادگاری که در آن مخزون و موضوع است اهل علم و اطلاع، کسب فایدتی و کشف سری می نمایند و از احوال و اوضاع هر زمان و صنایع و حرف آن و رسوم و آداب معموله آن ایام و عواطف انام با خبر می گردند. می توان گفت که موزه مقیاس شعور و میزان عقول و درجه افهام، اصناف و مرآت ادراک سلاسل است. مشکلات لاینحل در اینجا حل می شود و بر معلومات تاریخی شهود اقامه می نماید. "


موزه زیر اب

این موزه که شاید بزرگترین و مهمترین بنای خدماتی زیر آبی باشد، توسط Jacques Rougerie ، که تجربیات زیادی در رابطه با معماری زیر آب دارد طراحی شده است. این موزه در ساحل، نزدیک کتابخانه ی جدید اسکندریه ساخته شده، جایی که به علت زلزله هایی که در آن ناحیه به وقوع پیوسته، فرورفتگی ای مابین ساحل و خط باریکی از خشکی شکل گرفته است. در مصر باستان و درست زیر این فرورفتگی، کاخ یکی از فراعنه ی مصر قرار داشته که بر اثر همین زلزله ها ، همراه خشکی به زیر آب رفته است و این موزه برای نمایش آثار به جا مانده بنا شده است. این آثار شامل تعداد زیادی از سنگ تراشه ها، مجسمه هاو کشتی های شکسته ی یونانی و رومی است که در این محل غرق شده اند. همچنین بقایای یک فانوس دریایی که احتمال میرود همان فانوس اسکندریه باشد ( یکی از عجایب هفت گاهنه ی جهان ) نیز در این محل پیدا شده.

این یافته ها به علت احتمال آسیب دیدن، قابل جابجایی از آن محل نبودند، به همین علت بهترین راه برای حفظ و نمایش آنها ایجاد موزه ای در زیر آب ها بود. این موزه از ۴ المان بزرگ که از بادبان قایق های قدیمی مصری که روی رود نیل وجود داشته اند الهام گرفته شده شکل گرفته. در داخل موزه هم، به وسیله ی تونل های شفافی از جنس فایبرگلاس، این توانایی به تماشاگران داده شده تا آثار را به راحتی در زیر آب مشاهده کنند. عمقی که این تونل ها در آن قرار دارند، چیزی حدود ۵ تا ۶ متر است که در این عمق فشار زیادی به دیواره ها وارد نمی شود. این پروژه قرار است طی ۳ سال کامل شود. 


فصل چهارم:

اقلیم 

اقلیم و موقعیت طبیعی تهران

الف – مطالعات اقلیمی              طول جغرافیایی      41-35 درجه

                                عرض جغرافیایی     19-51 درجه 

                                 ارتفاع از سطح دریا                  1191   متر

شهر تهران در بخشی از ایران واقع گردیده که از نظر اقلیمی بزرگترین تغییرات را در کنار خود دارد. دریای مازندران در فاصله جغرافیایی 120 کیلومتری محدوده تهران قرار دارد. رطوبت و بارندگی زیاد . سواحل سرسبز شمالی را ایجاد کرده و هوای معتدل را به طرف جنوب هدایت میکند.

سلسله جبال البرز، تهران را از سواحل دریای مازندران جدا نموده و مناظر کوهستانی شمال شهر را بوجود میآورد. این ناحیه نسبت به سواحل شمالی از رطوبت کمتری برخوردار است. منطقه تهران در دامنه بلندترین ارتفاعات البرزقرار گرفته که از شمال به جنوب دارای شیب بندی می باشد به نحوی که از مرتفع ترین قله این کوه ها دماوند با 5678 متر ارتفاع ، در دشت کویر کمتر از 800 متر از سطح دریا میرسد، برودت هوای کوهستان و اختلاف درجه آن با دشتهای گرم جنوب در تلطیف و اعتدال هوای شهر تهران بسیار موثر است. ذوب تدریجی برفها جویبارها و رودخانه های مختلفی را ایجاد نموده اند که علاوه بر تامین آب مصرفی تهران، اکثر نقاط ییلاقی منطقه را در بر گرفته است.

در جنوب شهر تهران ناحیه بیابانی قرار گرفته و هوای آن گرم و خشک است در ناحیه دشتهای نمک و سائیدگی کوهها و خصوصیات کامل کویری مشاهده میگردد و هنگام وزش باد هوای کویر را توام با طوفان شن به اطراف سرایت میدهد و قسمت غربی دشت قزوین قرار گرفتن که یکی از مناطق حاصلخیز جنوب کوههای البرز را تشکیل می دهد.

حوزه های اقلیمی شهر تهران: تقسیم بندی حوزه های اقلیمی تهران شامل پنج حوزه بوده که به ترتیب حوزه شاملی (نمایشگاه بین المللی) ، حوزه شرقی (نارمک) ، حوزه جنوبی (پالایشگاه شهر ری)، حوزه مرکزی (پارک شهر) و حوزه غربی ( فرودگاه مهرآباد) تقسیم بندی میشود.

معدل میزان بادندگی: متوسط میزان بارندگی 218 میلیمتر که بیشتر آن در ماههای آذر – دی – بهمن -  اسفند و فروردین  صورت می گیرد. در طول 7 ماه دیگر سال میزان بازندگی کم بوده بطوری  که در بعضی سالها به صفر میرسد

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 29.7 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات موزه موسیقی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه