جستجو در سایت

مطالعات پژوهشکده هواشناسی

1570 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات پژوهشکده هواشناسی

171 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات پژوهشکده هواشناسی
فهرست مطالب
فصل اول: تاریخچه .................................................................... 1
1-1 آشنایی با تاریخچه هواشناسی .................................................................... 2
2-1 سازمان جهانی هواشناسی .................................................................... 3
1-2-1 وب سایت رسمی WMO.................................................................... 3
3-1 هواشناسی در ایران .................................................................... 4
4-1 ریشه لغوی .................................................................... 5
منابع .................................................................... 7
فصل دوم: استانداردها و ضوابط طراحی مراکز پژوهشی .................................................................... 8
1-2 تعریف پژوهشکده .................................................................... 9
2-2 بخش¬های مرکز پژوهشی .................................................................... 9
1-2-2 بخش اداری .................................................................... 9
1-1-2-2 فضاهای اصلی اداری .................................................................... 9
2-1-2-2 فضاهای وابسته .................................................................... 9
3-1-2-2 فضاهای پشتیبانی .................................................................... 9
4-1-2-2 فضاهای مورد نیاز برای ارباب رجوع .................................................................... 10
5-1-2-2 فضای گردش .................................................................... 10
6-1-2-2 فضاهای اختصاصی .................................................................... 10
7-1-2-2 زیربنای خالص .................................................................... 10
8-1-2-2 تجهیزات اداری .................................................................... 10
9-1-2-2 زیربنای خالص .................................................................... 10
10-1-2-2 معماری داخلی ادارات و دفاتر کار .................................................................... 14
 1-10-1-2-2 علم ارگونومی و کاربرد آن .................................................................... 14
2-2-2 بخش آموزشی .................................................................... 17
1-2-2-2 محل قرارگیری کلاس ها .................................................................... 17
2-2-2-2 انواع چیدمان در کلاس .................................................................... 17
3-2-2-2 انواع کلاس ها .................................................................... 18
4-2-2-2 فرم کلاس .................................................................... 19
5-2-2-2 رنگ .................................................................... 19
6-2-2-2 بار .................................................................... 19
7-2-2-2 نور .................................................................... 19
8-2-2-2 ابعاد .................................................................... 20
9-2-2-2 شکل .................................................................... 21
10-2-2-2 صدا .................................................................... 22
11-2-2-2 کاربریهای سازگار و ناسازگار .................................................................... 23
1-11-2-2-2 کاربری مسکونی و کاربری آموزشی .................................................................... 23
2-11-2-2-2 کاربری آموزشی و کاربری فرهنگی .................................................................... 23
3-11-2-2-2 کاربری آموزشی و کاربری بهداشتی .................................................................... 23
4-11-2-2-2 کاربری آموزشی و فضای سبز .................................................................... 24
5-11-2-2-2 کاربری آموزشی و شبکه ارتباطی حمل و نقل .................................................................... 24
12-2-2-2 شرایط محیطی .................................................................... 24
1-12-2-2-2 جهت یابی .................................................................... 24
2-12-2-2-2 شعاع دسترسی .................................................................... 24
3-12-2-2-2 دسترسی .................................................................... 25
13-2-2-2 شرایط اقلیمی .................................................................... 25
1-13-2-2-2 آب و هوا .................................................................... 25
2-13-2-2-2 باد .................................................................... 25
3-13-2-2-2 تابش آفتاب .................................................................... 26
14-2-2-2 ایمنی .................................................................... 26
1-14-2-2-2 زلزله .................................................................... 26
2-14-2-2-2 آتش سوزی .................................................................... 27
3-14-2-2-2 نکات کلی برای ایمن مراکز آموزشی .................................................................... 27
3-2-2 آزمایشگاه .................................................................... 28
1-3-2-2 هدف از تدوین دستورالعملهای استاندارد .................................................................... 28
2-3-2-2 مساحت و فضای آزمایشگاهها .................................................................... 28
3-3-2-2 شرایط فیزیکی و تاسیسات ساختمان .................................................................... 28
4-3-2-2 ایمنی در فضای آزمایشگاه .................................................................... 29
5-3-2-2 طراحی وتخصیص فضا درآزمایشگاه .................................................................... 30
6-3-2-2 مبلمان آزمایشگاه .................................................................... 30
7-3-2-2 فضای بایگانی اسناد و سوابق .................................................................... 31
منابع .................................................................... 32
فصل سوم: فضاهای داخلی و شرح فعالیت .................................................................... 33
1-3 شرح وظایف سازمان هواشناسی .................................................................... 34
2-3 معرفی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات .................................................................... 39
1-2-3 شرح وظایف .................................................................... 39
3-3 معرفی گروه ارتباطات هواشناسی .................................................................... 39
1-3-3 شرح وظایف .................................................................... 40
2-3-3 انواع بسترهای ارتباطی .................................................................... 41
3-3-3 سرویس های مخابراتی .................................................................... 41
4-3 معرفی گروه نگهداری و امنیت سیستمهای رایانه¬ای .................................................................... 42
1-4-3 شرح وظایف .................................................................... 42
5-3 سیستم اطلاعات و پردازش مرکزی (CIPS) .................................................................... 43
6-3 پایگاه داده عملیاتی Storage .................................................................... 43
1-6-3 سیستم ذخیره داده های رادار و مدل .................................................................... 44
2-6-3 سیستم پردازش فوق سریع (کلاستر) .................................................................... 44
7-3 معرفی گروه خدمات نرم افزاری و تولید محصول .................................................................... 44
1-7-3 شرح وظایف .................................................................... 45
8-3 معرفی گروه پایگاه داده و آمار هواشناسی ...................................................................45
1-8-3 شرح وظایف .................................................................... 45
9-3 معرفی سیستم مدیریت داده های اقلیمی .................................................................... 46
10-3 معرفی دفتر حقوقی و امور بین الملل .................................................................... 47
1-10-3 شرح وظایف .................................................................... 48
11-3 معرفی آبشناسی .................................................................... 48
12-3 کمیسیون علوم جو .................................................................... 49
1-12-3 شرح وظایف .................................................................... 49
13-3 هواشناسی هوانوردی .................................................................... 51
1-13-3 شرح وظایف .................................................................... 51
14-3 کمیسیون هواشناسی کشاورزی .................................................................... 52
1-14-3 شرح وظایف .................................................................... 52
15-3 معرفی کمیسیون اقلیم شناسی .................................................................... 53
1-15-3 شرح وظایف .................................................................... 54
16-3 معرفی کمیسیون هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی .................................................................... 55
1-16-3 شرح وظایف .................................................................... 55
17-3 کارگروه سیستم اطلاعات سازمان جهانی هواشناسی .................................................................... 56
18-3 کارگروه دید بانی زمین .................................................................... 57
19-3 کارگروه خدمات وضع هوا برای عامه .................................................................... 57
1-19-3 شرح وظایف .................................................................... 57
20-3 کارگروه آموزش .................................................................... 58
21-3 کارگروه هیات بین الدول تغییر اقلیم .................................................................... 58
22-3 مناطق شش گانه .................................................................... 59
23-3 برنامه مراقبت جهانی وضعیت آب و هوا .................................................................... 59
24-3 برنامه نظارت جهانی جو زمین .................................................................... 62
25-3 برنامه های مطالعات جهانی آب وهوا شامل برنامه آزمون قابلیت پژوهش وپیش بینی سیستم دیدبانی .......................................... 63
26-3 برنامه آب شناسی و منابع آب .................................................................... 63
27-3 برنامه جهانی اقلیم .................................................................... 63
28-3 برنامه تحقیقات جهانی اقلیم World Climate Research Programme .................................................................... 64
29-3 برنامه فضایی سازمان جهانی هواشناسی .................................................................... 64
30-3 برنامه خدمات عمومی هواشناسی .................................................................... 65
31-3 برنامه چرخندهای حاره ای .................................................................... 65
32-3 برنامه هواشناسی دریایی واقیانوس شناسی .................................................................... 66
33-3 چارچوب مدیریت کیفی سازمان جهانی هواشناسی .................................................................... 66
34-3 برنامه تحقیقات جهانی اقلیم .................................................................... 67
35-3 سیستم دیدبانی جهانی اقلیم Global Climate Observing System .................................................................... 68
36-3 سیستم دیدبانی جهانی اقیانوس ها .................................................................... 69
37-3 معرفی دفتر حقوقی .................................................................... 69
1-37-3 شرح وظایف .................................................................... 69
38-3 معرفی مدیریت توسعه مهارتها .................................................................... 71
39-3 معرفی مرکز علوم جوی و اقیانوسی .................................................................... 71
1-39-3 عناوین فعالیت های مرکز علوم جوی و اقیانوسی .................................................................... 71
40-3 شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی اقیانوس شناسی کشور و کمیسیون های تخصصی دریایی ........................................................ 73
41-3 شرح وظایف گروه پایش، به روزآوری و ارتقای مدلهای پیش بینی .................................................................... 75
42-3 شرح وظایف گروه راهبری هواشناسی دریایی .................................................................... 76
43-3 معرفی مدیریت توسعه کاربردهای هواشناسی .................................................................... 77
44-3 معرفی اداره پیش بینی بلند مدت و فصلی .................................................................... 78
1-44-3 شرح وظایف .................................................................... 78
45-3 شرح وظایف اداره پیش بینی و خدمات عامه .................................................................... 79
46-3 شرح وظایف اداره پیش بینی هواشناسی کشاورزی و محیطی .................................................................... 81
47-3 معرفی اداره پیش بینی هواشناسی دریایی .................................................................... 82
1-47-3 شرح وظایف .................................................................... 82
48-3 معرفی اداره پیش بینی هواشناسی هوانوردی .................................................................... 83
49-3 پیش بینی فرودگاهی تافور .................................................................... 84
50-3 گزارش وضع هوا SPECI/METAR .................................................................... 84
51-3 اطلاعات جوی قابل توجه و مهم .................................................................... 84
52-3 گزارش اطلاعات جوی مهم برای پرواز هواپیما و هلی کوپتر در سطوح پائین .................................................................... 85
53-3 نقشه های پیش بینی پدیده های جوی مهم در مسیر پرواز .................................................................... 85
54-3 معرفی مدیریت فنی و تجهیزات هواشناسی .................................................................... 85
1-54-3 شرح وظایف مدیریت فنی .................................................................... 85
55-3 معرفی اداره سامانه های نوین و سنجش از دور .................................................................... 86
1-55-3 شرح وظایف .................................................................... 86
56-3 معرفی پروژه .................................................................... 86
1-56-3 مقدمه .................................................................... 86
 2-56-3 معرفی پروژه رادار .................................................................... 87
 3-56-3 معرفی سایت رادار .................................................................... 88
4-56-3 پیکره بندی ارتباطی شبکه رادار .................................................................... 90
5-56-3 عوامل موثر در سایت یابی عبارتند از: .................................................................... 91
6-56-3 معرفی فاز2 پروژه .................................................................... 93
57-3 کاربردهای رادار .................................................................... 93
58-3 معرفی اداره سامانه های پایه و استانداردها ی فنی .................................................................... 95
1-58-3 شرح وظایف .................................................................... 96
59-3 معرفی اداره مهندسی هواشناسی حمل و نقل .................................................................... 97
1-59-3 شرح وظایف .................................................................... 99
60-3 معرفی پروژه هواشناسی جاده ای .................................................................... 101
1-60-3 هدف از اجرای پروژه .................................................................... 101
2-60-3 تبیین مسأله و اطلاع رسانی .................................................................... 101
3-60-3 نقش پروژه در کاهش خسارات حمل و نقل جاده ای .................................................................... 102
61-3 شرح وظایف مدیریت شبکه پایش هواشناسی .................................................................... 102
62-3 شرح وظایف اداره امور شبکه ایستگاه های همدیدی .................................................................... 103
63-3 تعاریف مدیریت بحران .................................................................... 103
64-3 تعاریف پایه .................................................................... 103
65-3 تحلیل آماری .................................................................... 106
66-3 مدیریت جامع بحران .................................................................... 107
67-3 شرح وظایف اداره پایش خشکسالی و گرد و غبار .................................................................... 107
68-3 پدیده گردوغبار .................................................................... 108
69-3 شاخص‌های خشکسالی .................................................................... 111
70-3 شرح وظایف کاهش خطر پذیری .................................................................... 111
71-3 معرفی پدافند غیر عامل .................................................................... 113
1-71-3 شرح وظایف .................................................................... 113
منابع .................................................................... 115
فصل چهارم: مطالعات اقلیمی .................................................................... 116
1-4 تاریخچه شهر گرمسار .................................................................... 117
2-4مشخصات جغرافیایی .................................................................... 117
3-4 جاذبه های گردشگری شهرستان گرمسار .................................................................... 119
4-4 کویر .................................................................... 120
5-4جاذبه های فرهنگی .................................................................... 122
6-4 زمین شناسی منطقه .................................................................... 123
7-4 خاک .................................................................... 124
8-4 ژئومورفولوژی دشت گرمسار .................................................................... 125
9-4 اقلیم .................................................................... 126
10-4 بارندگی .................................................................... 127
11-4 دما .................................................................... 127
12-4 رطوبت .................................................................... 128
 13-4 منابع آب .................................................................... 128
14-4 پوشش گیاهی .................................................................... 129
15-4 نقش عوامل طبیعی بر شهر گرمسار .................................................................... 130
16-4 مراحل رشد فیزیکی شهر گرمسار .................................................................... 131
17-4 ساختمان در اقلیم گرم و خشک .................................................................... 133
1-17-4 شناخت عوامل اقلیمی .................................................................... 133
2-17-4 اقلیم گرم و خشک (ساختمان در این اقلیم) .................................................................... 135
منابع .................................................................... 139
فصل پنجم: بررسی نمونه .................................................................... 140
منابع .................................................................... 147
فصل ششم: روند طراحی .................................................................... 148
1-6 مطالعات .................................................................... 149
1-1-6 روش¬های مختلف طراحی معماری .................................................................... 149
2-1-6 روند طراحی معماری .................................................................... 149
3-1-6 ایده ها .................................................................... 149
4-1-6 آفرینش فرم در معماری .................................................................... 150
5-1-6 نقش فرم در آفرینش معماری .................................................................... 150
6-1-6 تشخیص فرم .................................................................... 151
7-1-6 فرم و فضای معماری .................................................................... 151
8-1-6 تعریف کانسپت .................................................................... 151
9-1-6 عوامل مؤثر بر کانسپت در طراحی .................................................................... 151
10-1-6 کانسپت ها .................................................................... 151
11-1-6 کانسپت ها و طراحی معماری .................................................................... 152
12-1-6 تصورات .................................................................... 153
13-1-6 کانسپت ها و ایده ها .................................................................... 153
14-1-6 سناریوهای کانسپتچوال (مفهومی) .................................................................... 154
15-1-6 سلسله مراتب کانسپت .................................................................... 156
16-1-6 انواع پنج گانه کانسپت ها .................................................................... 157
17-1-6 کانسپت قیاسی .................................................................... 158
18-1-6 استعارات و تشبیهات (کانسپت های استعاری) .................................................................... 160
19-1-6 کانسپت های جوهری .................................................................... 160
20-1-6 پاسخ مستقیم و حل مسأله (کانسپت های برنامه ای) .................................................................... 162
21-1-6 ایده آل ها (کانسپت های ایده آل گرا) .................................................................... 163
2-6 مراحل روند طراحی .................................................................... 165
منابع .................................................................... 170
فصل هفتم: نقشه ها .................................................................... 171

فصل اول:
تاریخچه
-1 آشنایی با تاریخچه هواشناسی
بیش از 1500 سال پیش لئوناردو داوینچی نقاش و دانشمند بزرگ ایتالیایی یک اسباب مکانیکی رطوبت‌سنج و یک بادنمای کامل اختراع کرد. بعدها در سالهای پایانی قرن شانزدهم یعنی در حدود سالهای 1553 تا 1612 گالیله، گرماسنج را اختراع کرد و شاگرد او جان‌ری آن را تکمیل ساخت.
این دستگاه که در واقع نخستین حرکت‌های رسمی دانشمندان در اندازه‌گیرهای آب و هوا به حساب می‌آید با یک مقیاس اختیاری برای مدتی وسیله رایجی برای اندازه‌گیری آب و هوا به حساب می‌آمد.
فعالیت‌های هواشناسی بعنوان یک علم جدید در حقیقت از اوایل قرن نوزدهم شروع شد. اولین نقشه‌های هواشناسی را لامارک در سال 1820 ارائه کرد. این نقشه‌ها بر اساس اطلاعات و آمار هواشناسی که از ایستگاه‌های منطقه منهایم جمع‌آوری شده بود ترسیم شد و سپس در سالهای 1820 و 1821 نقشه طوفان‌های اروپا تهیه گردید.
با اختراع تلگراف توسط مورس در سال 1843 امکان مخابره سریع اطلاعات دیده‌بانی فراهم آمد و بدینوسیله اعلام خطر و پیش‌بینی وقوع توفان امکان‌پذیر گردید و به مرور شبکه‌های ایستگاه‌های هواشناسی گسترش یافت و به دنبال آن اولین کنفرانس بین‌المللی‌ هواشناسی در آگوست 1853در بروکسل برگزار گردید.
در دوره‌های جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم که در عملیات نظامی و حمل و نقل هوایی نیاز به اطلاعات هواشناسی و مبادلات بین المللی بیشتر آشکار شد، دوران شکوفایی هواشناسی بوده است و می‌توان گفت که جنگ جهانی اول باعث تولد هواشناسی و فاصله جنگ جهانی اول و دوم دوران بلوغ این علم بوده است.
در سال 1873 WMO  تأسیس شد که جانشین سازمان هواشناسی بین‌المللی می‌باشد.WMO  به عنوان یک آژانس متخصص در سیستم سازمان ‌ملل‌متحد برای سرویس‌هایی که شامل هواشناسی و آبشناسی عملیاتی می‌باشد شناخته شده است. این انتخاب با توجه به همکاری‌ها، استانداردها و پیشرفت هواشناختی جهانی و فعالیتهای مرتبط با تلاش افراد بعمل آمده است.
WMO، نقش موثر و بزرگی در کمک به رفاه بشریت داشته است. با رهبری WMO و در چهارچوب برنامه‌های WMO، سرویس‌های هواشناختی و آبشناسی کمک‌های زیادی به توانایی‌های ملی جهت تهیه غذا، آب، حفاظت از جان و مال مردم و روشن نمودن وضعیت اقتصادی- اجتماعی کلیه بخشهای اجتماع شده است. [1]

2-1 سازمان جهانی هواشناسی
سازمان هواشناسی جهانی   یک سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است. این سازمان بازوی اجرایی سازمان ملل در مورد کیفیت و وضعیت جو زمین، تعامل آن با اقیانوس‌ها،‌ آب و هوایی که ایجاد می¬کند و توزیع منابع آب بر اثر این تعامل است.
1-2-1 وب سایت رسمی WMO
188 کشور و قلمرو جهان در WMO عضویت دارند. این سازمان از سازمان بین‌المللی هواشناسی   نشأت گرفت که در سال 1873 تأسیس شد. WMO در سال 1950 تأسیس شد و در سال 1951 به سازمان تخصصی سازمان ملل در زمینه آب و هوا و اقلیم، اقیانوس‌شناسی کاربردی و علوم ژئوفیزیک مربوط بدل شد. مقر این سازمان در ژنو در سوئیس است.
از آنجایی که آب و هوا، اقلیم و چرخه آب مرز ملی شناخته ‌شده‌ای ندارد، همکاری در مقیاس جهانی برای توسعه هواشنایی و اقیانوس‌شناسی کاربردی و نیز نفع بردن از عملکردهای آن ضروری است. WMO چارچوبی برای چنین همکاری بین‌المللی فراهم می‌آورد.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 7.00 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات پژوهشکده هواشناسی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه