جستجو در سایت

مطالعات پردیس سینمایی 01

1630 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات پردیس سینمایی 01

128 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب :
مقدمه                                                                                                                           1
فصل اول: مبانی نظری معماری سینما 3
 فضا در معماری         3                                                                                                                                                                                            
سینما و معماری در حرکت             5
سینما در ایران 5
سینمای ایران در دهه چهل و پنجاه             6
پیوند معماری با سینما 8
خصوصیات و وجوه مشترک معماری و سینما            10
روند شکل گیری سینما و معماری 12
منابع و مآخذ                                                                                                                       13   
                                                                                                           
فصل دوم: استانداردها و ضوابط طراحی                                                                      14             
تعاریف پایه 14
سیستم نمایش نرمال 14
سیستم نمایش اسکوپ ( انامورفیک )            14
سطح سرانه 14
حجم سرانه 14
فضاهای تشکیل دهنده سینما            15
فواصل دید 15
زوایای دید 15
زوایای تابش و فاصله پروژکتور نسبت به پرده            19  
صندلی تماشاگران            19
شرایط صندلی های چرخدار برای معلولین 25
راهروی سالن نمایش     27
ورودی ها و خروجی های سالن نمایش               32
پرده نمایش فیلم 37                                                                                               سایر ملاحظات در سالن نمایش 40                                                                           سالن انتظار ( ابعاد و اندازه ها و سرانه ها )   42
ورودی سینما 46                                                                                                گیشه بلیط فروشی                                                                                                                    9 4             سرویسهای بهداشتی               50
انبار و اتاق تاسیسات   52
فضاهای ارتباطی   53
همجواری ها 58                                                                                                هم جواری های مخاطره آمیز یا نامطلوب 58                                                                 هم جواری با مجموعه های فرهنگی و هنری 58                                                                 احداث سینما در یک مجتمع               59
توصیه های طراحی حجم نمای سینما               59
نکات ایمنی   60
اتاقک پروژکتور 61                                                                                                
آرایش صندلی62                                                                                               تآسیسات برق و روشنایی سالن                                                                                                     62       
تاسیسات آبی   64
پژواک   66
نوفه66                                                                                                                
دیاگرام مجموعه سینمائی 67                                                                                     
منابع و مآخذ                                                                                                                          68                


فصل سوم: بررسی نمونه های مشابه                                                                          69      
  پردیس سینمایی پارک ملت               69
سینما فونیکس لندن   78
سینما هاربور ساوت همپتون               81 
سینما استراتفورد لندن   82
سینما آیمکس لندن   84
سینما فرهنگ‌(سیلور سیتی)               85
سینما ایران(مجموع فرهنگی هنری تهران)   87
سینما صحرا(ریولی)               88
مجموعه سینمائی منطقه 18               88
همه یادگارهای 100 ساله سینمای ایران   93
گذشته ، چراغ راه آینده   93
گزارشی از فعالیت های موزه سینما               94
سینما (UFA )   95
UFA اثر کوپ هیمل بلاو               95
نتیجه گیری     98 
منابع و مآخذ        100                                                                                           
فصل چهارم: شناخت بستر طرح                                                                        101               
مقدمه 101
ویژگیهای جغرافیائی شهر تهران 101
موقعیت طبیعی شهر تهران            101
ویژگی‌های اقلیمی‌‌شهر تهران            102
دما و رطوبت 102
بارندگی 103
وزش باد 103
شرایط حرارتی در فضاهای آزاد 106
شرایط حرارتی در فضاهای داخلی            107
توپوگرافی            109
آبهای سطحی 109
آبهای زیرزمینی 110
مطالعات زمین شناسی 111
خطر زمین لرزه گسترده تهران 112
جهت گیری ساختمان در رابطه بااقلیم            113
فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 114
جهت در سایبان 114
شبکه معابر و دسترسی ها            115 
منابع و مآخذ                                                                                                                       116
فصل پنجم: روند طراحی                                                                                   156
برنامه فیزیکی طرح             117 
فصل ششم :نقشه ها و سایر مدارک طراحی

فصل اول : مبانی نظری معماری

فضا در معماری
شاید کهن ترین و اصولی ترین تعریف از معماری را یک یونانی معمار به نام مارکوس ویتر وویوس در حدود 25 سال قبل از میلاد ارایه کرده باشد.
بر اساس توصیف ویتر ویوس معماری باید سودمند، مستحکم و زیبا باشد.[1]
عناصر اصلی معماری که ویتر ویوس حدود دو هزاره قبل بر شمرده، تقریبا"بدون تغییر باقی مانده است.
مقصود ویترویوس از مفید بودن و فایده گرایی معماری ، آرایش اتاق ها و فضا ها به گونه ای است که مانعی بر سر راه استفاده از آنها وجود نداشته و ساختمان کاملا"بر محیط خود منطبق باشد.
از نظر او استحکام بدین معنی است که پایه ها محکم بوده و مواد تشکیل دهنده ساختمان به دقت و آگاهانه انتخاب شده باشند.[2]
سر انجام زیبایی در نظر ویترویوس عبارت است از جذابیت نمود اثر و سلیقه به کار رفته در آن و این که عناصر معماری در نسبتی متناسب با یکدیگر ظاهر شوند.[3]
همان طور که گفته شد معماری تنها هنری است که انسان در درون آن زندگی می کند و در واقع هنری است که او را احاطه کرده است.
تقریبا" همه نظریه پردازان معماری در این حقیقت اشتراک نظر دارند که معماری هنر فضاسازی است.
اگر بپذیریم که نقاش و مجسمه ساز با ایجاد تغییراتی در الگوهای صوری و در روابط نسبی بین اشکال به وسیله دستکاری در نور و رنگ بر احساسات ما تاثیر می گذارند.
معمار نیز فضایی را که در آن زندگی می کنیم و در آن حرکت می کنیم شکل می بخشد.
به عبارت دیگر به قول فرانک لوید رایت معمار برجسته آمریکایی فضا ذات معماری را تشکیل می دهد.[4]
واقعیت یک اتاق را باید در فضایی که با سقف و دیوارها احاطه شده جستجو کرد نه در خود سقف و دیوارها.
معمار با فضا به طرق مختلف سر و کار دارد از یک طرف فضای فیزیکی معماری مطرح است،یعنی : فضایی که به صورت حجم محصور شده با دیوارها ، کف و سقف قابل تصور است.
مقیاس چنین فضایی به دید(( از کتاب معماری و شهرسازی در قرن بیستم)) سادگی قابل محاسبه و اندازه گیری است.
از طرف دیگر ، فضای ادراکی معماری مطرح است ؛ یعنی : فضائی که از نظر حسی ادراک می شود. این فضا به خاطر شرایط ویژه ای که در ساختار معماری به وجود می آورد ، قابل اندازه گیری نیست.
به طور مثال : اتاقی که دیوارهایش از شیشه یا آیینه پوشیده شده باشد مقیاس فضایی اش بزرگ تر از واقعیت احساس می شود ؛ در چنین فضایی چشم به مانعی برخورد نمی کند و ادامه معماری را در بیرون فضای محصور احساس می کند.فضای مفهومی یا تعقلی با فضای ادراکی مرتبط است.
این نوع فضا را معمولا"به صورت نقشه ای که بیننده در ذهن خود دارد تعریف می کند.
ساختارهایی که از نظر فضای تعقلی اثر بخش هستند توجه چشم درونی بیننده را جلب می کند  و بیننده می تواند به راحتی و تا حدودی بی اختیار در درون آن حرکت کند.
معمار در فرایند طراحی فضاهای یک بنا می تواند فضایی را که ما در آن حرکت می کنیم و از آن استفاده می بریم به وجود آورد.این نوع فضا را فضای رفتاری می گویند.فضا در معماری ابزار قدرتمندی در شکل دهی رفتارهای انسانی است.
در پیگیری مباحث مربوط به انواع فضا ها در معماری می توان از فضاهای مثبت و منفی نیز یاد کرد.
فضای مثبت فضایی است که به صورت یک فضای خالی دیده می شود.این فضا در صدفی پیچیده شده که هم آن را تعریف کرده و هم در بر میگیرد از طرف دیگر، فضای منفی با خالی کردن یک حجم تو پر موجود به دست می آید.
مفاهیم فضاهای مثبت و منفی را می توان به فضاهای شهری نیز اطلاق کرد.[5]
در این زمینه ، فضاهای منفی همان فضاهای بازند که پس از بنای ساختمان ها و در بین آنها باقی مانده اند ؛ در حالی که فضاهای مثبت آن دسته از حجم هایی اند که آگاهانه شکل داده شده و بر اساس یک نقشه از قبل طراحی شده به وجود آمده اند.البته روش دیگری نیز برای تعریف فضا در معماری وجود دارد اگرچه نمی توان آنها را در دسته بندی فضاهای فیزیکی و ساختاری قرار داد ، اما معمار باید آنها را در طراحی فضا مد نظر داشته باشد، معمولا"انسان ها فاصله ای را که در یک فضا بین خود متصورند ، فضای شخصی می گویند.
اگر به نحوه نشستن پرندگان بر لب دیوار یا روی سیم های برق توجه کنیم به خوبی مفهوم فضای شخصی درک خواهد شد.
اگر چه انسان در تعیین فضای شخصی خود به شدت قابل انعطاف است اما به نظر می رسد هیچگونه نشانه فضایی که ناشی از یک ریشه ی  ژنتیک باشد در این تصمیم گیری وجود ندارد.
در عوض در جامعه ی بشری تعیین فضای شخصی یک مقوله فرهنگی است و به نحوه زندگی، عادات و آداب و رسوم ملل ومفاهیم ارزشی یک جامعه بستگی دارد.
چنانچه معمار این قواعد و نشانه های اعلام نشده را نادیده بگیرد نتیجه حاصل از اثر معماری بر استفاده کننده نوعی پس زدگی و نامقبولی عامه خواهد بود.
سینما و معماری در حرکت
...

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 15.4 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات پردیس سینمایی 01,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه