جستجو در سایت

مطالعات روستا

1626 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات  روستا

145 صفحه فایل Word به همراه پلان اتوکد وضعیت و نقشه روستا

فهرست مطالب 
فصل اول : طرح هادی 
مقدمه .......................................................................................................................................................8
شهرستان بجنورد .................................................................................................................................10
موقعیت جغرافیایی ..............................................................................................................................10
موقعیت ریاضی ....................................................................................................................................10
ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................11
آب و هوا ........................................................................................................................... ..................11
منابع آب ..............................................................................................................................................12
ویژگی های طبیعی ...............................................................................................................................12
زمین شناسی وگسل ها .......................................................................................................................12
توپوگرافی و ناهمواری ها ....................................................................................................................14
خاک ها .................................................................................................................................................15
لرزه خیزی ............................................................................................................................................16
ویژگیهای انسانی ..................................................................................................................................17 
تعداد جمعیت .......................................................................................................................................17
توزیع جمعیت ......................................................................................................................................18
تغییرات جمعیت ..................................................................................................................................18
تراکم نسبی ......................................................................................................................................... 18
سواد .......................................................................................................................................................19
پوشش گیاهی .......................................................................................................................................19
ویژگی های اقتصادی ...........................................................................................................................21
کشاورزی ..............................................................................................................................................21
دامداری ................................................................................................................................................22
صنایع ....................................................................................................................................................23
خدمات ..................................................................................................................................................24
شهرستان مانه و سملقان ................................................................................................................... 25  
تاریخچه و پیشینه شهرستان مانه و سملقان ....................................................................................25
وﻳﮋگی های جغرافیایی .........................................................................................................................26
موقعیت ریاضی ....................................................................................................................................26
ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................28
آب و هوا ..............................................................................................................................................28
دما .........................................................................................................................................................28
بارندگی .................................................................................................................................................29
باد  .........................................................................................................................................................30
مطالعات زمین شناسی و توپوگرافی ..................................................................................................31
زمین شناسی .........................................................................................................................................31
تکتونیک ................................................................................................................................................31
چینه شناسی .........................................................................................................................................31
هیدرولوژی ............................................................................................................................................33
ویژگی های طبیعی ...............................................................................................................................34
زلزله ......................................................................................................................................................34
سیـل .....................................................................................................................................................34
سرمازدگی .............................................................................................................................................35
خاک ......................................................................................................................................................35
پوشش گیاهی .......................................................................................................................................35  
حیات جانوری ......................................................................................................................................36
منابع آب ..............................................................................................................................................36
کیفیت آب زیر زمینی ........................................................................................................................37
دشت سملقان .......................................................................................................................................37
ویژگیهای انسانی ..................................................................................................................................39
وجه تسمیه شهرستان ..........................................................................................................................39
اقوام ساکن شهرستان ..........................................................................................................................40
ویژگی‌های جمعیتی ..............................................................................................................................42
سواد .......................................................................................................................................................43
شاغلین ..................................................................................................................................................44
وضعیت اقتصادی شهرستان ...............................................................................................................45
مراکز صنعتی تولیدی ، معادن و سدها .............................................................................................49
روستای درکش ....................................................................................................................................52
موقعیت جغرافیایی ..............................................................................................................................52
تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستای درکش ................................................52
آب و هوا ..............................................................................................................................................53
بارندگی .................................................................................................................................................53
دما .........................................................................................................................................................55
رطوبت نسبی ........................................................................................................................................57
یخبندان .................................................................................................................................................58
باد ..........................................................................................................................................................59
طبقه بندی اقلیمی ................................................................................................................................61
وضعیت خاک ......................................................................................................................................61
بررسی منطقه از نظر زلزله .................................................................................................................62
منابع آب روستای درکش .................................................................................................................62
رودخانه درکش ...................................................................................................................................62
ویژگی های جمعیت ............................................................................................................................63
تعداد جمعیت و بعد خانوار ................................................................................................................64
ترکیب سنی جمعیت ...........................................................................................................................65
ترکیب جنسی جمعیت ........................................................................................................................66
تراکم جمعیت .......................................................................................................................................69
سواد و آموزش جمعیت .....................................................................................................................70
فعالیت و اشتغال جمعیت ...................................................................................................................71    
نسبت بار تکفل واقعی ........................................................................................................................ 72 
نرخ رشد طبیعی جمعیت ....................................................................................................................72   
ویژگی های اقتصادی ...........................................................................................................................73  
کشاورزی ..............................................................................................................................................73
دامداری ................................................................................................................................................75
صنعت ...................................................................................................................................................76
خدمات...................................................................................................................................................77
جمع بندی وضعیت اقتصادی روستا .................................................................................................77
بررسی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی ............................................................................................78
معماری و نحوه ترکیب فضاهای مسکونی روستا .............................................................................78
وضعیت واحدهای همسایگی ..............................................................................................................80
ویژگی ها و الگوهای فرهنگی ..............................................................................................................81
ویژگی های کالبدی .............................................................................................................................81
شناخت، علل پیدایش روستا ..............................................................................................................81
مراحل توسعه روستا ............................................................................................................................83
بررسی شبکه‌های ارتباطی و درجه‌بندی معابر ................................................................................84
دسترسی ها ...........................................................................................................................................85
بررسی تأسیسات آب آشامیدنی ، برق ، فاضلاب ..........................................................................86
کاربری‌ اراضی .................................................................................................................................... 86 
کاربری اراضی اطراف روستا...............................................................................................................88
مالکیت اراضی ......................................................................................................................................90
شناخت کیفیت ابنیه روستا .................................................................................................................91
مسیر دسترسی روستا ..........................................................................................................................92   
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها ...........................................................................................................92  
تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی جمعیت آینده .......................................................................................92
پیش بینی اقتصاد روستا ......................................................................................................................93
زراعت و باغداری ................................................................................................................................93
دامداری ................................................................................................................................................94
صنایع ....................................................................................................................................................95
خدمات ..................................................................................................................................................95
بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی ........................................................................96
تجزیه و تحلیل شبکه‌های ارتباطی ....................................................................................................96
سرانه پیشنهادی روستا .......................................................................................................................97
تعیین محدودیت‌ها و امکانات توسعه فیزیکی ...............................................................................101 
بررسی کمبودهای حوزه نفوذ ..........................................................................................................101
ارائه طرح هادی ................................................................................................................................101
پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا .................................................................101
مقررات اجرایی مربوط به نحوه استفاده از اراضی ........................................................................103
ضوابط تفکیک ...................................................................................................................................105
ضوابط متفرقه ....................................................................................................................................105
برنامه زمان بندی اجرای طرح هادی ............................................................................................105  
اولویت کوتاه مدت ...........................................................................................................................105
اولویت میان مدت ............................................................................................................................106
برآورد هزینه اجرای طرح ...............................................................................................................107  
شناسایی حوزه نفوذ روستای درکش ..............................................................................................108
حوزه نفوذ خدماتی روستای درکش ...............................................................................................109
حوزه خدمات بهداشتی – درمانی ...................................................................................................110  
حوزه نفوذ خدمات تجاری و بازرگانی ............................................................................................110
حوزه نفوذ خدمات اداری .................................................................................................................110
حوزه نفوذ خدمات معین ..................................................................................................................110
فصل دوم : طرح گردشگری 
مقدمه گردشگری روستای درکش .................................................................................................112
مطالعات گردشگری روستای درکش .............................................................................................113
مطالعه پتانسیل ها و جاذبه های تاریخی- معماری ......................................................................113
مطالعه پتانسیل ها و جاذبه های فرهنگی- مذهبی ......................................................................114
مطالعه پتانسیل ها و جاذبه های طبیعی ........................................................................................114
بررسی نحوه اداره و مدیریت جاذبه ها ..........................................................................................114
بررسی وضعیت تسهیلات و خدمات در جاذبه ها .......................................................................115
بررسی محدودیت های گردشگری ................................................................................................117
بررسی قابلیت های گردشگری .......................................................................................................118
بررسی تنگناهای گردشگری ............................................................................................................119
بررسی تأسیسات حمل ونقل گردشگران .......................................................................................120
بررسی وضعیت اطلاع رسانی .........................................................................................................120
صنایع دستی منطقه و اطراف ..........................................................................................................121
امکان خرید در جاذبه ها .................................................................................................................121
بررسی وضعیت امنیت .....................................................................................................................121
امنیت در تسهیلات و خدمات گردشگری ....................................................................................122
نیروی انسانی شاغل در اقامتگاه ها و مراکز پذیرایی ...................................................................122
نیروی انسانی شاغل در جاذبه ها ...................................................................................................123
بررسی حوزه نفوذ جذب گردشگران ..............................................................................................123
تحلیل و نتیجه گیری ........................................................................................................................126
تحلیل نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها .......................................................................126 
پیش بینی طرح ها و پروژه های عملیاتی توسعه گردشگری ......................................................131
پروژه های بهسازی و تجهیز ............................................................................................................133
پروژه های تربیتی و آموزشی ..........................................................................................................134
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 4.31 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری روستا,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری ،120 عنوان رساله معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه