جستجو در سایت

مطالعات نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان

1665 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان

301 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات طرح 2
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 2
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع 2
1-4 اهداف 2
1-5  روش انجام پژوهش 3
1-6  جنبه های نو آوری پروژه: 3
فصل دوم: 4
مبانی‌نظری و ادبیات موثر در پروژه 4
2-1روانشناسی(PSYCHOLOGY) 4
2-1-1 روان شناسی چیست؟ 4
2-1-2 شاخه های مختلف روان شناسی 5
2-1-1-1  روان شناسی رشد و کودک 5
2-1-1-2 روان شناسی شخصیت 5
2-1-1-3 روان شناسی اجتماعی 6
2-1-1-4 روان شناسی بالینی 6
2-1-1-5 روان شناسی مرضی 6
2-1-1-6 روان شناسی کودکان استثنایی 6
2-1-1-7  روان شناسی تربیتی 6
1-  روان شناسی تربیتی و قلمرو آن 7
2- ارکان اصلی روان شناسی تربیتی 7
2-1-3 روانشناس کیست ؟ 7
2-1-3-1راهنمایی : 8
2-1-3-2مشاوره : 8
2-1-3-3رواندرمانی : 8
2-1-4 راههای رسیدن به آرامش روانی 10
2-2 آرامش روانی: 21
2-2-1 تأثیر محیط بر روح و روان انسان 21
2-2-2-5 خلوت 25
2-3-1 رابطه طبیعت و ارامش روانی: 25
2-3-2محیط و طبیعت: 26
2-3-2-1 آثار روانی آب و هوا بر انسان از دیدگاه قرآن و روایات 27
2-3-3 تأثیر محیط زیست بر انسان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی 28
2-3-3-1 تأثیر گیاهان در انسان از نظر اسلام 31
2-3-4 انسان و طبیعت: 33
2-3-4-1 تأثیر هوا بر روح و روان : 35
2-3-4-3 ارزش مناظر طبیعی برای انسان ها 35
2-3-4-5 رفتار متقابل انسان ها با طبیعت 36
2-3-4-6 فواید حاصل از حضور یافتن در طبیعت 37
2-3-5 رابطه انسان با محیط 37
2-3-5-1 انسان و جهان مادی 37
2-3-6  معماری و طبیعت: 38
2-3-6-1 فراخوانِ طبیعت به معماری: 38
2-3-6-2 رابطه بین فضای درون و فضای بیرون در معماری ار گانیک 39
2-3-6-3  الگوهای معماری و طبیعت 39
2-3-7 رابطه محیط طبیعی و جامعه: 41
2-4 عناصر معماری مرتبط با آرامش: 42
2-4-1-4 نقش اب  در ایران باستان 45
2-4-1-5 جنبه نمادین آب 45
2-4-1-6 جلوه های آب در معماری و باغسازی ایرانی 46
2-4-1-7 نقش روان درمان آب : 47
2-4-1-8 آب داخل فضای معماری 48
2-4-2 معماری و خاک 48
2-4-3-2 نورچیست: 53
2-4-3-3 اهمیت نور در معماری 54
2-4-3-4 نور و بشر 55
2-4-3-5 نور احساس و معماری 55
2-4-3-7 عناصر نورگیری در معماری سنتی 60
2-4-3-8 کنترل کننده های نور 60
2-4-3-9 نور پردازی طبیعی فضای داخلی 61
2-4-3-10 نحوه دستیابی به نور (منافذ نور یا روزنها) 65
2-4-3-11 نور و فضا 66
2-4-3-12 اهمیت نور به منزله بخشی ازطرح 67
2-4-4- رنگ و معماری 68
2-4-6-2  حیاط و معماری پایدار 74
2-4-7 فضای داخلی( معماری داخلی) 74
2-4-8 باغ 75
2-5 روانشناسی محیط: 89
2-5-1 رابطه هنر و روان آدمی: 90
2-5-3  موسیقی درمانی: 94
2-5-4 رنگ درمانی 104
2-5-5 ورزش درمانی 118
2-5-6 نقش آب بر روان آدمی: 120
2-5-6-12 آب درمانی ، فواید و مضرات آن 128
2-6 اعتیاد 130
2-6-3 اعتیاد از نظر اجتماعی چیست؟ 131
2-6-5 اثر اعتیاد بر خانواده 134
فصل سوم: روش تحقیق 139
3-1 مقدمه: 139
3-2 روش تحقیق: 139
3-3  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 140
1-تسهیلات مطالعه انفرادی 162
2-مشخصات فضاهای قرائت 163
3-سایر ویژگیهای کتابخانه 163
4-مختصری درباره کتابخانه های مرجع 164
5 -فضاهای عملکردی کتابخانه ها 164
6-عناصر اصلی کتابخانه 165
7-استانداردهای سرمایش ، گرمایش، ... 165
3-4-4 موقعیت اقلیمی محدوده طرح: 208
3-4-4-3بررسی نمودار بیوکلیماتیک انسانی شهر تهران: 216
3-4-5-1 رشد جمعیت تهران: 221
3-4-5-4توزیع نسبی جمعیت در گروه های سنی: 225
3-4-5-5مهاجرت: 227
3-4-5-7نسب جنسی: 230
3-4-5-8تراکم جمعیت: 231
3-4-6- موقعیت اقتصادی محدوده طرح: 232
3-4-6-1 جغرافیای اقتصادی استان تهران 232
1- کشاورزی: 232
دامداری: 233
3-صنایع: 233
3-5-2-1 دلایل انتخاب سایت 250
- احاطه شدن با بافت مسکونی ناهمگن 254
فصل چهارم: 260
جمع بندی اطلاعات و معرفی ایده حاکم بر طرح 260
4-1 مقدمه 260
4-2  ادبیات پروژه 260
4-2-3 -3 شرایط روانی فرد در حال ترک اعتیاد 267
4-3  ایده‌های کلی حاکم بر فرایند طراحی: 268
4-4  جمع بندی نهایی ایده  طراحی و برآیند آن 269
4-5  بررسی نحوه کارکرد مجموعه: 275
فصل پنجم: معرفی پروژه 277
5-1 برنامه فیزیکی 277
5-2 توجیه طرح 278
اسکیس های اقلیمی 281
منابع و ماخذ: 288

1-1 مقدمه
اینجا هیچستان است، فضایی فرا سو....جایی که در آن چتر خواهش باز است و در آنجا سایه‌ی نارونی که تا به ابدیت جاری است‌. در حوض‌ها آیینه ظاهر می‌گردد. چشمانمان را در آب این حوضچه‌ها شستشو دهیم. در حوضچه اکنون ...
به راز ازلی پی ببریم و تا انتها حضور داشته باشیم.
آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید‌، به رفتار شما می‌تابد.
                                                                                               (مرتضی ممیز)
1-2 بیان مسئله
     موضوع تحقیق‌، نقش آب و سایر المانهای بارز محیط طبیعی در روح انسان و ایجاد نشاط در مرکز بازپروری معتادان می‌باشد. فضایی برای درمان و رهایی از بیماری مهلک اعتیاد می‌باشد. که آب و تاثیر آن ‌بر انسان و محیط از لحاظ آرامش و پاکی بسیار حائز اهمیت است.
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع
وجود مشکلات اجتماعی و خانوادگی در جامعه امروزی و ورود روز افزون مواد مخدر شیمیایی و اعتیاد آور به مرز‌های کشور و عدم آشنایی جوانان به عواقب مصرف این مواد ‌، باعث بالا رفتن درصد مبتلایان به این بلای خانمان سوز شده است. علاقه به حل این معضل اجتماعی و مشاهده  افرادی که گرفتار این موضوع شده‌اند و همچنین مطالعه در زمینه معماری آب و نقش آن در معماری و فرهنگ‌ها وتاثیر آن بر انسان باعث شده است که از تلفیق این دو موضوع برای تحقیق استفاده نمایم، که ذات آدمی طالب پاکی است و همیشه پاکی وخلوص است که بر آلودگی و پلیدی چیره می شود.
1-4 اهداف
هدف از بیان این موضوع‌، طراحی و ایجاد مکانی است که منحصرا برای بخش خاصی از معضلات جامعه که مد نظر ماست ( اعتیاد و مبتلایان آن) طراحی شده باشد. همچنین مطلوب است با ترکیب و بهره جستن از معماری آب و المان‌های ناب طبیعت و تاثیر آن بر روح و جسم آدمی‌، مکانی جدید و خاص  ایجاد شود که کالبد و ظاهر آن هم مثل عملکردش متفاوت باشد و تا حد امکان دعوت کننده و جاذب باشد که این خود اولین و مهم‌ترین مرحله از تمایل به درمان‌شدن و رهایی جستن است.
1-5  روش انجام پژوهش
تحقیقاتی که در این پروژه انجام می‌شود بر دوگونه به قسم زیر است:
- مطالعات میدانی
- مطالعات کتابخانه‌ای
- مطالعات میدانی: این مطالعات با حضور در محل سایت و با بررسی و بازبینی سایت و خیابان‌های اطراف صورت می‌گیرد. در این بخش مطالعه خود زمین از نزدیک  و تحلیل نمونه‌های موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- مطالعات کتابخانه‌ای: به‌طور حتم بخش اعظمی از مطالعاتی که صورت خواهد گرفت معطوف به مطالعات کتابخانه‌ای خواهد شد که این مطالعات می‌تواند در گستره خود سایت‌، طرح و نمونه‌های مشابه به کمک کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های تخصصی و معتبر باشد. در مطالعات کتابخانه‌ای دستیابی به اطلاعات افرادی که گذشته از ما بر روی چنین طرح‌هایی کار کرده‌اند می‌تواند مفید فایده باشد و همین‌طور در مورد دستیابی و توضیح و تفضیل طرح می‌تواند کمک شایانی باشد.
1-6  جنبه های نو آوری پروژه:
تلفیق آب و برخی از عناصر موجود در طبیعت اطراف با فضای معماری انسان‌ساخت. طراحی فضایی با معماری خاص و فضا‌سازی  و ترکیب متفاوت که تاثیرات بصری ویژه‌ای بر بیننده می‌گذارد و حس دعوت و فراخواندن را در مخاطب زنده می‌کند. با‌توجه به مطالعات و تحقیقات به‌عمل آمده، در گذشته مرکز باز‌پروری معتادان به‌عنوان موضوع پایان‌نامه دوره کارشناسی، به کر‌ات مورد بحث، بررسی و طراحی قرار گرفته است. اما عنوان موضوع نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان، از تلفیق دو موضوع متفاوت ایده گرفته‌شده است.آب مظهر پاکی، زلالی، شفافیت، آرامش، صلح، سکوت می‌باشد و اعتیاد مظهر ...!
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 21.1 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه