جستجو در سایت

مطالعات هتل جهانگردی

1996 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات هتل جهانگردی

205 صفحه فایل Word به همراه شکل

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول : صنعت توریسم 1
1-1-مقدمه 2
2-1-مفهوم جهانگردی 3
3-1- تاریخچه جهانگردی 4
4-1-رشد جهانگردی 6
5-1- آمار جهانگردی 7
                  1-5-1-جاذبه های جهانگردی 7
6-1- مراکز جهانگردی 7
                 1-6-1- مراکز جهانگردی طبیعت 7
                 2-6-1- مراکز جهانگردی انسانی 8
7-1- اثرات جهانگردی 9
                 1-7-1- نقش جهانگردی در توسعه ی اقتصاد 10
                 2-7-1- جنبه های اجتماعی و فرهنگی جهانگردی 12
8-1- جهانگردی داخلی در ایران 13
8-1- جهانگردی داخلی در ایران 14
9-1-جهانگردی خارجی در ایران 15
10-1-آمار جهانگردان استان اردبیل 16
11-1- جاذبه های توریستی شهرستان سرعین 18
1-11-1- جاذبه های تاریخی 18
2-11-1- آبگرم های معدنی 20
3-11-1- گردشگاهها و مناظر طبیعی شهرستان 22
12-1- آمار مسافران و جهانگردان شهرستان سرعین 23
عنوان صفحه
13-1- آمار هتل ها و مسافرخانه های شهرستان سرعین 25
14-1- برآورد تعداد اتاق های هتل 26
15-1- ضرورت ایجاد هتل از دید مشاور 27
فصل دوم: مطالعات کاربری هتل 28
1-2-  ضوابط و استانداردهای طراحی هتل ها 46
2-2-لیست تک تک فضا ها بهمراه مساحت لازم برای هریک 46
          1-2-2-طبقات اتاق خوابها و سوئیتها (بخش خصوصی ) 47
          2-2-2- طرح ریزی طبقات اتاق خوابها 48
          3-2-2- تجزیه و تحلیل طبقات اتاق خوابه 49
          4-2-2-پلان طبقات اتاق خوابها 50
          5-2-2-انواع اتاقهای موجود درهتل 51
          6-2-2- طرح اتاق خوابها 54
          7-2-2- مبلمان اتاق خوابها 56
          8-2-2-انواع تخت خواب اتاق های خواب 57
          9-2-2- ابعاد و اندازه اتاق خوابها 60
          10-2-2- دسته بندی هتلها از نظر چیدمان اتاقها 61
1-10-2-2- پلان خطی 62
2-10-2-2- پلان برجی 62
3-10-2-2- فرمهای آتریومی 65
          11-2-2- سویتها 67
1-11-2-2-1پلان سویت ها 68
2-11-2-2- انواع سویت ها 69
         12-2-2-دکوراسیون و تجهیزات داخلی اتاق خوابها 70
3-2-  طراحی فضاهای عمومی 71
           1-3-2- درب های ورودی و دسترسی از خارج به هتل 72
عنوان صفحه
           2-3-2-لابی 73
1-2-3-2-پذیرش صندوق سرپرستی 75
           3-3-2- فضاهای عرضه غذا و نوشیدنی 78
           4-3-2- فضاهای برگزاری مراسم و فعالیتها 80
           5-3-2-  فضاهای ورزشی 82
           6-3-2- طراحی دفاتر اداری 83
1-6-3-2- پیشخوان ودفتر لابی 84
2-6-3-2- دفتر مدیر عمومی 84
          7-3-2- فضاهای خدماتی پشتیبانی 85
1-7-3-2- آشپزخانه (آماده سازی غذا و نگهداری آن) 85
2-7-3-2- فضای بار انداز :دریافت مواد اولیه، محل نگهداری زباله و انبار عمومی 88
3-3-7-2- نواحی و فضای مربوط  به کارکنان 89
4-3-7-2- رختشویخانه و خانه داری 90
5-3-7-2- بخش مهندسی و تاسیسات مکانیکی 91
4-2-برنامه ریزی فیزیکی فضاهای هتل با 53 اتاق خواب 92
5-2- دیاگرام ها 93
فصل سوم : شناخت بستر طرح 103
1-3- شناخت بستر طرح در مقیاس استان 103
1-1-3-موقعیت جفرافیایی 103
2-1-3- ویژگی های توپوگرافی استان 104
3-1-3- تقسیمات سیاسی استان 105
2-3-شناخت بستر طرح در مقیاس شهرستان 106
1-2-3- شناخت تاریخچه ، علل پیدایش ، چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته 107
الف) وجه تسمیه شهر 107
ب) تاریخچه و علل پیدایش شهر 107
عنوان صفحه
ج) مراحل توسعه شهر 108
2-2-3- مشخصات جغرافیایی شهرستان سرعین 112
الف)  موقعیت ریاضی 112
ب)موقعیت جغرافیایی 113
ب)  پستی و بلندی 113
ج)   شیب 114
د)  عوامل محدود کننده توسعه شهر 115
4-2-3-  مسایل کلی زمین شناسی 115
الف)  زمین شناسی 115
ب)   خاک 115
پ) زلزله 116
ج) آبهای زیرزمینی 116
5-2-3- مسایل هواشناسی اقلیم 117
1) فاکتورهای دمایی 118
2)یخبندان 120
3)بررسی وضعیت بارش 122
4) رطوبت نسبی 123
5) بررسی وضعیت باد 124
6) تابش 125
6-2-3- تعیین ضوابط طراحی 128
1)جلوگیری از اتلاف حرارت ساختمان 129
2)کسب حداکثر انرژی از خورشید 130
3)کاهش تاثیر بادهای سرد بر ساختمان در فصول سرد جهت کنترل اتلاف حرارت و نفوذ باد به فضای درونی. 132
4)کسب حداقل انرژی تابشی در مواقع گرم سال 133
عنوان صفحه
5) بهره گیری از نوسان روزانه دما 134
6) ایجاد کوران در فضاهای داخلی 135
7-2-3- ویژگیهای فرهنگی- اجتماعی شهرستان سرعین 136
الف) ساختار قومی و فرهنگی 137
8-2-3- ویژگیهای جمعیتی شهرستان سرعین 138
الف) تحولات جمعیت شهرستان 138
ب) توزیع جمعیت 140
1- جوامع شهری 140
2- جوامع روستایی 140
9-2-3- ویژگیهای اقتصادی شهرستان سرعین 140
الف) بررسی وضعیت نیروی انسانی 141
ب) استعدادها، امکانات بالقوه و قطبهای جاذب اقتصادی 142
3-3- تحلیل سایت 143
1-3-3- کلیات نقشه استان 144
2-3-3- موقعیت سایت در شهر 145
فصل چهارم: مبانی نظری طرح 146
1-4-  مقدمه: تعریف هتل 146
2-4-هتل ها در بستر جهانی شدن 147
عنوان 153
             1-2-4- تغییرات ساختاری هتل در عصر حاضر 154
             2-2-4-چالشهای موجود و در حال ظهور 155
             3-2-4- نتیجه گیری 161
3-4- تاریخچه هتلداری 163
             1-3-4- در چه زمانی هتل ها دارای اتاقها و حمام خصوصی شدند . 164
             2-3-4- موتور این ها (Motor-inn) 165
             3-3-4- تاریخچه ایجاد هتل ها در ایران 167
            4-3-4- تجزیه و تحلیل کاروانسراها در مناطق کوهستانی 170
4-4- صنعت هتل داری 172
           1-4-4- گرایش های طراحی در صنعت هتل داری 179
5-4- ویژگی های تشکیلات هتل 182
           1-5-4- انتخاب وسایل و تجهیزات هتل 183
           2-5-4- محل هتل و شرایط آن 185
           3-5-4- ساختمان هتل 187
           4-5-4- ساخت متل ها 191
6-4- انواع هتل ها 192
          1-6-4- تقسیم بندی هتل ها بر اساس کیفیت آنها 193
          2-6-4- تقسیم بندی هتل ها از نظر تعداد هتل ها 194
          3-6-4- تقسیم بندی هتل از لحاظ نوع فعالیت 195
7-4- نتیجه گیری 197
فصل پنجم : بررسی چند نمونه هتل 198
1-5- معرفی هتل نارنجستان 198
1-1-5- جذابیتهای منطقه 199
2-1-5- امکانات هتل نارنجستان 199
3-1-5-تجزیه و تحلیل هتل نارنجستان 200
4-1-5- محاسن و معایب هتل نارنجستان 201
2-5- معرفی نمونه های خارجی 205
عنوان 205
1-2-5- هتل گاو سیاه( Black bull) 205
2-2-5- هتل لاپرسینا 206
3-2-5- هتل فیلیپاس 206
4-2-5- تجزیه وتحلیل نمونه ها ی خا رجی 207
5-2-5- محاسن و معا یب نمو نه های خا رجی 209
فصل ششم: طراحی پروژه 210

1-1-مقدمه: 
جهانگردی از عرصه های نو و زمینه های جدید امروز است که از یک سو به علت اهمیت اقتصادی و از دیگر سو به علت اثرات اجتماعی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . جهانگردی نوعی ایجاد ارتباط و تبادل فرهنگ میان ملت ها به حساب می آید.
جهانگردی مادامی در جامعه از ارزش والایی برخوردار خواهد بود که پاسخ گوی خواسته های مردم باشد و رضایت جهانگردان را فراهم آورد. جهانگردی ، علاوه بر این که باید به جایگاه پر اهمیت خود به عنوان یک صنعت ، با تاثیرات اقتصادی دست یابد ، باید با حفظ فرهنگ اصیل میهنی و ارزشی کشور میزبان مهمانان باشد.
امروزه در زمینه توریسم و جهانگردی نیز همانند بسیاری از فعالیتهای دیگر اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ، تحولات عظیمی روی داده است. این تحولات در راستای تحولاتی است که در زمینه تکنولوژی و علم صورت گرفته است.اگر تا کنون فعالیتهای مربوط به توریسم ، بر جنبه های سنتی و معمولی متمرکز بوده با توجه به دگرگونیهای عمیق در این صنعت  در حال حاضر فعالیتهای مربوط به جهانگردی وارد مرحله تازه ای شده است و جنبه جهانی و بین المللی دارد.
 در بسیاری ازکشورها ، صنعت جهانگردی به عنوان یک موتور محرک توسعه بکار گرفته می شودو استفاده های مفیدی از آن برای کسب درآمد و جذب ارز و همین طور ایجاد اشتغال برای قشر عظیمی از مردم به ویژه جوانان ، به عمل می آید. وجود یک بازار پر رقابت در جهان در این خصوص ، بهترین گواه این مدعا است.
هنوز جهانگردی در کشور ما به عنوان یک صنعت پذیرفته نشده و به طور کلی در دنیا صنعت جوانی است. باید سعی شود که در این زمینه نیز همپای سایر کشور های جهان که با تدوین یک سری اصول و سیاست های کارا و منطبق بر شرایط فرهنگی ، اجتماعی خود به پیش می روند، حرکت کنیم. در غیر اینصورت ، علی رغم برخورداری از پیشینه تاریخی بسیار غنی و امکانات بالفعل و بالقوه خوب نخواهیم توانست نقش خود را به درستی ایفا کنیم ؛ آن هم در زمانی که سایر کشورهای دنیا برای جلب جهانگرد ، به کارهای عجیب و بدیع و حتی جعل پیشینه فرهنگی دست می زنند.   
2-1- مفهوم جهانگردی ( توریسم ) 
 در مباحث جهانگردی ، لفظ توریسم ، بسیار تکرارمی شود. کلمه توریسم در لغت لاتین ، به معنی سیاحت در داخل یک کشور یا کشورهای خارجی است. واژه جهانگردی در زبان فارسی ، به گشتن و سیر آفاق معنی شده است و سفرهای داخلی را در بر نمی گیرد. اما به منظور سهولت ، واژه توریسم در زبان فارسی ، گردشگری و جهانگردی معنی شده است و منظور ما از به کارگیری کلمه جهانگرد در این پزوهش همان توریسم و سیر و سیاحت در داخل و خارج کشور است.
همچنین بین توریست و توریسم، تفاوتهایی قایل شده اند . سازمان ملل متحد، در تعریف خود از توریست، به عنوان یک بازدید کننده موقت، از یک  کشوریا منطقه، با هدف تفریح یا تجارت یاد می کند.
 عده ای با استفاده از این تعریف ، معتقدند کلیه  موضوعاتی که به تحلیل چنین رفتاری  از انسان می پردازند، در قالب توریسم جای دارند.
در یکی از کتابهایی که در مورد جهانگردی ، در سال 1993 انتشار یافته ، آمده است: جهانگرد کسی است که دو شرط در باره او صدق کند، اول آنکه از محل اقامت خود برای مدتی کمتر از یک سال دور شود ودوم اینکه در محل جدید ، درآمد کسب نکند. 
در کتاب صنعت جهانگردی، جهانگرد فردی معرفی شده استکه با هدف و کاری غیر از آنچه در موطن خود دارد، به کشور دیگری برود ودر آنجا بخشی از درآمد خود را هزینه نماید.
در یکی از تعاریف کمیته متخصصان آمار جامعه ملل، جهانگرد خارجی به کسی اطلاق می شود که کشور محل اقامت خود را به مدت 24 ساعت ترک کند و در کشور دیگری اقامت گزیند.
اما سازمان جهانی جهانگردی  ((WTO جهانگرد را کسی می داند که به گشت های کوتاه تفریحی می رود .
 براساس این تعریف ، جهانگرد داخلی کسی است که از محل اقامت خود حداقل 80 کیلومتردور شود و برای اهدافی از قبیل کار، تفریح و امورشخصی  ویا استراحت، در محل دیگری اقامت گزیند. مدت اقامت او می تواندکمتر از یک شب ویا بیشتر باشد.
آنچه در همه این تعاریف دیده می شود، این است که جهانگرد کسی است که از محل سکونت دایمی خود نقل مکان کند و برای انجام امور مختلف ، اعم از تجارت، امور شخصی ، استراحت، بازدید ازابنیه تاریخی یا تفریح و ... مدت کوتاهی در محل جدید بماند و بخشی از درآمد خود را در آنجا هزینه نماید.
در سپتامبر1970 ، اساس نامه جهانی جهانگردی تصویب و به عنوان عامل اصلی و رسمی سازمان ملل در زمینه جهانگردی ، معرفی و شناخته شد. از سال 1980 کشورهای جهان این روز را به عنوان روز جهانی جهانگردی نام نهاده اند و گرامی می دارند و همه ساله شعاری به مناسبت این روز از سویWTO ،  تعیین می شود.بیش از120 کشوردر حال حاضراز جمله ایران عضو این سازمان هستند.
3-1- تاریخچه جهانگردی( توریسم) 
مسافرت های کوتاه مدت، با این مقیاس گسترده ( که امروزه متداول است )، پدیده ای نسبتاً جدید است .پیش از این در دوره های قبل افراد معدودی از اوقات فراغت خود لذت می بردند . مردم عادی اوقات فراغت خود را به امور مذهبی اختصاص می دادند ، که به همین دلیل روزهای تعطیل روزهای مقدسی تلقی می شدند (مثل نماز جمعه و...). بیشتر مسافران هم زائران مکانهای مذهبی بودند. با پیدایش مکانهایی که چشمه های آب معدنی داشتند ، مردم برای معالجه و علاج بیماریها به آن نقاط مسافرت می کردند . با فرا رسیدن عصر خرد و منطق ، مردم مسافرت های فرهنگی را نیز به سفرهای خود افزودند و از اینجاست که مسافرت ها و تورهای بزرگی که امروزه معمول شده ، مورد استقبال و توجه قرار گرفت . 

1-2- ضوابط و استانداردهای طراحی هتل ها
در ابتدای این فصل به بررسی ضوابط مربوط به ساخت و ساز هتل ها و امکانات موجود در هتل ها بر اساس درجه آنها پرداخته می شود . این ضوابط و استانداردها از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور انتشار یافته است . 
در ادامه این فصل به بررسی فضاها و عملکردهای هتل های 3 ستاره موضوع این پایان نامه می پردازیم.

-2-2-  پلان طبقات اتاق خوابها : 
تعداد متغیرهایی که باید در طرح ریزی طبقات در نظر گرفت خیلی کم می باشد ؛ آنها اساساً با فرم(شکل خطی یا L مانند )، طرح هسته (core ) و محل قرارگیری پلکان خروج اضطراری مرتبط  می باشند .در این رابطه ، آرشیتکت باید جوابگوی سوالات زیر باشد :
-با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت سایت ، آیا وجود کریدورهای یک وجهی مناسب است یا خیر ؟
-کدام شکل خاص : خطی ، غیر هم محور (افست ) ،L شکل ، زاویه دار ، آتریومی یا سایر فرم ها با سایت و با محدودیت های مربوط به ساخت مطابقت بیشتری دارد ؟
- آیا هسته های عمومی و خدماتی باید از هم جدا و یا تلفیق گردند و محل قرار گیری آنها باید در کجای برج باشد ؟
- بهترین روش برای طراحی آسانسور های عمومی و خدماتی ، انبار ملحفه و رومیزی ها ، شوتینگ ها و قسمتهای فروش چیست ؟ 
 - پلکان خروج اضطراری را باید در کجای ساختمان قرار داد  ؟
کارایی بسیار زیاد پلان طبقه ، اساساً بستگی به دو وجهی بودن کریدورها دارد ؛ در طرح های یک وجهی ، برای همان تعداد اتاق نیاز به 4 الی 6 درصد زیر بنای اضافی می باشد . به عنوان نمونه باید گفت که عوامل خارجی ، ابعاد باریک زمین ، یا چشم اندازهای بسیار زیبا ، پیشنهاد کننده ی یک وجهی بودن یک کریدور هستند .
به دلیل لزوم اتصال آسانسورهای عمودی به لابی و آسانسور های خدماتی به بخش خانه داری و سایر بخشهای خدماتی دور از دید ، طراحی هسته بسیار پیچیده می باشد . این مسئله اغلب طراح را ملزم    می کند از دو فضای مستقل به عنوان هسته با فاصله مشخص از یکدیگر قرار دهد . لازم به ذکر است که در بسیاری از هتل ها ، این دو هسته در کنار همدیگر قرار دارند . یکی از اهداف معمول در طراحی، قرار دادن آسانسور در ثلث میانی یک طبقه است .تا بدین ترتیب مسافت های پیمودنی به حداقل برسد . بجای تلفیق نمودن ارتباطات عمومی در میان برج ، طراح می تواند بنا به دلایل طراحی خویش ، هسته را درانتهای یک بلوک متراکم از اتاقها و یا اینکه آنرا بر روی نما قرار دهد .
یکی از عوامل محدود کننده تعداد اتاقهای خوابها در طبقات ، رعایت یکی از ظوابط ساختمانی است که در آن فاصله ی بین پلکان های خروج اضطراری نباید بیش از 61 متر باشد .
تعدادی از سوئیت های بزرگ، به صورت گروهی در بالاترین طبقه اتاقهای خواب قرار داده می شوند .
5-2-2- انواع اتاقهای موجود درهتل :
انواع اتاقهای موجود در هتلها و متلها اتاق یک نفره ، دو نفره ، سه نفره ، سوئیت ، آپارتمان ، استودیو ، کنکتت روم ، کابانا ، فیستا سوئیت . اتاق یک نفره که سینگل نامیده می شود، دارای یک تختخواب می باشد. اتاق دو نفره که دبل یا توئین می نامند. دبل یعنی اتاقی که یک تخت دو نفره به هم چسبیده دارد و توئین اتاقی است که دو تخت مجزا دارد.اتاقهای سه تختی که تر یپل می نامند، دارای 3 تخت تک نفره می باشد.
الف) سوئیت  Suite 
به اتاقی گفته می شود که قسمت جلوی آن مختص پذیرایی و پشت آن اتاق خواب قرار گرفته، در بعضی هتل ها قسمت پذیرایی در پایین و چند پله بالاتر اتاق خواب و حمام قرار دارد ( دوبلکس ) البته می توان در سوئیت یک آشپزخانه کوچک نیز دایر نمود .
 ب) آپارتمان  Apartment 
عبارت است ازیک هال و پذیرایی با دو یا سه اتاق خواب که هر کدام دارای دو تخت است . در صورتی که دواتاقه باشد، معمولاً یک اتاق ( دبل ) یک تخت دو نفره و اتاق دیگر توئین، دو تخت یک نفره خواهد داشت .هر آپارتمان یک حمام مشترک دارد و یک آشپزخانه کوچک. در قسمت پذیرایی به تعدادکافی صندلی یا مبل راحتی قرار می دهند.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 5.17 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات هتل جهانگردی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه