جستجو در سایت

مطالعات هتل 01

1935 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات هتل 01

150 صفحه فایل Word

فهرست :
۱ـ بــیان موضــوع پـــروژه
۱-1- عنوان پروژه
۲-۱- ضرورتهای پروژه(بیان مساله)
١-٣- اهداف پروژه
١-٤- منابع و مآخذ
2ـ مطــالعات پــایه
2-١- شناخت موضوع
2-1-1- جهانگردی 
2-1-1-1- برخی تعاریف اولیه
2-1-1-2- جهانگردرا بهتر بشناسیم
2-1-1-3-حرکت های جهانگردی
2-1-1-4-نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد
2-1-1-5-نگاه جامعه میزبان به جهانگرد
2-1-1-6- نگاه تجار به جهانگرد
2-1-1-7-ارزش هاواثرات جهانگردی
2-1-1-8-جهانگردی به عنوان یک صنعت
2-1-1-9- اهداف جهانگردی
2-1-1-10- اجزاء ترکیب کننده جهانگردی
2-1-1-11- برنامه ریزی جهانگردی
2-1-1-12- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران
2-1-1-13- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران
2-1-1-14- بررسی مسائل و مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران
2-1-2-  اسکان واقامت
2-1-2-1- معانی و ریشه واژه هتل
2-1-2-1- 1-هتل داری
2-1-2-2- تاریخچه هتل
2-1-2-2-1- سیر تحول هتل در اروپا
2-1-2-2-2- تاریخچه پذیرایی وهتل داری در ایران
2-1-2-2-3- تاریخچه هتل در ایران معاصر
2-1-2-3- انواع مکان های اقامت
2-1-2-4- تئوری های پایه در طراحی هتل
2 -1-2-5- اقتصاد هتل
2-1-2-6- درجه بندی و نرخ گذاری در هتل ها
2 -1-2-7- دسته بندی هتل از نظر کیفیت و طرح
2-1-2-8- هتل آپارتمان            
2-1-2-9- دسته بندی هتل آپارتمان از نظر کیفیت و طرح
2-1-2-10- ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمانهای کشور
2-1-2-11- اجزا و عناصر هتل به طور عام
2-1-2-11-1- طبقات اتاق‌های خواب
2-1-2-11-1-1- ضوابط عام در طراحی و طبقه‌بندی اتاق‌های خواب
2-1-2-11-1-2- اشکال مختلف سازماندهی پلان اتاق‌های خواب
2-1-2-11-1-3- شکل وفرم معماری اتاق‌های خواب
2-1-2-11-1-4- مبلمان
2-1-2-11-1-5- ابعاد و اندازه‌ها 
2-1-2-11-1-6- پلان‌های مختلف اتاق خواب
2-1-2-11-1-7- سوئیت‌‌ها
2-1-2-11-2- فضاهای عمومی
2-1-2-11-2-1- چیدمان فضاهای عمومی
2-1-2-11-2-2- درب‌های ورودی و دسترسی از خارج به هتل
2-1-2-11-2-3- لابی
2-1-2-11-2-4- فضاهای عرضه غذا و نوشیدنی
2-1-2-11-3- فضاهای ورزشی
2-1-2-11-3-1- استخر شنا
2-1-2-11-3-2- کلوپ بدنسازی ـ ورزشی
2-1-2-11-4- پارکینگ
2-1-2-11-5- دفاتر اداری
2-1-2-11-5-1- پیشخوان و دفتر لابی
2-1-2-11-5-2- دفتر حسابداری
2-1-2-11-5-3- دفتر مدیر اجرائی 
2-1-2-11-5-4- دفاتر فروش و تدارکات
2-1-2-11-6- فضاهای خدماتی پشتیبانی (دور از دید)
2-1-2-11-6-1- فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه
2-1-2-11-6-2- نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان
2-1-2-11-6-3- رختشویخانه و خانه‌داری
2-1-2-11-6-4- بخش مهندسی و تاسیسات مکانیکی

2-2- مطالعات زمینه
2-2-1- خراسان
2-2-1-1- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان
2-2-1- 2- جغرافیای طبیعی واقلیم استان 
2-2-1-3-  جغرافیای تاریخی استان خراسان
2-2-1-4-  وضعیت اجتماعی واقتصادی استان خراسان
2-2-2- بررسی وضعیت وامکانات گردشگری خراسان
2-2-2-1- هتل های استان
2-2-2-2-هتل آپارتمانهای استان 
2-2-2-3- مهمان پذیرهای استان
2-2-3- مشهد 
2-2-3-1- نحوه شکل گیری شهر مشهد
2-2-3-1-1- چگونگی پیدایش شهر مشهد
2-2-3-1-2- سلسله مراتب تاریخی رشد شهر مشهد
2-2-3-2- خصوصیات شاخص شهر مشهد
2-2-3-2-1- اهمیت مشهد به لحاظ ملی و مذهبی
2-2-3-2-2- اهمیت بین المللی مشهد
2-2-3-3- مطالعات و بررسی جمعیتی و اقتصادی
2-2-3-3-1- تعداد جمعیت ومیزان رشد آن
2-2-3-3-2- توسعه  کالبدی  شهر و آثار جمعیتی آن
2-2-3-3-3- مطالعات اقتصادی جمعیت ساکن
2-2-3-4- مطالعات و بررسی جمعیتی زائران
2-2-3-4-1- تعداد زائرین و مسافران
2-2-3-4-2- ترکیب شغلی زائران و مسافران
2-2-3-4-3- وسیله مسافرت زائران و مسافران
2-2-3-4-4- هدف از مسافرت زائران و مسافران
2-2-3-4-5- شرایط،امکانات مورد نیاز و توانایی های مسافر در شهر مشهد
2-2-3- 4-5-1- خصوصیات مسافر
2-2-3-4-5-1- علت سفر
 2-2-3-4-5-3- بودجه سفر
 2-2-3-4-5-4- طریقه آشنایی با هتل
 2-2-3-4-5-5- موقعیت و محل قرارگیری هتل
 2-2-3-4-5-6- امکانات مورد نیاز در اتاق
 2-2-3-4-5-7- امکانات و فضا های عمومی مورد توجه و استفاده مسافر
2-2-3-4-5-8- امکانات و خدمات جنبی مورد استفاده مسافر
 2-2-3-4-5-9- تمایل مسافر و نحوه پاسخگویی به نیاز های خوراکی و غذایی خود
 2-2-3-4-5-10- متوسط اقامت مسافر

2-2-3- 5- مطالعه و بررسی فضاهای اقامتی شهر مشهد
2-2-3-5-1- واحدهای اقامتی مجاز (دارای پروانه)
2-2-3-5-2- واحدهای اقامتی غیر مجاز  (فاقد پروانه)
2-2-3-6- بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد
2-2-3-6-1- تابش خورشید و تاثیرات آن بر درجه حرارت
2-2-3-6-2- دما، رطوبت و هوا

3- مطالعات تطبیقی
3-1- بررسی دو نمونه هتل در ایران
3-1-1- هتل هما 1 
3-1-2- هتل بین المللی خرم آباد

3-2- بررسی دو نمونه هتل در جهان
3-2-1- هتل متروپولیتن لندن
3-2-2- هتل مارتینسپارک

4- اهمیت تاسیسات در ساختمان های بلند
4-1- سیستم های حرارتی و برودتی
4-2- گرمایش متمرکز

5- سازه
5-1- بارگذاری
5-2- محدودیت سختی و جابجایی
5-3- سازه های متداول برای ساختمان های بلند

6- مطالعات تکمیلی

7- تجزیه و تحلیل در طراحی و ارائه اصول و روند طراحی و آلبوم مدارک
7-1- معرفی سایت پروژه
7-2- آنالیز سایت
   
منابع وماخذ
برگرفته از پایان نامه های:خانه معماران خراسان-رضا حاجی مجاور
موزه فرش-مریم وکیلی  -  بنیاد پژوهشهای معماری –کانون معماران جوان     
1-داراب دیبا- مقاله مفاهیم معماری ایران- فصلنامه معماری و فرهنگ- شماره اول 
2-کامران افشار نادری- مقاله همنشینی اضداد در معماری ایرانی- مجله ابادی شماره 19 – سال 

پنجم   1374 
3- سید حسین بحرینی- مقاله زبان طراحی شهر خودی- مجموعه مقالات کنگره معماری و شهر 

سازی ارگ بم- جلد دوم
4- هانری استیرلن(مقدمه به قلم هانری کربن)- اصفهان تصویر بهشت
5-سید رضا هاشمی- مقاله معماری و فرهنگ- ویژگی معماری ایرانی(ارزش ها-مجله آبادی شماره 

نوزدهم1374 
6- مقاله تجلی نظم جهانی و نشانه برداری از آن در معماری سنتی اسلامی- مترجم دکتر علی اکبر 

خان محمدی- مجله صفه شماره28
7- شهرام گل امینی-مقاله اندیشه های پنهان- مجله معماری و شهر سازی
8- میز گرد درباره ی معماری امروز- معماری ماندگار- صارمی- دیبا- میر میران- مجله معماری و 

شهر سازی شماره17 
9- نوین تولایی- پایان نامه دکتری شکل شهر منسجم – مطالعه انسجام کلیدی شهر در اندیشه و 

عمل- استاد راهنما محمود توسلی- اساتید مشاور مسعود چلبی و محسن حبیبی- دانشگاه تهران 1379 
10- مهندس حسین مفید- مقاله تجلیات عرفانی در هندسه معماری(گره بنایی)- مجموعه مقالات کنگره 

معماری و شهر سازی ارگ بم- جلد چهارم ص 42
11- کامبیز نوایی- مقاله نکاتی پیرامون نقوش اسلامی- مجموعه مقالات دومین کنگره معماری و شهر 

سازی ارگ بم- جلد دوم ص 2
12- پروفسور نجم الدین بمات- شهر اسلامی- ترجمه دکتر محمد حسین حبیبی- منیژه اسلامبولچی 
13- استخوان بندی شهر تهران- ملیحه حمیدی و همکاران- جلد اول
14- دکتر علی اکبر صارمی و مهندس تقی رادمرد- مقاله کمال گرایی در معماری ایران- مجله آبادی 

شماره16-سال چهارم1374
15- کامران افشار نادری- مقاله یکپارچگی طرح معماری و پایداری سازه در طرح شیر دل و جلوه 

برای بانک توسعه صادرات
16- دکتر علی اکبر صارمی و مهندس تقی رادمرد- ارزشهای پایدار در معماری ایران
17- دکتر علی اکبر صارمی- مقاله عناصر ناپایدار و متغیر در معماری حیاط- مجموعه مقالات 

کنگره معماری و شهر سازی ارگ بم جلد اول ص 228
18- مهندس علی رضا مستغنی- مقاله کنکنشی بر نحوه شکل گیری تناسبات در خانه ایرانی- 

مجموعه مقالات دومین کنگره معماری و شهر سازی ارگ بم- جلد چهارم
19- محمد رضا حائری- مقاله شناخت شناسی معماری ایران- مجله معماری و شهر سازی شماره 

51-50 
20- محمد کریم پیر نیا- مقاله مردم واری در معماری ایران- مجله هنر و مردم 
21-علیرضا رضوانی-شهر مشهد 
22 کنستانیتن 1- دو کسیادس  ترجمه:محمود راز جویان   انتشارات دانشگاه ملی ایران  - معماری 

مرحله تحویل 
23- تو معماری را ترسیم میکنی ولی من آن را میسازم. مجموعه مقالات معماری و شهر سازی 
24- مهندس حمید نوحی  -  تاملات در هنر و معماری 
25-ماسائو فورمایا-ترجمه حمید محمدی-محمد علییارف گنجویی-تادائو آندو
26-رومالدو جورگولا-ترجمه عبدالهجبل عاملی
27-جوزف لی سرت-مشاهیر معماری
28- فصلنامه معماری ایران   شماره 17 
29- مجله معمار    شماره های 17- 10- 22- 27 -8 
30- سایت اینترنتی معمار
31- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- اسفند1378- فروردین  1379 
34- آنتونی گیدنز-  مترجم: منوچهر صبوری - جامعه شناسی  
35- چینی هنر(مجموعه مقالات)- تهران- موسسات تحقیقات و علوم انسانی  
سایت اینترنتی                       Architecture-the definition 
and history – 36

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 10.1 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری ،120 عنوان رساله معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه